Ali’s Danmarkshistorie

“På den måde blev der brugt enorme ressourcer på ingenting. En kæde af mennesker arbejdede med næb og klør for at få disse
nydanskere ud på arbejdsmarkedet og sikre en ordentlig integration, men mageligheden fik dem til at klistre sig til de sorte lædersofaer derhjemme, og skulle det ske, at vi tog kontanthjælpen fra dem, ville de hurtigt få den igen.”

 

Socialrådgiver Alin Aminali (f.1982 i Iran) og uddannet i Århus har skrev en bog “Ali’s Danmarkshistorie” (2019) om sin  ukomplicerede personlige integration, sine forældres udmærkede integration og den manglende integration han i vidt omfang har set hos andre muslimske indvandrere og deres efterkommere.

Vi takker Gads Forlag for venligt at lade os at bringe kapitel 7                                                   ( vi lader sidetallene stå, hvis nogen har brug for at citere) :

Et privilegeret proletariat

I 2013, da jeg havde været i praktik i Silkeborg i nogle måneder, kom jeg til at arbejde med en mellemøstlig familie, der mødte op med en lang række krav til, hvor de skulle bo. De ville maksi- malt have så og så langt til indkøbsmuligheder og ville bo så og så tæt på nogen, de kendte i forvejen. Faktisk ville de slet ikke bo i Silkeborg, men i Gellerupparken i Aarhus, hvor de havde hørt, at der var et godt arabisk miljø. Det rystede mig. De forekom så bekvemme og vidste præcis, hvad de skulle sige og forlange af mig, og det irriterede mig, at det eneste, de gik op i, var at leve i nogle omgivelser, der var så tæt på det Mellemøsten, de var rejst fra, som overhovedet muligt. Det virkede faktisk som det glade vanvid, når jeg samtidig arbejdede med mennesker, der var flygtet fra krig, forfølgelse og nød, og som bare var glade for at have tag over hovedet og opholde sig i et land, hvor byerne ikke stod sønderskudte, og hvor det ikke regnede med granater hver eneste aften. Det var dog kun få borgere, der ikke udviste direkte taknemmelighed. Langt de fleste gjorde, men jeg oplevede indimellem borgere, der mødte op med krav om flere tilskud. De syntes ikke, de havde fået en god nok bolig og tilstrækkelig med økonomisk hjælp. Læs resten

Udgivet i Aminali, Arabere, Flygtninge, Kultursammenstød, Politik / Lovgivning, seneste, Somaliere, Velfærd / Offentlig økonomi

Bander i Sverige

5000 unge mænd er parate til at skyde hinanden

vurderer Sveriges politi

Sveriges næststørste by, Göteborg, er plaget af to grupperinger Backar-banden og Ali Khan-netværket. Begge kriminelle bander, som i flere områder har opsat vejspærringer og kontrolleret forbipasserende.

”I flere årtier er Sverige – gennem indvandringen – blevet bekendt med sociale fænomener som klaner og familienetværk. Fænomener, som i vores land i mange år har været fortid. Og så længe staten og regeringen tillader, at kriminelle fortsat kan operere og udøve vold, vil mange mennesker i vores land leve med en følelse af, at de aldrig rigtig får lov at bo i Sverige. I stedet holdes de fanget i en, for de fleste svenskere, parallel virkelighed, hvor bander kontrollerer din bil, og hvor du kan blive truet på livet, hvis du går til politiet,” fortsætter Adam Cwejman lederskribent på Göteborg-posten

 

Svensk politi  har mellem den 1. januar og den 31. juli i år registreret 195 skudepisoder. Til sammenligning blev der registreret 334 for hele 2019.

”Vi står med 5000 medlemmer af kriminelle netværk i udsatte boligområder, der er parate til at skyde hinanden, det er det grundlæggende problem,” sagde Mats Löfving, leder af politiets nationale operationelle afdeling, Noa, til Svenska Dagbladet.

Flere svenske politikere mener at danskerne implementerer en række mønsterbrydende foranstaltninger for at komme banderne til livs.

 

kilde:   Johan Varning Bendtsen   31. august 2020, Kristeligt Dagblad

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Organisationer, Psykologi, seneste, Sverige

Hadforbrydelser

Ifølge Rigspolitiets seneste årlige opgørelse af hadforbrydelser i Danmark fra 2018 registrerede politiet 449 sager, som kan karakteriseres som hadforbrydelser. Hadforbrydelserne fandt særligt sted inden for kriminalitetstyperne vold, trusler, hadefulde ytringer (straffelovens § 266 b) og hærværk.

Racistisk motiverede hadforbrydelser var den mest udbredte motivkategori i 2018 med 260 sager. Herefter fulgte religiøst motiverede hadforbrydelser med 112 sager og seksuelt orienterede hadforbrydelser med 74 sager.

I forhold til de etniske gruppers størrelse, er jøderne langt hårdere angrebet  Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Jøder, Psykologi, Religion / Ideologi, seneste, Statistik

Somaliere og kriminalitet

Somaliere udgør 1 % af straffelovsdømte

I år 2000 blev i alt 484 somalier kendt skyldige i en straffelovsovertrædelse. I 2018 var det antal steget til  1.489.

Ved årtusindskiftet var den somaliske befolkning i Danmark i alderen 15 – 79 år, altså kriminalitetsalderen, på i alt 8.192 personer. Det svarer til 0,2 procent af befolkningen, som til gengæld udgjorde 0,4 procent af samtlige straffelovdømte.

I 2018 er antallet af somaliere i alderen 15 – 79 år blevet næsten fordoblet til 15.123 personer og udgør nu 0,3 procent af befolkningen og  1,0 procent af samtlige straffelovsdømte. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Flygtninge, Psykologi, seneste, Somaliere

Folkekirken er en forening

 Folkekirken er gået fra at være  kirkevæsen til  foreningskirke

Det paradoksale er at ikke-medlemmer bidrager væsentligt økonomisk til “foreningen”  via den normale skat

Den 15. september vælges nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode på fire år. I 2020 skal menighedsrådene, som noget nyt, vælges på en valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges.
På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne, og efterfølgende er der mulighed for debat. Valget af menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne, og resultatet afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020.
(Kilde: Landsforeningen af Menighedsråd) Læs resten

Udgivet i Uncategorized

Overgreb Grønland

“Grønland har i første halvår af 2020 haft 82 anmeldelser om overgreb på børn under 15 år. Det er flere end i hele 2019.”

“Også antallet af anmeldelser om voldtægt og blufærdighedskrænkelser er stigende”. Læs resten

Udgivet i Menneskerettigheder, Psykologi, seneste

Omskæring

At skære sin egen religion ind i sine raske børn, giver debat i et sekulariseret samfund som det danske.

At barnet har ret til en intakt krop er et stærkt argument for et forbud.

I Danmark foregår ca. 10 jødiske omskæringer om året (Kristeligt Dagblad 28.08.20)

Siden 2017 har det været en pligt at indberette omskæringer til Landspatientregistret.I 2019 er indberettet 532 omskæringer.                                                                         “Sundhedsstyrelsen vurderer dog  det reelle tal til at ligge på omkring 2000″.         (Jyllands-Posten 28.08.20)

Til Sundhedsdatastyrelsen er der indberettet 35 komplikationer i 2018.Tallet dækker både omskæring med og uden medicinsk implikation. Læs resten

Udgivet i Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

Udenlandske hittebørn

Gennem de seneste 20 år er der i gennemsnit fundet et spædbarn om året efterladt  i det offentlige rum i Danmark.”

Cirka halvdelen af mødrene til de spædbørn som er fundet efterladt i perioden 1997-2018 er identificeret.  70 % af disse kvinder var etnisk danske.

Hvert år føder ca. 100 kvinder på vores hospitaler efter skjult graviditet. I Danmark har man ikke ret til at føde anonymt.
“Det er mit indtryk, at det er flygtninge og indvandrere, der opholder sig illegalt, vi nu møder på den måde. De henvender sig ikke til systemet, fordi de er bange for myndighederne” siger Lis Munk formand for Jordemoderforeningen.

læs mere hos kilde  :  Nanna Schelde   27 og 28. august 2020     Kristeligt Dagblad

Udgivet i Demografi, Migranter, seneste, Statistik

Politiet og racisme

Naturligt at politiet er opmærksomme på unge brune mænd 

“Selvom dansk politi er et af de mest professionelle verden, så viser tal fra Danmarks Statistik,at der i 2014 var 65-70 procent større risiko for at blive sigtet for noget, man ikke blev dømt for hvis man var indvandrer eller efterkommer af indvandrere med ikke-vestlig baggrund. I forhold til anholdelser er risikoen 86-88 pct. større.”

“Unge mænd med minoritetsbaggrund er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne, som også er begrundet* i manglende uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenholdt med bandernes fremvækst de seneste år er det måske ikke helt unaturligt, at politibetjente i visse situationer er særligt opmærksomme og mistænksomme over for især unge brune mænd med minoritetsbaggrund.” Læs resten

Udgivet i Krig / Sikkerhed, Menneskerettigheder, Psykologi

Lægernes sprog

Udenlandske læger vurderer egne sprogkundskaber

“Har man som ansat udenlandsk læge eller sygeplejerske vanskeligt ved at komme videre med sproget på egen hånd, vil ekstra danskundervisning være den eneste hjælp. Men på nuværende tidspunkt er det op til lægen eller sygeplejersken selv at vurdere og varetage sin sproglige udvikling, når først den officielle sprogprøve er gennemført, og ansættelsen er i hus.

Læs resten

Udgivet i Arbejde, Politik / Lovgivning, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste