European Muslim Forum

Det er en ny muslimsk forsamling, hvor muftier, imamer og sheiker fra 15 forskellige europæiske lande er gået sammen om at styrke islam i Europa.

12.02.19 holdt de møde på Scandic Hotel  i København og det var sammenslutningens fjerde møde, siden den blev etableret i Barcelona i Spanien sidste år.

Selvom arbejdet stadig er i sin vorden og pakket ind i så floromvundne formuleringer, at det er svært at sige, hvad det i praksis er for en størrelse, lyder det erklærede mål at styrke en positiv udvikling af et Europa med islam – og af islam i Europa. Læs resten

Udgivet i Organisationer, Religion / Ideologi, seneste

Grænsekontrol virker

Der er gode resultater med grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland

Ialt er 342 udenlandske menneskesmuglere blevet taget i grænsekontrollen og dømt.

Grænsekontrol blev indført den 4. januar 2016.  I løbet af årets første seks uger er  syv menneskesmuglere blev pågrebet og sigtet, medens 188 personer er blevet afvist ved grænsen og nægtet indrejse i Danmark.

Ialt er 342 udenlandske menneskesmuglere blevet taget i grænsekontrollen og dømt.        Af dem har de 261 fået en ubetinget fængselsstraf, medens de øvrige dels er idømt betingede fængselsstraffe og dels bøder. (Justitsminister Søren Pape Poulsen til Folketingets Retsudvalg. Tallene gælder frem til 18 januar 2019) Læs resten

Udgivet i Flygtninge, Krig / Sikkerhed, Migranter, seneste, Statistik, Tyskland

Social kontrol

Negativ social kontrol medfører mistrivsel

Unge med ikke-vestlig oprindelse bliver i betydeligt højere grad udsat for negativ social kontrol end unge med dansk eller vestlig oprindelse

Det er en af konklusionerne i den nye undersøgelse Unges oplevelser af negativ social kontrol, som Als Research har foretaget for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)   ( sept. 2018).

Rapporten fastslår, at flertallet af unge, uanset køn og etnisk oprindelse, ikke oplever at være udsat for negativ social kontrol. Samtidig viser rapporten dog en tydelig skævhed i forhold til etnicitet, fordi unge med ikke-vestlig oprindelse i langt højere grad oplever negativ social kontrol og indskrænkning af deres frihed:

  • Der er en tæt sammenhæng mellem mistrivsel og konkrete oplevelser med negativ social kontrol i form af overvågning, trusler og vold.  Unge, der er udsat for denne form for negativ social kontrol, har større statistisk risiko for psykisk mistrivsel i form af fx depression eller langvarige stresstilstande.
Udgivet i Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik

Forsvundne udviste

En opgørelse fra Rigspolitiet viser, at der er 328 udlændinge, som det ikke er lykkedes at få sendt hjem, og som derfor er pålagt at melde sig hos politiet mellem tre og syv gange om ugen. Det undlader en stor del af dem imidlertid, og derfor ved politiet ifølge opgørelsen reelt ikke, hvor 233 (altså 71% ) af dem befinder sig ( marts 2018).

Der er flere eksempler på, at udlændinge med udvisningsdomme begår ny kriminalitet i Danmark.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, seneste, Statistik

Vold er normalt i muslimske miljøer

Jaleh Tavakoli, sociolog     01.02.2019 på sin egen blog i Jyllandsposten:

Moderne muslimer har ikke alternativer til mainstream islam

Volden er meget normal i muslimske miljøer i hele verden

Jeg skriver en del om islamisk terrorisme, og jeg forsøger altid at forklare, hvorfor både selve terrorismen, men også truslen om terrorisme, er ødelæggende for ethvert samfund.

Jeg skriver om, hvordan angst og frygt for vold og terrorisme er en integreret del af muslimsk kultur. Læs resten

Udgivet i Religion / Ideologi, seneste, Tavakoli, Jaleh, Terror

Kriminelle asylansøgere

19 asylansøgere er i  2013 – 2017  dømt for voldtægt

2017 blev 7  dømt for voldtægt.

2016 blev 4 dømt for voldtægt.

2015 blev 3  dømt for voldtægt.

2014 blev én asylansøgere dømt for voldtægt.

2013 blev 4  dømt for voldtægt.

I hele 2017 blev 890 asylansøgere dømt for overtrædelser af straffeloven.                                ( der kan i dommene kan være tale om sager fra året før).

I løbet af 2017 opholdt sig i alt 3.042 asylansøgere i de danske asylcentre og udrejsecentre.

jfr. Danmarks Statistik, her refereret fra Den korte Avis 12.02.2019

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Flygtninge, seneste, Statistik

Ikke-danske læger

I 2016 var det opgjort at 2.231   ikke danske læger arbejdede i Danmark.

Der er ikke krav om sprogtest for læger, der kommer fra et EU land.

 

kilde: TV Avisen DR1  11.02.19

Udgivet i Arbejde, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik

Boligforening betaler børn for at lære

For at bryde den sociale arv, skal skolebørn i udsatte boligområder kunne belønnes med lommepenge for at lave opgaver i deres fritid.

Projektet minder om det forslag, der har været fremme om kontant belønning til voksne tilvandrede for at bestå prøver i dansk. Altså en betaling for noget, det burde være selvklart, at bruge tid på og anstrenge sig for at klare.   Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Terroristen Omar El-Hussein

Læs resten

Udgivet i Jøder, Psykologi, seneste, Terror

Blandede ægteskaber

Nye tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser at lysten til at indgå blandede ægteskaber mellem etniske danskere og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er stagneret de seneste 10 år. 39 procent af indvandrerkvinderne og 14 procent af mændene var i 2017 gift med en person af dansk oprindelse, hvilket er præcis samme andel som i 2007. Læs resten

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik