Voldtægter 2014 – 2023

Kriminalitetsniveau

Blandt mandlige efterkommere fra Menapt-landene  ( 24 muslimske + 4 palæstinensiske områder) er kriminalitetsniveauet højt.

Straffelovsindekset for mandlige efterkommere fra Menapt-landene lå således på 352 ( i 2021).

Voldtægt

Dansk statsborgerskab: Målt over den næsten ti-årige periode blev i alt 1.576 personer med dansk statsborgerskab dømt for voldtægt.

Det varer til 78,3 procent af de dømte.

Antallet skal ses i relation til, at den mandlige befolkning med dansk statsborgerskab i alderen 15 – 79 år udgjorde 83,9 procent af den samlede mandlige befolkning den 1. januar i år.

Der er altså her tale om en stærk underrepræsentation.

Vestlige lande: I gruppen vestlige lande blev i alt 99 personer dømt for voldtægt, hvilket svarer til 4,9 procent af de dømte.

Også her er der tale om en underrepræsentation, da vestlige mænd i alderen 15 – 79 år den 1. januar i år udgjorde 6,4 procent af den samlede mandlige befolkning.

Ikke-vestlige lande: I gruppen ikke-vestlige lande er i alt 338 personer siden 2014 blevet dømt for voldtægt.

Det svarer til svarer til 16,8 procent af samtlige afsagte domme, eller at hver sjette voldtægt bliver begået af en person af ikke-vestlig oprindelse.

Der er her tale om en voldsom overrepræsentation, da ikke-vestlige mænd i alderen 15 – 79 år den 1. januar i år udgjorde blot 9,7 procent af samtlige mænd i den pågældende alder.

 

 

Læs mere her

kilde:    https://denkorteavis.dk/2023/nu-ny-tal-fra-ministeren-afsloerer-hver-sjette-voldtaegt-begaas-af-indvandrere-og-efterkomme-fra-muslimske-lande-isaer-tyrkerne-og-syrerne-er-aktive/

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, seneste, Statistik

Danmarks befolkning

2023

Befolkningstallet i Danmark er i løbet af de seneste to år steget med små hundrede tusinde fra 5,8 millioner indbyggere i januar 2021 og til 5,9 millioner i januar 2023.

Antallet af danskere faldt dog  med 852 personer fra januar 2021 og til januar 2023.

I samme periode steg antallet af indvandrere og efterkommere fra de såkaldte Menapt-lande til gengæld med næsten ti tusinde personer.

MENAPT landegruppen indgår Syrien, Kuwait, Libyen, Saudi-Arabien, Libanon, Somalia, Irak, Qatar, Sudan, Bahrain, Djibouti, Jordan, Algeriet, Forenede Arabiske Emirater, Tunesien, Egypten, Marokko, Iran, Yemen, Mauretanien, Oman samt Afghanistan, Pakistan samt Tyrkiet.omfatter en række overvejende muslimske lande i Afrika og Mellemøsten samt Tyrkiet plus de asiatiske lande Afghanistan og Pakistan.

kilde:     https://denkorteavis.dk/2023/paa-to-aar-er-antallet-af-danskere-faldet-til-gengaeld-er-antallet-fra-muslimske-lande-steget-med-over-ti-tusinde/

 

Udgivet i Danskere, Demografi, seneste, Statistik

Dannelse til medborger

“At blive til som samfundsborger i folkeskolen  – vores velfærdssamfunds tilbud til alle os forældre og alle vores børn, begynder og slutter med følelsen af at være knyttet til et fællesskab. Ikke som en tanke, ikke som en fornemmelse, men som en måde at være dansker på. Det er i hvert fald idéen. Her skal barnet uddannes og dannes. Folkeskolen er tænkt som stedet hvor kulturen deles; her dannes vilje, værdier og bevidsthed.”

Ole Henrik Hansen , professor i pædagogik og senior fellow hos CEPOS. 2023

 

Udgivet i Danskere, Filosofi/ Etik, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Uddannelse

Asylsøgere til EU 2023

Flere end 600.000 personer har søgt asyl i de europæiske lande pr. 1 okt. 2023.

170.000 personer er ankommet via det centrale Middelhav.

På grund af retsforbeholdet er Danmark ikke forpligtet på kommende aftaler i EU om fordeling af asylsøgere. Den danske regering ventes i  stedet at kunne tage stilling fra sag til sag.

kilde: journalistisk artikel u. forfatternavn med info fra EUs’ Ministerråd og Ritzau,  s.14   Jyllandsposten 05.10.23

Udgivet i Demografi, Flygtninge, Migranter, seneste, Statistik

Kristne ude i verden

“29 af de 50 lande i verden, hvor vilkårene for kristne er værst, er medlemmer af Organisation of Islamic  Cooperation ( OIC).”

Jens Kristian Lund Jensen, Generalsekretær Open Doors Danmark og Færøerne.    19 aug.2023   i Jyllands-Posten.

Udgivet i Filosofi/ Etik, Kultursammenstød, seneste

Somalieres kriminalitet

I alt 1.868 somaliere, er blevet dømt for kriminalitet i 2022, heraf er  817  familiesammenførte.

Det betyder, at mellem hver femte og sjette somalier ud af i alt 10.588 somaliere i alderen over 15 år med bopæl i Danmark i december sidste år  (altså 2022) har begået kriminalitet her i landet.

Kilde: Poul Erik Andersen :Langt over 12.000 familiesammenførte er siden 1980 blevet dømt for kriminalitet – tyrkerne udgør langt den største gruppe. Den korte Avis 27.09.2023

https://denkorteavis.dk/2023/langt-over-12-000-familiesammenfoerte-er-siden-1980-blevet-doemt-for-kriminalitet-tyrkerne-udgoer-langt-den-stoerste-gruppe/

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, seneste, Somaliere

Islam og LGBTAI+

Homofobi i vestlig islam

Religiøs fundamentalisme og såkaldt outgroup fjendtlighed  er særdeles udbredt blandt muslimer i Vesteuropa                                                                                                   ( prof. Th. Hoffmann om Rud Koopmans forskning, Weekendavisen  17.01.2014)

uddrag

I rapporten Islamist Homophobia in the West: From Rhetoric to Violence sætter hovedforfatteren, den anerkendte ekspert i ekstremisme og Det Muslimske Broderskab Lorenzo Vidino, fokus på homofobi i nutidig vestlig islam. Vidino konstaterer, at homofobien delvist legitimeres i de islamiske tekster og den deraf udledte teologi. Men Vidinos vinkel består i at vise, hvordan der går en linje fra islamisk retorik om homoseksualitet til reel vold. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Hoffmann, Thomas, Menneskerettigheder, Religion / Ideologi, seneste

Børn som mordere – Sverige sept.2023

Svenske politikere taler nu om tilbagevandring

»Det bliver fremover en hovedopgave for politiet og samfundet at forhindre børn i at begå drab. Vi har en situation, hvor vi har børn, som selv kontakter de kriminelle netværk for at blive mordere,« sagde den svenske rigspolitichef, Anders Thornberg, under et pressemøde fredag 29.sept. 2023.                                         ( Henrik Thomsen , Jyllands-Posten 30.09.23).

Næsten hver eneste dag rapporterer medierne om nye slag i den brutale bandekrig, som har sine rødder i indvandrermiljøerne. Sverige har traditionelt haft en liberal indvandrerpolitik, og i dag er 20 pct. af befolkningen ifølge Statista født uden for landets grænser.         ( Henrik Thomsen , Jyllands-Posten 30.09.23).

Sveriges 100.000 illegale

De “papirløse” er personer uden opholdstilladelse. Før flygtningekrisen i 2015 vurderede man, at det gjaldt mellem 10.000 og 35.000 personer. I dag findes ifølge Sveriges migrationsminister over 100.000.                                                                          De illegale indvandrere har ret til skolegang og en række ydelser i sundhedsvæsenet.(Johan Varning Bendtsen, Kristeligt Dagblad 26.09.23)

3 mennesker mistede livet på 12 timer i en historisk blodig september
Selvom der de senere år har bredt sig en erkendelse af, at man har ageret for lidt og for sent mod de parallelsamfund, der i årevis har fungeret som perfekt grobund for de kriminelle grupperinger (…).

På et pressemøde fredag efterlod rigspolitichef Anders Thonberg ingen tvivl om situationens alvor: “Terrorlignende voldshandlinger uden sidestykke,” sagde Thonberg om situationen, hvor der foreløbigt har været 283 skyderier og 44 dræbte alene i år. Læs resten

Udgivet i Bander, Demografi, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste

Udlændinge på offentlige ydelser

51.488 personer udlændinge modtager offentlige ydelser

Halvdelen som førtidspension

 

Det fremgår af et svar fra udlændinge- og integrations minister Kaare Dybvad Bek (S) til Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti.

Af besvarelsen fremgår det, at næsten halvdelen eller i alt 23.717 udlændinge nu modtager førtidspension i Danmark

Den næststørste gruppe udgøres af personer, i alt 13.905, der modtager den såkaldte overgangsydelse.

Som den tredje største gruppe modtager i alt 10.460 udlændinge kontanthjælp i Danmark.

Hjemrejste får penge, men tælles ikke med Læs resten

Udgivet i Arabere, Politik / Lovgivning, seneste, Somaliere, Statistik, Tyrkere, Velfærd / Offentlig økonomi

Entydighedens ret

Kunstakademiets professor i billedkunst Ferdinand Ahm Krag:                                       At »imødegå det krænkede trossamfund med lovbestemmelser i hånden« underkender kunstens egen tradition og faglighed, mener Krag: »Det er at give entydigheden ret over flertydigheden. Det egentlige offer bliver kunstens faglighed, dens frihed og dens flertydighed.«

kilde: antropolog Katja Kvale : Statens Museum for Tilbørlig Kunst. Weekendavisen 22.09.2023

 

Udgivet i Medier og ytringsfrihed, Politik / Lovgivning, seneste