Multi-kulti rugemoderskab

Ukrainske rugemødre har fået lov til at føde i Frankrig og overdrage barnet til de franske adoptivforældre, selvom denne praksis er forbudt.

Nu skal modellen prøves ved domstolene

Mindst fire ukrainske rugemødre har født i Frankrig takket være hjælp fra deres franske kunder, siden det russiske angreb på Ukraine. Men også med hjælp fra de franske myndigheder, som har accepteret en model, der skal sikre, at rugemødrene ikke bliver registreret som børnenes mor.

Gammel fransk lovgivning fra 1793 tillader kvinder at føde anonymt, hvis de ønsker at bortadoptere deres barn ved fødslen. Meningen med loven var at tillade ugifte kvinder at holde graviditet og fødsel skjult for at undgå social stigmatisering. Den katolske kirke støtter anonyme fødsler som et alternativ til abort.

Loven drejer sig dog om kvindens eget barn. En rugemor “holder” en fremmed kvindes æg, der er befrugtet af hendes kundes sæd. Ægget kan stamme fra den kommende adoptivmor eller en anden kvinde.

I  tilfælde, der involverer en ukrainsk rugemor, har myndighederne accepteret, at barnet overdrages til en biologisk far.

”Man benytter den anonyme fødsel til at opnå noget, som ellers er forbudt, nemlig en kontrakt om at føde et barn for andre,” siger Aude Mirkovic fra Juristes pour l’Enfance.

Meningen er alene at hjælpe rugemødrene ud af en desperat situation, siger Clélia Richard, der forsvarer de fem familier. Hun mener, at de katolske organisationer misbruger disse menneskelige dramaer til en politisk kamp.

kilde : Birthe Pedersen:
Krig i Ukraine bringer rugemoderskab ind ad bagdøren.16.05.22      Kristeligt Dagblad

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Adoption, Frankrig, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, seneste

Tyrkiske ægteskaber

I løbet af 2000erne skete der store forandringer i partnervalget. Først og fremmest blev de familiesammenførte ægteskaber i høj grad erstattet af giftermål mellem to tyrkiske efterkommere.

Det viser danske registerdata. Tager man de 29-32-årige med tyrkisk baggrund, så var cirka 80 procent af dem gift i år 2000 – og godt 90 procent af disse ægteskaber var med familiesammenførte ægtefæller. I 2018 var kun omkring 50 procent i aldersgruppen gift, heraf lidt flere kvinder end mænd. Og det var blot 29 procent af kvinderne og 15 procent af mændene, der havde familiesammenførte ægtefæller. I stedet havde hovedparten giftet sig med en anden tyrkisk efterkommer.

Uanset den mindre ægteskabsmigration har man altså i høj grad holdt sig til tyrkiske partnere frem for at gifte sig »blandet«. Det er faktisk et mønster, som i særlig høj grad kendetegner tyrkiske migranter, og det ses også i for eksempel Australien.

En oplagt forklaring på det store fald i familiesammenføringer er de strammere visumregler: Den unge giftealder på cirka 20 år, som man så i både Tyrkiet og blandt tyrkere i Danmark i 1990erne, blev selvsagt stærkt påvirket, da man i 2002 indførte 24-års-reglen.”

uddrag fra Anika Liversage: Ægteskab på tyrkisk.    11.05.22 Weekendavisen.

https://www.weekendavisen.dk/2022-19/ideer/aegteskab-paa-tyrkisk

 

Udgivet i Demografi, Liversage, Anika, seneste, Statistik, Tyrkere

Pakistansk menneskesyn

”Det er muligt at opdrive andengenerations indvandrere som ikke stikker dørmanden ned eller pønser på at skære hovedet af Rushdie. De findes faktisk til overflod på min skole og dem der ikke tror det, kan bare komme ud og se efter”, lyder opfordringen i telefonen fra Lars Bjørner, der er skoleinspektør på Matthæusgades skole.

Således tager journalist Anne Libak ud til skolen, og skriver en artikel om mødet med eleverne. Elevernes udtalelser overrumbler skoleinspektøren.

Han har udvalgt tre danske og tre pakistanske elever fra 7,8, og 9.klasse, som journalisten skal interviewe. Jeg vil anbefale at læse hele interviewet. Det er kosteligt. Fx er pakistanerne overbeviste om, at de fleste indvandrerdrenge (tyrkere, pakistanere, marokkanere) stjæler i butikkerne for at vise sig for hinanden. Her kommer en smagsprøve på opfattelsen af  frihedsbegrebet.

” Det er Sabba som lægger for, da jeg spørger om der er nogle af dem som gerne ville myrde Rushdie. ”Ja, hvis jeg nu var lidt ældre, og hvis jeg nu havde en masse våben, og hvis han ikke stod for langt væk, så vil jeg gerne slå ham ihjel bekræfter Sabba.”

”Det ville jeg også falder Nazaqat ind men det er jo ret svært med våbnene, så måske må man nøjes med at tæske ham”.

Shahbaz bekræfter spagt, at han er enig med de andre.”

Anna Libak: Ville du også myrde Lennie?  05.12.1996  Weekendavisen

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Filosofi/ Etik, Libak, Anna, pakistanere, Terror

Krav om hensyn til kultur

Dommerne skal have kulturforskellene i baghovedet når de afsiger en dom

Socialdemokraten Lubna Elahi, Borgerrepræsentationen siger : ”Målet er selvfølgelig at de unge indvandrere skal overtage de danske normer. Men man må forstå, at indvandrerne handler ud fra nogle andre mønstre. For dem er æresbegrebet for eksempel meget anderledes end for danskerne ”.

Forældre påtager sig ikke medborgerskab

”Deres forældre er heller ikke dumme eller uansvarlige. Men mange af dem føler sig magtesløse, fordi de har svært ved at begå sig i det danske samfund.” Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Kultursammenstød, pakistanere, Politik / Lovgivning, Ære

Tyrkere investerer i hjemlandet

“Globalt set udgør første generationsindvandrerne en del af de nye rige i deres respektive hjemlande. Mange investerer gerne en del penge i deres hjemlande, og bliver derfor både hadet og elsket af de tilbageblivende landsmænd – afhængigt af om de lokale skal sælge noget til de udvandrere der er på sommerferie, eller købe en række ting såsom jord og lejligheder, hvis pris er steget på grund af udvandreres opkøb.

En tyrkisk forsker i Aarhus fandt ud af, at en typisk tyrkisk familie i Ikast, der har været i Danmark i 5 – 10 år investerer cirka 150- 200.000 kr. i Tyrkiet. Læs resten

Udgivet i Arbejde, Necef, M.Ü., Tyrkere, Økonomi

Fejl i forsørgelsesfradrag

Fradrag for at forsørge familie i hjemlandet

Skattevæsenet i Herning har ved en kontrolaktion fundet fejl i 60% af de forsørgelsesfradrag som udlændinge i kommunen har skrevet på deres selvangivelse oplyser DRs regionalstation i Holstebro Radio Midt & Vest. Udlændingene kunne trække tusindvis af kroner fra fordi de havde skrevet under på, at de ville sørge for underholdet af et familiemedlem i udlandet.

Men for skatte årene 1992 til 93 fik 140 underkendt forsørgelsesfradrag på i alt 2 millioner kroner.

Ved en lignende aktion i nabokommunen Ikast er der fundet fejl i 40% af forsørgelsesfradragene.

I Møldrup Kommune i Midtjylland er fejlprocenten helt oppe på 97.

 Uddrag af   notits i Kristeligt Dagblad 01.04.1995

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Velfærd / Offentlig økonomi

Blæse og have mel i munden

Koster dyrt at undgå militær

“Vi unge kurdere i Danmark, som ikke vil udnyttes i krigen mod vores eget folk, har netop oprettet vores egen militærnægter-forening.

Vi vil ikke være tyrkiske statsborgere mere, fordi den tyrkiske regering afpresser unge kurdere og tyrkere til at betale 40.000 kroner for at undgå militærtjeneste. Men pengene går alligevel til krigen mod kurderne.

Mange af os har søgt om dansk indfødsret. Man kan blive dansk statsborger, men betingelsen er, at man skal frigøres fra sit tyrkiske statsborgerskab. Det kan man ikke sådan uden videre, fordi man enten skal aftjene sin værnepligt i 18 måneder, hvor man mister alle sine rettigheder og opholdstilladelse i Danmark eller betale de 40.000 kroner som de tyrkiske myndigheder forlanger.”

Uddrag af artiklen Koster dyrt at undgå militær
Vesterbrobladet uge 22/1995

Udgivet i Politik / Lovgivning, Tyrkere, Økonomi

Pakistanske kriminelle

64 pakistanske forretningsfolk i kiosk- og rejsebureaubranchen er sigtet for systematisk moms- og skattesvig samt kriminel udnyttelse af bistandssystemet. Beløbet nærmer sig 50 millioner kroner.

[Det ]oplyses at de sigtede hver for sig har afleveret mellem 100.000 og 900.000 kroner til Pakistan samtidig med at de optrådte med negativt privatforbrug og fik understøttelse.

Kilde : Anders Wiig: Pakistanere er sigtet i gigant-sag. Berlingske Tidende. 20.01.1996

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, pakistanere, Velfærd / Offentlig økonomi

Styr på indvandringen

Dansk Erhverv nu  taler igen i 2022  for indvandring af arbejdskraft. Men historien svier. EUborgere holdt sig væk som arbejdstagere i Danmark og der åbnedes med kvoter for såkaldte 3.landes borgere. Mange kom fra Tyrkiet, Jugoslavien, Marokko og Pakistan. Altså mange fra  MENAPT lande, der af regeringen er udpegede som problematiske i forhold til vellykket integration.

Der kom stop for arbejdskraftindvandring i  1973, dog med lille åbning for familiesammenføring i 1974.*

Den store indvandring af ufaglært arbejdskraft til  industrien i 1960’erne og 70’erne  blev til mange bistandsklienter, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere, samt  school drop outs i årene der fulgte.

Hvis Danmark igen skal åbne for indvandring, er det nok værd at lytte til nedenstående forslag i forhold til lovgivningen omkring udenlandske arbejdstagere.

 

Uddrag af forslag fra erhvervs- og bestyrelsesformand Asger Aamund  22.nov. 2019:

“I Finansministeriets økonomiske analyse fra april 2017 opgøres det, at ikke-vestlige migranter og deres efterkommere påvirker de offentlige finanser negativt med 33 milliarder kroner om året. Dette tal er imidlertid smukt friseret af Finansministeriet, som har været så venlig at fratrække skatter og afgifter indbetalt af migranterne. I analysens bilag dukker det reelle tal frem, som er på 78 milliarder kroner.

I industrien, hvor jeg kommer fra, bruger vi ofte en arbejdsmetode, man kalder for »The Green Field Concept«.Vi planlægger, hvordan vores virksomhed skulle se ud, hvis vi skulle begynde helt forfra på herrens mark og ikke tage hensyn til den bestående organisation eller struktur.

Lad os antage, at vi kunne gøre det samme med migration og integration. Hvad ville det så føre til? Løsladt fra konventioner og katastrofale politiske beslutninger, ville vi vende tilbage til kontraktansættelse ligesom med fortidens gæstearbejdere: Kompetente udlændinge er velkomne, hvis de kan opvise en kontrakt med en dansk arbejdsgiver. Hvis de vil have familien med, må de selv betale. Læs resten

Udgivet i Aamund, Asger, Demografi, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

Sveriges sikkerhed 2022

uddrag af rapport fra Säkerhetspolisen (SÄPO) 2021

Parallella samhällen göder extremism och grov organiserad brottslighet

I spåren av utvecklingen med en allt mer spridd misstro mot samhället och dess institutioner ser Säkerhetspolisen tillsammans med
Polismyndigheten hur extremistmiljöer och grov organiserad brottslighet gynnas. De blir dessutom allt mer sammankopplade.

 Sammankopplingen inte varit lika tydlig som den är idag. Den består framför allt av de metoder som används, både sett till brottslighet, men även sett till hur och vilka de rekryterar.

– Vi ser att både den våldsbejakande extremismen och den grovt organiserade brottsligheten göds av utanförskap i samhället. De lyckas attrahera samma unga målgrupp som inte upplever att de har någon framtid. När de väl har slagit in på en väg, vare sig det handlar om extremism eller kriminalitet, så sker en ganska snabb radikaliseringsprocess där våld blir en rationell lösning på problem, säger Anna Sjöberg, operativ chef på Säkerhetspolisen. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Bander, Civilsamfundet, Religion / Ideologi, seneste, Sverige