Til rådighed for job

 

Slut med at få understøttelse, fordi man vil bære niqab eller burka

Troels Lund Poulsen beskæftigelsesminister marts 2017:

”Ja, et jobcenter kan efter en konkret vurdering nå frem til, at den ledige ikke har en rimelig grund til at afvise et job, hvis jobcentret har henvist en modtager af integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge til et konkret job, og borgeren siger nej til jobbet, fordi borgeren ikke kan bære for eksempel niqab eller burka i forbindelse med et arbejde”.  Læs resten

Udgivet i Arbejde, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

Kontanthjælpsmodtagere

En opgørelse – fra Beskæftigelsesministeriet –  viser, at 9.300 indvandrere fra ikke-vestlige lande har været på kontanthjælp i mindst fem år.

3.300 har været det i ti år eller mere.

1.700 og 400 i henholdsvis 15 år eller 20 år.

kilde: Marts 2017 http://www.b.dk/politiko/minister-frygter-nedsmeltning-og-parallelsamfund-jeg-er-blevet-enormt-skraemt

Udgivet i seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Dåb

71,7 % af de et-toårige med dansk oprindelse er døbte

oplyser Steen Marqvard Rasmussen sociologisk vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelse- og Videnscenter i Kristeligt Dagblad 21.03.17

Udgivet i Religion / Ideologi, seneste, Statistik

Grundloven er stor!

Det er svært at se, at der kan være personlig og politisk frihed hvor islam råder.

Hvis man vil forsvare friheden, kan jeg kun opfordre til at spørge enhver herboende muslim, som ønsker mere indflydelse fra islam, hvilke islamiske doktriner og værdier, der ville kunne forbedre et vestligt samfund på det samfundsmæssige plan?

af  Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

I 2004 diskuterede jeg medborgerskab med den libanesisk-amerikanske tidligere Princeton University professor Farhat J. Ziadeh. Han forklarer, at den første af islams fem søjler (dogmer) er princippet om Tawhid, al tings enhed, at alt hænger sammen og der derfor ikke findes nogen verdslig sfære i henhold til islam. Alt er simpelthen religionens område og alle felter hvor mennesker råder kan derfor potentielt af de retslærde og teologerne siges at krænke deres udlægning af religionen. Tawhid er begrundelsen for at islam ikke kan og ikke skal skilles fra politik. Professor Ziadeh fastholder at Tawhid er islams essens. Derfor ser vi også sharia søgt indopereret i ‘Forårets’ nye grundlove i Mellemøsten foruden i Afghanistans. Læs resten

Udgivet i Damgaard, Kirsten, Kultursammenstød, Parsa,Fariba, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

Den offentlige orden

“Vi har det standpunkt at offentlig udbredelse af islamiske doktriner er i modsætning til engelsk civilret og til straffeloven”

 

Af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

6.Februar 2016 talte advokat Gavin Boby fra LawAndFreedom i København ved For Friheds demonstration. Efterfølgende så jeg en kort tale (video) med ham på LawAndFreedom’s hjemmeside. Den er vistnok fra 15.08.2015.

Her fortæller han om LawAndFreedoms  fremtidige arbejde: “We will take the stand that public propagation of Islamic doctrine is contradictory to English criminal and civil law”. Og fortsætter med at uddybe, at eftersom det er moskéers ærinde
og  egentlige hovedopgave at fremføre og hævde  islamiske doktriner og dogmer, vil LawAndFreedom på denne måde søge at forbyde dem!
Han fortæller på videoen at LawAndFreedom allerede har fået forhindret 17 ud af 19 nye foreslåede moskeer ved at lokalsamfundene stod på samme side som LawAndFreedom. Læs resten

Udgivet i Damgaard, Kirsten, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

Etniske minoritetsunge

Mange børn koster

Målt i kroner og øre er der i gennemsnit 100.000 kroner i forskel på den årlige husstandsindkomst i familier med etnisk minoritetsbaggrund og majoritetsdanske familier, og godt en femtedel af familierne lever under OECD’s fattigdomsgrænse.Hver femte af de unge nydanskere har op mod tre søskende eller mere.

På baggrund af spørgeskemaer blandt 900 unge på 18 år med rødder i primært ikke-vestlige lande og 4000 jævnaldrende med dansk baggrund belyses  livet for etniske minoritetsunge i Danmark. (se kilde nedenfor)

Sammenlignet med kammerater med dansk baggrund har de ofte sværere ved at tale med deres forældre.

3% af de majoritetsdanske unge kommer i en religiøs forsamling mindst en gang om ugen. For de etniske minoritetsunge er tallet 20%.

Hvor 43 procent af de 18-årige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund angiver, at de har et højt selvværd, så har kun 31 procent af de majoritetsdanske 18-årige den samme følelse. Mens 26 procent eller lidt mere end en fjerdedel af de unge kvinder med dansk baggrund har skadet eller overvejet at skade sig selv, så gælder det 18 procent af de unge kvinder med indvandrerbaggrund. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Flere nigerianske prostituerede

Indenfor de sidste år er der sket en stigning
i antallet af nigerianske kvinder i prostituti-
on på Vesterbro. Den tendens er fortsat i
2015 og 2016.

Det har Reden International
bl.a. mærket ved, at der kommer langt flere
kvinder i Natcaféen, end der plejer. En nat i
december 2015 var der eksempelvis 118
kvinder i løbet af de fire timer, Natcaféen
var åben.” skriver Kristine Bjørnbak Jørgensen (side 6.)

Så godt som alle brugere af Natcafeen er Nigerianere

uddrag af  KFUKs Sociale arbejde
Årsberetning   20015/2016   s.6-7.  Budstikken nr. 2 

NATCAFÉEN
åbnede i 2013 og er finansieret af §18-midler fra Københavns Kom-
mune til og med 2016. Natcafeen har åbent torsdag, fredag og lørdag nat for uden-
landske kvinder i prostitution og tilbyder et pusterum fra gaden, mad og drikke,
prævention, adgang til pc samt socialt samvær og oplysning. Samtidig bliver nat-
cafeen brugt til at skabe vigtige relationer til brugerne som led i det opsøgende
arbejde og information om tilbud i Mødestedet, sundhedsklinikken mm.
Der var i 2015 åbent 105 nætter i Natcafeen, hvor der var i alt 6656 besøgende,
dvs. 63,4 besøgende pr. nat, hvoraf 1,6 i gennemsnit var besøgende, som ikke havde
været i Natcafeen før. Så godt som alle brugere af Natcafeen er Nigerianere. Læs resten

Udgivet i Afrikanere, seneste, Sexhandel / Menneskehandel

IS-krigere får sociale ydelser

36 Syrien-krigere fik dagpenge eller kontanthjælp

Danske krigere i Syrien har modtaget førtidspension eller sygedagpenge, mens de har  kæmpet for terrororganisationen Islamisk Stat

Det er tidligere blevet omtalt, at krigere i Syrien har fået udbetalt kontanthjælp og dagpenge. Ekstra Bladet har skrevet, at 36 krigere i Syrien har fået kontanthjælp eller dagpenge fra Danmark.

 

 

Ministeren vil arbejde på at bremse udbetalinger til krigere i Syrien.

Han vil også undersøge, om de konkrete sager er udtryk for et smuthul i systemet. Læs resten

Udgivet i Krig / Sikkerhed, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

Statsborgerskab

Siden år 2000 har 123.826 udlændinge fået                                   dansk statsborgerskab

Især somaliere, irakere og tyrkere

Det fremgår af et svar fra integrationsminister Inger Støjberg (V) til formanden for Folketingets Retsudvalget, Peter Skaarup (DF).

Det drejer sig om 16.075 tyrkere, 15.302 irakere og endelig 11.847 somaliere.

I de første syv år fra år 2000 og til og med 2006 blev der uddelt 87.594 statsborgerskaber. I år 2000 blev alene uddelt  19.323 statsborgerskaber.

I de efterfølgende ni år fra 2007 med indfødsretsprøve og til og med 2015 faldt uddelingen af danske statsborgerskaber med langt under det halve til 36.232 uddelinger.

 

 kilde: Poul Erik Andersen i Den Korte Avis  Februar 2017 ; Folketinget.dk

 

 

 

 

 

Udgivet i Demografi, Politik / Lovgivning, seneste, Statistik

Ghettoer

Cand.polit.Naser Khader indvandret fra Syrien :

Ghettoer i Danmark minder om Mellemøsten – men når man siger det, så kalder politisk korrekte det for racisme.

februar 2017

Udgivet i Khader,Naser, Personlige beretninger, Psykologi, seneste