Gang raids

Gunzone har været udsat for et nyt butiks-raid

 Denne type tyverier har butikken oplevet seks til syv gange. Indehaveren ser et klart mønster:

“98% af alle vores registrerede tyverier bliver begået af unge af anden etnisk baggrund i alderen fra 8 år til 45 år.

Typisk kommer de ind i forretningen i grupper. Nogle har til opgave øjeblikkeligt at stå helt oppe i ansigtet på personalet for at forstyrre og aflede opmærksomheden, mens de andre fylder jakkerne. Alt efter hvor meget de vil have med, varer de fleste raids mellem et til fem minutter. De gør som regel ikke et stort nummer ud af at skjule, at de er her for at stjæle. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, seneste

Det danske sprog

“Det gik superhurtigt med at lære dansk. Superhurtigt. Det gjaldt for os alle. For vi skulle jo kunne tale det de mennesker ! “

Francois Marchetti, der kom til Danmark på opfedning som lille fransk dreng lige efter 2.verdenskrig ( dokumentarfilm af Charlotte Schousbye m.fl 2017 ).Han boede senere som voksen 50 år i Danmark, og var lektor i fransk på Københavns Universitet.

***

Danmarks ulidelige lethed

Louis Aguirre er fra en privilegeret cubansk familie, men voksede op i et fattigt og voldeligt samfund. Han kender grundangsten, siger han selv. Han har altid haft svært ved at finde sig til rette i Danmark, hvor livet er så let og passer dårligt til den barskhed, han har med fra Cuba. Louis Aguirre har boet i Danmark siden 2004 med dansk kæreste og deres søn.

”Jeg vil gerne komme bedre overens med Danmark, for jeg er jo også taknemmelig. Hvis jeg var en praktisk fyr, så lærte jeg det elendige sprog, og så ville mit liv være lettere. Men jeg tror, det bliver svært.”

Han er uddannet violinist, komponist og dirigent fra konservatorierne i Cubas hovedstad, Havana, og Amsterdam. (Kristeligt Dagblad 14.maj 2020)

 

Udgivet i Frankrig, Historie, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Identitetspolitik og privathed er modsætninger

Identitetspolitik

Historiker Henrik Jensen:»I identitetspolitikken og dens selvforståelse ser vi en tilbagekomst af ’68-værdier. Det er ikke nogen lille ting. Der er ganske vist en forskel, for den frigørelse, man dengang talte om, var grænseløs. Det er den ikke længere, men den er stadig meget subjektiv, og det er i bund og grund den samme selvrealiseringskultur. Man skal bare træde varsomt. Det tankevækkende er, at en given identitetsgruppe kræver anerkendelse fra resten. Gruppen vil se sig selv som grundlæggende forskellig fra alle andre. De ønsker at hævde deres egen levede erfaring over for og imod den fælles erfaring, men forlanger alligevel restens anerkendelse.«              ( Weekendavisen 17.04.20) Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Jensen,Henrik, Psykologi, Religion / Ideologi, seneste

Holdninger til ytringsfrihed

“Ytringsfrihed i Danmark ” (2020)

Ytringsfrihedskommissionen blev nedsat i december 2017 og har haft som opgave at beskrive ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark, den historiske udvikling af ytringsfriheden her i landet og de samfundsforhold, som har væsentlig betydning for ytringsfrihedens vilkår. Kommissionen har inddraget erfaringer fra andre lande, ligesom kommissionen har skullet se på, om internationale strømninger påvirker ytringsfrihedens udfoldelse i Danmark.

Ovennævnte rapport viser, at 76 procent af de adspurgte indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet, Libanon, Pakistan og Somalia mener, at det i Danmark bør være ulovligt at kritisere islam. I den generelle befolkning er tallet 18 procent.

Brian Arly Jacobsen, forsker i religion og politik ved Københavns Universitet, mener, at undersøgelsen begår en kategorifejl, idet den sammenligner holdninger hos muslimer med »etniske danskere«, men at undersøgelsen ikke desto mindre peger på en skævhed i holdningen til ytringsfriheden.

»Det fremgår også af tidligere undersøgelser, at muslimer ønsker en »håndbremse« i ytringsfriheden, der omtrent svarer til den blasfemiparagraf, som man afskaffede i 2017,« siger Brian Arly Jacobsen. Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste, Statistik

Migranter – 1.kvartal 2020

Det totale antal af migranter der forsøgte at komme til Europa i de første fire måneder er 26.650.

Det er næsten samme antal som samme periode sidste år.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Migranter, seneste, Statistik

Ytringsfrihed om islam

Forfatter Kåre Blutigen er på vej med børne-koran med Muhammedtegninger

Tør “Jesus and Mo” tegneren stå frem med navn? Nej, selvfølgelig ikke.

Tør tegneren hos Kåre Bluitgen stå frem med navn, nej da !

Af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

»Det vil ikke være muligt for de ekstreme kræfter – på begge sider – at få opbakning denne gang. Der er ingen, der orker al den ballade, som vi så sidste gang. Og de allermest ekstreme så som al-Qaeda, Islamisk Stat og de militante islamister har ikke fordums styrke længere,« siger han.

PET ønsker ikke at kommentere Bluitgen-koranen, men henviser til sin seneste trusselsvurdering fra marts. Her står blandt andet om Muhammed-sagen, at »selv om det er sjældent, at Danmark fremhæves konkret i den militant islamiske propaganda, kan Danmarks omdømme som ”krænkernation” atter blusse op, hvis forhold eller handlinger i Danmark eller i udlandet, der opfattes som krænkende over for islam, spredes nationalt og/eller internationalt.« Læs resten

Udgivet i Bluitgen, Kåre, Medier og ytringsfrihed, Uncategorized

Kritik af religion

Et stort flertal af indvandrere og efterkommere fra muslimske lande synes det bør være ulovligt at kritisere islam.

Den ny undersøgelse ”Ytringsfrihed i Danmark” fra Justitsministeriets Forskningskontor, præsenterer en tolkning hvor 76 pct. af indvandrerne fra muslimske lande er af denne opfattelse.

Kun 18 pct. af et repræsentativt udsnit af befolkningen i Danmark i alderen 16 til 74 år mener det samme. Læs resten

Udgivet i Kultursammenstød, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

Radikale islamister går efter hospitaler

Bløde mål

I flere år har IS opfordret til at begå terror mod såkaldte bløde mål som f.eks. togstationer og turistattraktioner, hvor mange mennesker er forsamlet, og hvor terrorister kan gøre stor skade. Men nu, hvor sådanne mål mere eller mindre er lukket ned, er strategien ændret, så man altså går efter f.eks. de travle sygehuse.

Terrorforsker og forskningsleder på Forsvarshøjskolen i Stockholm Magnus Ranstorp siger: »Man forsøger at skubbe stabiliteten i Vesten ud over kanten, skabe panik, frygt. I ekstreme tilfælde gennem fysiske angreb, men også gennem propaganda. For disse grupper er kriser en mulighed, mens de for os andre udgør en risiko.«

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, IS, Ranstorp, Magnus, seneste, Terror

Skolen som social entreprenør

Skolens evne til at løfte elever fagligt, er sekundær i forhold til  kammeraternes baggrund

»I vores studie undersøger vi, hvordan forældrene reagerer på distriktsændringer, hvor man i nogle tilfælde forsøger at skubbe ressourcestærke familier over i skoler med et lavere socioøkonomisk niveau.

Her kan vi se, at det er svært at ændre på den socioøkonomiske balance mellem skolerne ved at ændre distrikterne, fordi det især er elever med lav socioøkonomisk status, der flytter med til den nye skole, mens de ressourcestærke familier finder en anden skole*, hvis elevsammensætningen er svagere end på den gamle,« siger Andreas Bjerre-Nielsen, der er adjunkt i økonomi og social datavidenskab ved Københavns Universitet og sammen med Mikkel Høst Gandil er forfatter til arbejdspapiret.

Mange indvandrere fravælges

 Mens familierne reagerer stærkt på at blive flyttet til skoledistrikter med en lavere socioøkonomisk status og mange ikke-vestlige indvandrere, lader forældrene til gengæld ikke til at reagere på den faglige kvalitet af den nye skole: “Et af de vigtigste argumenter for det frie skolevalg har været, at forældrene ville vælge de skoler, hvor eleverne lærte mest, men umiddelbart ser det ikke ud til at være tilfældet. Skolernes evne til at løfte elevernes faglige niveau lader ikke til at betyde så meget for forældrene, og det var vi lidt overraskede over,« siger Andreas Bjerre-Nielsen. Læs resten

Udgivet i Politik / Lovgivning, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Uddannelse

Social kontrol

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye:

 “Man kan gå efter sine drømme i Danmark. Her er man ikke underlagt middelalderlige normer om, hvad kvinder skal” .

 

I januar 2020 udgav VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, en rapport, der dokumenterer, hvordan visse indvandrerkvinder i årevis er fanget i religiøse ægteskaber præget af vold.

Der er et ordsprog på arabisk, der lyder, “jo mere du slår til olivenolien, jo sødere bliver den”.  Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Menneskerettigheder, Religion / Ideologi, seneste, Statistik, Ægteskab / skilsmisse, Ære