Den syvende af 14 formodede syrienkrigere skal nu for retten

Den 27- årige tyrker tiltalte er blandt en gruppe formodede syrienkrigere, der i april 2016 blev anholdt i en stor politiaktion på den københavnske vestegn.

Flere af de andre er allerede blevet idømt lange fængselsstraffe. Han har undervist i islam hos Det Islamiske Trossamfund frem til 2012. I forbindelse med fængslingen af den 27-årige erklærede Det Islamiske Trossamfund  at den tidligere underviser ikke var en trussel eller på anden måde var farlig for det danske samfund.

Glostrup Ret  ventes at afsige dom i februar.

kilde: 12. januar fyens.dk

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, seneste

Hadprædikanter

Danmark har nægtet indrejse til prædikanten Mazin Abdul-Adhim fra Canada.

Dermed er han den 12.prædikant, som er nægtet indrejse i Danmark, og flere vil komme til, skriver integrationsminister Inger Støjberg (V) på Facebook.

Udlændingestyrelsen vurderer prædikanter, før de nægtes indrejse. De må ikke indrejse af hensyn til den offentlige orden.

kilde: 12. januar 2018 Jyllands-Posten

Udgivet i Civilsamfundet, seneste, Terror

Jihadi’ brude og børn

Pr. februar 2017 var mindst 145 danskere siden 2012 udrejst som fremmedkrigere til Syrien og Irak, hvoraf halvdelen er vendt hjem.

Unge kvinder fra Vesten tog frivilligt afsted til IS kalifat, og giftede sig med jihadisterne. Mange fik børn. Der kom dog flest kvinder fra Marokko,Tunis, Libyen, Rusland og Frankrig.

Nu sidder flere af dem og føler sig som ofre i en flygtningelejr nord for Islamisk Stats tidligere hovedstad Raqqa.Nogle er enker, andres mænd er væk.

Kristeligt Dagblad har besøgt lejren  “Som kvinder er vi uden skyld” og “Jeg er offer ligesom dem [ internt fordrevne syriske flygtninge]”, siger nogle til reporteren.

Tusindvis af børn blev født i kalifatet. De er i dag reelt statsløse.

Læs resten

Udgivet i IS, Krig / Sikkerhed, seneste

Ghettoen

Mange forskellige mennesker med forstand på det liv, der foregår i danske ghettoer, er blevet spurgt af Kristeligt Dagblad – der kører en extensiv serie om ghetto – Hvad  skal vi gøre for at løse problemerne i ghettoen?

Debattør og talskvinde for Exitcirklen , der arbejder imod social kontrol Khaterah Parwani, svarer bl.a. således (09.01.18)

VI BØR I LANGT HØJERE GRAD end i dag investere i skole-hjem-samarbejdet.

Vi ved, at der er problemer med lærere, der ikke tør træde ind i de konflikter, hvor elever møder op med blå mærker, eller lærere med elever som ikke må tage med på lejrtur, fordi forældrene er bange for, at de er sammen med det modsatte køn. For der er stadig store strukturelle problemer, vi skal have gjort op med.

Der er fortsat problemer med vold i hjemmene i de socialt udsatte boligområder.

Det gælder både vold imod drenge og piger.

Vi skal især have fokus på, hvordan drenge vokser op med, at vold er i orden. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Khaterah, Parwani, Parwani, Khaterah, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Hævn med syreangreb og skoldning

Når man lukker den 3. verden ind i Vesten,                                           får man også 3.verdens konfliktløsningsmetoder

Angreb med syre er især kendt i det indiske subkontinent.På verdensplan er 80 procent af ofrene for syreangreb kvinder. Gerningsmanden er ofte et familiemedlem, eller en der søger hævn for seksuel afvisning. I Storbritannien ser politiet at bander også bruger dette middel i deres kampe.

notat af Kirsten Damgaard

* Siden april sidste år har britisk politi registreret mere end 500 angreb med ætsende væsker i Storbritannien. Det er dobbelt så mange som for fem år siden. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Psykologi, seneste

Æresrelaterede konflikter og social kontrol

156 anmeldelser

Siden 1. januar 2006 har Rigspolitiet registreret anmeldelser og sager vedrørende såkaldte æresrelaterede konflikter og forbrydelser fra landets politikredse. Opgørelserne viser et antal af disse sager per år på mellem 109 (2006) og 167 (2009). De seneste tal viser, at der i 2016 blev registreret 156 anmeldelser og sager, hvilket er det højeste antal i syv år.

De såkaldte æresrelaterede sager hos politiet dækker ifølge politikommissær Peter Steffensen fra Rigspolitiets Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) over konflikter og forbrydelser, som har forbindelse med kulturelt eller religiøst betingede normer og æresbegreber.

»Spektret af æresrelaterede konflikter er ofte komplekst og nuanceret. Konflikterne kan således dække over problemstillinger, der bl. a. vedrører social kontrol, undertrykkelse, ligestilling mellem kønnene, individuelle rettigheder og unges mulighed for selv at bestemme over egen livsførelse,« påpeger Peter Steffensen.

Ifølge politikommissæren omhandler samtlige af sagerne etniske minoritetsfamilier med en anden baggrund end dansk. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Kultursammenstød, Menneskerettigheder, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Flere besøgte moskeer

Fra 115 til 170 moskeer på ti år

Der er i Danmark nu 170 moskeer mod 115 i 2006. Det svarer til en stigning på cirka 50 procent og svarer ligeledes nogenlunde til stigningen i antallet af muslimer i Danmark.

Antallet fremgår af den nye kortlægning ”Moskeer i Danmark”, som professor i religionssociologi, Lene Kühle fra Aarhus Universitet har gennemført i samarbejde med videnskabelig assistent, cand.mag. Malik Larsen.                                                                 Analysen er en opdatering af Kühles tidligere undersøgelse fra 2006.

Det fremgår ligeledes, at moskeerne benyttes mere i dag, hvor syv – ni procent af danske muslimer anslås at deltage i fredagsbønnen i modsætning til for ti år siden, hvor fem – syv procent deltog i fredagsbønnen og endnu færre i de daglige bønner.

kilde:  21.12.17  Kirkeministeriets  pressemeddelelse http://www.km.dk/aktuelt/singlevisning/news/flere-moskeer-i-danmark-og-de-benyttes-af-flere

Udgivet i Civilsamfundet, Religion / Ideologi, seneste, Statistik

Fejlslagen progressiv integration

Den amerikanske politolog Albert Hirschman lancerede engang tre teser om den konservative kritik af den progressive reformtankes negative konsekvenser, der kan være nyttige at gense i dagens debat om, hvordan man vil ”løse” parallelsamfundene, herunder den grove kriminalitet i vores byer

af Kasper Støvring

“The Futility Thesis” siger, at progressive reformer ikke hjælper. I Danmark har vi siden slutningen af 90’erne haft 21 nationale integrationsprojekter. Lige lidt har det hjulpet. Parallelsamfundene er blevet flere og større. “The Perversity Thesis” siger, at progressive reformer ligefrem forværrer problemerne. Det sker, når man støtter multikulturelle tiltag og bifalder sammenblandingen af bander, moskeer, imamer og civile aktører uden for retsstatens jurisdiktion. “The Jeopardy Thesis” siger, at progressive reformer ødelægger det, der i forvejen virker. Det sker f.eks., når man spreder uintegrerede indvandrere til andre områder, så ellers velfungerende lokalsamfund rammes af kriminalitet.

Hirschman var ikke selv erklæret konservativ; men en anden tænker, Edward Banfield, var tæt på en konservativ position, da han i 70’erne skrev to bøger om The Unheavenly City i USA. Storbyerne var, også dengang, ramt af hård kriminalitet, som myndighederne ikke formåede at løse. For som Banfield skrev: Det, der lader sig gennemføre, er som regel ikke acceptabelt, og det, der er acceptabelt, lader sig som regel ikke gennemføre.

Vi anbefaler at læse hele artiklen

Kasper Støvring :Nedlægges de ydre grænser, opstår der indre grænser.2.januar 2018 Berlingske blog: Kulturkritik https://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2018/01/02/nedlaegges-de-ydre-graenser-opstaar-der-indre-graenser/

Udgivet i Civilsamfundet, Kultursammenstød, Politik / Lovgivning, seneste, Støvring,Kasper

Migration atlas – Africa

FN ‘s landbrugsorganisation FAO har lavet et migrations atlas, for interne flytninger i Afrika.Det hedder Rural Africa in motion.

75 % af afrikanske migrationer foregår indenfor Afrika. Men i Nordafrika sker 90% af migrationen til Europa. Læs resten

Udgivet i Afrikanere, Demografi, Migranter, seneste

Kritik af religion

En kritik af en religions funktioner i et samfund vil nødvendigvis være værdibaseret.

Den forudsætter et standpunkt om, hvad der kendetegner et godt samfund.

Dette er ikke bestemt ved videnskaben, men ved et værdisyn. Det gør hverken et værdisyn universelt gyldigt eller ugyldigt, at en kreds af mennesker mener, at det stammer fra deres guddom. Læs resten

Udgivet i Religion / Ideologi, seneste