FGM = omskæring af kvinder

Omkring 137.000 kvinder og piger i England og Wales er blevet omskåret.

Det skønner en undersøgelse fra City University of London publiceret i 2015.

Selvom straffen for at foretage klitoris-omskæringer på piger og kvinder samt at medvirke er hård med en straframme på op til 14 års fængsel, er endnu ingen blevet dømt.

”Og det er en national skandale,” hed det for nylig i en rapport udgivet af det britiske indenrigsministerium. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Køn, Menneskerettigheder, seneste

Asylansøgere og voldtægt

Asylansøgere bag 17 voldtægter på fem år

På knap fem år er 17 asylansøgere blevet dømt for voldtægt i Danmark.                             Dermed er gruppen af asylansøgere stærkt overrepræsenteret i statistikken.

kilde:19. januar 2017   Metroxpress       Lars Fogt      København 

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Flygtninge, seneste, Statistik

Kvinder uden arbejde

8 ud af 10 flygtningekvinder arbejder ikke

Det gælder for kvinder i alderen 30-59 år fra Somalia, Irak, Syrien og statsløse (som oftest er arabere ) Det faktiske antal kvinder udgør ca. 1.300 syriske kvinder, ca. 2.400 somaliske kvinder, ca. 3.300 statsløse kvinder og ca.4.000 irakiske kvinder.

kilde: CHRISTIAN SUHR, HJARN V. ZERNICHOW BORBERG, KIRSTINE SINCLAIR, NIELS VALDEMAR VINDING.   i Politiken  04.01.17

Vi henviser til Lene Søndbergs   ph.d afhandling fra SDU 2005, hvor man kan gøre sig bekendt med det største gæstearbejder-segments opfattelse af arbejde: Læs resten

Udgivet i Arbejde, Flygtninge, seneste

PISA etnisk

Danske elever med indvandrerbaggrund er i gennemsnit mere end et år bagud i forhold til deres etnisk danske kammerater 

Det er tilmed sådan, at det i dag står værre til end i 2006
I december 2016 offentliggjorde OECD den sjette PISA-rapport.

Den sammenligner og analyserer resultaterne af prøver i læsning, matematik og naturfag blandt 15-årige elever i 72 lande.

 

For Danmark er der et godt stykke op til asiaterne, og vi ligger fortsat efter lande som Estland (der virkelig rykker på mange felter) og Finland, men på niveau med Holland, Norge og Tyskland og såmænd foran både Sverige og USA. Læs resten

Udgivet i Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik

Muslimer og uddannelse

Muslimer i Europa er dårligere uddannet end kristne

Muslimer i Europa har gennemsnitligt halvandet års kortere uddannelse end den øvrige befolkning. Det viser en ny rapport fra det anerkendte amerikanske analyseinstitut PEW

Selvom muslimer i Europa har siddet væsentligt længere tid på skolebænken end deres trosfæller i Afrika og Asien, halter de markant efter den traditionelt kristne befolkning på det europæiske kontinent. Blandt Europas voksne befolkning på 25 år og derover har muslimer gennemsnitligt halvandet års kortere uddannelse end resten af befolkningen.

 

16 procent af Europas muslimer har en videregående uddannelse mod 25 procent af den øvrige befolkning. Læs resten

Udgivet i Demografi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik

Frygt for terror og manglende Integration

Trygfondens 2015 måling  nummer 19 af danskernes følelse af tryghed
viser, at 66 procent bekymrer sig for, om der er penge til de ældre. 64 procent om vi har råd til velfærden i fremtiden. 58 procent bekymrer sig om integration. Og  33 procent bekymrer sig for terror. Over hver tiende frygter at blive offer for et terrorangreb, nemlig 11%.

Integration og terror er til dels to sider af samme sag. Og velfærden handler også om hvem der eksempelvis er i modkultur og fx ikke arbejder, og derfor  koster på velfærden og på mulighederne for at have flere penge  på ældreområdet.

kilde:Information 22.12.16 (hvis journalist Natalie Yahya Rosendahl  i øvrigt bagatelliserer de 11% der frygter at blive ramt af terror )

Udgivet i Civilsamfundet, Psykologi, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

Jihadister rekrutteres via familie

Det er sjældent at unge rekrutteres til hellig islamisk krig via internettet.

“Vis mig hvem du omgås, og jeg skal sige dig hvem du er” gælder også for 2. og 3.generations muslimer i Vesten.

Antropolog Scott Atrans undersøgelser viser, at langt størstedelen af IS jihadister rekrutteres via familie og venner. Halvdelen slutter sig til bevægelsen via personlige kontakter med militante gruppemedlemmer, mens kun godt en femtedel bliver rekrutteret via internettet direkte.

Han har også kortlagt at 75 procent af de unge, der rejser til Syrien og Irak for at kæmpe, rejser i grupper, ofte med folk, de kender i forvejen som for eksempel venner og familie. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, seneste, Terror

Mange drab i Malmø

I 2016 blev 11 dræbt i Malmø.

I 2017 er der allerede sket to drab frem til 13.01.17 .

Se noter om Ann-Kristine Hjelms forskning her på hjemmesiden, for mere om sammenhæng mellem kriminalitetsmønster og kultur i Sverige.

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, seneste, Sverige

Illegale arbejdere

324 personer blev dømt for at arbejde illegalt i Danmark alene i de første ni måneder af 2016

De fleste illegale kommer fra Nigeria

Næsten hver tredje er prostitueret

Rockwoolfonden har tidligere skønnet at  18.000 personer opholder sig illegalt i Danmark.

Her kommer de omtalte 324 illegale arbejdere fra:

Nigeria           63

Kina                23

Pakistan         21

Thailand         19

Indien             17

Ukraine          12

USA                 10

Makedonien  10

Irak                  10

Ghana               9

Brasilien           9

Afghanistan     9

Tyrkiet              8

Rusland            8

Filippinerne     7

De 324 arbejder i prostitution 105 ,restaurant/café 61, andet/uoplyst 48,Kiosk/købmand 43,rengøring 39,bygge /anlæg 28.

Sigtelserne mod arbejdstagere steg kraftigt i 2012 til 626   mod 386 året før.

Tallet er siden gået lidt ned, så antallet af sigtelser for 2015 var 586  mod arbejdstagere og 395 mod arbejdsgivere.

kilde: Fagbladet 3F januar 2017   Tema om illegale arbejdstagere.;Rockwoolfondens Forskningsenhed.

Udgivet den 12 januar på www.respublica.dk    2017

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Afrikanere, Arbejde, Demografi

Social integration

Ifølge den islamiske ideologi er alt religion. Hvad du spiser, hvordan du er klædt osv, hvem du bør omgås osv. Intet er udenfor islams dogmer. Ingen adfærd og tankegang er privat, alt hører under islams domæne.

Derfor er det ikke muligt at give ubetinget religionsfrihed til muslimer i europæiske lande. Deres trosfrihed må holde sig indenfor landenes (grund)love og som det hedder i Danmarks Riges Grundlov §67: ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Begrebet  ”sædelighed” dækker her dybt rodfæstede normer.

Schweiz. Et muslimsk forældrepar nægtede at lade deres to døtre på 9 og 11 år deltage i skolens svømmeundervisningen, fordi der også deltog drenge. Men pigerne må ikke holdes hjemme, og de skal deltage i svømning. Det afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg start januar 2017. Pigerne kan dog bære burkini, som er en heldækkende badedragt.

Forældrene  bor i Basel i Schweiz og påberåbte sig religionsfriheden.

Det ville skolemyndighederne ikke acceptere. De henviste til, at svømmeundervisning var en del af den almindelige undervisning, og at pigernes deltagelse var nødvendig for deres integration i samfundet.

Myndighederne gav derfor de muslimske forældre bøder for at holde pigerne væk.

Menneskerettighedsdomstolen giver de schweiziske myndigheder ret. Dommernes afgørelse var enstemmig.

Ganske vist er det efter domstolens mening en indskrænkning af religionsfriheden at kræve, at pigerne skal deltage i den fælles svømmeundervisning.

Men hensynet til, at pigerne bliver socialt integrerede med de andre elever og modtager alle dele af skolens undervisning, vejer tungere.

kilde:Den Korte Avis 1o.01.17

 

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Filosofi/ Etik, Menneskerettigheder, Religion / Ideologi