Blodpenge

Der er ikke modsætning mellem kristen etik og sekulær etik i Vesten

I den islamiske verden bruger visse samfund at betale blodpenge for at undgå en eskalering med “øje for øje og tand for tand”  indenfor og mellem stammer og klaner.

Herhjemme har afdøde imam Abu Laban på et tidspunkt foreslået betaling af blodpenge for at afslutte en fejde mellem herboende arabere i et bandeopgør:

»Skal vi undgå hævn, mener jeg, at løsningen er blodpenge. Det er normal praksis blandt muslimer, at der betales til den afdødes familie, og det er bedre end yderligere skyderi«                                           (Politiken 03.06.05)

Om et menneskes værd i den vestlige verden siger professor emeritus i etik og religionsfilosofi Svend Andersen bla.: Læs resten

Udgivet i Arabere, Filosofi/ Etik, Religion / Ideologi, Ære

Børn af fremmedkrigere

Danmark vil ikke tage ansvar for 40 børn af fremmedkrigere i syriske lejre
Ole D. Wolthers, overlæge, dr. med., BA theol. og speciallæge i børn og unges sygdomme skriver:”Der opholder sig omkring 40 børn og et antal danske mødre i flygtningelejrene al-Roj og al-Hol i det nordlige Syrien. For godt tre måneder siden udtalte statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketinget, at den danske regering har besluttet ikke at tage disse børn hjem til Danmark. Begrundelsen var: ”Fordi deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne.” “. Læs resten

Udgivet i Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste, Terror

Forskere er blinde for religion

Der er omkring 2.000 franske jihadister i alt

Mange af Frankrigs mest hardcore islamister bliver sluppet ud af fængslerne i en meget nær fremtid

»Ved at forsøge at forklare radikaliseringen med socioøkonomiske faktorer sætter man et falsk lighedstegn mellem forstæder, fattigdom og jihadisme. Men hvervningen af de franske jihadister følger slet ikke kortet over sociale problemer i Frankrig. Faktisk overhovedet ikke«

“Vi mangler i den vestlige verden evnen til at forstå religiøsitet og andres vilje til at gå i døden for og begå forfærdelige ugerninger i religionens navn. Så snart det handler om jihadister, sætter blindheden ind. Vi forstår dem ikke; de virker irrationelle på os, og derfor forsøger vi konstant med andre forklaringer« Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Micheron; Hugo, Psykologi, Religion / Ideologi, seneste, Terror

Det tysk-danske forhold

Dansk fejring af genforening tenderer selvforherligende propaganda

Wilfried Hauke: “Den danske selvforståelse af historisk at være ”den lille og gode” har sammen med Danmarks eksportsucces, ligestilling og stærke velfærdssamfund ført til en følelse af overlegenhed i forhold til resten af verden, mener han.

Danmark er succesfuldt verden over, og alle elsker dansk design og danske varer. Men Danmark har stadig den her kolonialistiske vikinge-mentalitet, selvom man nok ikke vil stå ved det. Tankegangen er, ’vi farer ud i verden og erobrer markeder og tager alt det, vi finder godt og kan bruge med tilbage, og derefter lukker vi os om os selv, så ingen kan trænge ind og tage det fra os, vi har opnået, for vi er de små, vi er de uskyldige’. Det er lidt den mentalitet, jeg møder blandt danskere.” Læs resten

Udgivet i Historie, seneste, Tyskland

Danskere i Argentina

»Dansker-trekanten« ligger  syd for Buenos Aires

Omkring 300.000 danskere rejste til USA og ca. 15.000 danskere indvandrede til  Argentina frem til 1930’erne. De fleste  slog sig ned i »Dansker-trekanten«, et område cirka 400 kilometer syd for Buenos Aires med byen Tandil i den nordlige spids.

Læs resten

Udgivet i Demografi, Historie, Migranter, seneste

Importeret grusomhed

Skoldning som hævn og magtdemonstration

af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog 

Efterkommere indsat i danske fængsler kan være uhyre voldelige, og det ofte er etnisk danske det går ud over, når andengeneration forsøger at styre gangene i fængslerne, hvor de i øvrigt udgør en høj procent i forhold til deres andel af befolkningen*. Således siger fængelsforbundets formand Bo Yde Sørensen »Historisk set har politikere ikke haft stor sympati i forhold til, hvad indsatte bliver udsat for, men hvis man én gang har stået over for en indsat, som er blevet overhældt med flere liter kogende olie med sukker i, så får man et lidt andet syn på det.« Hvorefter journalist  Jens Beck Nielsen vantro spørger :” Er det sket?  »Ja, det sker fra tid til anden,« siger Bo Yde Sørensen” (02.03.20  Berlingske.dk).

Øje for øje 
I Asien er det en udbredt straffemetode at anvende skoldning og syreangreb mod sin fjende. I en klan- og stammekultur bruger man fortrinsvis selvtægt i stedet for at henvende sig til politi og andre myndigheder. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Damgaard, Kirsten, Psykologi, seneste

Fængsler fyldt med udlændinge

Især andengenerationsindvandrerne giver problemer i fængslerne

27. november 2018 sad i alt 3.867 indsatte i fængslerne og arresthusene, og 55,7 procent havde dansk oprindelse, mens andelen af udlændinge, indvandrere og efterkommere var henholdsvis 13,6, 16,5 og 14,2 procent – i alt 44,3 procent.

Tallene er fra Kriminalforsorgens opgørelse »Etnicitet og statsborgerskab 2018«. Publikationen er fra april 2019, men har mærkværdigvis ikke været tilgængelig før nu.

I de lukkede fængsler var halvdelen – 50,5 procent – af de 1.007 indsatte udlændinge, indvandrere eller efterkommere. I Københavns Fængsler gjaldt det 66,3 procent af de 602 indsatte. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arabere, Psykologi, seneste, Statistik

Afvisning af illegale

En nylig dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol:

Her fik Spanien medhold i, at landet var i sin gode ret til at afvise asylbehandling for to afrikanske mænd. Som en del af en større gruppe havde  de tiltvunget sig adgang til den spanske enklave Melilla på Marokkos nordkyst.

Dommen slår fast, at man ikke nødvendigvis har krav på asylbehandling, hvis man har brugt voldsomme eller illegale metoder for at komme ind i et land.

kilde: Hans Mortensen : Bare Hegnet holder    Weekendavisen  06.03.20

Udgivet i Flygtninge, Menneskerettigheder, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste

Flygtningestrøm 2015 mod Danmark

Søren Pind, daværende justitsminister :

“Vi havde i de døgn flere hundrede betjente posteret ved den danske grænse. Og der var faktisk egentlig grænsekontrol. Men det virkede ikke. Presset blev for stort. En banalitet som at man ikke måtte tilbageholde mennesker mere end 72 timer uden at stille dem over for en dommer – og bare det, at vi ikke havde dommere nok – indvirkede for eksempel. Vi indførte siden lovgivning, der kunne håndtere netop det.”

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/soeren-pind-historiens-dom-over-europas-behandling-af-syriens?fbclid=IwAR1oMWQBBSzsrZUksFu94GGRDNTeDkyEF4jAOyjqkvvQxMd6npgVzFAOAvs

Udgivet i Flygtninge, Politik / Lovgivning, seneste

Muslimer integrerer sig ikke

Fundamentalisme er en trussel mod verdensfreden

To tredjedele af de adspurgte muslimer anser religiøse regler for vigtigere end lovgivningen i det land, de bor i.

af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog
Ruud Koopmans er en hollandsk sociolog og professor ved Humboldt Universitet i Berlin. Hans forskning fokuserer på migration, social integration og tværnationalisering. Efter mere end 20 års forskning i integration, kan han ikke nævne et eneste vestligt land, der har succes med at integrere det muslimer.

Ruud Koopmans mener, at det er fortolkningen af islam, der er det store problem: Nemlig forestillingen om, at Koranen og sunna skal tages bogstaveligt, og at profetens måde at leve sit liv på for 1400 år siden fortsat skal være målestokken for islamisk levevis i det 21. århundrede. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Koopmans,Ruud, Psykologi, Religion / Ideologi, seneste