Migration til UK

Britiske medier beretter efter besøg i migrantlejrene i Frankrig, at der blandt mange migranter er en tro på, at der venter dem et godt liv, hvis de kan komme til Storbritannien – og det er et bedre liv end i EU-landene.

Migranter, der har taget turen over Den Engelske Kanal sætter ny rekord. Det officielle tal fra det britiske indenrigsministerium ligger på omkring 27.000, hvilket er tre gange flere end sidste år. Tallet omfatter vel at mærke kun de mennesker, som bliver opsamlet af den britiske kystvagt og grænsekontrol. Derfor kan tallet være endnu højere.

Hertil kommer, at menneskesmuglere aktivt bruger Brexit som argument for at tage til Storbritannien. For da briterne forlod EU, trådte landet også ud af Dublin-forordningen, som giver EU-lande ret til at sende migranter tilbage til det land, hvor de først kom ind i EU.

 

kilde: Bjarne Nørum    02.12.21 Kristeligt Dagblad  //www.kristeligt-dagblad.dk/udland/hvem-skal-stoppe-menneskesmuglingen-over-den-engelske-kanal

 

Udgivet i Demografi, Flygtninge, Migranter, seneste, Storbritannien

Parallelsamfund

Nye navne – samme problem

 ”hård ghetto”  hedder nu   ”omdannelsesområde”

På parallelsamfundslisten står stadig Mjølnerparken og Tingbjerg i København, Gellerupparken i Aarhus og Vollsmose i Odense  og et enkelt nyt boligområde  Agervang (Grønneparken) i Holbæk kommet på.

 

Et alment boligområde er defineret som et parallelsamfundsområde (tidligere kaldet ghettoområde), hvis der er mindst 1.000 beboere, hvis mere end halvdelen har ikkevestlig baggrund, og hvis kvarteret samtidig opfylder mindst to af følgende fire kriterier: Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Politik / Lovgivning, seneste

Udgifter til asyl

808 millioner kroner årligt

Beløbet er baseret på Udlændinge- og Integrationsministers beregninger for 2020, der viser, at de udgifterne per person i de danske asylcentre var på små 335.000 kroner årligt.

Over to tusinde på asylcentrene

I år er der helt aktuelt ved udgangen af oktober ankommet i alt 1.560 asylansøgere.

Sammen med de 852 afviste asylansøgere i udsendelsesposition, som ligeledes ved udgangen af oktober befandt sig på landets asylcentre, udgør de nu i alt 2.412 personer.

kilde: Poul Erik Andersen: Dyre gæster: Langt over tusinde nye asylansøgere plus de afviste koster i øjeblikket danskerne over 800 millioner kroner årligt. Den korte Avis 01.12.21

Udgivet i Demografi, Flygtninge, Migranter, seneste, Statistik, Økonomi

Illegal tilstrømning

Ifølge Frontex – EU’s grænseagentur – blev der i årets ti første måneder registreret 160.000 illegale indrejser i EU.

Det er 70 procent flere end i samme periode i 2020.

I oktober i år blev der registreret 30 procent flere illegale grænseoverskridelser end i samme måned sidste år.

Lægger man illegale og legale indrejser sammen, er der også tale om en voldsom stigning. En del af forklaringen er, at corona sidste år lagde en bremse på strømmen. Men tilstrømningen er altså vokset markant. (jfr. avisen Die Welt) Læs resten

Udgivet i Demografi, Migranter, seneste, Statistik

Socialt bedrag – indvandrere fører stort

Eksempelvis havde en mand på kontanthjælp været udrejst mange gange i 2015, 2016, 2017 og 2018 uden kommunens tilladelse.

Ikke-vestlige indvandrere har fået asyl i Danmark, fordi de har meddelt, at de var forfulgte i deres hjemlande. Men en del tager på ferie i hjemlandet. Flygtninge må selvsagt ikke opholde sig i det land de er flygtet fra, så kan de miste deres flygtningestatus. Hvis personen desuden er på overførselsindkomst og mødes med familie i oprindelseslandet eller et naboland, eller blot slapper af i Spanien uden tilladelse fra kommunen eller A-kassen er det so-cialt bedrageri.

Myndighederne gennemfører stikprøvekontrol i danske lufthavne af passagerer, der vender hjem

“I forbindelse med disse ferierejser viser det sig, at ikke-vestlige begår den form socialt bedrageri i et sådant omfang, at de udgør små 75 % af dem, der bliver afsløret i landets lufthavne. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Filosofi/ Etik, seneste, Økonomi

Udlændinge skylder milliard i SU

Studerende fra det meste af verden skylder den danske stat en lille milliard kroner

15.891 udenlandske studerende har efterladt deres SU gæld, da de rejste ud af Danmark

En dom i 2013 fra EU-domstolen har fået fatale konsekvenser for danske skatteborgere.

Dommen fastslog, at udenlandske studerende skal behandles som vandrende arbejdstagere og dermed have de samme rettigheder, som danske studerende har. Og dermed også retten til at optage de såkaldte SU-lån. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, EU, Filosofi/ Etik, seneste, Statistik, Økonomi

Indvandringens pris

I Finansministeriets økonomiske analyse fra april 2017 opgøres det, at ikke-vestlige migranter og deres efterkommere påvirker de offentlige finanser negativt med 33 milliarder kroner om året. Dette tal er imidlertid smukt friseret af Finansministeriet, som har været så venlig at fratrække skatter og afgifter indbetalt af migranterne. I analysens bilag dukker det reelle tal frem, som er på 78 milliarder kroner.

kilde:   erhvervsleder Asger Aamund     d. 22. november 2019

Udgivet i Økonomi

Voldtægtsmænd og etnicitet

Mere end 30% er ikke etnisk danske

Den mest omfattende undersøgelse af dømte gerningsmænd til voldtægt i Danmark, som også beskæftiger sig med etnicitet, er rapporten ”Gerningsmænd og gerningssituationer i sager om voldtægt og andre seksualforbrydelser” (Gerningsmands- og gerningssituationsundersøgelsen) udgivet af Justitsministeriets lovkontor. Undersøgelsen omfatter alle, der er dømt for voldtægt fra 2010 til 2015.

Det er meget få af de begåede voldtægter i samfundet, som ender med en dom – cirka to af hundrede

Den viser at 61 % af gerningspersonerne var etniske danskere, mens især indvandrere fra ikke-vestlige lande (23%) og folk uden fast tilknytning til Danmark (9%) var overrepræsenterede blandt de dømte. Indvandrere fra vestlige lande og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande var derimod ikke tydeligt overrepræsenterede i forhold til deres andel af befolkningen. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Psykologi, seneste

Bandernes magt

DR 1   25.11.21  tv udsendelse Bandernes magt (2)

Der berettes at rockere- og bandemedlemmer ” er meget mere voldsparate” og “har nemmere adgang til våben”.

Sociolog Aydin Soei fortæller at “skydevåben er en integreret del af miljøet”.

fra 2011 – 2017 har der været over 300 rocker- eller banderelaterede skudepisoder.

1.314 personer fra miljøet er  i den periode sigtet for tilsammen 4.240 episoder og har fået tilsammen 349 års fængsel.

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Bander, seneste

Far og datter importerer ægtefæller

Kolonist eller dansk?

Kübra Sahans far kom til Danmark fra Tyrkiet, da han var tre år, og giftede sig senere med hendes mor, der rejste til fra Tyrkiet. Kübra Sahan blev derfor tyrkisk statsborger, da hun blev født i Hørsholm. Siden har hun gået i skole i Kokkedal, VUC i Lyngby og er uddannet pædagog og arbejder i vuggestuen i et børnehus i Holte.

Kübra bærer et tæt omsluttet stort beige tørklæde, der dækker hals og hoved.

Hendes mand kommer fra Nordmakedonien. Deres barn kan ikke foreløbig blive dansk statsborger gennem ham

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Demografi, seneste, Tyrkere