Nye i kirken

Migrantmenigheder

En migrantmenighed er en kirke, menighed, sproggruppe eller et lignende fællesskab, der holder gudstjeneste på et andet sprog end dansk ved en præst eller leder, der ikke er født i Danmark. Størstedelen af menigheden har ligeledes rødder i et andet land.

I Danmark skønnes det, at der er 250-300 migrantmenigheder, og mindst 60 folkekirker fungerer som værtskirker for menighederne. Læs resten

Udgivet i Migranter, Organisationer, Religion / Ideologi, seneste

Migranter

klip fra JyllandsPosten 06.10.19
Udgivet i Afrikanere, Migranter, seneste, Statistik

Den negative mangfoldighed

Hvis blot 15 pct. af eleverne har ikkevestlig baggrund, falder hele klassens forventede indkomst med op mod 20 pct.

”Mangfoldighed er en kvalitet”, skrev socialdemokraten Jens Joel i sit forsvar for regeringens forslag om en fordeling af ikkevestlige elever. Et forslag, som skal forhindre opdelingen mellem ”brune” og ”hvide” gymnasier.

De fleste er sikkert enige om, at den etniske opdeling er problematisk, men kun få tør berøre årsagerne til opdelingen. Og endnu færre vil forholde sig til, hvem der skal betale prisen for fordelingen.

En fordeling, som ikke kun skal gælde gymnasierne, men også folkeskolerne. Læs resten

Udgivet i Kultursammenstød, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik, Uddannelse

Mere religion på vej

“Den politiske omklamring af religion, som Kristeligt Dagblad har skrevet om den 16. august under overskriften ”EU’s nye kristne riddere ændrer europæisk politik”, er ikke kun en europæisk tendens. Der sker en instrumentalisering af religion flere steder i Europa, Mellemøsten og for eksempel i Indien, med Modi og hindufundamentalisterne.

Troen på Gud er truet af politik, og den udfordring bør også tages alvorligt i Danmark. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Religion / Ideologi, seneste

Adoption fra Afrika

Internationale adoptioner er faldet til ca. 12.000 årligt

Er internationale adoptioner  en form for tvangs-migration, som skal hjælpe barnløse vesterlændinge?

Nogle hævder at den oprindelige juridiske betydning af ordet adoption forudsætter samtykke fra begge parter – den adopterede og den adopterende.

I Danmark fylder internationalt adopterede mere end gennemsnitligt i det psykiatriske system (selvmord, selvmordsforsøg, kønsproblematikker, alkohol-stof misbrug) og de anbringes også videre på børnehjem og i plejefamilier. Læs resten

Udgivet i Adoption, Afrikanere, Demografi, seneste

EU’s Tyrkiet aftale i grus

EU’s Tyrkiet-aftale

  • Blev indgået i marts 2016 og betyder blandt andet, at Tyrkiet skal tilbagetage migranter og flygtninge fra Grækenland. EU sender i alt cirka 45 milliarder kroner til Tyrkiet, der også går til at forbedre forholdene for flygtninge i landet.
  • Fra 2016 til september 2019 er kun 1914 personer blevet sendt retur til Tyrkiet.
  • I alt er 108 personer blevet tilbagesendt i 2019 – kun 7 i september. I 2016 var tallet 801.

Tal fra  FN’s Flygtningehøjkommissariat.Her citeret fra Kristeligt Dagblad 09.10.19

***

Ifølge udviklingsminister Rasmus Prehn har Danmark støttet med  humanitær bistand på tre milliarder kroner fra 2011 og til dato til Syrere. ( kronik Kristeligt Dagblad 07.10.19)

Udgivet i Flygtninge, seneste, Statistik

Flere penge til indvandrer-børnefamilier

 Nyt børnetilskud på 550-700 kr. om måneden pr. barn 

Aftalen om et midlertidigt børnetilskud, der effektueres fra januar 2020, blev indgået af partierne i rød blok den 3. september.  JyllandsPosten har afdækket, at                                63 pct. af målgruppen for den nye ydelse har ikkevestlig herkomst,               mens 2 pct. har vestlig herkomst og 35 pct. dansk herkomst.

Læs resten

Udgivet i Politik / Lovgivning, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Læger uden danskkundskaber

I 2017 arbejdede godt 23.000 læger i Danmark på et hospital i den regionale sektor eller som alment praktiserende læge eller praktiserende speciallæge i den private sektor.3.700 af dem var indvandrere, heraf 2.100 indvandrere med udenlandsk lægeuddannelse. De fleste arbejder i landkommunerne.

Det er regionernes ansvar at lægen kan varetage sit job forsvarligt.

Læs resten

Udgivet i Arbejde, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

Mangfoldighedsfundamentalister

Dialog?  Brobygning?  Åndsfrihed?

“Jeg mener samtidig, at det er noget sludder, at man nødvendigvis skal rykke sig selv, når man møder nogen, der mener det modsatte “

Morten Vestergaard  på JyllandsPosten har interviewet præst Henrik Højlund ( 59 år, opvokset i Hirtshals, cand.theol. i 1987)  der fortrak væk fra Nørrebro efter et års virke.

Er du så ikke også fundamentalist som dem, du kalder mangfoldighedsfundamentalister?

»Jo, jeg er også fundamentalist. Hvilket vil sige, at jeg også har uopgivelige fundamentale forestillinger om tilværelsen. Problemet med mangfoldighedskulturen er, at den foregiver at være det stik modsatte af fundamentalistisk. Den er åben, fri, grænseløs. Den giver plads til alle holdninger. Den siger, at tilværelsen og sandheden er relativ og individuel. Ingen kan hævde en objektiv sandhed for andre. Og så ender det med lige netop at blive en meget objektiv og afgrænsende sandhed.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Kultursammenstød, Personlige beretninger, Religion / Ideologi, seneste

Danske is-krigere

Danskere i Syrien

Mindst 158 personer fra Danmark er siden sommeren 2012 udrejst til konflikten i Syrien og Irak for at tilslutte sig Islamisk Stat eller en anden militant islamistisk gruppe.

Aktuelt befinder 36 voksne, som udrejste fra Danmark, sig fortsat i eller omkring konfliktzonen. 26 er danske statsborgere.

12 af de 26 danske statsborgere er tilbageholdt, 14 er på fri fod.

Derudover befinder ca. 40 børn af danske statsborgere sig i eller omkring konfliktzonen.

Læs resten

Udgivet i IS, Krig / Sikkerhed, Kurdere, Menneskerettigheder, seneste, Statistik