Menneskeret

Her ligger en lille tværfaglig antologi  af ypperlig kvalitet

http://www.garnisonskirken.dk/flippages/hm-07/.

Dette  nummer af tidsskriftet Herrens Mark omhandler Menneskeret.

Tidsskriftet  udgives en gang årligt – gratis endda ! –  og redigeres af teolog Claus Oldenburg.

Herrens Mark belyser hver gang et eksistentielt emne tværfagligt.

“Viljens frihed”  er temaet  for år 2015.

Alle  syv foreløbige numre kan læses på nettet.

Udgivet i Menneskerettigheder, seneste

Krænkelse

At anerkende tabuer og dermed tillade vrede, når de overtrædes, fører hun til én ting: indskrænkning af alles frihed.

En forfatter eller tegner, der ikke er respektløs, skaber ikke kunst, men underholdning.

Det mener Kåre Bluitgen i en absolut-på-kornet kronik om friheden til provokation. Her er et par uddrag:  Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Kultursammenstød, Medier og ytringsfrihed

“Man kan ikke være ekstremist i islam”

Youssef Loubani, bestyrelsesmedlem i Grimhøjmoskéen interviewes

Her kommer et par uddrag

Yussuf Loubani  :»Man kan ikke være ekstremist i islam, islam er en meget fredelig religion. Derfor bør den respekteres.« Læs resten

Udgivet i Religion / Ideologi, seneste, Terror

En debat om islams indre

Det er en kamp om værdier der foregår                                                  En kamp om politiske ideer                                                                       En kamp om hvad borgerne må  i deres samfund

af Lene Kattrup dyrlæge, medlem af Det Etiske Råd

Efter de to frygtelige islamisk inspirerede terroraktioner bør vi forstå, at det er en kamp om idéer, der foregår. Det er en værdikonflikt.En slags magtkamp. Og vi skal ikke give efter. Det er bestemt ikke en konflikt, der kun drejer sig om, at nogle ved at bruge vold vil have os til at lade være med at tegne profeten Muhammed med en bombe eller som en hund. Jøder må også i stigende grad passe på, hvor de færdes. Læs resten

Udgivet i Kattrup,Lene, Kultursammenstød, Menneskerettigheder, Religion / Ideologi, seneste

Muslimers tænkning

Den senere tid har vist, at terrorhandlinger kan ramme os alle, og det må derfor være på tide, at man sætter sig ind i islamismens væsen.

af Kurt Charleman , psykiater

Som vigtige kendetegn på at en troende muslim befinder sig på den rigtige side af “en moralsk streg” kan man fremhæve,

At man lægger sit liv i Allahs hænder, modsat at ville stræbe på en personlig udvikling, så man ender med at blive sin egen autoritet. Læs resten

Udgivet i Charleman, Kurt, Filosofi/ Etik, Psykologi, Religion / Ideologi, seneste

Hizb-ut-Tahrir udtaler sig om terror

Repræsentant for Hizb-ut-Tahrir Skandinavien, hævder at Koranen og profeten Muhammed taler om forbud mod drab på “civile”

Dette forbud er et af Junes Kock argumenter for at en fundamentalistisk islamisk organisation som Hizb-ut-Tahrir (Befrielsespartiet) ikke kan/vil være voldelig mod civile. Målet helliger ikke midlet i en bogstavtro fortolkning af Koranen, hævder repræsentanten.

Når der diskuteres terrorisme, bruger vesterlændinge og muslimer i daglig tale ellers begrebet “uskyldige” om de, der ikke burde være dræbt, og ikke ordet “civile”. En politibetjent er således ikke civil, heller ikke uden uniform, fordi han altid har en tillagt  myndighed. Og hvad med dommeren – er han civil i islamistens øjne? Og nævningene? “Civil” i et ørkensamfund for 1400 år siden er næppe det samme som civil i et moderne samfund, hvor folket styrer sig selv og man principielt deler magten efter ganske andre regler end i islams dogmatiske uligestillinger i forhold til at bestemme, når det gælder køn og ideologisk tilhør eksempelvis.

Af  Kirsten Damgaard, psykolog

Junes Kock  kunne egentlig også godt  på de bogstavtros vegne have sagt at islamister ikke har lov til at dræbe “uskyldige”. Det hele er nemlig bare et spørgsmål om hvordan man definerer de skyldige. Alle, der har hørt og forstået islams dogmer, skal faktisk adlyde dem ifølge radikale islamister. Derfor er enhver velunderrettet tegner, forfatter, ateist, ex-muslim m.fl.  der afviser islams doktriners overhøjhed (over Grundloven eksempelvis)  pr. definition skyldig. Læs resten

Udgivet i Damgaard, Kirsten, Kultursammenstød, Menneskerettigheder, Religion / Ideologi, seneste, Terror

Når lægen er islamist

Et livssyn lægges ikke på hylden, mens man er på job 

»Ens menneskesyn danner grundlaget for ens metoder og faglige virke” sagde Jan Hoby og kræver psykolog Nicolai Sennels fyret.

Personlig er jeg derimod ikke tryg ved islamisterne i behandlingssystemet.

Her er en oplevelse fra Danmark 2014 med en ubekvem sandhed.

Mere om Jan Hoby nedenfor

af Kirsten Damgaard, psykolog Læs resten

Udgivet i Damgaard, Kirsten, Filosofi/ Etik, Religion / Ideologi, seneste

Udlændinge på SU

Tallet er mangedoblet siden 2011

Dansk SU på max  5.903 kroner om måneden er verdens højeste.

Nu er over 30.000 udlændinge på SU. Læs resten

Udgivet i Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Indvandrerdrenges uddannelse

Indvandrerdrenge er i højere grad end andre unge droppet ud af deres uddannelser

Om 5 år vil være brug for 80.000 færre ufaglærte                     antager Arbejderbevægelsens Erhvervsråd  Læs resten

Udgivet i Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik

Fanatismens psykologi

 Vores lovgivning er slet ikke gearet til hverken at forstå eller takle det fundamentalistiske sind                                                               Deres virkelighedsopfattelse er helt intakt

Den sindssyge, som i sit sind er helt kaotisk, vil aldrig  kunne planlægge et så professionelt angreb, som vi var vidne til i Paris  onsdag i denne uge  [2. attentat mod Charlie Hebdo]

af psykiater Henrik Day Poulsen

Je suis Charlie. Denne sætning vil for altid blive symbolet på det mest alvorlige terrorangreb i Europa siden Anders Behring Breiviks massakre i Norge.

Breivik ønskede at ramme de politikere, som i et demokrati udformer lovene. De franske terrorister ønskede at ramme de journalister, som holder øje med, at politikere og andre ikke misbruger demokratiet. Begge dele er dybt problematiske og sætter endnu en gang spørgsmålstegn ved, om vores nuværende samfundsmodel, demokrati og ikke mindst lovgivning om terror er tilstrækkelig til at imødegå ekstremister. Læs resten

Udgivet i Day Poulsen; Henrik, Krig / Sikkerhed, Kultursammenstød, Psykologi, seneste