Voltaire i husarrest

“Jesus er ikke voldelig, og han tilbyder en sikker havn for en kirke, der – når den er på afveje – har bare at vende tilbage til ham. Men hvis nogen vender tilbage til Muhammed, bliver de bare bestyrket i deres tro på had og vold. Jesus er kærlighedens mester, Muhammed er hadets mester”. 

En fransk filosof, Robert Redeker, må leve under jorden.Han er truet på livet efter udgivelsen af en religionskritisk artikel. Kolleger og parnasset vender ham ryggen.

af GEOFFREY CAIN

DET ER næppe gået op for folk, at det ikke kun er Salman Rushdie, der har en dødsdom hængende over sig – der er faktisk mange skribenter, der har* – og filosoffen Robert Redeker er en af dem. Stormen om hans person startede, da han endnu boede hjemme i landsbyen Escalquens ved Toulouse i Sydfrankrig, et dejligt solbeskinnet naturområde, som folk, der har læst Alphonse Daudets ‘ Lettres de Mon Moulin’ (‘ Breve fra min mølle’) mest vil forbinde med sydfransk varme. Men varme var det så som så med, da Robert Redeker efter en bramfri artikel i den borgerlige avis Le Figaro 19. september 2006 pludselig mærkede en voksende kulde omkring sig.

Artiklens overskrift var ‘ Hvordan skal den frie verden forholde sig til islamisternes forsøg på at skræmme den’, og her lagde Redeker ikke fingrene imellem. Læs resten

Udgivet i Cain,Geoffrey, Civilsamfundet, Krig / Sikkerhed

Deeyah Khan forfulgt kvindelig popmusiker

I Europa findes store grupper af muslimske kvinder, der lever i ufrihed.Deeyah Khan, der selv har prøvet forfølgelse som kvindelig popmusiker, mener at  frygten for at blive betragtet som racistisk i sig selv er racistisk. Man er racistisk, hvis man retfærdiggør sin tavshed med, at det ligger i kulturen at blive misbrugt, fremfører hun.

I Vesten skaber det udfoldede islamiske menneskesyn imidlertid en ny type flygtninge –  Rushdies efterfølgere.

 

Journalist Klaus Wiwel har skrevet  en  meget betydningsfuld beretning om den pakistansk-norske kvinde Deeyah Khans ufrie liv som eksponeret kunstner bakket op af familien.Vi bringer her et lille uddrag og anbefaler at læse hele artiklen  Som en kuffert ingen samler op i Weekendavisen 12.07.14 Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Filosofi/ Etik, Menneskerettigheder, Religion / Ideologi

Er Vesten fuldstændig blind?

For nylig blev der udråbt et kalifat*.Ikke på Nørrebro, men i Mellemøsten.Området er ca. fire gange større end Danmark og ligger i Irak/Syrien. Oprettet af Isil, en af verden rigeste terrrororganisationer og med et ubekendt antal venner og tilhængere.Desuden er Al-Qaida ikke afvisende overfor et kalifat.Isil har avancerede våben til rådighed, så skal vi bare vente på, hvor den slår til næste gang ? spørger dansk-syreren journalist og forfatter Fahmy Almadjid Vi bringer her uddrag fra hans kronik i Jyllandsposten 17.07.14*Et kalifat skal være en universel magt ,et muslimsk samfund styret af en kalif, der forvalter Allahs vilje. Kan kaliffen være en kvinde? Det vides ikke. Læs resten
Udgivet i Krig / Sikkerhed, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi

Hvad taler svenskerne (ikke) om?

Svenskerne fortier vigtige problematikker og synspunkter, så kun aktører udefra kan behandle de tabubelagte emner

af  Michael Jalving

Radio24syv sender hen over sommeren et program til svenskerne. Her får de lov at diskutere alt det, der ikke må diskuteres i deres egne medier. På den anden side af sundet føler man dog ikke, at mundkurven sidder så tæt, og spørger i stedet, hvorfor vi i Danmark er så fascinerede af tabu-Sverige

Nogle gange er det vigtige ikke, hvad der bliver sagt, men hvad der ikke bliver sagt. Det er sidstnævnte kategori, som radioprogrammet Danmarks Röst fra i dag vil tage fat på.             Alt det, man ikke pratar om i Sverige.

Diagnosen er klar: Svenskerne fortier vigtige problematikker og synspunkter, så kun aktører udefra kan behandle de tabubelagte emner. Radio24syv vil derfor skifte sprog et par timer og over FM-bånd, apps og internet nå de svenskere, der ikke kan få taletid på egne breddegrader. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Jalving ,Mikael, Politik / Lovgivning, Sverige

Frihed er ikke et kendt begreb i islam

Islamisme – en orientalsk totalitarisme  (2014)er en bog, som faktisk ikke er spor svær at læse, på trods af, at den er akademisk. Forfatteren Mehdi Mozaffari er professor emeritus i islamologi fra Århus Universitet, og ikke mindst Doktor i politologi fra Sorbonne Universitet. Mozaffari læser selvfølgelig arabisk.Konklusionerne er klare og kontante ,analyserne og deres præmisser bliver lagt frem.

Her citerer vi om det umulige i at adskille religion og politik i islam .Mozaffari medgiver derfor at fundamentalisterne har ret! Læs resten

Udgivet i Mozaffari,Mehdi, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi

islam4dk og Anjem Choudary

Prædikanten Anjem Choudary erklærer nu Danmark som en del af et større internationalt netværk af islamister.  Han  giver udtryk for, at sharialovgivningen skal indføres i Danmark.

Choudary har kontakter til adskillige folk dømt for terrorisme. 

Vi citerer fra  CARSTEN ELLEGAARD og  KAARE SØRENSENs meget uddybende artikel (Jyllandsposten 28.06.14 ) og anbefaler at læse hele artiklen. Il også med at høre også journalist Martin Krasniks interview med Choudary i Deadline og terrorforsker Magnus Ranstorps efterfølgende analyse. Ud fra nedenstående og af Krasniks interview fremgår det, at denne radikale islamist – ligesom de øvrige – lever i en helt anden kosmologi end moderne vesterlændinge. Dialog med radikale islamister som Choudary, der ikke ønsker frihed for individet, er helt udenfor rækkevidde.

Ifølge den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp, Forsvarshögskolan i Stockholm, er det sandsynligt, at Anjem Choudary har givet den egentlige ledelse til personer fra salafistgruppen Kaldet til Islam [i Danmark]. Læs resten

Udgivet i Krig / Sikkerhed, Organisationer, Religion / Ideologi

Islam og politik

 Det brændende spørgsmål for islamforskeren Michael Cook er dette: Er islam – og her mener Cook egentlig sunni-islam – simpelthen en mere potent politisk religion end andre religioner? Er det politiske mere forankret i islams ideologiske dna og en mere levende arv end andre nulevende religioners og som sådan mere politisk attraktiv for dens forvaltere, muslimerne?

Sådan spørger THOMAS HOFFMANN Professor (mso), ph. d. Det Teologiske Fakultet Københavns Universitet sin anmeldelse af  Cooks bog (se nederst).For at svare på dette må man have noget at sammenligne med, og her drager Cook især sammenligninger med hinduisme og kristendom. Det korte svar fra Cook er: ja. Læs resten

Udgivet i Anmeldelser, Cook , Michael, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi

Derfor er islam i krise

Uden en historisk forståelse af islam forstår man ganske enkelt ikke, hvad der sker i den islamiske verden i dag. Ej heller hvilke mulige veje der er til ændringer.

I denne kronik vil jeg præsentere Robert R. Reillys bog “The Closing of the Muslim Mind. How Intellectual Suicide Created the Modern Islamist Crisis” (2010).

af  Lone Nørgaard, Cand.mag. Læs resten

Udgivet i Nørgaard,Lone, Religion / Ideologi

Sharia er en uløselig del af islam

Respublica vil gerne gøre opmærksom på dansk forskning  om ISLAMISME, SHARI’A OG RET i form af undersøgelser af forholdet mellem politisk islam og menneskerettigheder. De er udført af Nils Bredsdorf fra Roskilde Universitetscenter og alle 151 sider ligger som netbog   http://rossy.ruc.dk/ojs/index.php/skr/article/viewFile/10/10

Bogen kommer bl.a ind på de tre mest kendte erklæringer  sammenstillet af muslimer om menneskeret, der har det til fælles at alt skal passes ind under sharia, ellers er der ingen ret. De universelle menneskerettigheder kalder muslimerne deres deklarationer, som kan være udformet af enkeltpersoner, en kreds med samme indstilling (OIC), eller en enkeltpersons udvalgte lærde – folket eller borgerne i de muslimske lande har aldrig været involveret. I Vesten taler vi om pakken af Internationale Menneskerettigheder, vedtaget  i FN og ratificeret i de enkelte stater.

Bogen er fra 2007 og har  oversættelser til dansk af mange relevante passager i primærkilderne.Vi citerer nogle passager, der især kan være relevante i forhold til forståelsen af de rammer moskeer og imamer arbejder indenfor.

“For det første er islamisk ret og retstolkning ikke kun ret og juridiske systemer i europæisk forstand, men meget mere. Blot et sporadisk kendskab til sagen vil vise, at ret og moral og civile adfærds- og leveregler er blandet sammen på en uløselig måde, og at retten dermed er en central og uløselig del af islam.”  p.8

 ”Det [er]et særkende for Islam, at lov og ret er flettet tæt sammen med politik, moral og tro.”     p.10

“Den både religiøse og verdslige vejledning, som imamer udøver, bygger på Shari’a.Det er selve kernen i konflikten om fx tørklæder, adskillese af drenge og piger samt den enorme forskel i deres opdragelse og adfærd, forholdet mellem ægtefælle osv. bunder sig i denne uformelle tilstedeværelse af Shari’a, fordi den er en uløselig del af Islam”   p.10

“(…)centrale dele af Shari’a er åbenbarede eller guddommelige normeringer og andre dele afledte mere eller mindre normalmenneskelige tolkninger af disse (…) Principielt er der derfor tale om, at menneskeskabte normer og regler på forhånd har en andenrangs position.” p.21 Læs resten

Udgivet i Bredsdorff,Nils, Damgaard, Kirsten, Filosofi/ Etik, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning

Adoption – transnational

Har vi ufrivillige indvandrere i Danmark?

Børn tvinges til Danmark til adoption

Minister Manu Sareen (R)  fremskynder en analyse af det danske adoptionssystem, der forventes færdig før sommerferien.

Julie Marie Fogde og Pernille Glavind Olsson  skriver omfattende om den voksende kritik af transnational adoption i artiklen Kunstnere langer ud efter adoption.Vi anbefaler artiklen (Jyllandsposten 31.05.14). Det forældreløse barn kommer til kærlige  wanna-be-forældre i Vesten .Det burde være en ren win win situation.Men tidligere forskning, som dog ikke nævnes i Jyllandspostens artikel peger på at transkulturel adopterede generelt har flere og alvorlige psykiske problemer end andre børn og unge. Det er kendt, men vist ikke dokumenteret, at mange bliver homoseksuelle. Der er også en tendens til at adopterede underpræsterer i forhold til det sociale niveau de er adopteret til, og en del fremviser ordblindhed som symptom. Hovedproblemet i tværkulturel adoption – Er det til barnets tarv?  har længe været holdt under låg.Danske forskere  (på det daværende SFI) har fx analyseret en række adopterede fra Sydamerika og det mindre flatterende resultat om tilpasning m.m. blev aldrig offentliggjort. Imidlertid gjorde kulturpsykolog Kirsten Damgaard for mere end 25 år siden opmærksom på problemerne set fra denne ufrivillige indvandrergruppes side, med et tema i tidsskriftet Samspil Udenlandske adoptivbørn (Samspil 1988 nr. 1 ).Vi bringer her nogle klip fra Jyllandspostens artikel. Læs resten

Udgivet i Adoption, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning