Vil til Europa med sharia i bagagen

Gitte Larsen har rejst i mange lande og boet og arbejdet udenfor Danmark. Hun har også haft svigersønner, der ikke var danske. Hun taler flere sprog.

Jeg har bedt hende fortælle om de dybe diskussioner om levevis og værdier hun har med muslimer fx naboer og pennevenner.

Tanker affødt af div. korrespondance med forskellige mennesker, der har islam som tro

“Siden jeg gik i 5. klasse og fik engelsk har jeg haft pennevenner rundt om i verden.  Hvilket har betydet nære venskaber over mange år. I takt med teknologiens fremskridt er det ikke længere breve men chats jeg bruger til at ”snakke” med omverdenen. Og hvad kommer let går let. Derfor ender megen kontakt mere eller mindre hurtigt. Men et par eksempler:
En ung muslimsk afrikaner, som p.t. er i Italien:
Vi har talt om div. Kulturforskelle.

Han skriver tit: ”I jeres verden vil I altid have det på jeres måde. Hvorfor kan i ikke forstå, at man bare skal lade folk have deres religion i fred. Selvfølgelig går jeg ind for Sharia, fordi det står i koranen. Det har ikke noget med min egen mening at gøre.”

Jeg siger: Folk kan praktisere lige hvad de vil derhjemme, så længe de ikke behandler deres ægtefælle og børn i modstrid med loven og gængse danske normer. Men hvad er din egen mening hvis du ser bort fra den skrevne tekst? Hvorfor skal man rette sig efter noget, der er årtusind gammel tekst? Mener du ikke, samfundet ændrer sig?
Du skriver, at når din asylsag er behandlet færdig, og du får asyl i Italien, vil du gerne til Danmark. Men jeg kan forsikre dig for, at ingen her ønsker flere indbyggere, der går ind for Sharia. Iøvrigt undrer det mig, at man ifølge den lov uden blusel kan stene en kvinde, der er manden utro, mens muslimske mænd uden problemer kan dyrke sex med alle mulige kvinder uden det får konsekvenser?

Hans svar: Jamen det er jo en drift, mænd har. Og hvis kvinden nægter ham hans rettighed, hvad skal han så gøre? Så har han ikke anden mulighed end at være utro?  Loven gælder for begge køn. Det står i koranen. Læs resten

Udgivet i Afrikanere, Filosofi/ Etik, Flygtninge, Personlige beretninger, Psykologi

Kriminalitet er kulturafhængig

“For ikke-vestlige efterkommere, som er født i Danmark, er der kun kulturelle forskelle tilbage til at forklare, hvorfor så mange havner i kriminalitet”

Vurderer Torben Tranæs, forskningsdirektør Det Nationale Forsknings-og analysecenter for Velfærd (Vive).

Kriminaliteten blandt de helt unge i Vollsmose er tredoblet på blot fem år, og det præger hele Odense. Unge fra Vollsmose står nu for over halvdelen af al ungdomskriminalitet i Odense.

” Hvordan kan det ellers være, at kriminaliteten er lav blandt indere og kinesere, men høj blandt libanesere? Kulturelle forskelle må spille en stor rolle. Du kan også se det i forhold til alvorlig kriminalitet som vold og voldtægt, hvor flere fra mellemøstlige lande er blevet dømt.Det må tyde på, at der er forskellige holdninger til vold og brugen af vold som kommunikationsmiddel hos ikkevestlige borgere og befolkningen i sin helhed,” antager lektor på Mellemøststudier  Mehmet Necef SDU.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arabere, Psykologi, seneste

Troessamfund udenfor folkekirken

Centrale dele af den vedtagne lov

I december 2017 vedtoges  flere nye krav til trossamfund.Loven viderefører andre lovgivningsmæssige tiltag fra forkynderloven  fra 2016.

Sondring mellem anerkendte og godkendte trossamfund afskaffes.

Medlemskrav for anerkendelse som trossamfund sænkes fra 150 til 50 myndige personer med bopæl eller indfødsret i Danmark.

Det skal fremover være muligt at tilbagekalde en anerkendelse af et trossamfund.

Trossamfund skal hvert år indsende det seneste årsregnskab til Kirkeministeriet.

Trossamfund forpligtes til at oplyse om modtagne donationer i årsregnskabet.

Det indskrives som betingelse, at konversion af mindreårige forudsætter forældrenes godkendelse. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Religion / Ideologi, seneste

Roma-børn

 Ifølge svensk rigspoliti kontakter menneskehandlere fattige familier i Rumænien eller Bulgarien for at købe eller leje deres børn til tiggeri og kriminalitet. Børn på 10-14 år oplæres i at stjæle og transporteres herefter til udlandet i familielignende konstellationer på to voksne og to-tre børn, som sammen drager på en slags tyveri-turné igennem EU-landene.

 I 2004 kortlagde tre ministerier omfanget af handlede børn i Danmark. Københavns Kommune meldte dengang om 26 rumænske mindreårige.

Det er ofte børnenes egne forældre der udnytter dem.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Migranter, Rumænere/romaer, seneste

Ældre indvandreres økonomi

Indvandrerkvinder, der måske aldrig har været på et dansk arbejdsmarked og bidraget med skatteindbetaling, kan  også modtage pension

En undersøgelse fra Vive, Det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd, viser, at 10 til 30 procent af indvandrerne mellem 65 og 74 år kan betegnes som økonomisk fattige.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd anser enlige  som har under 9000 kroner om måneden til at betale alle udgifter efter skat, og at et ægtepar har under 12.000 kroner til rådighed om måneden efter skat  som fattige.

Fattigdommen når især kvinder.En fjerdedel af de 65-74-årige herboende iranere er fattige, mens fattigdom rammer næsten hver tredje ældre tyrker, 27 procent af pakistanerne og en femtedel af vietnameserne. Læs resten

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Danmarks befolkning

Tilbage i 1999 var det alt andet end populært at forudsige, at andelen af udlændinge i Danmark ville nå et foreløbigt højdepunkt i 2020.

I en ny rapport påpeger Danmarks Statistik, at tallet pr. 1. januar 2017 er 12,9 procent. Det svarer til 741.572 personer, hvoraf de 476.727 er fra ikke-vestlige lande.

I 1999  lød professor emeritus i demografi, Poul Christian Matthiessens spådom, at 13,7 procent af befolkningen i 2020 ville udgøres af indvandrere og efterkommere (Jyllands-Posten )

Det er altid rart at få ret, men det er også lidt trist, når man har forudset en udvikling, som ganske få ville acceptere dengang

Poul Christian Matthiessen

 

kilde:b.dk 05.12.17

Udgivet i Demografi, Mathiessen,Poul Chr., seneste, Statistik

Indvandrere i tal 2017

Indvandrere i Danmark
Befolkning og valg
ISBN pdf: 978-87-501-2282-1
Udgivet: 27. november 2017
Antal sider: 130

fås  som pdf fil    http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=20705

Værket er hundesvært at finde til salg i en boghandel, også via netsøgning!

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik, Uncategorized

Importeret voldtægt

 Sidste år var næsten halvdelen af alle voldtægtsdømte udlændinge

Sidste år blev der i de danske retssale afsagt 66 domme for voldtægt, og blandt de dømte var næsten halvdelen eller i alt 30 dømte udlændinge, fremgår det af nye tal fra Danmarks Statistik

De ikke-vestlige indvandrere er i klart overtal med 28 voldtægtsdømte

De resterende 36 voldtægtsdømte var af dansk oprindelse.

Hvad angår mænd af ikke-vestlig oprindelse udgjorde de i 2016 otte procent af den samlede mandlige befolkning i alderen 15 – 79 år. Blandt de voldtægtsdømte udgjorde de 42 procent.

kilde: 30.11.17   Poul Erik Andersen Den korte Avis

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Køn, seneste

Kvindeliv på 3.klasse

Sara Omar har ar på krop og sjæl efter en opvækst i muslimske samfund

Hun har skrevet en bog, officielt en roman, men en roman er jo også et sikrere valg end en dokumentar, hvis Sara Omar ikke vil være et hoved kortere. Nu har hun livvagter.

Sara Omar :  »Budskaberne i min bog er ikke kun rettet mod Danmark, de er rettet mod verden. For der er ikke nødvendigvis forskel på mig og en muslimsk kvinde, der bor i Norge. Eller i Mellemøsten. For når vi flytter rundt, tager vi vores overbevisninger, vores kultur, vores religion – alt det, vi står på – med os. Og jeg siger ikke, at det hele skal smides væk, men jeg siger, at der er nogle ødelæggende elementer og mekanismer i Koranen, i religionen, i kulturen, som verdenssamfundet er nødt til at tage alvorligt«, siger hun.

»Vi har brug for at se på religionen og kulturen og finde det, der er til gavn for mennesket, for kvinderne og for børnene.Og vi har brug for at ændre det, som undertrykker. Læs resten

Udgivet i Kurdere, Køn, Personlige beretninger, Religion / Ideologi, seneste

Fakta har ikke interesse for mange migranter

Rationalitet – det er noget vi dyrker i Europa

af Kirsten Damgaard, psykolog

Det er mere end 30 år siden jeg talte med Jacques Blum, en kendt dansk sociolog med speciale i minoriteter og senere lektor på RUC, om hvorledes visse indvandrere – og her havde vi begge særligt lagt mærke til pakistanske mænd – kunne være ret drømmeagtige og urealistiske i deres mål for livet.

Unge mænd, der dårligt gad tage hænderne op af lommen og ikke gad terpe hverken matematik eller danskkundskaber ville være læger, piloter og computeringeniører.I deres optik var det ikke nogen diskrepans mellem ønsket og arbejdsindsatsen.Der var heller ikke altid en realistisk forståelse af egen begavelse

Nu kommer drømmerne så som asylsøgere, skønt de oftest ikke har hjemmel for at søge status som flygtninge. De skænker det ikke tanker, at der ikke er brug for dem i Nordeuropa, og at deres tilstedværelse som uuddannede migranter i det hele taget er uønsket.

97,6 procent af alle asylansøgninger fra pakistanere afvises.                                      (Kristligt Dagblad 04.11.17) Læs resten

Udgivet i Migranter, Psykologi, seneste