Europas tolerance varierer

 Alle steder er ikke lige tolerante

Her er et kort  der er baseret på the European Social Surveys 7. til 9. bølge, dvs. 2014, 2016 og 2018. Vores tolerancemål er et indekseret gennemsnit af to spørgsmål:

I hvilken grad bøsser og lesbiske bør være frie til at leve det liv, de helst vil leve

I hvilken grad gør immigranter et land bedre eller dårligere at bo i.

Dataene er aggregeret ved NUTS-3-niveauet, hvilket i Danmark basalt set betyder de fem regioner. Farverne er valgt, så sort er den værste femtedel af skalaen, efterfulgt af rød, grøn, mørkeblå og med lyseblå som den mest tolerante femtedel af skalaen.

 Kortet viser  at intolerance en østeuropæisk specialitet.

Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Kultursammenstød, Køn, Migranter, Psykologi, seneste

Arbejdskraften smutter gennem EU til DK

Fagbladet3F  oplyser i nr.8 2022 :

 Mennesker fra hele verden kommer lovligt til Danmark men risikerer at blive udnyttet.

Nogle af de mere horrible sager på det danske arbejdsmarked handler om tredjelandets borgere, altså fra lande uden for EU, Der er rejst til Danmark ved hjælp af smuthuller IEU lovgivningen. De kommer fra vidt forskellige lande som Kina, Ukraine, Ghana, og Filippinerne. Man kan som borger i et land uden for EU ikke bare uden videre rejse til Danmark for at arbejde. Men der findes nogle metoder, som gør det muligt alligevel at få arbejde i Danmark, lovligt eller ulovligt. En af dem handler om at få en arbejdstilladelse i et andet EU land. Og når man først er kommet ind på det europæiske arbejdsmarked, kan man nogenlunde frit krydse grænser og få arbejde i et andet EU land. Og så går diskussionen på hvilken løn man har ret til.” (s.20).

 

Hver 8. lønmodtager i Danmark er udlænding Læs resten

Udgivet i Arbejde, Demografi, EU, Politik / Lovgivning, seneste, Statistik

Kristendom og dansk kultur

Er kristendommen en vigtig del af dansk kultur?

10019 danskere svarer således:

Helt enig 29 %

Helt uenig 8,5%

Delvis enig 28%

Delvist uenig 10 %

Hverken enig eller uenig 19%

Ved ikke 5,5 %

 

Hvordan “dansker”, som respondent, er defineret præsenteres ikke. Om folk svarer ud fra, hvad der har været med til at forme landet, eller ud fra hvad der vil være vigtigt for fremtiden, fremgår heller ikke.

Forstår man spørgsmålet som  gældende for nutiden, synes altså under en tredjedel at kristendommen betyder meget i denne tid.

Kristeligt Dagblad har gennem analyseinstituttet Yougov spurgt danskerne, og bragt oplysningerne 23.21.2022.

Udgivet i Danskere, Religion / Ideologi, seneste

Misbrugte og stjålne adoptivbørn

Seksuelt misbrugt af enlig adoptivfar

“I nogle tilfælde er børn blevet kidnappet for deres forældre. Et af bureauerne har taget identitetsoplysninger fra døde børn og vedhæftet dem til eksempelvis kidnappede børn. Forestil dig at få at vide som 44 år, at du ikke er den person som du troede du var. At de papirer og barndomsbilleder, du troede var dine egne, i virkeligheden tilhører en død pige. Når vi beder bureauerne [ i Sydkorea. red.] om at få de rigtige papirer, afviser de det med den begrundelse, at Det er deres private ejendom.

Hvad er det værste tilfælde du har hørt om?

Det er eksempelvis børn, der er blevet kidnappet for så et par dage efter at befinde sig i et fremmed land med en enlig adoptivfar, der har misbrugt dem. Den type beretninger har vi desværre flere af, og mange af de adopterede har haft en høj nok alder til, at de kan huske, hvad der  skete.* Læs resten

Udgivet i Adoption, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, seneste

Ugyldige tvangsægteskaber ryster Schweiz

Netop i Religionernes Hus i Bern, hvor religionerne skulle møde hinanden i tolerance og frihed, er en række piger og unge kvinder blevet tvunget til at indgå ægteskaber mod deres vilje.

Religionernes Hus blev indviet i 2002, og visionen bag bygningen er, at flere religioner – heriblandt jødedom, islam og kristendom – lever under samme tag og møder hinanden med respekt og åbenhed.

Nu har den schweiziske tv-station SRF afsløret, at mindst seks-otte tvangsægteskaber er blevet indgået i bygningens moské. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Kultursammenstød, Politik / Lovgivning, Schweiz, seneste

Grov organiseret kriminalitet

60  skuddræbte  i  år  i  Sverige 

Politichefen Anders Thornberg, advarer om, de unge ikke har nogen selvkontrol, og at den hensynsløse vold, som politiet har set, er meget foruroligende.
Chefen for Sveriges rigspoliti, Anders Thornberg, siger at der er en særlig alvorlig situation i Sverige med hensyn til organiseret kriminalitet. Politiets ressourcer er presset til det yderste.
Södertälje er ramt af en voldsspiral, og drabene er ifølge politiet knyttet til opgør mellem forskellige bander. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Bander, Psykologi, seneste, Sverige

Sex med ufrivillige

Rapserier, grov mobning, hashhandel og seksuelle lege med ufrivillige ofre hørte til dagens orden i denne uordentlige udkant af det ellers så velordnede svenske velfærdssamfund.

Andrzej Tichý: Elendigheden. Forlaget Basilisk 2022.

I  hans prosa forvandles underklassens sprog til musik, skriver Jørgen Herman Monrad  i sin boganmeldelse. Monrad er overbevist om at de uhyrligheder Tichý skriver om er selvoplevede, hovedpersonen Cody er altså Tichý. Her i Monrads ord: Læs resten

Udgivet i Litteratur, Personlige beretninger, Psykologi, seneste, Sverige, Uncategorized

Terrorismeerstatningsfond

Siden 1985 har Frankrig haft en Terrorismeerstatningsfond

Emmanuel Carrère forklarer i sin bog V13* om »tårernes pris«: Hvordan man ved hjælp af en officiel skadestaksonomi udregner, hvad ofrene får i erstatning, fordi staten ikke har formået at beskytte dem. Taksterne varierer, alt efter om man har mistet et ben, en hustru, en søn, en bedste ven, sin psykiske stabilitet eller sin arbejdsevne. Umuligt at opgøre, men man er nødt til det. Tabene er kumulerbare og udbetales af en central terrorismeerstatningsfond, som alle forsikringstagere – uhyggeligt nok –  har bidraget til siden 1985.

Dybt forstemmende bliver beskrivelsen af den ekstraudbetaling, der finder sted til efterladte til ofre, som har været »bevidste om deres umiddelbart forestående og uundgåelige død«, som det hedder. For jo, det udløser en slags pekuniær rædselsbonus, som det kan være en stor lettelse for de efterladte ikke at modtage. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Frankrig, Religion / Ideologi, seneste, Terror

Voldtægt i Danmark

I 2021 blev i alt 118 mænd dømt for voldtægt i Danmark. Af dem var de 78 danskere med det forbehold, at der blandt dem kan være mænd med udenlandsk baggrund.

Vestlige indvandrere og efterkommere begik tre af voldtægterne, medens de resterende 37 blev begået af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Og blandt dem blev indvandrere og efterkommere fra de 13 muslimske lande dømt for i alt 30 voldtægter. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Køn, Psykologi, seneste

Kontanthjælpsmodtagere over grænsen

Ifølge loven må kontanthjælpsmodtagere kun opholde sig i udlandet én dag om måneden – og kun hvis de har givet deres sagsbehandler besked på forhånd.

“Ophold i udlandet” er defineret som at være trådt over grænsen.

Korte indkøbsture i Tyskland eller indvandreres udrejser for at høre en imam prædike i  Rosengården i Sverige eller besøg hos fundamentalistiske islamiske menigheder i Oslo, kan derfor stride mod reglerne og modregnes i kontanthjælpen.

Advokat Jan Schneider, Aarhus er gået ind i uden beregning, idet han ligesom mange andre – også offentlige forvaltere af reglen – finder den absurd.

Kilde til lovstoffet Tine  Marie Vinter: Svipture over grænsen koster dyrt.Kristeligt Dagblad 03.12.22

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Politik / Lovgivning, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi