Vi bliver bekriget

In 2016 eight Member States reported a total of 142 failed, foiled and completed attacks.

As a consequence of the completed attacks, and in most cases at the hand of jihadist terrorists, 142 victims died and 379 people were injured. Læs resten

Udgivet i seneste, Statistik, Terror

Identitære

Behændigt og formentlig bevidst styrer de uden om decideret raceideologi, men slynger om sig med ” generobring, patriotisme, paneuropæisk og etnokulturel identitet”.

GENERATION IDENTITÆR kalder de sig selv. Generation Ildevarslende, kunne man kalde dem. De var oprindeligt franske, nu er der ungarske, skotske, tyske og danske identitære. Og flere endnu.

De frygter den store befolkningsudskiftning af såkaldt oprindelige europæere med en muslimsk befolkning. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Organisationer, Religion / Ideologi, seneste

Muslimsk kontrol på dannelsen

Undersøgelse  om demokratisk dannelse dokumenterer religiøs social kontrol på ungdomsuddannelser

 

Omkring 30 procent af gymnasieuddannelsesledere har oplevet, at nogle elever ” ikke respekterer lighed mellem kønnene (for eksempel kvinders ret til at bestemme over egen krop og seksualitet)” og “ikke respekterer seksuelle minoriteter”. For erhvervsuddannelseslederne gælder det 40 procent.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Filosofi/ Etik, Kultursammenstød, Køn, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Folkekirken

I Københavns Stift konfirmeres godt lige over 40% af en årgang

Næsten dobbelt så mange vies borgerligt som i kirke

Siden folkekirken etableredes med Grundloven har den haft vigende medlemstal

“Ingen kan vide noget om den kirkelige situation anno 2068, men ved at fremskrive nuværende tendenser i kirkelivet i Danmark og en række andre lande kan man forudsige, at folkekirken til den tid nok vil have mistet sin status af flertalskirke, men ikke status som landets ” officielle” kirke. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Religion / Ideologi, seneste, Statistik

En lille europæisk demokrat

Interview med skuespiller  Jonathan Spang – kendt fra hans egen TV satire Tæt på sandheden

“Jeg gik på den fri ungdomsuddannelse. Hvis man fortalte unge mennesker om det i dag, så ville de ikke tro på det – det var de glade 90’ere. I dag virker det, som om at alt skal have et bestemt formål. Jeg læste for nylig, at nu skal børn lære at lege igen, fordi det styrker indlæringen. Men det er jo ikke derfor, børn skal lege! Jeg er glad for at være vokset op i 1990’erne.”
“Dengang troede vi jo også, at vi levede i en lun lomme, lige indtil 9/11. Før det befandt vi os på en stige og allerøverst på stigen befandt det skandinaviske velfærdssamfund sig, og det var jo det, alle andre også skulle frem til. At vi alle inderst inde ville noget forskelligt, troede man jo reelt ikke på. Hvis man fik lidt penge og lidt uddannelse, så voksede der sådan en lille europæisk demokrat ud af hjernen på én. Det var rart at tro på, må jeg erkende. Det tror jeg ikke på mere.”

Hvad tror du så på i dag?

Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Kultursammenstød, Personlige beretninger, seneste

Danskuddannelse

Hvis du er udenlandsk statsborger, der er flyttet til Danmark som voksen, så kan du i de fleste tilfælde få gratis danskundervisning

Nye regler fra januar 2018

Selvbetaling fremover ved manglende beståelse af modultest

Københavns Kommune tilbyder danskuddannelse. Uddannelsen tilbydes på tre forskellige niveauer, og afhænger af, hvor mange års skolegang du har. Du vil blive placeret på det niveau og modul, som passer til lige præcis dine kvalifikationer.

Er du kommet til København som flygtning eller familiesammenført fra lande uden for EU/EØS og Schweiz, vil du formodentlig blive tilbudt et integrationsprogram, som danskuddannelse er en del af.  Læs resten

Udgivet i Politik / Lovgivning, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Hvorfor er det værre?

Mens Danmark endnu havde en blasfemiparagraf,  spurgte Jacob Mchangama  :

“Hvorfor er det værre at brænde Koranen end at tilslutte sig en teologisk udlægning af Koranen, der tillader stening eller gammeltestamentlige straffe for homoseksualitet?”

Blasfemiparagraffen blev afskaffet i 2017.

Jacob Mchangama stiftede i 2014  den juridiske tænketank Justitia, hvor han er direktør. Først uddannet jurist på Københavns Universitet. Han specialiserede  sig i menneskerettigheder. Han læste også et år i  Holland på menneskerettighedsinstituttet.Derefter brugte han endnu et år på at tage en masteruddannelse i Venedig og Strasbourg – også med fokus på menneskerettigheder.

Justitia beskæftiger  sig med to debatten om ytringsfrihed og overvågningssamfundets grænser. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

Repatriering

I 2017 har Dansk Flygtningehjælp registreret 341 udrejste med støtte efter repatrieringsloven på baggrund af indberetninger fra landets kommuner.

  • 5.000 henvendelser på telefon, mail eller ved personligt fremmøde
  • 630 nye sager
  • 341 udrejste, heraf 245 voksne og 96 børn – 187 flygtninge og 154 indvandrere
  • 43 % af de udrejste modtager enten reintegrationsbistand eller pension*

Repatrieringsydelser kan udbetales over en årrække eller som livslang støtte både til indvandrere og flygtninge.                                                                                                               Læs mere om ydelserne og statistik om nationaliteter på flygtning.dk

*Man kan dog desværre ikke på flygtning.dk se hvor mange der modtager pension i forhold til dem der modtager livslang ydelse eller en åremåls ydelse.

Kilde: Nyt om at vende hjem   nr.27  2018.

Udgivet i Demografi, Flygtninge, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

SU snyd

Ikke alle herboende er loyale overfor det danske folk

Studerende kan score seks gange mere i SU, hvis de ikke bor hjemme. I 2017 blev 66 studerende taget i svindel med SU, heraf var 50 indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

kilde:Helene Kristine Holst    29. januar 2018 Berlingske

***

Svindel med SU er helt normalt blandt ikke-vestlige unge i udsatte boligkvarterer, siger forfatteren Ahmad Mahmoud.

»Det er ikke som sådan tvang, når forældrene sætter [proforma] adressen op for den unge. Det bliver bare gjort, fordi det er en mulighed. Forældrene vil ikke kunne beholde lejligheden uden SUen som kompensation for de børnepenge, de mister, når barnet fylder 18 år,« siger Ahmad Mahmoud.

“SU-svindel er en industri i ghettoerne. Jeg har set Facebookopslag, hvor folk søger unge studerende til at have adresse hos dem”.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Personlige beretninger, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

SU til udlændinge

 21-årige Anda fra Rumænien læser IT i Danmark:     »Jeg vidste, at man kunne få SU i Danmark, og at der var fri uddannelse«

 

802 slovakker fik SU i 2016 – en stigning fra 245 i 2014.

735 tyskere var i 2016 på SU i Danmark. Antallet var 327 i 2014.

778 ungarere fik dansk SU i 2016. I 2014 var det 386.

734 polakker modtog dansk SU i 2016 – en stigning fra 404 to år tidligere.

627 bulgarere fik i 2016 dansk SU. Det er en stigning fra 2014, hvor antallet var 479.

Efter EU-reglerne har studerende fra andre EU-lande krav på at få uddannelsesstøtte, så længe de blot er at betragte som vandrende arbejdstagere og arbejder mindst 10- 12 timer om ugen ved siden af studierne. Det siger en dom fra EU-Domstolen i 2013 . Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arbejde, seneste, Uddannelse, Velfærd / Offentlig økonomi