Seksual-kriminalitet i Sverige

10-dobling af voldtægter på 50 år

Der findes  en veldokumenteret rapport, udgivet af Joakim P. Jonasson i 2017, med titlen: »Sexualbrottslighet bland män födda i Sverige och i utlandet«.

Baggrunden er, at da de svenske myndigheder nægter at undersøge etniciteten på dem, der dømmes for voldtægt, har Jonasson som privatperson selv gennemgået næsten samtlige afgjorte domme for seksualforbrydelser i Sverige i perioden 2012-2017. Han finder, at mænd med ikkevestlig baggrund står for 95 procent af alle overfaldsvoldtægter, 90 procent af alle gruppevoldtægter og 85 procent af alle grove voldtægter. Desuden fremgår det, at der skete en kraftig stigning i antal voldtægter efter 2015, da masseindvandringen til Sverige fandt sted.

En mindre opgørelse er offentliggjort af Aftonbladet i 2018 og giver lignende resultater.

Samme forhold er bekræftet af Peter Springare, en nu tidligere politibetjent fra Örebro. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet

Forsømte brune børn

Lider de sociale myndigheder af berøringsangst over for  etniske minoritetsfamilier?

Lige fra de er helt små, er andelen, der underrettes om, langt større end blandt etnisk danske børn. Der er også en større andel ikkevestlige børn, som får såkaldt forebyggende foranstaltninger i form af for eksempel familiebehandling eller en tilknyttet kontaktperson. Men indtil teenagealderen er andelen af anbragte lavere end blandt børn med dansk baggrund. Kun i aldersgruppen af 15-17-årige er andelen af anbragte med MENAP-baggrund* større end blandt etnisk danske, men så er den til gengæld også markant større.

Barnets menneskerettigheder forsømmes
En række indikatorer viser, at børn og unge med ikkevestlig baggrund er mere udsatte. De er overrepræsenterede blandt de fattigste børn, de får generelt dårligere karakterer i skolen, som unge er de sjældnere i arbejde eller under uddannelse, og drengene bliver oftere kriminelle.

I en undersøgelse blandt omkring 4.000 elever i 7. klasse har Børnerådet også påvist, at fysiske overgreb fra forældrene oftere rammer børn med minoritetsbaggrund. For eksempel har 19 procent af drengene med ikkevestlig baggrund været udsat for grov vold i hjemmet, mens det gælder for ni procent af drengene med etnisk dansk baggrund. Læs resten

Udgivet i Menneskerettigheder, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik, Sundhed

Venstre-islamisme

En del af forskningen på de franske universiteter ”bidrager til at banalisere islamistiske idéer”, hævder National Samlings talsmand, Laurent Jacobelli. 

Den franske minister for videregående uddannelser, Frédérique Vidal, har udløst en politisk storm med sit forslag om at iværksætte en undersøgelse af, hvorvidt den franske universitetsverden er gennemsynet af ”venstre-islamisme”.

Udtrykket dækker  over hele debatten om multikulturalismen og en form for berøringsangst, der i kritikernes øjne forhindrer venstrefløjen i at forholde sig kritisk til islam. Læs resten

Udgivet i Frankrig, Kultursammenstød, Religion / Ideologi, seneste, Videnskabsteori

Tildeling af statsborgerskab

Antallet af udlændinge, der tildeles dansk statsborgerskab, var i 2019 på 1.781 personer. Det er et historisk lavt niveau, der ikke er set siden 1979 (hvor der er tidligst tilgængelig data). Tallet for 2019 skal dog ses i sammenhæng med at folketingsvalget udskød Folketingets behandling af statsborgerskab.
Det er særligt udlændinge fra lande uden for Europa og Nordamerika, der i lavere grad end tidligere tildeles statsborgerskab
Den 1. januar 2020 havde 24 pct. af alle indvandrere og 65 pct. af alle efterkommere dansk statsborgerskab, omend dette tal også inkluderer vandrende arbejdstagere mv.

Kilde: Danmarks Videncenter for Integration 08.02.21  i nyhedsbrev.

Udgivet i Demografi, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, seneste, Statistik

Marrakesh Aftalen

I 2018 indgik statsminister Lars Løkke Rasmussen for Danmark den for os usi uhensigtsmæssige berygtede Marakkesh-aftale Global Compact for Migration , der reelt ligestiller migranter med flygtninge, således at alle vandrende mennesker skal have en flygtnings vidtgående rettigheder og privilegier efter konventionen af 1951. Løkke hævdede ganske vist, at aftalen ikke var juridisk bindende for Danmark.

IOM   International Organization for Migration er kulturligvis enige i at aftalen er bindende. Mere her https://www.iom.int/search/Marrakesh%20agreement. Læs resten

Udgivet i Migranter, Politik / Lovgivning

Narko,migranter og hjemløse

Her kommer et lille udpluk fra  gadebetjent Rud Ellegaards erfaringer. I 38 år har han arbejdet på Vesterbro. Stofferne er komme til byen og i hælene på dem er fulgt svage individer og besynderlige tilvandrere. Rud Ellegaard har fulgt bydelens udvikling gennem kvarterets kriminelle – først danskere siden udlændinge.

Klip fra  10’erne:

“Jeg forsøger at hjælpe en mand på Maria Kirkeplads. Han er alkoholiseret, psykisk udfordret og har råbt for meget op og kastet med flasker på pladsen. De andre er blevet sure og har ekskluderet ham, for han tiltrækker for meget opmærksomhed. Han har prøvet at komme ind i gruppen igen, og nu er de kommet op at slås. Det er derfor, jeg er tilkaldt. Men der er en sprogbarriere.

De danske posemænd og -damer er væk fra gadebilledet og er blevet erstattet af østeuropæere. De er nu den absolutte sociale underklasse i gadebilledet. Det er dem, der sover udenfor om natten. De lever af at samle skrot og flasker. De står på hovedet i storskraldscontainerne og finder gammel elektronik, som de får sendt videre på en eller anden måde, eller de tager rundt til festivaler og samler flasker. De er her i grupper, som kender hinanden rigtig godt, og er man udstødt af sådan en gruppe, er man virkelig alene.  Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Afrikanere, Migranter, Personlige beretninger, Rumænere/romaer, seneste

Gemte data?

 »Hvorfor er det så svært at få adgang til de her tal?                      Skyldes det mørklægning?«

Debattøren Ayaan Hirsi Ali vil gøre op med politisk korrekte statistikker, som ifølge hende dækker over sammenhængen mellem muslimsk indvandring og seksuel vold mod europæiske kvinder.

I sin nye debatbog Frit bytte anklager hun de europæiske myndigheder for at negligere sammenhængen mellem den fejlslagne integration af muslimske indvandrere og asylansøgere og stigningen i seksuelt relaterede overfald begået mod kvinder.
»Det viste sig, at selvom landene indsamler data om seksuel vold, registrerer de ikke gerningsmandens etnicitet eller religion,« fortæller Ayaan Hirsi Ali Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, Køn, Psykologi, seneste

Ghetto opvækst

Om tabt barndom og ungdom

uddrag

Khaterah Parwani i anledning af det politiske udspil Børnene først!

” Med min egen opvækst, hvor jeg har hængt og slæbt med jævnaldrende Lucaser [ = anbragte børn.red], har jeg set på nærmeste hold, hvad en anbringelse gør ved børn. Vi var de umulige børn, de energiske børn og de unge, der havnede i slagsmål og gik livet i møde med næverne oppe. Systembørnene, hvis forældre fik kastet skiftende socialrådgivere efter sig, og modsat Lucas stod vi brune børn og skulle tolke for de utallige socialrådgivere.

Mine forældre var krigstraumatiserede, syge og fastslåst i et smertehelvede. Jeg var også barn, før revselsesretten blev afskaffet, og jeg er barn af de såkaldte ghettolister, betonbørnene, der havde set lidt for meget, lidt for tidligt. Så Lucaserne kender jeg alt for godt. I alle slags udgaver. Læs resten

Udgivet i Flygtninge, Parwani, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Uncategorized

Bandeleder udvist

Det var ikke et brud på menneskerettighederne, da Højesteret i 2018 udviste den særdeles kriminelle pakistanske bandeleder Shuaib Khan. Det siger Den Europæiske Menneskerettigheds-domstol januar 2021.

Fra 2003 til 2017 fik den daværende bandeleder ifølge Ritzau 13 domme i Danmark. Størstedelen handlede om personfarlig kriminalitet.

sammenskrevet af Kirsten Damgaard

Højesteret har i sin vurdering også lagt vægt på Shuaib Khans kriminelle fortid. Herunder risikoen for at han vil begå personligfarlig kriminalitet igen. Han har bl.a. en dom på 8 års fængsel for dødsvold.

Shuaib Khan er født i Danmark. Hans far Wallait Khan, er et velkendt ansigt for mange i hovedstadsområdet. Han har siddet i Borgerrepræsentationen gennem 16 år, hvor han blev en omstridt skikkelse, bl.a fordi han flere gange undervejs skiftede parti og indimellem brugte hårdtslående argumenter! Han repræsenterede undervejs bl.a. Venstre, Socialdemokratiet og SF. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, pakistanere, Politik / Lovgivning, seneste

Trivsel hos indvandrerbørn

I uge 4 2021 fremlagde social- og ældreminister Astrid Krag (S) regeringsudspillet ”Børnene først”. Noget af udspillet handler om vilkårene for ikke-vestlige børn. :

  • Der er flere underretninger på nul-femårige med anden etnisk baggrund end dansk – men færre anbringelser.
  • Grov vold opleves af 15 procent af børn med ikke-vestlig baggrund og af 9 procent af de etnisk danske børn.
  • Der foretages færre underretninger fra friskoler end folkeskoler – og færrest fra muslimske friskoler.

Læs resten

Udgivet i Aminali, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste