Vi bør lære ateisme

Den franske filsof Michel Onfray observerer at den vestlige verden  slipper sine værdier til fordel for islam og en stigende dekadence. Han  foreslår en kur, hvor alle undervises i ateisme.

Filosofien tænker sig til jordiske løsninger, hvor religionen blot tilbyder trøst overfor de sorger alle møder.

Samtidig skal vi holde op med at sige, at terrorismen ikke er islam Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Onfrey, Michel, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, Religion / Ideologi, seneste

Whiteness – og de hvides diskurs

Der hersker strukturel racisme i Sverige og Danmark.                       De hvide  undertrykker de brune med deres definitioner og diskurs.                                                                                                     De hvide ser ikke de indvandrede brunes vanskeligheder  med samfundets struktur, og derved optræder de hvide som racister.     Er det sådan det er?   Læs resten

Udgivet i Menneskerettigheder, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, Videnskabsteori

Islamofobi – ikke her

Ny forskning viser  at danskere holder etikken højt.

Muhammedkrise eller ej – vi forsvarer vore muslimske medborgeres rettigheder.

Danske muslimer blev ikke truet eller chikaneret.  Læs resten

Udgivet i Anmeldelser, Filosofi/ Etik, Menneskerettigheder, Religion / Ideologi, seneste, Videnskabsteori

Truslen mod os

 Der er en stigende terror-trussel mod Europæere.En af grundene er  foreign fighters, der er taget af sted til Mellemøsten og vil returnere  vrede og kamptrænede.Der eksisterer også velorganiserede grupper  af homegrown terrorists i Vesteuropa.Endnu en årsag skal findes i muslimers raseri over at Vesten nu aktivt bekæmper terrorister også i Mellemøsten med uundgåelige civile tab til følge.

Billedet er broget og kompliceret.Nogle terrorister  samarbejder, andre modarbejder hinanden.Enkelte arbejder endda helt alene.

Truslen mod Norge i sommer drejede sig om at en IS-relateret gruppe var kommet fra Syrien og ind i Europa.Gruppens plan var at angribe en tilfældig norsk familie og slagte den. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Al Qaida, Krig / Sikkerhed, Terror

Bederum på job og skole

Efter at Politiet i Århus fik et (islamisk) bederum bølger diskussionerne for og imod religionsudøvelse på job/skole.

Afviserne siger :Udøvelse af religion skal  være separeret fra det rationelle og videnskabsbegrundede læringsmiljø i gymnasiet.

Mens fortalerne argumenterer: Bederum er en del af studiemiljøet på universitetet.Der foregår også andre aktiviteter, der ikke er specifikt faglige, f. eks. sport, studiekredse,studenterpræst,psykologhjælp  og indsats i ulandene. Læs resten

Udgivet i Kultursammenstød, Religion / Ideologi, seneste

Bøn i arbejdstiden

Hvorfor kan muslimer ikke bede uden bederum i Danmark?

I hjemlandene kan man bede næsten hvor som helst.

Da jeg boede i Damaskus, handlede vi hos gadens muslimske købmand. Når der blev kaldt til bøn fra minareten, afbrød han ekspeditionen af kunderne, vendte front mod Mekka og forrettede bønnen midt i butikken.Så snart bønnen var gennemført, genoptog han ekspeditionen af kunderne.

I Sinai eskorterede jeg en lastbil med to officerer og ca. 15 menige. Da det blev bedetid, standsede lastbilen, den ene officer og en af de menige sad af og gennemførte bederitualet i ørkensandet, mens de øvrige soldater blev siddende på lastbilen.

I Basra var vi 14 militære FNobservatører, der var indkvarterede i militære omgivelser med fælles baderum uden forhæng for brusekabinerne. 8 af 14 var muslimer, ingen af dem havde problemer med fælles badning uden forhæng.

Min førstemand i irakisk Kurdistan klarede bedetimen bag sit skrivebord og min kører i rabatten ved siden af vores bil.

Nu læser jeg i dagens avis, at muslimske politifolk i Aarhus har fået tildelt et bederum, så de kan afvikle dagens fem bønner uden kristnes tilstedeværelse. Det vil glæde mig, hvis en muslimsk skriftklog vil forklare mig, hvorfor det er så vigtigt for muslimer i Vesten at skjule forhold, der er ganske naturlige for dem i muslimske lande.

 

Jyllands-Posten  30.09.2014 læserbrev  af  H. Yding Sveavej 7, Holstebro.

Udgivet i Kultursammenstød, Personlige beretninger, Religion / Ideologi, seneste

Stefan Mihai vil bo i Danmark

Bladet Hus Forbi er etableret for at støtte danske hjemløse. Imidlertid har bladet den politik at nogle “hjemløse, der gerne vil bo i Danmark” også kan få lov at sælge bladet, og på den måde skaffe sig  lidt, men utilstrækkelig forsørgelse.

af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

De udenlandske hjemløse der sælger bladet kommer ofte fra andre EU lande , og en del venlige  danskere har det lønarbejde, at “hjælpe” de stakkels mennesker, der reelt er uden de efterspurgte kvalifikationer på et dansk arbejdsmarked med fortsat at forblive her. Nogle af de danske medarbejdere i velgørenhedsinstitutionerne betegner endda personer som har opholdt sig  2-3 mdr. her  uden danskkundskaber og uden efterspurgte faglige evner som en mulig ressource for Danmark. Derfor ser de god mening i at hjælpe dem med at fastholde kontakten til vores land ved at uddele gratis mad, tildele (ulovlig) sovesplads,give danskundervisning, være bisidder på jobcenter osv. Det er selvsagt din skattebetaling, der må punge ud hver gang en sådan rumæner eller afrikaner skal på hospitalet. Og de hjemløse, arbejdsløse udlændinge, som Danmark netop ikke har vist sig at have brug for, ellers havde de  jo opnået et regulært job,  er oftere syge, fortæller deres ivrige hjælpere ( Møde i Mariakirken forår 2014).

Her kan du møde en af dem, hans erfaringer og hans  ønsker for sin fremtid. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Damgaard, Kirsten, Menneskerettigheder, Personlige beretninger, Politik / Lovgivning, seneste

Udviste udlændinge på tålt ophold

 Danmark har  accepteret 21 krigsforbrydere på tålt ophold, “hvoraf halvdelen af dem efter eget udsagn er tidligere talibankrigere”.Danske soldater, der har være udstationeret i Afghanistan, kan risikere at møde sin fjende på gaden i Danmark.”Men fordi der kun er begrænsede muligheder for at samle beviser nok til at retsforfølge krigsforbryderne, kan de ikke dømmes”(Jyllandsposten 06.09.14).

Danske politikerne er sat til vægs af forældede internationale konventioner, som de mener Danmark alligevel bør følge.

En anden på tålt ophold er en tunesisk mand, som mistænkes for at  forsøge at dræbe tegneren Kurt Vestergaard. Tuneseren accepterer ikke den danske værdi ytringsfrihed, og belønnes for drabsforsøget med forsørgelse af den danske stat.Der vil nemlig ske ham noget rigtig slemt, hvis han sendes til det land , hvor han er statsborger, er vurderingen. Kurt Vestergaards og det øvrige folks sikkerhed kommer så i anden række, uforståeligt nok.  Læs resten

Udgivet i Krig / Sikkerhed, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, Terror

Grooming – at misbruge ikke muslimske piger

Pakistanske indvandrerbander har seksuelt misbrugt mindst 1.400 mindreårige piger i Rotherham (UK).

Myndigheder og politikere fik masser af advarsler, redegørelser, rapporter og anmeldelser, men alligevel blev sagerne år efter år dysset ned og syltet af svage ledere.

De fleste af ofrene var hvide piger mellem 11 og 16 år, og en del af dem er forsvundet sporløst.

Indvandrerbander er dømt for misbrug af piger i mindst 11 andre britiske byer.

Fænomenet hedder Grooming, og Respublica har været bekendt med fænomenet i omkring 12 år. Det foregår også i Danmark, omend i en anden scala. I Danmark indgår der flere forskellige etniciteter blandt krænkerne fx nævnes sigøjnere (romaer) af de socialarbejdere, der prøver at hive danske piger ud af de menneske-misbrugende netværk. Krænkerne der opsamler pigerne, undgår som regel de helt unge danske piger.

Omvendt har der i Danmark, paradoksalt nok ,været henvendelser til det for længe siden ophørte projekt Prostitution af fyre (der skulle få drenge ud af trækkerdrenge-rollen), fra indvandrerdrenge og danske drenge, der gerne ville tjene penge på at servicere kvinder seksuelt. Mandlige unge husslaver er også et kendt fænomen i Danmark. (Kirsten Damgaards artikel Børneprostitution foregår også i Danmark.

Respublica er også bekendt med  dansk  forskning fra før 2003, der redegør for at ” i begrebet seksuel udsathed må det at være dreng fra et etnisk mindretal indgå som en betydningsfuld faktor “. ( se  artikel af Kirsten Damgaard : Seksuelt misbrug i muslimske familier  www.trykkefrihed.dk )

Vi citerer uddrag fra Jyllands-Postens korrespondent  Henrik Thomsen :                                 Unge piger blev tavshedens ofre (Jyllandsposten 29.08.14)

Frygten for selv at blive hængt ud som racister fik i 16 år lokalpolitikere, socialarbejdere og politifolk til at lukke øjnene for pakistanske indvandrerbanders brutale sex-terror mod hvide piger i den britiske provinsby Rotherham. Læs resten

Udgivet i Krig / Sikkerhed, pakistanere, Religion / Ideologi, sexhandel

Indvandreres værdier

Indvandreres anerkendelse af danske værdier må vises i praksis – den kan de ikke snakke sig til  i en survey.

I 2002 udkom Rapporten ”Integrationsforskningen i Danmark 1980-2002 udarbejdet af Akademiet for Integrationsstudier (AMID) på opdrag af Integrationsministeriet. Rapporten konkluderer at flere områder er underforsynet med relevant viden. Det nævnes fx  at indvandreres holdning til danske værdier er underbelyst.

Indvandrerforskningen i Europa er i det hele taget hullet som en sweizer-ost, som den hollandske socialforsker Paul Scheffer påpegede nogle år senere i 2007 ved en diskussion i Politikens Hus om hans dengang nye bog Indvandrerne – det åbne samfund og dets grænser .

Hvis nogen i Danmark ville udføre en undersøgelse over hvorledes herboende  etniske kategorier, men først og fremmest muslimer, forholder sig i praksis på følgende områder: Socialt ansvar overfor andre mennesker, loyalitetsmønstre, solidaritetsgrænser, historiebegreb, statustildeling, autoritetsbegreber, samarbejdsformer, konfliktløsningsstrategier, opfattelse af udvikling, opfattelse af forældrerolle, generationsopfattelse, borgerbegreb og opfattelse af viden og sandhed, så ville meget af uvidenheden om indvandrernes værdier og holdninger være udryddet.

Journalisterne Orla Borg og Martin Johansen er  i gang med flere artikler om emnet .Vi citerer nedenfor fra  Indvandreres holdninger til danske værdier er underbelyst (Jyllandsposten  20.08.14)  og anbefaler at læse hele serien i JP.

Udgivet i Filosofi/ Etik, Kultursammenstød, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste