Antal indvandrere i DK

1. januar 2020 udgjorde indvandrere og efterkommere 14 pct. af befolkningen i Danmark

Andelen af indvandrere er 11 pct., og blandt dem er 58 pct. fra ikke-vestlige
lande.

I løbet af de seneste 30 år er antallet af ikke-vestlige indvandrere blevet firedoblet, mens det er tredoblet for vestlige indvandrere.

Læs resten

Udgivet i Demografi, seneste

Byretten må døje med multi-kulti

De nordiske folk plejer at bide på

 vold   tvangsægteskab     seksuelt misbrug

ellers prøv med  dokumentfalsk  og  trussel om selvmord

En indisk kvinde på 22 år har boet i Sverige i godt halvandet år. Der har hun søgt opholdstilladelse seks (6) gange, det er dog afslået og hun stod til udvisning. Nu står hun anholdt i byretten i København. Hun siger at hendes far i Indien ville gifte hende bort til en ubehagelig ældre mand, og hævder at hendes far har misbrugt hende seksuelt og været voldelig overfor hende. Efter Sverige købte hun en græsk opholdstilladelse af en pakistansk mand over telefon. Hun hævder at være på vej til et job hos en familie i Lissabon. Opholdstilladelsen er falsk. Hun forklarer, at det vil være “bedre at begå selvmord her”, end at blive udvist til Indien. Byretten giver hende 40 dages fængsel, udvisning og indrejseforbud i seks år. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Migranter, Personlige beretninger, seneste

Svenske kvinder er udsatte

I åldersgruppen kvinnor mellan 20 och 24 år uppgav 35,8 procent  att de blev utsatta för sexualbrott i 2017.

Enligt den senaste versionen av den nationella trygghetsundersökningen (NTU) som årligen utförs av Brottsförebyggande rådet (Brå) väljer nästan en fjärdedel av den svenska befolkningen ofta en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av att de känner sig otrygga. Bland unga kvinnor – i åldersgruppen 20-24 år – är siffran 42 procent. Andelen av befolkningen som ofta avstår från aktiviteter på grund av upplevd oro är 12 procent.
I år 2012 uppgav 1,7 procent av befolkningen i åldersgruppen 16-84 år att de utsatts för sexualbrott.

År 2017 uppgav 6,4 procent av befolkningen i åldersgruppen 16-84 år att de utsatts för sexualbrott.

I åldersgruppen kvinnor mellan 20 och 24 år uppgav 35,8 procent  att de blev utsatta för sexualbrott under 2017.
BRÅ Rapport: Nationella trygghetsundersökningen 2020 Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, Psykologi, seneste, Sverige

Demokratiske, ligestillede muslimer

Præsident Macrons regering har udarbejdet et charter, som fremover skal forpligte landets vigtigste muslimske organisationer og deres imamer til respekt for franske demokratiske principper.
Charteret er udarbejdet i samarbejde med Frankrigs Muslimske Nationalråd, CFCM, der tæller ni af landets største muslimske organisationer. Arbejdet er absolut ikke gået glat, idet demokrati, ligestilling og troesfrihed er nogle store kameler at sluge for dogmatisk islam. Den tyrkiske præsident Erdogan er rasende, og har fremført at Macron burde have sit hovede undersøgt.

Underskriverne forkaster homofobi, kvindehad og antisemitisme. Og de forpligter sig endog til ikke at kritisere Frankrig for islamofobi eller ”statsracisme”, som det formuleres. Chartret anerkender til og med  trosfriheden. Endelig lover underskriverne at bekæmpe politisk islam, der defineres som især saudiarabisk wahhabisme og salafisme, ligesom de vil modsætte sig enhver indblanding fra muslimske lande eller udenlandske organisationer.

Imidlertid er rigtig mange moskeer ikke med i CFCM og fx tøver det tyrkiske Milli Görüs med at underskrive.         Læs resten

Udgivet i Organisationer, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

§ 266 b

Frifindelse for fremsatte ytringer

Ikke-vestlige migranter og asylansøgere er ikke en persongruppe omfattet af straffelovens § 266 b

Sag 100/2020
Dom afsagt den 20. januar 2021Anklagemyndigheden mod  T1, T2 og T3

T1, T2 og T3 havde på gaden uddelt spraydåser, der var påført ordet ”Asylspray” og tekster om bl.a. migranter og asylansøgere, samt flyers med tekst om samme emne.

For Højesteret angik sagen, om de tiltalte ved disse ytringer havde overtrådt straffelovens § 266 b.

Højesteret tiltrådte, at ytringerne var udtryk for forhånelse eller nedværdigelse af den gruppe af personer, som ytringerne angik, og at ytringerne var fremsat offentligt.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste

Imamers forhold til folkestyre

Europæiske lande ønsker at udrydde voldelig islamisme

Ligesom i Danmark rettes projektørerne i andre europæiske lande i stigende grad mod moskéerne og det, der prædikes, i håb om at bremse radikalisering og ekstremisme. Senest har den østrigske Europa-minister, Karoline Edtstadler, foreslået at oprette et europæisk imam-register.

”De fleste imamer rejser fra det ene land til det andet, og sikkerhedsmyndighedene har brug for at vide, hvem der prædiker hvad i hvilke moskéer,” siger Karoline Edtstadler til den tyske avis Die Welt.

Professor Mouhanad Khorchide leder centeret for muslimsk teologi ved universitetet i den tyske by Münster. Han finder det overordentligt relevant at kigge moskéerne i kortene. Læs resten

Udgivet i Kultursammenstød, Organisationer, Religion / Ideologi, seneste

Moskeer i Europa

Moskéer i Europa

Vesteuropa tæller omkring 9-10.000 moskeer. Antallet af imamer kendes ikke, men er formentlig lavere, da flere moskéer deler den samme imam.

Tyskland har 2350 moskéer, men 2180 imamer, og i Frankrig er antallet knapt 2500 moskéer, men 1000 imamer.

Læs resten

Udgivet i Organisationer, Religion / Ideologi, seneste

Mink arbejdere

Boydan Knysh er ukrainer og kom som landbrugspraktikant til Danmark for 12 år siden,  og blev her. Efter at alle mink er aflivet i efteråret 2020, har han imidlertid, ikke længere noget job. Han vil dog blive i Danmark, hvilket loven giver ham lov til, skønt han hverken er dansk statsborger eller EU- borger. ” Jeg  regner med at blive i Danmark.Vi har tre børn, der går i skole og børnehave så det er ikke lige til at starte forfra i Ukraine, forklarer Boydan Knysh “. (partneren/konen fortæller historien ikke noget om).

Læs historien De kom fra øst i Fagbladet 3F nr.8 december 2020.

Udgivet i Arbejde, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste

De ikke-arbejdende

En stor del ikkevestlige efterkommere mellem 20 og 29 år er hverken i arbejde eller under uddannelse

Blandt mandlige somaliske efterkommere gjaldt det sidste år 47 procent.          Efterkommere med oprindelse i Libanon (hovedsagelig palæstinensere) lå næsthøjest med 30 procent.                                                                                                                                              Hos marokkanere  var knap 30 procent uden beskæftigelse eller arbejde.

Det samlede tal for alle ikkevestlige efterkommere var 24 procent i 2019.

Læs resten

Udgivet i Arbejde, seneste, Statistik, Uncategorized, Velfærd / Offentlig økonomi

Halvdelen af tilvæksten er indvandrere

I dag er vi 5.822.763 indbyggere i Danmark

Danmarks statistik fremskriver at der vil bo 200.000 flere i Danmark i 2030.

Om 20 år vil der være 400.000 flere, og om 40 år næsten 600.000 flere.

“Uden indvandrere og deres efterkommere (…) ville befolkningen kun stige med godt 100.000 frem til 2040.”

Læs resten

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik