Valgfri helligdage

Hvorfor skal alle nationaliteter og religioner i Danmark holde fri på de kristne helligdage og ikke på de dage, de selv ønsker?

I Sverige er valgfrie helligdage allerede blevet en realitet for flere faggrupper

Læs resten

Udgivet i Arbejde, Civilsamfundet, Kultursammenstød, Religion / Ideologi, seneste

Forskere med to hatte

Social kontrol og internationale interesseorganisationer ødelægger flygtningeforskningen. Forskningschef Thomas Gammeltoft-Hansen efterlyser et fagligt selvopgør.

Søren K. Villemoes: Hvorfor mener flygtningeforskere, at det er deres opgave at tjene flygtninges interesser? Det lyder umiddelbart ikke som et videnskabeligt anliggende.

Forskningschef Thomas Gammeltoft -Hansen »Det hænger sammen med, at flygtningeforskning er, hvad sociologen Pierre Bourdieu ville kalde et svagt felt. Med svagt skal ikke forstås, at der ikke er superdygtige forskere, men at det er et fagområde, der i høj grad orienterer sig mod samfundsmæssige interesser. Hovedparten af feltet har indgået det, jeg kalder et liberalt kompromis, hvor man allierer sig med andre aktører uden for forskningen.

“En stor del af forskningen bliver mere afkoblet fra den realpolitiske virkelighed” Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Gammeltoft-Hansen;Thomas, Psykologi, seneste, Videnskabsteori

Godkendelse af trossamfund

Efter 20 år på posten gik professor i religionsvidenskab Armin Geertz for nylig af som formand for det udvalg, der godkender nye trossamfund. Han oplever, at religion i samme periode har fået en stadig større rolle i samfundet – til hans store fortrydelse.  ” Personligt så jeg helst, at vi havde et samfund, der byggede på de værdier, vi har her i landet – uden religion”.

Den amerikanskfødte professor er også kendt for at være principfast. Meget endda. Ikke mindst omkring spørgsmålet om ligestilling, som han selv kalder for sin ” hjertesag”.

Derfor gik han og resten af udvalget af, da en ny lov omkring godkendelse af trossamfund i Danmark ikke indeholdt et krav om ligestilling mellem kønnene i trossamfundets vedtægter.

” Nu står der kun i bemærkningerne til loven, at man vil anbefale ansøgerne at udarbejde en organisering, der ikke diskriminerer kvinder.Men det er jo ikke formuleret som et krav, og det mener jeg er helt forkert. På den måde kan udvalget nu blive nødt til at godkende trossamfund, der i realiteten udgør parallelsamfund, hvor der gælder andre regler end i resten af samfundet.Hvor de demokratiske grundprincipper, som ligestilling jo hører til, er sat ud af kraft. Og netop parallelsamfund har ellers været det vigtigste for mig at undgå i den periode, hvor jeg var formand,” siger Armin Geertz.

 

kilde:  “Det vigtigste var at undgå parallelsamfund”  Bjørg Tulinius                                         2. maj 2018   Kristeligt Dagblad 

Udgivet i Civilsamfundet, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

Efter 15 år som ikke-flygtning forlader han dansk forsørgelse

 Min historie om 15 år i det danske asylsystem – håbet brast, men troen bærer.         Jeg flygtede ikke for sjov. Der var borgerkrig i nabolandet.

Salomon Nagui Manino er møbelsnedker fra Guinea i Vestafrika. I dag bliver han udsendt af Danmark. Han søgte asyl i Danmark i 2003, men fik afslag. Siden 2008 har han boet på Center Avnstrup ved Roskilde.

Hans historie er fortalt til Birthe Munck-Fairwood, netværkskoordinator i Tværkulturelt Center.          3. april 2018   Kristeligt Dagblad

Respublica anbefaler at læse historien i avisen ihukommende:

Antallet af migranter både i og fra Afrika stiger. Det skyldes den store befolkningstilvækst, men i særlig grad også Afrikas positive økonomiske udvikling. Migrationsforskning viser, at når fattige lande udvikler sig økonomisk, så stiger migrationen.Folk får simpelthen bedre råd til at rejse. Kombinationen af befolkningstilvækst og positiv økonomisk udvikling må derfor forventes at skabe en kraftigt øget migration de kommende år.

kilde: DUVEDMINDREOM VERDENS TILSTAND ENDEN CHIMPANSE   25. april 2018    Udvikling         Aske Helweg Krarup

Udgivet i Afrikanere, Migranter, seneste

Unge uden kærlighed – radikalisering

Det er unge som er ramt af mangel på kærlighed og nærvær, fattigdom og nederlag

Latifa Ibn Ziatens mistede sin søn for seks år siden.

Den dengang 30-årige soldat Imad Ibn Ziaten blev dræbt af den radikaliserede fransk-algerier Mohamed Merah.

Den 58-årige fransk-marokkanske kvinde bruger i dag sit livs største tragedie som drivkraft til at bekæmpe dét, som tog livet af hendes søn: Radikaliseringen af unge franskmænd, Frankrigs parallelsamfund og et fordrejet billede af islam.

»Disse unge er ikke født terrorister. Det er unge, som alle andre, men de er ramt af mangel på kærlighed og nærvær, fattigdom og nederlag, og det er derfor, at de bliver radikaliserede,« lyder det fra LatifaIbnZiaten.

Lad os se på de elementer denne mor nævner Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arabere, Frankrig, Psykologi, seneste, Terror

Indvandrerunge og seksualitet

Af Kirsten Damgaard, psykolog og sexolog  

Overalt i Danmark oplever man  jævnligt, at muslimer har andre værdier end  øvrige etniske grupper. Det gælder blandt andet kønnenes ligestilling, familieliv og  synet på seksualitet. Det skaber bekymring, fordi der rent faktisk foregår en del  ubehagelige ”seksuelle kultursammenstød ”

I og med at vi ikke oplever andre etniske minoriteter, der som gruppe betragtet  udfordrer det vestlige billede af seksualitet vil denne artikel mest omhandle muslimske unge. Lad det være sagt med det samme, der findes ikke nogen stor forkromet undersøgelse, der fortæller alt om unge muslimer og seksualitet, som man kunne ønske at vide.

Menneskesynet, og dermed synet på seksualitet er en af de hjørnestene der adskiller dansk og muslimsk kultur. Muslimsk kultur kønsliggør livsområder som vi ikke er vant til. Vi mærker det i seksuelt relateret kriminalitet som fx æresmord  på kvinder, de mange gruppevoldtægter og seksuelle krænkelser begået af muslimske mænd mod danske etniske kvinder og indvandrerdrenges overfald på bøsser. Sideløbende oplever vi den importerede  patriarkalske struktur  og kønsadskillelsen, der besværliggør dagligdagen og uligestiller mennesker. Og vi ”kulturberiges” med sexistiske udtryk fra indvandrernes oprindelseslande . Voldtægt på mænd og af mænd som straf, et andet import-fænomen fra den muslimske  kulturkreds, og det foregår også udenfor fængslerne. Læs resten

Udgivet i Damgaard, Kirsten, Køn, Psykologi

Abort

Blandt etnisk danske kvinder er der 10,9 aborter pr. 1000 kvinder.

Her ses de etniske grupper, hvor der foretages flest og færrest aborter hos indvandrere.

Flest aborter pr. 1000 kvinder:

Iran: 26,2 Libanon: 19,6 Eks-Jugoslavien: 19, Irak: 15,7 Pakistan: 15,4

Færrest aborter pr. 1000 kvinder: Tyskland: 5,4 Norge: 8,1 3 Filippinerne: 8,5 Thailand: 9,7 Vietnam: 10,5

 Socialt belastede tilvandrere

Astrid Krabbe Trolle, der har forsket i religion, migration og køn, finder det overraskende, at muslimske lande er i den gruppe, hvor flest kvinder får foretaget abort.

“(…) hvis man skal forklare de mellemøstlige gruppers placering, så kan det have at gøre med en sociale slagside, som kommer af, at de indvandrede grupper fra disse lande er mere socialt belastede og for eksempel har en højere arbejdsløshed end de asiatiske grupper. Dårlige sociale forhold og lav uddannelse er typisk forbundet med mange aborter,” siger Astrid Krabbe Trolle og påpeger, at manglende brug af prævention kan skyldes både kulturel og social fremmedgjorthed over for de tilgængelige præventionsformer. Læs resten

Udgivet i Demografi, Køn, pakistanere, seneste

Æresdrab = ukultur, siger dokumentarist

Vi ved, at der i 2017 blev begået seks såkaldte æresdrab i Sverige.

Og det er mange år siden at det samlede tal for Danmark var over 25 personer (inkl. mænd)

med uddrag af artikel

»Jeg dræbte min datter,« siger han  »jeg er et offer.«

Menneskesynet er, at kvindens anstændighed mistes en gang for alle, mens mændenes ære stadig kan genoprettes, hvis altså en fra familien slår hende ihjel.

I en æres- og voldskultur bliver mange kvinder derfor hvert år slået ihjel i såkaldte æresdrab i Mellemøsten og i Vesten. Kvinderne bliver kørt over, falder ud fra altaner ( Balkonpiger kalder man dem  i Sverige) skudt, kvalt med elektriske ledninger, brændt til døde, halshugget med økser, stenet, eller tvunget til at drikke gift, druknet.

Kvinderne er fx blevet voldtaget, og dermed faldet i en vanære, der kastede skam over familien, de har været utro, opført sig umoralsk, brugt sminke, er kommet for sent hjem…

Den norske journalist og forfatter Lene Wold har gennemgået en lang række sager om jordanske æresdrab mellem 1995 og 2014. Hun har gennemgået avisarkiver og retsdokumenter for hele perioden og nærstuderet 139 konkrete sager .De 139 sager er blot dem, jeg kan verificere,« siger Lene Wold, der har skrevet bogen Ære være mine døtre – En fars fortælling om at dræbe sit eget barn, der udkommer på dansk i april 2018.

Lene Wold har opsøgt ikke færre end 400 gerningsmænd til æresvold eller æresdrab.  Ofte er hun blevet afvist, endda truet på livet, men andre gange har mændene indrømmet, at æresdrabet er deres livs værste handling – men de er villige til at gøre det igen, for samfundets æresnormer er ikke til at ignorere.

»Hvis jeg havde vidst, hvor stort problemet er i Norge, havde jeg ikke skrevet om det fra jordansk perspektiv. Så havde jeg skrevet om situationen her, hvor problemet er skræmmende stort. Den negative social kontrol er meget udbredt her i landet, hvor kvinder er bange for at træffe valg, der ikke bifaldes af familien.”

Lene Wold overvejer nu at skrive en ny bog om situationen i Norge.

Klaus Rothstein : Et spørgsmål om ære    9. marts 2018  Weekendavisen

læs mere her på hjemmesiden under emnet Ære  eller artiklen  Æresdrab eller bare et jalousimord?

Udgivet i Civilsamfundet, Religion / Ideologi, seneste, Ære

Mig og klanen

Jeg er nødt til at insistere på at være hele mig. Ikke bare den del, der er dansk

Sofie Jama er oversætter og fotomodel 

Uddrag af artikel i Information

(…)Da jeg senere kom til Danmark som 15-årig, befandt jeg mig påny i en fremmed klans midte, jyde-klanen, som er en underklan af danestammen. (…) klanstriden sad som et minde mejslet ind i mit dna. Naboer, kolleger og kammerater, der den ene dag er bedste buddies, kan den næste dag være i gang med at drikke blod af hinandens kranier.

Selv om jeg ikke er i krig med danerklanen, så ved jeg af bitter erfaring fra min barndom i Somalia, at klaner kan blive dødsfjender fra den ene dag til den anden. Derfor har jeg brugt meget af mit tidlige voksenliv på at gøre denne nye klans normer til mine egne. Men omkostningerne er for store. Læs resten

Udgivet i Afrikanere, Filosofi/ Etik, Flygtninge, Personlige beretninger, Psykologi, seneste

Ikkevestlige børn

Indvandrerbørn har 3-4 gange så stor risiko for at præstere lavt

Hvert tiende nyt skolebarn har ikkevestlig baggrund

Regeringen vil sprogteste børn fra ghettoer og placere ikkevestlige børn i vuggestuer og børnehaver, så de lærer bedre dansk.

Børn med ikkevestlig baggrund har et meget stort fagligt gab op til etnisk danske elever, siger  Undervisningsminister Merete Riisager.

Allerede i 2. klasse er der forskel på, hvor godt børn læser. Der er op til 1,5 karakterpoint forskel på etnisk danske og ikkevestlige børn. Indvandrerbørn har 3-4 gange så stor risiko for, at de præsterer lavt, påpeger hun.

“Når de går ud af 9. klasse, er det er meget stort, fagligt gab. Det ses som en forskel på en karakter i gennemsnit. Problemerne er store og starter, inden de går i skole.”

“Problemerne kan udmønte sig i høj ledighed, sociale problemer og større ghettoer i morgen”.
kilde: Minister: Ikkevestlige børn må lære dansk
11. Apr 2018  Den korte Avis

Udgivet i Demografi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste