Studier af migration

Polemik om forskning

Professor Thomas Hoffmann: »Det spiller selvfølgelig ind, at islam er blevet en del af nogle ‘culture wars’. Vi ser det også i andre akademiske miljøer, og det kommer jo især fra USA. Vi ser det i latinamerikanske studier, kønsstudier, Israel/Palæstina-forskning osv. Der er jo masser af polemik i de fag, og det er der en vis spillover-effekt af her i Danmark og Europa.«

»(…) det er vist ret ukontroversielt at sige, at der hersker en liberal progressiv konsensus på universiteterne,« siger Hoffmann.

 

Selv mødt modstand

»Jeg synes, der er kommet en lidt større diversitet, og de afvigende stemmer har fået mere plads end tidligere. Jeg synes selv, at jeg lidt har stået som en afvigende stemme, paradoksalt nok ved at betone sådan noget som Koranens betydning, at det religiøse spiller en stor rolle, og at islamismen har en intrikat forbindelse til islam. Det synes jeg til gengæld, jeg hører flere tale om i dag. Men jeg har mødt meget modstand.« Læs resten

Udgivet i Hoffmann, Thomas, Religion / Ideologi, seneste, Videnskabsteori

Blandede ægteskaber

Antallet af blandede ægteskaber har været stabilt de seneste år

Ifølge Danmarks Statistik giftede 2279 danske mænd sig i 2019 med en kvinde fra udlandet, mens det tilsvarende tal for danske kvinder, der fandt sammen med en udenlandsk mand var 1233.

I 2011 var tallet nogenlunde det samme.

De udenlandske mænd kommer især fra nabolandene + Tyrkiet.

De udenlandske kvinder er især fra nabolandene + Filippinerne + Thailand.

kilde: Pia Elers , Kristeligt Dagblad   12.06.21

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik, Ægteskab / skilsmisse

Sænket beskæftigelse for flygtninge

Da Danmark i 2007 indførte nye betingelser for at opnå permanent opholdstilladelse, var det et mål, at flygtninge blev yderligere motiveret til at arbejde og at lære dansk. Men det havde den stik modsatte effekt

Kravet sænkede beskæftigelsen med 31 procent. Det viser et nyt studie, som forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og University College London står bag.
Fra 2002 til 2006 kunne flygtninge søge om permanent opholdstilladelse efter syv års ophold og herefter blive i Danmark på ubestemt tid. De skulle bestå eksamen i dansk for indvandrere på det laveste niveau. Fra maj 2007 blev det et krav at have arbejdet i 2½ år på fuld tid og have bestået eksamen i dansk på et højere niveau for at få permanent ophold. Kravene blev indført for at øge motivationen til at arbejde og lære dansk. Læs resten

Udgivet i Arbejde, Flygtninge, seneste

Mange efterkommere opfører sig om danskere

De simple gennemsnit fortæller os, at efterkommere af indvandrere fra lande med muslimsk flertal betaler 47 pct. mindre skat, modtager overførselsindkomster i 53 pct. flere uger om året, tjener 39 pct. mindre og får 1,4 point lavere karakterer i dansk i folkeskolens afgangseksamen end personer med dansk oprindelse.

En anden måde at sammenligne de to grupper på kunne være at vise, hvor mange personer der driver forskellen i gennemsnittene. Og hvor mange personer der på den anden side har helt ens tal. Andelen af personer af dansk oprindelse og efterkommergruppen med muslimsk baggrund i samme aldersgruppe, som tjener det samme, er fx 82 pct. De væsentlige indkomstforskelle på knap 40 pct., som ses i gennemsnittene, drejer sig altså om, hvad 18 pct. af de to grupper tjener. De resterende 82 pct. af grupperne tjener præcis det samme. Kigger man i stedet på skattebetalinger, bliver tallet 81 pct. Læs resten

Udgivet i Arbejde, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

HF og gymnasier

Blot få arabere og somaliere på et gymnasium kan ændre den lokale kultur

At der nu  kommer tvang ind i fordelingen af gymnasiepladser hænger sammen med, at en række gymnasier er endt med at få meget høje andele af elever med indvandrerbaggrund. Det er et problem, der spiller ind i Dansk Folkepartis opbakning til aftalen: »Dermed sikrer vi, at gymnasiernes kultur ikke islamiseres«, siger undervisningsordfører Marie Krarup.

De skoler har vist sig at give problemer og bidrage til opdelingen af befolkningsgrupper i landet. Det aarhusianske gymnasium Langkær endte med at forsøge at samle de danske elever for at undgå, at de kom i mindretal i deres klasser. Målet var at undgå, at de forlod gymnasiet eller skolen og beslutningen blev da også godkendt af undervisningsministeren.

Alternativet blev beskrevet af en 2. g-elev, hvordan han endte med at gå glip af det typiske danske ungdomsliv, fordi han og andre blev underlagt religiøse regler for fester og vogntur. »Jeg er ikke længere mig selv, jeg er blot ‘danskeren’. Det resulterer i en følelse af fremmedhed, endda i mit eget land«, skrev han i Politiken. Einar Bang Therkildsen (gymnasieelev 2.g) 12. SEP. 2016 Politiken

 

” Der skal ikke ret mange til af de her unge, før et gymnasium får problemer.”
Jon Valdemar Andersen

*Jon Valdemar Andersen er  direktør i det private konsulentfirma Skoletryghed, der står bag rapporten fra Viby Gymnasium.

At det kan ende galt, når gymnasierne får problemer, blev illustreret for et år siden i Viby Gymnasium i Aarhus, der viste sig at have store problemer med konflikter og truende adfærd. Et mindretal af elever fra arabiske lande eller Somalia optrådte ifølge en rapport »udadreagerende og opfarende«. Det gik ifølge Jyllands-Posten så galt, at man måtte udsætte en fest, fordi det var svært at garantere for deltagernes sikkerhed på grund af truslerne.

Derfor måtte man hyre et firma* med ekspertise i konfliktløsning i nattelivet.

klip fra bl.a Politiken nyhedsbrev 11.06.21

 

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arabere, Kultursammenstød, Psykologi, seneste

Mafia er delvist importeret

Floriana Bulfons bog om Casamonica-familien blev udgivet i 2019. “Casamonica, den hemmelige historie” har undertitlen ”Den voldelige opstigning af en kriminel familie, der har invaderet Rom”.

 

Der er fire organisationer, som i Italien klassificeres som mafia. : Cosa Nostra fra Sicilien; Ndrangheta fra Calabrien; Camorra fra Napoli og Sacra Corona Unita, der opstod i Puglien, Italiens støvlehæl, omkring 1980 og gerne samarbejder med organiserede kriminelle fra Balkan.

 

Mafiaorganisationernes kerneområder er salg af våben, cigaretsmugling, menneskesmugling, narkotrafik og -handel, hvidvask af penge, organiseret prostitution, inflitration i offentlige licitationer, affaldstransport, ågervirksomhed, pengeafpresning med mere.

Ifølge hjemmesiden Il Metropolitano har Italiens mafiaorganisationer en årlig omsætning på knap 40 milliarder euro, svarende til næsten 300 milliarder kroner. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, seneste, Økonomi

Udrejsecentre

I 2020 var der 1072 udsendelsesparate afviste asylansøgere  i DK

Heraf betegner myndighederne 566 som ”fastlåste”. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er muligt at tvangsudsende dem til deres hjemland, fordi landet ikke ønsker at samarbejde herom.

346 af de afviste asylansøgere i Danmark har boet på et center i mere end 10 år. Det er især irakere og iranere, der fylder i gruppen.

For 500 syriske flygtninge i Danmark kan deres opholdstilladelse  udløbe i løbet af 2021.

En ny hjemrejselov er netop er trådt i kraft. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Flygtninge, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste

Massevoldtægter i stigning

Massevoldtægter  i ghettoen

“Recently, six women were killed in the span of just five weeks in Sweden(…)”,

Rape rates soaring
Women aren’t just murdered in Sweden. Rape and attempted rape, particularly against young teenage girls, is on the rise and has been since 2015.

The rape rate, which unlike the attempted rape rate is documented, rose by a double-digit percentage in 2016 compared to previous years.

The Swedish media are often known for their impartiality and political correctness, yet three years ago ‘Uppdrag Granskning’, a current affairs program broadcast by the state operator SVT, revealed that 58 percent of  all men tried in Swedish courts for rape were born abroad.  Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Køn, Psykologi, seneste, Sverige

Politiet : det er indvandrere der skyder

“Som man skyder bliver man skudt”, konkluderede forfatter Dan Turell

Erik Nord, politichef for et stort område i Göteborg har skrevet et indlæg i Göteborg-posten.

“Det er ikke længere en hemmelighed, at en stor del af banderne og de kriminelle netværk er knyttet til indvandringen” siger politichefen.

Erik Nord vurderer , at stort set alle dem, der skyder eller bliver skudt kommer fra Balkan, Mellemøsten, Nord- og Østafrika. Det hænger sammen med  kultur.

“ [De har ] en anden konflikthåndtering baseret på gengældelse og hævn. Forældre med tradition for disciplin. En macho idealiseret maskulinitet, der belønner sejhed, risikovillighed, fysisk styrke og selvtægt. En stærk kønsbestemt social kontrol, hvor sociale relationer kan indeholde stærk rangordning”, skriver han. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Kultursammenstød, seneste, Sverige

Omstrukturering af indvandring

90 mia kr. årligt koster indvandringen

Økonom  Asger Aamund  09.04.21   i Jyllandsposten:

” [Den national liberale]  forstår ikke, hvordan de borgerlige partier har villet bidrage til en import af migranter, der ikke kan eller vil arbejde, og som nu koster danske skatteydere en årlig bruttoudgift på 90 mia. kr. Han går ind for en effektiv hjælp til ægte flygtninge, men så tæt på deres hjemlande som muligt.”

 

I slutningen af 2019  mente Asger Aamund  at indvandringen kostede 73 mia kr. årligt og da havde han denne vision:

“I industrien, hvor jeg kommer fra, bruger vi ofte en arbejdsmetode, man kalder for »The Green Field Concept«, altså »Forfra På Den Grønne Mark«. Vi planlægger, hvordan vores virksomhed skulle se ud, hvis vi skulle begynde helt forfra på herrens mark og ikke tage hensyn til den bestående organisation eller struktur. Befriet for vanens spændetrøje og tunnelsyn kan vi ofte producere nytænkning og konstruktive planer for forenkling og modernisering af organisation og processer.

Lad os antage, at vi kunne gøre det samme med migration og integration. Hvad ville det så føre til? Løsladt fra konventioner og katastrofale politiske beslutninger, ville vi vende tilbage til kontraktansættelse ligesom med fortidens gæstearbejdere: Kompetente udlændinge er velkommen, hvis de kan opvise en kontrakt med en dansk arbejdsgiver. Hvis de vil have familien med, må de selv betale.

Vi indfører den eksisterende forskerindkomstskat på 25 pct. for alle migranter i arbejde gældende for fem år. Til gengæld skal de selv tegne en helbredsforsikring. Når kontrakten udløber, rejser de tilbage med mindre, den bliver fornyet.

Efter ti år skal de kunne søge om permanent opholdstilladelse og eventuelt statsborgerskab. Denne ordning ville producere fleksibilitet og en ny generation af migranter, der er selvforsørgende og bidrager aktivt til den nationale velstand i stedet for at årelade den. Vi får det, vi har så hårdt brug for: en ny begyndelse.”

Asger Aamund: Sådan får vi styr på fremtidens indvandring. 22. november 2019.

Udgivet i Politik / Lovgivning, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi