Europa er tusind gange bedre

“Europæiske lande er tusind gange bedre. Hvis jeg havde vidst, at Europa var sådan her, så var jeg aldrig taget til Tyrkiet “

Maher Al-Ajlany, er syrer og havde tidligere ophold i Tyrkiet, hvor konen og tre døtre stadig opholder sig. Han har imidlertid sneget sig videre til Holland, hvor han har fået fem års opholdstilladelse. Nu forsøger han at få familesammenføring til Holland – også til voksne børn.

Læs hele artiklen af Layal Freire: Flygtningekortet   Weekendavisen 09.04.21.

Udgivet i Flygtninge, Menneskerettigheder, seneste, syrere

Migrantforskning

Danske Henriette Frees Esholdt, som er ph. d. i sociologi og terror-og ekstremismeforsker ved Lund Universitet i Sverige :

” På den anti-racistiske forskningsfløj – præget af diskurs-konstruktionisme, intersektionalitet og postkolonialisme – er det analytiske fokus, uanset hvilken empiri der er genstand for analyse, at vise, hvordan nogle er undertrykte ofre for racisme.

Man er helt eksplicit omkring, at forskningen skal være aktivistisk og værdiladet, så anti-racistiske forskere er i den grad politiserede,” siger Henriette Frees Esholdt og fortsætter: ” Derfor er det også et paradoks, når anti-racistiske forskere kritiserer andre forskere, hvis forskning de ikke bryder sig om, for at være værdiladede og for eksempel have et politiseret ærinde. Problemet er ikke, at forskningen ikke er værdifri, for det kan ingen forskning være. Problemet er, at anti-racistiske forskere anser sig selv som hævet over kritisk refleksion og ikke kritisk reflekterer over deres værdier,” siger hun. Læs resten

Udgivet i Esholdt ; Henriette Frees, Filosofi/ Etik, seneste, Videnskabsteori

Færre rejste hjem

I alt 349 udlændinge rejste i 2020 frivilligt fra Danmark til deres hjemland med økonomisk støtte fra Danmark.

Det er 153 færre end i 2019, hvor antallet var det højeste i mange år.  Læs resten

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Konventioner

Artikel 31 i Flygtningekonventionen fra 1951 forbyder regeringer at straffe flygtninge og asylansøgere på grundlag af, de er kommet illegalt til landet.

FNs Flygtningeagentur UNHCR påpeger over for The Guardian [avis i UK ], at der ikke er noget i konventionen, der forpligter asylansøgerne til at søge asyl i det første sikre land, de kommer til. Læs resten

Udgivet i EU, Flygtninge, FN, Menneskerettigheder, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste

Syriensbørn – mentalt set

Hjemtagelse medfører en risiko for, at meget skadede individer på trods af velmenende psykologer og socialarbejdere en dag vil erstatte madpakken i rygsækken i klasselokalet med en bombe fyldt med søm.

Henrik Day Poulsen
psykiater, ph.d.

Jura og humanisme må ikke blokere for, at psykiske skader kan fremkalde hævntørst hos syrienbørn.
Statsministeren har​ under coronakrisen lært os ordet ”forsigtighedsprincip”. Det vil være et forsigtighedsprincip, hvis man vælger ikke at hjemtage børnene fra Syrien. Læs resten

Udgivet i Day Poulsen; Henrik, Filosofi/ Etik

Menneskesmuglere

De seneste tal fra Europol viser, at der i 2019 blev identificeret 19.211 menneskesmuglere i Europa

Antallet af illegale migranter, der krydser Den Engelske Kanal, slår igen rekorder

Selv om franskmændene i øjeblikket snupper tre af fire forsøg på at krydse Den Engelske Kanal, er antallet steget med 40 pct. de første to måneder af i år sammenlignet med rekordåret 2020.  Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Migranter, seneste, Statistik, Storbritannien

Adoption påvirker

Adopted children are now recognised as a vulnerable group. With research suggesting adverse early life experiences impact on attachment, cognition, educational, behavioural and emotional development. Læs resten

Udgivet i Adoption, Psykologi, seneste

Adoption i tal

Adoption til Danmark

Fra 1970’erne til 2010 blev mellem 400 og 800 udenlandske børn årligt adopteret til Danmark.
Siden er tallet faldet, og i 2020 blev blot 24 børn adopteret hertil fra lande som Sydafrika, Madagaskar, Tjekkiet, Indien og Taiwan. Læs resten

Udgivet i Adoption, seneste

Finnebørn – krigsbørn

Hvornår er adoption en god løsning for truede børn?

“Man skal rette indsatsen mod familien i stedet for at fjerne barnet”

Uden at det blev sagt til ham, havde Tapio Juhl som barn en klar fornemmelse af, at han ikke måtte spørge til sin finske familie. I hans nye, danske familie [hvortil han kom som to-årig] blev der aldrig talt om hans baggrund – ud over altså, at han var husets finnebarn.

Da hans danske mor døde i 1980, var der i hendes gemmer en stak breve fra hans finske mor, som hun havde sendt til sin dreng i Danmark. Han havde bare aldrig fået lov til at se dem. Hvorfor ikke, kan han af gode grunde ikke spørge sin danske mor om. Selv mener Tapio Juhl, at han skulle have haft brevene som barn, og han har en klar holdning til adoption.

– Jeg mener, at man altid skal være fuldstændig åben. Læs resten

Udgivet i Adoption, Personlige beretninger, seneste

“Børnehøstere” sender børn til adoption

Fra Chile er børn illegalt blevet bortadopteret til Vesten

I alt 111 chilenske adoptivbørn er  kommet til Danmark

Ankestyrelsen kigger nu på en del af sagerne

Tidligere har der været fokus på Rumænien, Sri Lanka og Etiopien i forbindelse med fusk i adoptioner til Danmark.På adoptionområdet  drejer det sig om dokumentfalsk, underslæb og såkaldte børnehøstere, der overtaler, manipulerer eller ligefrem kidnapper.

En chilensk undersøgelseskommission, har der entydigt fastslået, at børn fra 1950’erne og frem til slutningen af 1990’erne forsvandt som led i illegale adoptioner til Vesten. I alt skønner chilenske myndigheder, at minimum 8000 børn på mistænkelig vis forsvandt under Augusto Pinochets militærdiktatur fra 1973 til 1990. Ngo’er anslår, at tallet er langt højere.

Bortadop­tionerne involverer ifølge kommissionen hele det chilenske system: Fra dommere og advokater til socialrådgivere, sundhedsfaglige, børnehjem og den katolske kirke, og i kølvandet på afdækningen har Chiles regering igangsat en efterforskning med henblik på retsforfølgelse. Læs resten

Udgivet i Adoption