Islamisk stat vil dø – Olivier Roy

Terrorgruppen al-Qaeda endte som en fiasko. Sådan vil det også gå Islamisk Stat, når og hvis et kalifat i Syrien og Irak nogensinde skal til at fungere i praksis, siger en af Europas førende forskere i den arabiske og muslimske kultur, professor Olivier Roy. Han vurderer, at bevægelsen ikke får nogen lang levetid og kun kan eksistere, så længe kampene ruller.

Vi bringer her uddrag af  Peter Wivel  : Sejr bliver Islamisk Stats fald .Politiken 21.10.14 og anbefaler at læse hele artiklen

I dag bekæmper Vesten, herunder Danmark, i samarbejde med mellemøstlige lande IS fra luften og leverer våben til kurderne.Men vi fører ikke længere krig mod den internationale terrorisme.

»Al-Qaeda var global og bekæmpede først og fremmest Vesten, ikke lokale regeringer«, siger Roy. Læs resten

Udgivet i Politik / Lovgivning, Roy, Olivier, seneste, Terror

Radikale imamer

To politikere (S) kræver at muslimer og andre tager afstand fra radikale imamer, som de mener udgør et mindretal.

De stiller ikke spørgsmål ved hvorfor menighederne vælger at have  netop disse prædikanter.

De præsenterer også vold og had som noget ekstremt indenfor islam.De anser måske i grunden islam for fredens religion?Som professor Thomas Hoffmann KU ligeledes beretter,er en forestilling mange af de muslimske studerende bringer med sig til universitetet.Det er dog ikke de danske islamforskeres opfattelse.

Respublica vil gerne henvise til uddrag af  Nils Bredsdorffs forskning, her  på hjemmesiden i form af artiklen Sharia er en uløselig del af islam. 

 Her bringes læserbrevet : Læs resten

Udgivet i Kultursammenstød, Politik / Lovgivning

På vandring

Den brutale sandhed er, at det ikke vil gøre kloden hverken rigere, lykkeligere eller sikrere at flytte store dele af den fattige verdens befolkninger til Vesten.

Udlændinge er igen blevet et varmt emne i dansk politik. Dels på grund af flygtningestrømmene fra Syrien. Dels fordi statsministeren valgte at bruge Folketingets åbning til at lancere nye stramninger, herunder en 12 måneders udsættelse af mulighederne for familiesammenføring for syriske flygtninge. Den bebudede stramning har vakt bestyrtelse langt ind i regeringens eget bagland, især hos de Radikale, hvor mange fandt forsinkelsen af familiesammenføringerne umenneskelig.

Men forargelsen er ikke rimelig. Danmark kommer til at tage sin del af verdens flygtninge, også fra Syrien. Og naturligvis har et land, herunder Danmark, lov at tage sine forholdsregler for at sikre, at asylpresset ikke bliver for voldsomt. Eller for umuligt at håndtere fornuftigt.
Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Politik / Lovgivning

Folkeskolen har ikke plads til den gode muslim

Hvordan opstår radikalitet?

Jo, det foregår ved selvradikalisering forklarer kulturpsykolog Kirsten Damgaard i artiklen Villighed til vold (trykkefrihed.dk).

Der er som bekendt ingen der tvinges til at sidde og glo timevis

på islamisk menneskeslagtning  på internettet, eller til at omgås rabiate prædikanter.Tilegnelsen foregår helt frivilligt eftersom jihadkrigere in spe shopper rundt, til de platforme, med det frastødende menneskesyn de leder efter, præsenterer sig.

Men det skal jo helst være danskernes skyld,vores civilisations skyld, majoritetens skyld osv.derudad at muslimer afviger socialt.Vi inkluderer ikke nok. Vi udgrænser. Når man kender islams menneskesyn,er det et åbent spørgsmål hvem der udgrænser, hvem der trækker sig og kalder andre vantro.Det så forsker Laura Gilliam da også.

Læs resten

Udgivet i Kultursammenstød, Pædagogik / Sprog / Opdragelse

Immigrationens aspekter

I den uendelige diskussion om indvandringens mange problemer er der en tendens til overflod af påstande og lavvande af fakta.

»Således tror kun 18 procent af danskerne, at andre danskere har nogen eller stor tillid til muslimer- ligesom kun 34 procent af indvandrerne tror, muslimer har nogen eller stor tillid til danskere – i begge tilfælde langt lavere end de reelle procenttal. Tillid er altså mest noget, de andre mangler – ikke den forespurgte selv.«.

Gavnlig undersøgelse af immigrationens aspekter

Geert Laier Christensen, tidligere forskningschef hos Cepos, har skrevet en bog om indvandringens konsekvenser. Den er fuld af nye interessante oplysninger Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Anmeldelser, Statistik

Injurie turisme til London

No win  - no fee.

Skyldig indtil du selv beviser det modsatte

Storbritanniens hidsige injurielovgivning, fik angiveligt avisen Politiken til at indgå “forlig” med efterkommerne af profeten Muhammed for krænkelser.I øvrigt siden hvornår har muslimer talt deres aner gennem kvindelige arvefølge? Muhammed havde jo ingen sønner, der overlevede barndommen.

uddrag af artikel  af FREDERIK STJERNFELT  ( Weekendavisen  05.03.2010 )

De seneste fire-fem år har London været mål for libel tourism – injurieturisme. Folk fra nær og fjern anlægger injuriesag ved britiske domstole, fordi britisk lov og retstradition er meget fordelagtig for den, der føler sig krænket, og antallet af injuriesager stiger og stiger.  Læs resten

Udgivet i Medier og ytringsfrihed, Politik / Lovgivning

Necla Kelek – Muslimer i Europa

Islam er en angstkultur. Med villighed til vold og apartheid.       Kulturen er uden tvivl og uden nysgerrighed.

»I islam er der ingen søgen efter individuel erkendelse«, hævder den tyske sækularist Necla Kelek.Det giver en ladhed.

Hun forklarer at islamister går godt i spænd med venstreorienterede, for ingen af parterne ønsker friheden.

I sin nye bog Himmelsreise lancerer hun en kritik af politisk islam. Hun hævder, at islam er en kollektivreligion, hvor fællesskabet undertrykker individuel frihed(…)                             Især retter hun en hård kritik mod de forskellige tyske islamforeninger, som hun hævder styres af en lille klike af stærkt konservative ledere og imamer, ofte importeret fra Tyrkiet, som ikke er repræsentative for de reelt existerende tyske muslimer – ligesom hun hævder, at de moskeer, de bygger, ikke er gudshuse, men politiske instrumenter. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Kelek,Necla, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, Religion / Ideologi, seneste

Uoplyste skribturalister

“De danske islamdebattører  læser Koranen som en slags grønspættebog, man kan slå op i, hvis man vil vide, hvordan muslimer tænker. I den forstand er de skripturalister” mener professor Jakob Skovgaard.

Måske skulle man bare se hvad der foregår i Vollsmose, Ishøj,Tåstrup ,Gjellerup,på Nørrebro og de øvrige muslimtætte områder? Sjovt nok er det et fuldstændigt sammenfaldende morads af tilførte problemer i andre europæiske storbyer med mange muslimer.

Det er muslimsk praksis, der er problemet – bogstavelig Koranlæsning eller ej.

Herunder bringer vi et uddrag af Frederik Stjernfelts artikel Den danske islamdebat er uoplyst (Information 24.10.2010 ) .Der er en reference til en sideløbende bog nederst.


Radikaliseringstendenserne har med islam at gøre, siger professor Jakob Skovgaard. Læs resten

Udgivet i Pædagogik / Sprog / Opdragelse, Religion / Ideologi

Dialog med islam i folkeskolen?

Foreløbig er første krav fra “Dialogkonferencen” i 2006 blevet opfyldt, nemlig kravet om en stormoské. Nu er vi så nået til gennemførelsen af anden del, nemlig kravet om at danske skolebørn undervises i den rette lære om islam.

Skal ekstremistiske religiøse kræfter fra Mellemøsten have indflydelse på, hvordan danske skolebørn skal undervises i Islam? Kravet, der blev fremsat under Muhammedkrisen, truer nu igen den danske folkeskole.

af Jette Dali

Den 8. september 2014 afholdt den radikale integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev et såkaldt dialogmøde på Københavns Rådhus. Det var et møde mellem repræsentanter for kristendommen, jødedommen og islam med det formål at samtale mellem parterne skal løse problemet med chikane af jøder i København. Her talte Anna Mee Allerslev begejstret for interreligiøse arrangementer og hævdede, at der ikke var noget alternativ til “dialog, at lytte og forstå”.

 Jeg deltog selv i mødet. Her blev det foreslået at lade religiøse ledere / organisationer stå for løsningen af problemerne med den stigende antisemitisme. Men derudover blev det også ventileret, at det kunne være en god idé at komme ud på skolerne og fortælle om de forskellige religioner, først og fremmest islam forstås. Læs resten

Udgivet i Dali,Jette, Kultursammenstød, Politik / Lovgivning, Pædagogik / Sprog / Opdragelse

Danmark og menneskeretten

I et demokrati forventes lovlydighed over for lovgivningen. Ikke fordi lovgiver er klog, men fordi lovgiver er legitim. 

 I den nye betænkning fra august måned om indskrivning af flere menneskerettigheder i dansk lov har to dommere udtrykt betænkelighed ved udviklingen og advaret mod risikoen for en forskydning af magtbalancen.

Udviklingen  bør ikke blive så international dynamisk, at man ikke kan følge med nationalt.

Jonas Christoffersen  Direktør, Institut for Menneskerettigheder udgiver bog om menneskeret.Vi bringer uddrag fra hans artikel om samme (se nedenfor) og anbefaler at læse bogen.

Anno 2014 står menneskerettigheder så centralt, at nogle vil sige, at vi er omklamret af dem. Ytringsfrihed, retssikkerhed, diskrimination og social udstødelse er blot nogle af de emner, der drøftes under menneskerettens brede paraply.

Mange mener, at den paraply er for bred, og at det skader menneskerettens kerne, som er friheden fra statens ulovlige og uforholdsmæssige indgreb. Andre mener, at vi skal tænke menneskeretten meget bredt, fordi sociale og politiske rettigheder hænger sammen og har samme værdi. Læs resten

Udgivet i Christoffersen,Jonas, Christoffersen;Jonas, Gade Jensen, Henrik, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning