Islam , Charlie Hebdo og vold som trosgrundlag

Respublica bringer et udpluk fra dagspressen

Ayan Hirsi Ali, frafalden muslim, cand.polit.:

Vesten er behørigt skrækslagen. Men angrebet burde ikke komme bag på Vesten. Hvis der er noget, vi kan lære af så gruopvækkende en begivenhed, så er det, at det i bund og grund ikke gør nogen forskel, hvad vi mener om islam. Hellig krig er, hvad islamisterne tror på.Der er rigeligt med opfordringer til voldelig jihad i Koranen – og den står ikke alene. I alt for meget af islam er hellig krig et helt igennem moderne koncept.                                        ( Kristeligt Dagblad 09.01.15 )

Hvis der er en lektie at lære fra så grusom en begivenhed, må det være, at det, vi mener om islam, ikke spiller nogen rolle. Islamisterne tror selv oprigtigt på denne form for vold eller jihad.  ( Jyllandsposten 10.01.15 )

Det er nødvendigt, at vi indser, at islamister i dag er drevet af en politisk ideologi, der har i rod i islams grundlæggende tekster. Vi kan ikke længere lade, som om vi kan adskille deres handlinger fra de idealer, som inspirerer dem. ( Jyllandsposten 10.01.15 ) Læs resten

Udgivet i Medier og ytringsfrihed, Religion / Ideologi, seneste, Terror

Radikale imamer

To politikere (S) kræver at muslimer og andre tager afstand fra radikale imamer, som de mener udgør et mindretal.

De stiller ikke spørgsmål ved hvorfor menighederne vælger at have  netop disse prædikanter.

De præsenterer også vold og had som noget ekstremt indenfor islam.De anser måske i grunden islam for fredens religion?Som professor Thomas Hoffmann KU ligeledes beretter,er en forestilling mange af de muslimske studerende bringer med sig til universitetet.Det er dog ikke de danske islamforskeres opfattelse.

Respublica vil gerne henvise til uddrag af  Nils Bredsdorffs forskning, her  på hjemmesiden i form af artiklen Sharia er en uløselig del af islam. 

 Her bringes læserbrevet : Læs resten

Udgivet i Kultursammenstød, Politik / Lovgivning

Immigrationens aspekter

I den uendelige diskussion om indvandringens mange problemer er der en tendens til overflod af påstande og lavvande af fakta.

»Således tror kun 18 procent af danskerne, at andre danskere har nogen eller stor tillid til muslimer- ligesom kun 34 procent af indvandrerne tror, muslimer har nogen eller stor tillid til danskere – i begge tilfælde langt lavere end de reelle procenttal. Tillid er altså mest noget, de andre mangler – ikke den forespurgte selv.«.

Gavnlig undersøgelse af immigrationens aspekter

Geert Laier Christensen, tidligere forskningschef hos Cepos, har skrevet en bog om indvandringens konsekvenser. Den er fuld af nye interessante oplysninger Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Anmeldelser, Statistik

Injurie turisme til London

No win  - no fee.

Skyldig indtil du selv beviser det modsatte

Storbritanniens hidsige injurielovgivning, fik angiveligt avisen Politiken til at indgå “forlig” med efterkommerne af profeten Muhammed for krænkelser.I øvrigt siden hvornår har muslimer talt deres aner gennem kvindelige arvefølge? Muhammed havde jo ingen sønner, der overlevede barndommen.

uddrag af artikel  af FREDERIK STJERNFELT  ( Weekendavisen  05.03.2010 )

De seneste fire-fem år har London været mål for libel tourism – injurieturisme. Folk fra nær og fjern anlægger injuriesag ved britiske domstole, fordi britisk lov og retstradition er meget fordelagtig for den, der føler sig krænket, og antallet af injuriesager stiger og stiger.  Læs resten

Udgivet i Medier og ytringsfrihed, Politik / Lovgivning

Necla Kelek – Muslimer i Europa

Islam er en angstkultur. Med villighed til vold og apartheid.       Kulturen er uden tvivl og uden nysgerrighed.

»I islam er der ingen søgen efter individuel erkendelse«, hævder den tyske sækularist Necla Kelek.Det giver en ladhed.

Hun forklarer at islamister går godt i spænd med venstreorienterede, for ingen af parterne ønsker friheden.

I sin nye bog Himmelsreise lancerer hun en kritik af politisk islam. Hun hævder, at islam er en kollektivreligion, hvor fællesskabet undertrykker individuel frihed(…)                             Især retter hun en hård kritik mod de forskellige tyske islamforeninger, som hun hævder styres af en lille klike af stærkt konservative ledere og imamer, ofte importeret fra Tyrkiet, som ikke er repræsentative for de reelt existerende tyske muslimer – ligesom hun hævder, at de moskeer, de bygger, ikke er gudshuse, men politiske instrumenter. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Kelek,Necla, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, Religion / Ideologi, seneste

Uoplyste skribturalister

“De danske islamdebattører  læser Koranen som en slags grønspættebog, man kan slå op i, hvis man vil vide, hvordan muslimer tænker. I den forstand er de skripturalister” mener professor Jakob Skovgaard.

Måske skulle man bare se hvad der foregår i Vollsmose, Ishøj,Tåstrup ,Gjellerup,på Nørrebro og de øvrige muslimtætte områder? Sjovt nok er det et fuldstændigt sammenfaldende morads af tilførte problemer i andre europæiske storbyer med mange muslimer.

Det er muslimsk praksis, der er problemet – bogstavelig Koranlæsning eller ej.

Herunder bringer vi et uddrag af Frederik Stjernfelts artikel Den danske islamdebat er uoplyst (Information 24.10.2010 ) .Der er en reference til en sideløbende bog nederst.


Radikaliseringstendenserne har med islam at gøre, siger professor Jakob Skovgaard. Læs resten

Udgivet i Pædagogik / Sprog / Opdragelse, Religion / Ideologi

Det kollektive arabiske selvmord

Unge jihadister rejser frem og tilbage mellem  danske socialydelser og folkemord.

“Araberne kan ikke glemme islams blomstringstid, og i stedet for at søge  forklaringen på deres tilbagegang i deres stivnede ortodoksi og autoritære samfundsformer lægger de ansvaret på tyrkerne, der kontrollerede den arabiske verden i næsten 500 år, på vestens kolonialisme, zionismen, imperialismen og nu også globaliseringen. Se hvad I har gjort ved os siger de, i stedet for at spørge, hvad de har gjort ved sig selv!”

Journalisten og aktivisten Herbert Pundik er om nogen kender af den arabiske mentalitet, og sådan skrev han for små ti år siden i sine erindringer. Selvindsigten er ikke blevet bedre hos araberne og nu truer de igen vesteuropæere med død og ødelæggelse i stedet for at udvikle deres egne samfund. Historiker og kommentator Mikael Jalving  mener, at den arabiske  civilisation,  nu er brudt sammen. Hvis civilisation er en betegnelse for både processen og resultatet af oplysning, fremskridt, dannelse og udvikling ( jfr. Den store danske encyclopædi) så har den islamiske levevis imidlertid aldrig været en civilisation, men en kultur. Vi bringer uddrag af  Mikael Jalvings kronik Det kollektive arabiske selvmord  01.10.14 Jyllandsposten og anbefaler at læse hele artiklen. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Jalving ,Mikael, Religion / Ideologi

Læreren for livet

Den frie borgers lærer må  selv være fri

Vores lærere skal sætte mennesker fri ved at give dem viden, evner og mod til at stå på egne ben i et fællesskab med andre.Ellers har vi intet demokrati. Det er logik.

En lærer er et frit menneske, der forsøger at sætte et andet menneske fri. Dette sker ved at lade eleven beskue den historie, kultur og verden, denne frihed skal udøves i. Skal ønsket om at danne til frie, fornuftige og myndige borgere tages alvorligt, må staten acceptere, at skolens rum er et fristed, hvor vidende, dygtige og ansvarlige lærere af hjertet engagerer sig i, hvad vores demokratiske kultur har været, er og kan blive.

Faktisk er vi andre, der ikke er lærere, helt afhængige af denne loyale tilslutning til frihedens ord i ånd, tanke og handling, og vi må forlange, at vores lærere til enhver tid selv er klar til at stille sig i frontlinjen for at forsvare disse principper – koste, hvad det vil. Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Mårtensson;Brian Degn, Pædagogik / Sprog / Opdragelse

Etniske minoritetsbørn i skilsmisser

 

“Min far prøver altid at vende os mod  min mor – jeg ved det meste af hvad min far har gjort mod min mor”, beretter Gül 14 år. Faderen er  i øvrigt blevet (gen)gift i sit hjemland, men det har han ikke fortalt sine herboende børn.

”Min far glemte at fortælle sin nye (herboende) kone, at han havde børn”, Ali 13 år.

Gennemgående befinder forældrenes samarbejde om børnene sig på et vågeblus eller er ikke-eksisterende.

 

SFI’s undersøgelse fokuserer på børn, der har rødder i Tyrkiet, Irak, Libanon og Somalia. De er efterkommere, dvs. de er født i Danmark af forældre, hvor mindst en af forældrene er indvandret hertil.

Det vigtigste datagrundlag udgøres af kvalitative interview.                                                 Disse blev udført med 32 skilsmissebørn og 31 forældre (26 mødre og 5 fædre)

Her bringer vi uddrag. Se  hele rapporten  her                        http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=12876#sthash.0S1UAwdE.dpuf

Tolerancen over for skilsmisse er lavere i nogle indvandrermiljøer – eller i de oprindelseslande  - som børnenes forældre hidrører fra .

Blandt børn med oprindelse i Somalia har tre fjerdedele oplevet, at forældrenes samliv ophører.                                                                                      Blandt børn med tyrkisk baggrund er det knap en fjerdedel. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, seneste, Ægteskab / skilsmisse

Whiteness – og de hvides diskurs

Der hersker strukturel racisme i Sverige og Danmark.                       De hvide  undertrykker de brune med deres definitioner og diskurs.                                                                                                     De hvide ser ikke de indvandrede brunes vanskeligheder  med samfundets struktur, og derved optræder de hvide som racister.     Er det sådan det er?   Læs resten

Udgivet i Menneskerettigheder, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, Videnskabsteori