2005  Politiken 14/10

Tal fra beskæftigelsekonsulent Hamid el Moust

»40 pct. af kontanthjælpsmodtagerne er indvandrere fra 3. verdens lande. Vi udgør 6 pct. af befolkningen. 82 pct. af de unge under 18 år, der blev fremstillet i dommervagten i 2004 i København, er fra de etniske minoriteter. 40 pct. af Skt. Hans Hospitals patienter (sindslidende) er indvandrere. 94 pct. af de somaliske kvinder er arbejdsløse. 61 pct. af unge tyrkere tager aldrig en uddannelse. 20 pct. af fangerne i de danske fængsler er indvandrere.«

 

Udgivet i Demografi, Statistik

Afviste asylsøgere rejser ikke

Kun 39 procent af de afviste asylansøgere forlod  EU i 2014, resten blev.

kilde :   http://m.b.dk/?redirect=www.b.dk%2Fglobalt%2Feu-staar-og-falder-med-tyskland&&fb_ref=Default&fb_source=message

Udgivet i Demografi, Flygtninge, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Syrere uden uddannelse

Blandt de første syriske flygtninge, der kom til Danmark fra 1999 til 2006, havde kun 17 procent en videregående uddannelse.

 5%procent havde en erhvervsfaglig uddannelse.

Efter tre år i Danmark er kun 13 procent af syrerne i job, viser en analyse foretaget blandt godt 2000 syrere, der kom til landet fra 2009 til midten af 2013.

Danmark har modtaget 9000 syrere i 2014 og første halvdel af 2015.

Det fremgår af analyser fra henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev Agenda og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Kora.

Udgivet i Arabere, Demografi, Flygtninge, seneste, Statistik

Islam fejres i folkeskoler

76% af københavnske skoler giver fri til Ramadan

Dansk Folkeparti vil have en borgerlig regering til at forbyde skoler og børnehaver at fejre muslimske helligdage.

En opgørelse fra Københavns Kommune i 2009 viste, at 44 folkeskoler og 11 andre skoler – i alt 76 procent af alle skoler – giver elever fri til eid og ramadan.

30 skoler bruger ikke svinekød og køber halal.

Martin Skriver, der i februar i Berlingske skrev om jagten på en vuggestueplads til sin søn:’Da vi fjerde gang fik at vide, at der ud over maden også fulgte en uges eid-fest med, blev det for meget. Det er simpelthen forkert, at vores børn udsættes for andres religiøse særregler.’

kilde : Lars Fogt : Mx.dk (MetroXpress)  17.06.2015

Udgivet i Civilsamfundet, Kultursammenstød, Religion / Ideologi, seneste, Statistik

Uledsagde flygtningebørn var voksne

203 flygtningebørn var i virkeligheden voksne

Set viste en lægelig alderstest

Antallet af uledsagede flygtningebørn er vokset voldsomt fra 282 i 2011 til 812 sidste år.Metroxpress skrev om samme problemstilling sidste år – da viste tal for de første fire måneder af 2013, at 31 ud af 43 flygtningebørn var voksne. Antallet af uledsagede flygtningebørn satte rekord i 2014.

Alderstest viste imidlertid, at 72 procent af dem, der sagde de var børn, var over 18 år. Det er nemlig langt nemmere at få asyl i Danmark, hvis man er under 18 år.Udlændingemyndighederne tog 282 flygtninge ud til en såkaldt aldersvurdering.

Retslægerådet slog i 2011 fast, at man kan fastslå en persons alder med et års nøjagtighed ved en lægelig undersøgelse ( tænder,knogler,kønsorganer).Når man laver en alderstest af en asylansøger, så undersøger man  håndryg og tænder med røntgenfotografi, og sammenholder med  fysisk fremtoning.

 

kilde : Lars Fogt: 203 flygtningebørn var i virkeligheden voksne  Mx.dk (MetroXpress)  22.06.2015

 

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Flygtninge, seneste, Statistik

Kvoteflygtninge

Siden 1989 har Danmark modtaget 500 såkaldte kvoteflygtninge fra FN-lejre rundt i verden efter aftale med FN. Det bliver 13.000 personer frem til sommeren 2015.

På et tidspunkt foretrak Danmark familier (fremfor enlige mænd).

 

Kirsten Damgaard

 

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Flygtninge, seneste, Statistik

Nej til udlændinge på forsorgshjem

“Når der kommer en bus med rumænere og losser dem af udenfor Frelsens Hær, så kan man få en mistanke om at det er organiseret, det her”

Socialministeriet har dec. 2014 udsendt en orientering om uregistrerede EU borgeres adgang til forsorgshjem og herberger efter servicelovens § 110.

En boform efter §110 er for folk som både er hjemløse og har psykiske og sociale problemer.

Borgere fra andre EU lande har ret til at opholde sig i Danmark enten som turister eller arbejdssøgende.

Hvis man har alle ovenstående problemer kan man ikke være arbejdssøgende og turister skal ikke bo på forsorgshjem.

Desuden må en borger fra et andet EU land ikke ligge Danmark til urimelig byrde.

Centerchef i Aarhus kommune Jakob May : “Når der kommer en bus med rumænere og losser dem af udenfor Frelsens Hær, så kan man få en mistanke om, at det er organiseret det her.”

Vi anbefaler at læse hele artiklen, som er vor kilde:                                                                      Poul Struwe Nielsen : Udlændinge kan ikke bruge forsorgshjem.                                         Hus Forbi 8. august 2015.

 

 

Udgivet i Demografi, Politik / Lovgivning, Rumænere/romaer, seneste

Ytringsfrihed, men…

Når ytringsfriheden ikke er et mål i sig selv ophører den med at være ethvert menneskes ret.

I det antikke Athen så man ytringsfriheden som demokratiets fundament.

I det gamle Rom betragtede man ytringsfriheden som frihedens fundament.

Disse to forestillinger, ytringsfrihed som et demokratisk instrument og ytringsfrihed som en individuel rettighed, har givet ekko gennem historien siden da.

af Flemming Rose udlandsredaktør Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Medier og ytringsfrihed, Rose,Flemming

Australien

De fleste bådflygtninge til Australien indhentes af søværnet og sendes tilbage, hvor de kom fra.

En del sejles ud til nødtørftige teltlejre på tropeøerne Nauru, Manus eller Christmas Island.

For tiden er der omkring 1.500 mænd, kvinder og børn i lejrene, størstedelen fra Syrien, Burma og Somalia, og ingen af dem kommer til at sætte fod på australsk jord.

85 procent af dem ender med at opnå asyl og har så valget mellem at slå sig ned på øen eller få et lift til Cambodja, som mod klækkelig betaling har lovet at aftage Australiens bådflygtninge i de kommende år.  Læs resten

Udgivet i Demografi, Flygtninge, Statistik

Asylansøgere til Sverige

7  ud af 10  accepterede flygtninge bliver arbejdsløse

“Faldet kommer ifølge beregningerne til at være på 6.000 ansøgninger i forhold til sidste år, så det endelige antal asylansøgere ender på omkring 74.000.[for år 2015 .red]”

“Af de flygtninge, der kommer til Sverige, lykkes det blot ti procent at finde arbejde, efter de har gennemgået det toårige integrationsprogram. Yderligere 20 procent bliver indskrevet på en uddannelse, og dermed ender 70 procent i arbejdsløshed.”

citater fra :http://www.b.dk/globalt/ikea-drab-aabner-sveriges-tabubelagte-debat-om-indvandring

Udgivet i Flygtninge, seneste, Statistik