Flere børn med udenlandske forældre

Hver 7. nyfødte har  ikke-vestlig oprindelse

Sagt på en anden måde, så faldt danske kvinders andel af de nyfødte fra 86,5 procent i 2007 til i alt 78,4 procent i 2020.

Omvendt steg i samme periode ikke-vestlige kvinders andel af nyfødte 10,1 procent i 2007 til i alt 14,5 procent i 2020.

Det betyder, at hver syvende nyfødte i Danmark nu har ikke-vestlig oprindelse.

Medregner vi antallet af fødsler blandt kvinder med vestlig oprindelse betyder det, at mere end hvert femte barn, der fødes i Danmark,  har udenlandsk oprindelse.

Læs resten

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik

Kvindesyn = menneskesyn

Fuck you!

Danske piger og muslimske drenge er på kollisionskurs. Nogle muslimske drenge har kun foragt tilovers for pigerne. Og deres adfærd er præget af den viden, de har hentet fra pornofilm, viser den første danske undersøgelse af unge muslimers seksualitet.

 Af Pernille Ammitzbøl                                                                   05.03.2000    Jyllands-Posten

Der verserer for tiden en voldtægtssag i det vestlige Århus, hvor ni drenge og unge er sigtet for at have voldtaget en 14-årig pige.

Den sag har vakt kolossal opsigt i medierne og miljøet.

Men det er ikke første gang, kulturpsykolog Kirsten Damgaard hører om såkaldte gang-bangs, som det kaldes, når flere drenge på skift har sex med den samme pige. De seneste tre år har hun fået kendskab til flere tilfælde blandt andet på Nørrebro i København. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arabere, Kultursammenstød, Køn, Psykologi, Ære

Klan contra civilisation

Klan kontra civilisation

 

Torben S. Hansen, ,historiker , ekstern lektor Københavns Universitet

Berlingske Tidende   4. Maj 2001   [efterfølgende afsnitoverskrifter v.Kirsten Damgaard ]

 

Kronik: Det danske samfund virker påfaldende passivt og synes nærmest lammet i konfrontationen med den forhistoriske klankodeks, som praktiseres af visse indvandrere.

Agressive indvandrerdrenge

Når børn og unge fisker fra stranden ved Kronborg, generes de ofte af andre børn, som tramper på fangsten. Hvis det kommer til håndgemæng, tilkaldes et tæskehold af storebrødre, som fordriver lystfiskerne. Om vinteren, når en dam i et grønt område fryser til, morer ungerne sig med at skøjte, indtil de føromtalte fiskeknusere dukker op. Disse drenge har hverken skøjter eller vinterstøvler, men er iført spidse laksko. Deres ærinde er at genere skøjteløberne ved at smide sten og kæppe ud på isen. Nogle af provokatørerne har for vane at deltage i Espergærde Idrætsforenings »haldiskotek«. Her prøver de at komme i slagsmål, skønt de må undvære tæskeholdets opbakning, da »storebrødrene« ikke ønsker nærkontakt med det udposterede politi. I øvrigt fordriver både små og store brødre tiden med at frarøve andre unge penge og mobiltelefoner.

I Karlebo Kommune har håndboldpigerne i over et år været generet af en flok drenge fra en boligblok i Kokkedal. Banden dukker op, når der er træning, onanerer åbenlyst, drikker øl og smider dåserne efter pigerne. Ved håndboldstævner begår banden hærværk på de parkerede biler. Lignende tilstande er daglig kost i f.eks. Bispehaven i Århus, Høje Taastrup eller Vollsmose ved Odense. På universitetet i samme by er en sociolog blevet omringet og truet af en gruppe unge, der finder mishag i indlæg, han har sendt til pressen. Fra den anden side af Øresund meldes om en skole, hvor en bande drenge altid springer over køen, når der uddeles skolemad. Andre elever, der vil standse dem, bliver pryglet. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arabere, Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Hansen,Torben Snarup, Krig / Sikkerhed, Psykologi, seneste, Terror, Ære

Lykkeriddere hobes op i Europa

Mange afviste migranter bliver i EU

Siden 2008 har i gennemsnit ca. 500.000 udlændinge årligt fået besked på at forlade EU. 29 pct. er udrejst

For lande uden for det europæiske kontinent falder andelen til 20 pct. Omkring halvdelen rejste frivilligt, halvdelen skete ved tvang

Læs resten

Udgivet i Demografi, EU, Migranter, seneste, Statistik

Arabiske værdier og opdragelse

Alle mænd har lov at blande sig i samtalen

At udtrykke en hensigt eller en mening er li’så godt som handling

Rationalitet og logik bliver ikke værdsat

En bror vil ikke stemme mod en bror/fætter/klan

Den palæstinensiskfødte journalist Hussein Shehadeh, der kom til Danmark i 1967, fortæller i 2020:

Jeg er opdraget til at stole på min bedstefar og til at se op til ham. Det var ham, der bl.a. lærte mig at fornemme, hvordan vejret ville blive ved at kigge på skyerne. Hver gang han sagde: »Gajeh men Gharba zai el anz El-garbah«, så kom der regn i spandevis. Det, han sagde, var: »Den kommer fra vest som en ged, der har fnat«, og hentydede til strukturerne i skyerne. Mine allertidligste minder fra den palæstinensiske kultur er minder om kød og blod. Min far var slagter, og jeg kravlede meget ofte på fliserne i hans slagterbutik – i øjenhøjde med min fars bløde og blodige gummistøvler. Det viste sig, at det ikke var min far, der var så blød. F.eks. fik jeg ikke lov til at læse de gamle aviser, som han pakkede kød i. Jeg måtte nemlig ikke blande mig i politik, men det faderlige tyranni var også suppleret med omsorg og opmærksomhed. Læs resten

Udgivet i Arabere, Civilsamfundet, Personlige beretninger, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, Shehadeh

Vrede Persona Pandora

Musiker Selma Judith har diagnosen skizotypi.

På hendes arm er tatoveret PERSONA PANDORA

Hun forklarer ganske klart, ud fra egen erfaring, hvordan personlige problemer -at være i krig med sig selv – kan gøres til noget andet udenfor dit privatliv. Utilpasheden kan gøres til vrede mod “uskyldige” andre.

Læs også psykolog Karing Riber her på hjemmesiden, der fandt hvorledes mange arabiske traumatiserede flygtninge var skadet allerede i deres hjem via opdragelsen.

»Vrede er en form for uniform, helt klart. Et valg af våben. Hvis man er i krig mod verden, sig selv eller begge dele, er der forskellige måder at være det på. Hvilket våben vælger du? Hvordan kæmper du? Er det med vrede, er det med sorg? Er det med fucking hysteri eller flegma? Den måde, man forholder sig til den krigsførelse, der enten er indeni eller uden for én selv, er et valg af våben. Og når det kommer til verden udefra, er mit valg vreden.«

»Vrede er en mere tilgængelig følelse end sårbarhed, fordi den er aktiv. Sårbarhed medfører ofte passivitet. Når du er vred, tager du noget energi og lægger det et sted: ’Problemet er det her.’ Men hvis du lægger noget i dig selv, bliver det der jo. Og så skal du hele tiden håndtere den her underlige ildkugle, som kører rundt inde i dig. En del af den fordufter med tiden, men der vil altid være noget tilbage, som du må bære rundt på – resten af dit liv.”

lille uddrag af Simon Baastrup:Væbnet med vrede. Weekendavisen 10.09.21

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Psykologi, Selma Judith, seneste

Kashoggi chop chop

Islamisk vold skal være synlig og skræmmende

af  Kirsten Damgaard   psykolog og sexolog

Mange har undret sig over hvorfor den saudiske journalist Kashoggi skulle slås ihjel.  Endnu flere har undret sig over hvorfor der skulle 15 mand til at udføre dette blodbad med partering, destruktion og nedgravning af ligdele!                                                                            En lejemorder kunne nemt have ordnet en diskret forsvinding eller en trafikulykke.

Kulturen der ikke tåler modsigelse
Hvorfor tåler alt for mange muslimer ikke modsigelse? Forsker og psykoanalytiker Nancy H. Kobrin forklarer i nogle af sine ældre artikler, at den radikaliserede vold i islam egentlig har basis i vold mod kvinder. At slå og mishandle kvinder er ekstremt udbredt i muslimske samfund, som også cand.polit. og teolog Naser Khader har beskrevet. Volden udspringer af et dybt had mod kvindekønnet og et menneskesyn der ikke tildeler kvinder megen selvbestemmelse og integritet.

Mor skal adlydes
Den arabiske samfundstænker Abdel Boudhiba  beskriver  at unge mænd kvæles psykisk af deres mødre ( den magtesløses  magt), og derved opbygger mange muslimske mænd et raseri som de  medbringer ind i ægteskab, studie- og arbejdsliv og projicerer ud på andre kvinder. Nancy Kobrin anser de muslimske kulturer som blottet for empati og kritisk tænkning, og derfor kan  vrede og had mod andre mennesker uden større moralske skrupler udarte i samme slags vold, som man “naturligt” har udsat  sine kvinder for. Det er et kendt  socialpsykologisk forhold at jo mindre relation man har til at andet individ, jo lettere er det at umenneskeliggøre ham og sluttelig udslette ham.
annonce:

Opdragelse uden selvstændighed
Muslimske mænds  udbredte had- kærlighedsforhold til deres mor udspringer  af flere forhold. Den iranske filosof Daryush Shayegan (som i øvrigt er æret af  Aarhus  Universitet),siger om det:

“Adskillelsen mellem mor og barn, og således id og ego, sker senere [end i vestlige lande ] og er strukturelt svagere. Det giver den konsekvens at de mentale processer der kendetegner den symbiotiske periode af tidlig spædbarnealder  har relativ større vigtighed hos den voksne personlighed”. Altså  unge muslimske mænd er generelt mere narcissistiske og umodne, end deres vestlige jævnaldrende, mente Shayegan i 1992. Og videre “Vores ego er stadig underudviklet, fremmedgjort fra både moderniteten og fra traditionen. Passiviteten hos ego’et er ligeledes et produkt af kulturen og de etiske standarder for opførsel”. Ved passivitet mener Shayegan fx manglende initiativ til entreprenørskab og uhyre lav kreativitet på de områder, der betyder noget for samfundets udvikling. Man afventer og overlader initiativet til autoriteter. En ung, der spotter en kommende ulykke, påpeger ikke faren overfor en ældre mere indflydelsesrig person. Den etik scorer Mellemøsten som bekendt ikke nobelpriser på.

Selvet forbliver umodent
Shayegan erkender også muslimers tilbøjelighed til magiske og animistiske tankemåder. Det kunne fx være udvikling og accept af konspirationsteorier, stærk tro på en guds overvågning, at naturlige fænomener anses for at være urene, at drøfte det uønskede er lig med at styrke det osv. Shayegan siger om den umodne personlighed: “Konsekvensen er at moderne ideer udefra må sameksistere  med et uhensigtsmæssigt indhold der er fysisk forankret  i en tidligere alder, en alder der stadig taler i ”animist”sprogets myter og symboler.” Når personen hører om rationelle og individorienterede muligheder  som fx ligestilling og folkestyre, kan de ikke fænge hos personen, for frisætning vækker ængstelse. Altså skræk som hos et lidt for geskæftigt barn, der er bange for at blive sat af midt på motorvejen. Et interessant eksempel på denne sammenblanding af for os vidt forskellige begreber er Det Europæiske Råd for  Fatwa og Forskning, hvor formanden selvfølgelig er araber og bosiddende i Mellemøsten.

Desværre for Vesten, bliver megen vrede og had genereret i muslimske miljøer til vold mod os på vore egne breddegrader. If you can’t join them – beat them up, synes at være mottoet.

Trykt i Den korte Avis 01.11.18        
https://denkorteavis.dk/2018/if-you-cant-join-them-beat-them-up/?utm_medium=newsletter_ubivox&utm_source=20181101_Muslimsk%20magtkamp%20på%20dansk%20territorium%201.%20november%202018&utm_campaign=Muslimsk%20magtkamp%20på%20dansk%20territorium%201.%20november%202018

Tilføjet 15.09.21:
Læs også musiker Selma Judiths betragtninger om at vælge vreden som våben, når man er i krig mod verden og sig selv. Her på hjemmesiden.

Psykolog Karin Riber har her på hjemmesiden redegjort tydeligt for den muslimske opdragelses negative sider.

Den herboende journalist,forfatter og filmmager Hussein Shehadeh har i vidt omfang beskrevet den traditionelle arabiske opdragelse og dens følger for den kognitive og emotionelle udvikling. Se fx her på hjemmesiden og hans artikler i det hedengangne magasin Samspil.

 

Udgivet i Uncategorized

Elisabeth Badinter om terrorisme

At skabe den permanente frygt

Eksemplet Frankrig

“Og netop dét, den permanente frygt, er ét af islamisternes vigtigste mål, mener filosoffen Elisabeth Badinter. Hun peger på, hvordan den ondsindede, kyniske drejebog fulgte en ekstremt effektiv logisk eskalation: først massakren på satiretegnerne fra Charlie Hebdo og det jødiske supermarked HyperCacher. Så angrebet på den parisiske livsstil med Stade de France, fortovscafeerne og Bataclan. Dernæst lastbilsmassakren i Nice på nationaldagen 14. juli året efter. Så den halshuggede katolske præst i den normanniske flække Saint-Etienne-du-Rouvray og sidst men ikke mindst likvideringen og halshugningen af skolelæreren Samuel Paty i Conflans-Sainte-Honorine nordvest for Paris.

»Målet er klart: Ingen skal føle sig i sikkerhed, så frygten for islamisterne bliver dominerende og allestedsnærværende,« analyserer Badinter Læs resten

Udgivet i Frankrig, seneste, Terror

Vold importeres

Etniske grupper  er særdeles aktive

Lysten til salg af hash, hårde stoffer og afpresning samler en bande

Medlemmet har altså i forvejen truffet et bevidst valg om, at hans moral, tillader ham at  udøve kriminalitet og vold 

Følgende uddrag er fra et lille hæfte De udsatte, Forlaget Solidaritet 2018,  af Søren Vestergaard  Jensen. Han er bl.a.  socialrådgiver på Nørrebro.

“Krig og fred i bandekonflikten efter et efterår med adskillige skudepisoder, mange ramte og tre dræbte i den københavnske bandekonflikt er der nu våbenhvile. Men trods våbenhvilen fortsætter de kriminelle aktiviteter ufortrødent. Bandeaktiviteter og konflikter handler om at opdele landet i “zoner” med henblik på især salg af stoffer.

Udenlandske bander forsøger at intervenere i den danske virkelighed på denne front. Etniske mindretalsgrupper  er særdeles aktive, og en bande som Loyal To Familia (LTF) er for øjeblikket ved at blive landets største [ banden er opløst ved dom i Højesteret sommer 2021.red] den har hidtil været fokuseret på Sjælland og ikke mindst hovedstaden. Ekspansion til Jylland – Aarhus og forsøg i Fredericia er foregået siden sommeren. Endvidere har LTF etableret sig i Sverige i byerne Helsingborg og Malmø. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arabere, Civilsamfundet, pakistanere, Psykologi, seneste, Vestergaard Jensen

Rocker og bander med avanceret kriminalitet

Mere organiseret og avanceret vurderer Skattestyrelsen om banders og rockeres økonomiske kriminalitet

Se mere om organiseringen i Søren Vestergaard J. indlæg herunder.

Al-Capone metoden bragte 184,2 mio. kr. mere i skatteindtægter i 2020
Myndighederne ser en tendens til mere avancerede former for svig gennem fiktive virksomheder og brug af stråmænd, og i visse tilfælde gennemføres den organiserede svig ved hjælp af professionel rådgivning.

Det oplyser Skattestyrelsen i et ministersvar til SF’s retsordfører, Karina Lorentzen.

Resultaterne af det såkaldte Al Capone-samarbejde rettet mod rockere og bandemedlemmer var markant dårligere i 2020 end året før. Samarbejdet gå bl.a. ud på at sammenholde materielt forbrug og livsstil (ejendom, biler, ferier) med angivet indtægt. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arabere, pakistanere, Velfærd / Offentlig økonomi, Vestergaard Jensen