Udlændingene i valgkampen

To estimerede forskere, med speciale i demografi, præsenterer hvorledes Danmark  vil gå ned ad bakke takket være den indvandring landet har modtaget.

“De nye vandringsstrømme kommer altså til os i en situation, hvor vi under alle omstændigheder for længst har passeret maksimum for, hvor mange borgere fra underudviklede lande, vi kan modtage uden alvorlig skade på velfærden for den befolkning, som er født her, eller som tidligere er indvandret til Danmark”

De ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres svage integration på arbejdsmarkedet betyder naturligvis også, at de modtager væsentligt større beløb for eksempel som dagpenge, kontanthjælp og førtidspension, end de selv betaler i skat.

Det reducerer den øvrige befolknings muligheder for offentligt velfærd.

Læs resten

Udgivet i Matthiessen,Poul Christian, Mogensen,Gunnar Viby, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Islamister blev inspireret af nazismen

Det er islamister,                                                                                     der i dag udfordrer retten til ikke at blive vilkårligt henrettet

Forsker ph.d Tina Magaard går i sit indlæg i rette med professor Jakob Skovgaard-Petersen og hævder at han ignorerer de forskere, der har dokumenteret forholdet mellem nazisme og islamisme. “Det er islamister, der i dag udfordrer grundlæggende friheder og rettigheder i Europa, og derfor bør han også redegøre for islamismens forhold til nazismen”.

Vi citerer  fra Tina Magaards kronik  :

I sin kronik i Weekendavisen den 8. maj »Partier og ideologier kan også forandre sig« kritiserer Jakob Skovgaard-Petersen forskere, som har belyst forholdet mellem nazisme og islamisme. Han efterlyser »historisk indsigt, analytisk klarhed og velinformerede politiske beslutninger«. Så meget desto mere ærgerligt er det, at Jakob Skovgaard-Petersen udelader historiske oplysninger, der er væsentlige for analysens klarhed, og dermed for den samlede bedømmelse af forholdet mellem nazisme og islamisme. Læs resten

Udgivet i Krig / Sikkerhed, Magaard,Tina, Videnskabsteori

Islams indbyggede vold

Religion er præcis det, som religiøse gør det til.
At slå ihjel i islams navn, med reference til autentiske voldelige islamiske kilder,har absolut med islam at gøre

Sådan forklarer Naser Khader cand.polit Senior Fellow ved Hudson Institute i Washington og konservativ politiker.

Khader skrev dette indlæg, da der “kun ” havde været 3-4 terroranslag i Danmark, og vel ca.10 udførte muslimske angreb i Europa ( og et stort antal afværgede terrorangreb  i hele Europa). Dette tal er  steget i foråret 2015. Respublica forventer at terrorangrebene i de kommende år vil stige støt, jævnfør islams selvforståelse, og eftersom verdenshistorien endnu mangler at se en  assimileret muslimsk tilvandret population i et europæisk land. Derfor er Naser Khaders analyser – og vidtstrakte personlige erfaringer – vigtige at lytte til.

Vi citerer fra Khaders kronik :

De, som benægter, at den seneste tids voldsterror har med islam at gøre, lyver for sig selv. Islam har en voldelig side, og det er på tide at tage et opgør med den. Men så længe de toneangivende muslimske teologer ikke siger og argumenterer teologisk for, at disse ord ikke længere gælder, så længe vil fanatikere blive ved med at terrorisere i islams navn Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Khader,Naser, Krig / Sikkerhed, Religion / Ideologi, seneste

Århus og islam

Aarhus er Danmarks førende jihadistby.

Der foregår en bekymrende radikalisering af unge muslimer i visse kredse. Nogle af dem trives i Aarhus og inspireres i Grimhøjmoskéen

Islamisk Stats (IS) holdninger og ideologi trænger igennem til de unge i Vesten. IS er ved at blive mainstream. Og det er en uhyggelig udvikling.

Flere af de hjemvendte syrienkrigere har haft til opgave at udøve terror i Sverige

Cand. polit Naser Khader  ( Konservative)  skrev  09.06.15 om den indre fjende i Aarhus. Vi bringer nogle udsnit. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Khader,Naser, Krig / Sikkerhed, Terror

Religiøse har ikke et særligt krav på respekt

Religionshistoriker om ytringsfrihed

(…)

»Det nytter ikke, at vi betragter religion som noget særligt. Det er mennesker, der laver religionerne.
De er et kulturelt og socialt fænomen, og hvis vi i lovgivning og adfærd tager særligt hensyn til religion, så begår vi en fejl,« siger Mikael Rothstein’’,som mener, at religiøse mennesker ikke har krav på mere respekt end ikke-religiøse.

(…)
Han kalder blasfemiparagraffer for juridisk idiotiske, men samtidig mener han, at de er nødvendige som et signal om, hvordan samfundet mener, vi skal behandle hinanden.

»Både blasfemi- og racisme-paragraffen bør være der, men paradoksalt nok bør de ikke bruges. Hvis man bruger dem, så handler det lige pludselig om krænkelse af vores ytringsfrihed,« siger Mikael Rothstein.

Kunstnernes ytringsfrihed kommer også i konflikt med religionsfriheden, men principielt er ytringsfriheden vigtigere end religionsfriheden, mener Michael Rothstein: »Simpelt hen fordi religionsfriheden ligger inden for rammerne af ytringsfriheden, mens ytringsfriheden ikke nødvendigvis ligger inden for rammerne af religionsfriheden.«

Ovenstående er uddrag af
Religiøse har ikke et særligt krav på respekt                                                                               Mikael Rothstein interviewes af
Henrik Dannemand, ma@berlingske.dk
22. december 2004

Udgivet i Filosofi/ Etik, Medier og ytringsfrihed, Rothstein,Mikael

Indvandring gør os fattigere

Indvandringen får nationalindkomsten pr. indbygger til at falde i Danmark.

Indvandreres mindre bidrag bevirker, at gennemsnittet for hele befolkningen falder med næsten fire tusind kroner pr. år Læs resten

Udgivet i Flygtninge, Statistik, Økonomi

Flygtninges traumer er komplekse

Det er ikke kun krigen der har ramt dem                                                                                        Det har familien også                                                                                                                         Og måske også Kulturen  med stort K

Det viste en undersøgelse med arabisktalende patienter.

Det viste sig, at en dramatisk andel på 63 procent har et eller flere tilknytningstraumer, det vil sige fysiske og følelsesmæssige overgreb og omsorgssvigt.

Deres traumer starter i den tidlige barndom med forskellige typer mishandling i forældre-barn-forholdet.

I sit ph.d.-projekt, som er en psykologisk undersøgelse af tilknytning, traumekompleksitet og psykoterapi, har Karin Riber testet og interviewet 43 flygtninge, der er i behandling for deres traumerelaterede lidelser. Her fandt hun blandt andet, at de menneskeskabte traumer fra krige, politisk forfølgelse og samfundsmæssige konflikter kun udgør en brøkdel af flygtningenes traumebillede og deres psykologiske følgevirkninger.

Læs resten

Udgivet i Flygtninge, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

En dråbe i havet

” Jeg har selv arbeidet med flyktninger i både Afrika og Midt-Østen og det er helt åpenbart at jo nærmere stedet de flykter fra man hjelper dem, jo bedre og mer hjelp får de “.

Ingen har så mye erfaring med arbeide med flyktninger som Arnulf Torbjørnsen . Han har jobbet i 20 år i Norges Røde Kors, 15 av årene som utenlandssjef.
Læs resten

Udgivet i Flygtninge, Krig / Sikkerhed, seneste

Demokrati i Mellemøsten

I magasinet Ræson nr.2 2015 skriver udenrigsminister Martin Lidegaard i artiklen Vi tror stadig på demokrati i Mellemøsten om Danmarks engangementer i Mellemøsten. Det arabiske forår, er ikke blevet til efterår eller dyb vinter ,mener han.I den forbindelse taler han også om hvad dansk udenrigspolitik handler om. Det lyder betryggende eftersom rigtig mange uuddannede mennesker fra Afrika, hvis forældre ikke har børnebegrænset sig, søger en fremtid i Danmark. Men danskernes velstand og og sikkerhed  ligger regeringen på sinde.Ikke et ord om ændring af tilslutningen til konventioner ,der giver fremmede adgang til landet uden antalsmæssig begrænsning.

“Danmarks udenrigspolitik handler om at sikre vores sikkerhed,vores velstand og værdier- og at fremme danske interesser.Vi skal beskytte Danmark og danske interesser mod trusler.Vi skal bruge udenrigspolitiken til at skabe fremgang og økonomisk vækst til gavn for danske virksomheder og det danske samfund.Og vi skal fremme de grundlæggende værdier, det danske samfund bygger på, og påtage os et globalt ansvar for at skabe en bedre verden”.

Danmark betaler 100 mill. kr årligt til et stabiliseringsprogam for Syrien.

“Vi ser i stigende grad,at netop ideologiske og sekteriske skel blandt befolkningerne udgør en hovedudfordring for politiske reformer og demokratisk transition.Derfor har vi fra dansk side sat øget fokus på interkulturel og interreligiøs dialog”.

Respublica anbefaler at læse hele udenrigsministerens  5 siders artikel.

 

Udgivet i Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

Dansk Folkeparti

Kan man forestille sig en islam light i praksis?

Bør vi tage alle kulturernes elementer med,                                         fordi vi har fået et multietnisk samfund?

Skal vi vende bådene  med afrikanske lykkeriddere og flygtninge, og anbefale dem at bruge pengene på at starte andelsforeninger i hjemlandet eller lande hvor de er velkomne, i stedet for at betale opsparingen til smuglere for at komme til Europa?

Journalisterne Arne Hardis og Hans Mortensen stillede de sædvanlige spørgsmål om overfladekultur  –  mad, påklædning og minareter  –  til Kristian Thulesen Dahl uden at gå i dybden om hvilke skel og grænser muslimer virkelig ønsker og fremviser, og hvad vi så stiller op overfor de importerede  islamiske værdier og stammestrukturer. En mentalitet der bevirker at den oprindelige danske befolkning generelt ikke ønsker mere indvandring af muslimer.Flertallet af de personer, der  uden visum står til søs fra Afrika mod Europa er netop muslimer.

Vi anbefaler at læse hele artiklen En håndsrækning til muslimerne  Weekendavisen  08.05.2015  og bringer nogle af Thulesen Dahls svar.

“Vi synes ikke, at det danske samfund skal udvikle sig til et samfund, hvor islam fylder mere. Vi respekterer fuldt ud, at man kan være troende muslim, og at man derfor også skal have mulighed for at udøve sin religion. Men det er også godt, at man rundt i landet kan se, at det danske samfund er baseret på sin kristne kulturarv. Derfor synes vi ikke, det er fornuftigt at have stormoskeer, og vi er også nervøse for, at det kan have en tiltrækkende effekt på islamistiske miljøer.« Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste