Frankrig – uddannelse og islamiske krav

Dansk gymnasier ser stigende problemer med elever af udenlandsk herkomst. Det gælder et lavt fagligt niveau, segregering og social kontrol.

Frankrig har en højere procent muslimske elever, og landet har haft muslimske indvandrere i længere tid end Danmark. Længere opholdstid  giver dog ikke bedre integration, når det drejer sig om muslimer.

En tidligere topembedsmand i det franske undervisningssystem, Jean-Pierre Obin, fortæller i en ny bog, ”Hvordan islam trænger ind i skolen”*, om de franske skolers konflikter med en religion, som har fundamentalt andre værdier og vaner end flertallet af de franske borgere. Læs resten

Udgivet i Frankrig, Kultursammenstød, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Uddannelse

De første danske jøder

De første jøder i Danmark var ikke flygtninge. De bad ikke om beskyttelse, men var inviteret. Christian IV inviterede de første jøder til Danmark. 

“Jøderne i Danmark har siden søgt en integration, som allerede er nævnt i Talmud, det gamle jødiske værk, som er mere end 1700 år gammelt. Her står der meget tydeligt: ”Landets lov er din lov.” Meningen er ikke til at tage fejl af. Integration, ikke assimilation, er en jødisk forpligtelse, og Danmarks jøder vedkender sig denne forpligtelse sammen med vort ønske om at kunne fortsætte 400 års religiøs praksis.

Hvis man lader andre end majoritetssamfundet være borgere, må det omfatte retten til egen kultur og religion. Ellers er der tale om tvangsassimilation, og så forsvinder dele af vore frihedsrettigheder ifølge Grundloven. Læs resten

Udgivet i Jøder, seneste

Franskmænd i fare

November 8, 2022
Guy Millière, professor at the University of Paris and a senior fellow of the Gatestone Institute writes for Gatestone:
The French now live in a climate of generalized violence. Maurice Berger, a psychiatrist, speaks of “gratuitous violence”: violence for no other reason than the pleasure of committing it. He reports that in France, gratuitous violence resulting in injury or death happens, on average, every two minutes. France reports more than two hundred rapes a day. Berger, in Sur la violence gratuite en France (“On Gratuitous Violence in France”), notes that usually the assaults have a racist dimension: the victims are always white people, the aggressors are almost always Arabs or Africans — details omitted by the commentators. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Afrikanere, Arabere, Frankrig, Krig / Sikkerhed, Migranter, Psykologi, seneste

Albanere dyrke cannabis i UK og Spanien

Våben, prostitution, narko – you name it

“»Albanske bander står for en meget stor del af den meget skadelige og organiserede kriminalitet, som bliver begået i Storbritannien. Uanset hvilken slags kriminalitet man betragter som den værste, narkosmugling, menneskesmugling, våben eller prostitution,« har Dan O’Mahoney  indenrigsministeriets Clandestine Channel Threat Commander  udtalt til en parlamentarisk kommission, der overvåger indenrigsministeriets arbejde.”

sammenstykket af Kirsten Damgaard

Bandekrig, mord og afstumpethed

Efter 2013 hvor socialisterne kom til magten i Albanien, gik det  ikke længere godt med at bestikke sig til lukkede øjne hos politi og myndigheder. Efter blodige lokale kampe i Albanien om markedsandele  begyndte lokale bander i cannabis-produktionen derfor at flytte farmene nærmere på kundekredsen i Storbritannien og Spanien. Med  pålidelige “fætre” i hele forsyningskæden. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Albanere, Bander, seneste, Storbritannien

Svar om flygtninge – ret og pligt

Nyt hæfte: 25 spørgsmål og svar om flygtninge

Udgivet 13 okt 2022

Kan alle søge asyl i Danmark? Og hvordan vurderer man, om en person er flygtning? Hvormange er udsendt igen? Hvad med kriminaliteten?   Osv.

https://integration.drc.ngo/bliv-klogere/nyheder/nyt-haefte-25-sporgsmal-og-svar-om-flygtninge/

Udgivet i Flygtninge, Litteratur, Politik / Lovgivning, seneste

Skudepisoder i Sverige

 

Skudepisoder og drab sætter i år svensk rekord

Ifølge den svenske kriminalstatistik, incharts, har der i år indtil nu været 345 skudepisoder i Sverige med i alt 54 dræbte.

Der er således tale om en pæn stigning i forhold til sidste år, hvor incharts registrerede 330 skudepisoder med 46 dræbte. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, seneste, Statistik, Sverige

Danskerne er selvudfoldende

Vi vil kunne tale og handle frit

Hvert niende år laver forskere en stor undersøgelse af danskernes værdier. Spørgsmålene til den seneste værdiundersøgelse blev stillet i 2017.

En af forskerne er professor i sociologi Christian Albrekt Larsen fra Aalborg Universitet, og han beder læseren forestille sig et koordinatsystem med overlevelsesværdier over for selvudfoldelsesværdier på den ene akse og sekulære værdier over for traditionelle værdier på den anden akse.

Selvrealisering  og  sekularisering

Som andre vestlige samfund har Danmark bevæget sig mere og mere mod de sekulære og selvudfoldende værdier, forklarer han. For Danmark er et rigt og postindustrielt samfund, hvor forældre ikke længere siger til deres børn, at de skal få sig en profession, de kan overleve af. Nej, i dag opfordrer de afkommet til at beskæftige sig med det, de har lyst til. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Danskere, Filosofi/ Etik, Psykologi, seneste

Asylansøgere i 2021

Tyskland: 148.000

Frankrig:  104.000

Spanien:     62.000

Italien:        45.000

 

Kilde: Kristeligt Dagblad 18.nov. 2022 , som har hentet tallene hos Eurostat.

Udgivet i Flygtninge, Frankrig, Migranter, Spanien, Statistik, Tyskland

Utilpassede unge indvandrere

Mange 2.generations unge adskiller sig markant fra  danske værdier på områder som socialt ansvar overfor andre mennesker, statustildeling, autoritetsbegreber, konfliktløsningsstrategier, loyalitetsgrænser, religions rolle samt opfattelse af frihed

af Kirsten Damgaard,  kulturpsykolog         november 2022

Indvandreres opførsel er igen sat på dagsordenen. Sidst har en journalist afdækket horrible forhold for lærerne på Det Åbne Gymnasium. ” Trusler mod lærerne, truende adfærd over for de ansatte, kaos i timerne og ekstremt lavt fagligt niveau blandt særligt eleverne med indvandrerbaggrund”  er nogle af de problemer gymnasielærerne beskrev til journalist Christian Foldager (Berlingske 24.10.22) Det er  – surprise – drengene der er mest aggressive.

Når et land modtager ”de forkerte indvandrere”, som har andre – uligeskabende –  værdier end hovedparten af modtagerlandets befolkning, kan det munde ud i, som vi hører om på dette gymnasium, at modtagerlandets normerne groft overskrides. Så bliver ”dansker” et skældsord og kvindelige lærere tiltales som ”luder” eller ”kælling”. Unge med den adfærd baner selv vejen for at blive bitre tabere. Guf for banderne eller radikale islamiske ekstremister, der tiltrækker folk med “modkultur”. Ulideligt og dyrt for alle andre. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Damgaard, Kirsten, Filosofi/ Etik, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Bådflygtninge afvises i Italien

Den italienske regering vil ikke længere tage imod migranter og potentielle flygtninge fra især Afrika og Mellemøsten, som humanitære organisationer redder på Middelhavet

”Det er indlysende, at Frankrig straks må annullere aftalen om at overtage 3500 flygtninge fra Italien og opfordre alle de andre lande i den europæiske omfordelingsmekanisme, især Tyskland, til at gøre det samme,” udtalte  Gérald Darmanin, Frankrigs indenrigsminister på et pressemøde.

Den italienske regering citerer en ikke-offentliggjort rapport fra Frontex fra 2021 som bevis for, at ngo’ernes tilstedeværelse på Middelhavet får migranterne til at sætte livet på spil og dermed undergraver EU-landenes evne til at beskytte de ydre grænser. Læs resten

Udgivet i Afrikanere, Arabere, EU, Flygtninge, Politik / Lovgivning