Islams forestilling om retfærdighed

Sharia er retsgrundlaget for forholdet mellem islams eget område og områderne udenfor .

I islamisk folkeretsteori opfattes nederlag som en anormalitet, der aldrig kan være permanent.

Individuelle terrorhandlinger, som eksempelvis knivdrab på forbipasserende eller myndighedspersoner er helt i overensstemmelse med islamisk folkeretsteori.

 

 

Henning Duus  har arbejdet 28 år som lektor i statskundskab ved forsvaret. Han er cand. mag. i samfundsfag og idehistorie fra Aarhus Universitet.

Artiklen vi præsenterer her   DEBATKLIMA OG TERROR, KRIG OG FRED I ISLAM er egentlig et svar som Henning Duus adresserer  til justitsminister Søren Pind og folketingsmedlem Naser Khader (KF) der bl.a. er næstformand for Udenrigsudvalget, og medlem af både Indfødsretsudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn. Artiklen indeholder imidlertid så megen viden om islam og muslimers forestillinger om krig og fred – og brug af terror –  at redegørelsen vil assistere enhver, der søger viden om islamisk ideologi i forhold til dansk/Europæisk sikkerhed. Læs resten

Udgivet i Krig / Sikkerhed, Religion / Ideologi, seneste, Terror

Statistik om fattige

Fakta er, at det i særlig grad er antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i kontanthjælpssystemet, der er steget. Fra ca. 30.400 fuldtidspersoner i 2.kvartal  i 2011    til 54.500 fuldtidspersoner i 2. kvartal i 2016. Det er en stigning på knap 80 pct.

80 pct. af alle ægtepar på kontanthjælp er ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere.

( kilde minister Karen Elleman Jensen og minister Jørn Neergaard Larsen i Jyllands-posten 19.09.16)

 

41 procent af dem, der i 10 år har været på kontanthjælp er indvandrere ( Ekstra Bladet)

Det hævdes at 7.000 børn bliver fattige som følge af kontanthjælpsloftet [ iværksat i 2016]. Hvis tallet kan bruges til noget, kan det bruges til at tegne et billede af dårlig integration. Omkring 2/ 3 af gruppen  er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande.( kilde minister Karen Elleman Jensen og minister Jørn Neergaard Larsen i Jyllands-posten 19.09.16)

Respublica vil gerne minde om at studerende (på SU ) og deres børn aldrig er indgået i den tidligere regerings fattigdomsberegninger. I socialdemokratisk optik kan et barn ikke være fattigt, når det har studerende forældre på meget lav indkomst.

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Konvertitter

En del iranere i Danmark konverterer til kristendom.

I april 2016 vurderede det nyoprettede Folkekirkens Asylsamarbejde, at der var omkring 250 iranere i gang med dåbsforberedelse.

Uden tvivl vil nogle asylansøgere mene, at det fremmer deres ansøgning om asyl. Andre forhold spiller dog også ind.

48 konverteret til kristendommen  i Haderslev siden jul (2015) .

Mange iranere er desillusionerede over det iranske regime, der er forfærdeligt mod kvinder og religiøse minoriteter og mange iranere har i århundreder følt, at islam var et udtryk for arabisk kulturimperialisme.

vi anbefaler at læse hele artiklen Klaus Wivel: Konvertitterne. 26.08.16 Weekendavisen.

Udgivet i Flygtninge, Religion / Ideologi, seneste

Flygtninge medfører skepsis i mindre kommuner

Når flygtninge er kommet til en mindre kommune, har det rent politisk rykket kommunens øvrige borgere mod højre. I de større kommuner er effekten dog den modsatte.

Det viser et nyt studie  Refugee Migration and Electoral Outcomes, som de tre forskere Christian Dustmann, Kristine Vasiljeva og Anna Piil Damm har gennemført for Rockwool Fondens Forskningsenhed (September 2016).

Udgivet i Flygtninge, Politik / Lovgivning, seneste

Børnerige familier

De udenlandske familier udgør 13 pct. af alle børnefamilier, men 36 pct. af børnefamilierne med fire børn eller derover.

Kilde :Thomas Viberg Lars Løkkes plan rammer 96.000 børnefamilier på pengepungen.02.09.16 Jyllandsposten

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Rumænske studerende

“I 2011 læste 33 rumænere på SU i Danmark. Sidste år var der 1313. Antallet af unge, som læser på SU som vandrende arbejdskraft, er syttendoblet på få år. Og der kommer stadig flere”.

Statsminister  Lars Løkke Rasmussen i tale på Københavns Universitet 01.09.16

Udgivet i Demografi, Rumænere/romaer, seneste, Statistik

Børneflygtninge Sverige

Mindst 40 % er ikke børn

Ifølge  Migrationsverket er der for tiden 31.000 flygtningebørn i Sverige.

Sverige er et af de lande, der ifølge Human Rights Watch gør mest for at hjælpe børn på flugt.

Josef Milerad har været børnelæge i 41 år og underviser på Institut for Børns og Kvinders Sundhed på Karolinska Institutet. Han stiller spørgsmålet om, hvorvidt de svenske metoder til at bedømme alder på nytilkomne flygtninge er gode nok. Og han gør det, fordi – som han siger – at han vil beskytte de børn, der faktisk er børn.
Milerad er blevet sat til at undersøge mange børn, som klassificeres som børn af Migrationsverket. Men han mener, at omkring fire ud af ti af dem, han har tilset, har været mellem 20 og 25 år gamle. Og enkelte har altså været tæt på 40 årsalderen.

– Jeg tror, at min vurdering er tæt på at være rigtig, selv om jeg ikke kan sige det med 100 procents sikkerhed. Der er forskel på en 16-årig og en 20-årig. Og enkelte har definitivt været mellem 30 og 40 år gamle, forklarer Josef Milerad.

 

Børn har andre rettigheder
Sverige har garanteret mindreårige asylansøgere lige adgang til sundhedsydelser og uddannelser, og langt de fleste flygtningebørn bliver indlogeret i særlige hjem, hvor der bliver taget hensyn til deres særlige skrøbelige situation.

Sidste år modtog Sverige 35.000 uledsagede flygtningebørn. Det er mere end en firedobling siden 2014, hvor der kom 7.000 børn til landet.

kilde:

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/svensk-boernelaege-visse-flygtningeboern-er-40-aar-gamle/6273322

3. sep. 2016
Af:Ulrik Bachmann

Udgivet i Demografi, Flygtninge, seneste, Statistik, Sverige

Skattefordele til trossamfund

 Statskassen går glip af 900 mio. årligt på grund af særregler for trossamfund.

Den største post i regnestykket er 650 mio. kr. i fradrag for gaver til menighederne, men der er flere poster, som ministeriet ikke kan opgøre på grund af manglende data, f. eks. fritagelse for grundskyld og i visse tilfælde moms.

REGLERNE Religiøse skattefordele

Er knyttet til godkendte trossamfund og giver staten et »umiddelbart mindreprovenu« på ca. 900 mio. kr. årligt.

Regnestykket fordeler sig på skattefradrag for gaver (ca.650 mio. kr.),

fradragsret for løbende udgifter (150 mio.),

fritagelse for boafgift ved arv mv. (50 mio.)

og kompensation for købsmoms (30 mio.).

Fritagelse for grundskyld, moms for visse varer/ ydelser, lønsumsafgift og grundskyld samt delvis fritagelse for tinglysningsafgift kan ikke opgøres.

Kilde: Skatteministeriet.

kilde: Mads Bonde Broberg :Skattefordele til trossamfund koster statskassen 900 mio. kr. om året  6. maj 2016 Jyllands-Posten

Læs resten

Udgivet i Religion / Ideologi, seneste, Økonomi

Tyskland

Ifølge SOS Børnebyerne indgår der en barnebrud i halvdelen af alle syriske ægteskaber.

Over 1000 ægtepar med unge brude under 18 år er kommet til Tyskland som flygtninge det sidste års tid.

“Det her er ikke ægtemænd, men ofte børnemisbrugere” Rainer Wendt, de tyske politibetjentes fagforening.

I Danmark var der 27 ægtepar med en mindreårig ægtefælle  ved årets begyndelse.

Erik Jensen ,  korrespondent Berlin, i Politiken (28.08.16)

Udgivet i Arabere, Demografi, seneste, Ægteskab / skilsmisse

Arbejde

JOBS MED NYDANSKERE

Antallet af kommunale jobs, der varetages af nydanskere med ikkevestlig baggrund, er steget til 23.000  i 2015.

Her er de jobs, hvor andelen af nydanskere er størst.

Rengøring 34 procent

Sosu-ansatte 11 procent

Pædagogmedhjælper 8 procent

Tandklinikassistent 8 procent

Socialrådgivere 6 procent

Kilde: Momentum.

kilde :Flere nydanskere har fået job i landets kommuner  16. august 2016                  Michael Olsen og Cecilie Patschender, Politiken

Udgivet i Arbejde, seneste