Udlændinge på offentlige ydelser

51.488 personer udlændinge modtager offentlige ydelser

Halvdelen som førtidspension

 

Det fremgår af et svar fra udlændinge- og integrations minister Kaare Dybvad Bek (S) til Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti.

Af besvarelsen fremgår det, at næsten halvdelen eller i alt 23.717 udlændinge nu modtager førtidspension i Danmark

Den næststørste gruppe udgøres af personer, i alt 13.905, der modtager den såkaldte overgangsydelse.

Som den tredje største gruppe modtager i alt 10.460 udlændinge kontanthjælp i Danmark.

Hjemrejste får penge, men tælles ikke med Læs resten

Udgivet i Arabere, Politik / Lovgivning, seneste, Somaliere, Statistik, Tyrkere, Velfærd / Offentlig økonomi

Entydighedens ret

Kunstakademiets professor i billedkunst Ferdinand Ahm Krag:                                       At »imødegå det krænkede trossamfund med lovbestemmelser i hånden« underkender kunstens egen tradition og faglighed, mener Krag: »Det er at give entydigheden ret over flertydigheden. Det egentlige offer bliver kunstens faglighed, dens frihed og dens flertydighed.«

kilde: antropolog Katja Kvale : Statens Museum for Tilbørlig Kunst. Weekendavisen 22.09.2023

 

Udgivet i Kvale,Katja, Medier og ytringsfrihed, Politik / Lovgivning, seneste

Sverige lider under klan-kultur

Bulderby blev til Lille-Mogadishu

uddrag

” Klaner er nemlig naturlige og langt ældre end stater; de er den normale organisationsform i verdenshistorien og stadig virksomme mange steder i dag, fordi de knytter konkrete bånd mellem subjekter på et begrænset territorium. Modsat hvad de fleste moderne svenskere tror, lever menneskeheden ikke bare af universalisme og frit valg; mennesket er en kulturskabning præget af tid, sted, og af hvad andre gør.”

“Ifølge denne og andre traditioner er endogene ægteskaber (ind i slægten) et skattet middel til status og position, hvorfor det bliver et vigtigt kollektivt spørgsmål, hvem der gifter sig med hvem.”

“Den unikke udvikling væk fra klanens fætter- og kusineægteskaber og deres bud om ubrydelig loyalitet gør Vesten speciel. Her spiller kristendommen en hovedrolle sammen med den gryende handel og nye kommercielle netværk.  Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Jalving ,Mikael, Krig / Sikkerhed, Kultursammenstød, Religion / Ideologi, seneste, Sverige

Universitetsuddannede indvandrere

Andelen, der gifter sig med en anden indvandrer stiger

Andelen, der gifter sig med en dansker falder

 

Adgang til universitetsuddannelse påvirker indvandreres giftemønstre
Færre indvandrere med adgang til universitetsuddannelse gifter sig med danskere. Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der har undersøgt, om det sproglige adgangskrav til universitetet påvirker, hvem unge indvandrere gifter sig med.

Lidt under halvdelen af indvandrere, der går op til studieprøven, er allerede gift (45 procent), og over halvdelen af disse er gift med en etnisk dansker (29 procent).

Indvandrere bliver i lidt højere grad gift og i lidt mindre grad skilt, når de består prøven og får adgang til universitetet. Adgang til universitetet ser således ud til at øge og stabilisere andelen af indgåede ægteskaber.

Tendensen til flere og mere stabile ægteskaber dækker dog over to modsatrettede tendenser: Mens andelen, der gifter sig med en anden indvandrer, stiger, falder andelen, der gifter sig med en dansker.

kilde:
ROCKWOOL Fonden nyhedsbrev  sept. 2023.

https://rockwoolfonden.dk/artikel/adgang-til-universitetsuddannelse-paavirker-indvandreres-giftemoenstre/

 

Udgivet i Civilsamfundet, Psykologi, seneste, Uddannelse

De forkerte arbejdere blev immigranter

Sociolog ph.d Henrik Dahl 13. sept. 2023 :

“Det, der skete, efter Danmark for 50-55 år siden importerede store mængder af arbejdskraft fra lande, hvis kultur ikke er kompatibel med den danske, var, at de pågældende blev boende i Danmark; stiftede familier, der trak i stor stil på velfærdsstaten; og aldrig for alvor integrerede sig selv i flertalssamfundet – heller ikke, når det gælder efterkommerne.”

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/henrik-dahl-er-djaevelens-advokat-hvad-nu-hvis-den-store-plan-gaar

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arbejde, Migranter, seneste

Sekularisme i Frankrig

Mette Zøllner, professor i interkulturelle studier Aarhus Universitet:

”Da sekularisme blev en vigtig republikansk værdi, var målsætningen, at det offentlige rum og staten skulle være neutrale, således at der var plads til al diversitet, herunder også religiøsitet. I takt med, at debatten om islam fylder mere, har man dog set et skred, hvor det i højere grad er det enkelte individ, der skal være neutralt ”(Kristeligt Dagblad 29.08.23 )

ABAYA

Frankrig  forbyder en lang løs kjole – abaya-  i landets skoler.Den er en del af den arabiske kvindedragt. Den bruges oftest i sort og dækker hele kroppen undtagen hovedet. Læs resten

Udgivet i Arabere, Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Frankrig, Religion / Ideologi

Kommende blasfemi-lov

Voldsmanden veto

af professor Frederik Stjernfelt 

kommenterer bla. i Weekendavisen :

“Den ny lovgivning*  synes at hvile på den uudtalte præmis, at en beskyttelse af trossamfund imod blasfemi vil mindske faren for terrorangreb. Der er imidlertid intet empirisk belæg for denne antagelse. Tværtimod er tendensen, at stater med hård blasfemilovgivning er mere udsat for religiøs terror end stater uden.

Det kan illustreres af de aktuelle uroligheder i Pakistan, hvor et rygte om en Koran med røde udstregninger satte en islamistisk pøbel i gang med at overfalde kristne, brænde Bibler og hærge kirkebygninger. Pakistan har dødsstraf for blasfemi, og hård lovgivning imod blasfemi kan således inspirere aktivistiske troende, der tager loven i egen hånd og føler deres handlinger legitimeret af lovgivningen. Læs resten

Udgivet i Anmeldelser, Filosofi/ Etik, Psykologi, seneste, Stjernfelt, Frederik, Terror

Multi-kulti afmagt

Katolsk engelsk præst forlader Færøerne i afmagt

Deltagerantallet i den gennemsnitlige messe var vokset fra cirka 30 personer, da Peter Fleetwood ankom i oktober 2020, til omtrent 90 i dag.

Sognebørnene i menigheden består primært af immigranter fra katolske lande som Filippinerne og Polen

Uddrag fra       Johan Storgaard Jespersen, Kristeligt Dagblad 5 sept. 2023

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-og-tro/katolsk-praest-forlader-faeroeerne-i-afmagt-danmark-er-ikke-laengere-kristent

 

Peter Fleetwood fortæller om en række rigide regler, der har gjort det besværligt at forlade Færøerne uden at planlægge flere måneder ud i fremtiden. Hvis han skulle rejse, var han nødt til at søge om genindrejsetilladelse mindst en måned før, og hvis han missede hjemrejsedatoen, måtte han møde op på den danske ambassade i London for at søge om indrejse.

Det værste for Peter Fleetwood var dog følelsen af at blive mistænkeliggjort og overvåget af de danske myndigheder. En følelse, som han aldrig helt fik rystet af sig. Han henviser til forkynderloven, der blev indført i 2016 for at hindre udenlandske prædikanter i at opfordre til ekstremistisk adfærd.

“Den danske regering ser tilsyneladende alle religioner som potentielt farlige i den forstand, at de kan skabe forvirring eller opfordre til praksisser, der er uacceptable i det danske samfund,” siger den katolske præst til The Pillar. Læs resten

Udgivet i Krig / Sikkerhed, Personlige beretninger, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

– om død, begravelse og respekt

Naser Khader   september  2023

En kvinde med arabisk baggrund, født i Danmark, skrev for nylig til mig. Måske en sag for kirkeministeren?

Hendes far var muslim, hendes mor kristen. Faderen døde for nylig, og det var en meget ubehagelig oplevelse for hende, hendes familie og venner at komme til den muslimske begravelse. De har aldrig været i moskeen før.

Hun kontaktede bedemanden fra Islamisk Trossamfund og fik kun sporadiske svar på, hvordan hun skulle forholde sig.

Først var der bøn i moskeen på Dorthavej i Københavns Nordvestkvarter, og hun mødte op med sine veninder. Selv hendes ikke-muslimske veninder bar tørklæder i moskeen af respekt; det plejer ingen af dem normalt at gøre. Imamen gad ikke engang at hilse på kvinderne. Mændene var gået ind i herresiden, men der var ingen til at modtage kvinderne, der følte sig meget uvelkomne.
Under bønnen herskede forvirring på kvindesiden, og efter bønnen var der ingen til at tage hånd om kvinderne. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arbejde, Khader,Naser, Kultursammenstød, Køn, seneste

Afghanere udrejser

1077 afghanere blev evakueret til Danmark i 2021.

Evakueringerne omfattede husstande, så flere har fået lov at få familiemedlemmer med.

Cirka halvdelen af den samlede gruppe var børn.

De evakuerede har primært været ansat som militære tolke eller været ansat på den danske ambassade.

kilde til ovenstående Refugees Welcome og Røde Kors

 

Folketinget indgik en politisk aftale, der senere blev til en reel særlov, som gav mulighed for en midlertidig opholdstilladelse på to år for afghanere, der havde bistået de danske myndigheders indsats i Afghanistan.
Ifølge Udlændingestyrelsen havde 849 personer pr. 30. april i år fået tilladelse til midlertidigt ophold i Danmark efter særloven. En del af dem har siden ankomsten også fået opholdstilladelse på baggrund af asyl eller er i gang med at få behandlet deres asylsager. 310 personer har alene opholdstilladelse efter særloven og skal altså have fornyet denne i nærmere fremtid.

Og så er der i alt 261 personer, som slet ikke bor i Danmark længere, og som sandsynligvis er rejst videre til andre lande

 

Thomas Gammeltoft-Hansen, professor i migration og flygtningeret ved Københavns Universitet: “Danmark har fra begyndelsen været mere restriktiv med, hvad man har tilbudt de evakuerede afghanere, og det har været uklart, hvad der skal ske, når de midlertidige tilladelser udløber. Det har hele tiden været meningen, at man skal søge asyl, men så kører sagerne i det almindelige system, uden at der bliver taget særlige hensyn, og det kan tage lang tid,” siger professoren.

kilde: Lærke Schmidt Fallesen og Rasmus Fahrendorff: Særlov hjalp afghanere til Danmark. Nu er mange rejst videre. Kristeligt Dagblad 28.08.23

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/saerlov-hjalp-afghanere-til-danmark-nu-er-mange-rejst-videre

Udgivet i Afghanere, Flygtninge, seneste, Statistik