Overbefolkning

Frontex har opgjort antallet af illegale grænseoverskridelser via 8 ruter       Fra januar – april  2015 er der sket i alt 98.586 illegale grænseoverskridelser

Illegale indvandringer sker også udenom menneskesmuglere  – på lånte pas fx.    Derfor kunne en etnisk opgørelse over danskeres bortkomne pas/fremmedpas  være interessant jfr. svenske tal på 60.000 mistede pas http://www.dansk-politi.dk/artikler/2014/maj/mere-end-hundrede-personer-taget-med-stjaalne-svenske-pas.aspx#.Vb33PLfcyTI

Overbefolkning skaber ressourcemangel, fattigdom, boligmangel, arbejdsløshed,uroligheder og dårlig ernæring og fødselsskader

Læs resten

Udgivet i Demografi, Flygtninge, seneste, Statistik

Islamisk menneskeret

Den velestimeredes menneskerettighedsforsker  Ann E. Mayer forklarer i bogen Islam and Human Rights (1991 ) hvorledes det udtalte islamiske argument for at begrænse  og fjerne                                                           de frihedsrettigheder der hævdes i  international lovgivning, altid har været, at denne lovgivning – altså FN  systemet – garanterer  friheder og rettigheder langt udover hvad islam kan tillade. Således begrænser både Cairo-deklarationen af 1979 , der tilstræber en fælles islamisk grundlov og  de Islamiske Universelle  Menneskerettigheder ( UIDHR) af 1981, de rettigheder FN fastlægger for individets udfoldelse i samfund.

The 1981 Universal Islamic Declaration of Human Rights  (UIDHR)  er sammenskrevet af folk fra Pakistan ,Ægypten og Saudi Arabien under protektion af Det Islamiske Råd (Islamic Council )som er en privat Londonbaseret organisation tilknyttet Det Muslimske Verdensforbund (Muslim World League),der regnes for konservativ. Denne islamiske deklaration er der selvsagt ikke stemt om blandt de muslimske befolkninger.

UIDHR hævder  i forordet til den arabiske udgave, hvorledes  den menneskelige fornuft ( al-’agl   al-bashari ) er utilstrækkelig til at foreskrive den bedste plan for menneskets liv. Denne betragtning suppleres i den engelske udgave  – efter at forfatterne først har fastslået at rationalitet i sig selv  ikke kan være en sikker vejleder i menneskelige anliggender  – med overbevisningen  at islams lære repræsenterer guintessensen af guddommelig rådgivning i dens endelige og perfekte form. Læs resten

Udgivet i Mayer,Ann Elisabeth, Menneskerettigheder, Organisationer, Religion / Ideologi, seneste

Rumænere og romaer i Norden

Der er flere kriminelle i København

Kun 2 ud af 10 har prøvet et almindeligt job

Nogle vil gerne arbejde, men har ikke kvalifikationer

Selvom der både forekommer kriminalitet, rejseorganisering og lyssky pengelån i undersøgelsen af, hvordan rumænerne kommer til Skandinavien, er der intet, der tyder på, at det er forbundet med et kriminelt netværk
En dansk-norsk undersøgelse og kortlægning af de rumænske gadearbejdere i Norden viser, at de “stærkeste” søger til København og de svageste til Stockholm. Halvdelen af gadearbejderne i Stockholm er flyttet dertil med familien, mens det i højere grad er enlige mænd, der har København som base. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Rumænere/romaer, seneste, Statistik

Rockere og bandemedlemmer

Bandemiljøet vokser eksplosivt

Det begynder i familien

Ved udgangen af 2014 var der godt 1500 politiregistrerede rockere og bandemedlemmer i Danmark.

I øjeblikket koster det over 300 millioner kr. om året at have rockere og bandemedlemmer spærret inde, og det er eksklusive politiets udgifter til at fange dem først og Kriminalforsorgens og kommunernes udgifter til at resocialisere dem bagefter. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Demografi, Organisationer, Statistik

Indvandring er ofte en trussel – Paul Collier

Indvandring har en tendens til at accelerere

De sociale effekter af indvandring er vigtigere end de økonomiske

Multikulturalisme reducerer niveauet af assimilation

Paul Collier er professor i økonomi og public policy ved University of Oxford, og tidligere leder af Verdensbankens Development Research Group.Hans seneste bog Exodus (2013) omhandler  immigration.Paul Collier har tilvejebragt nogle analytiske byggeklodser, der kan bruges til tænke- og diskussionsarbejde om indvandring og integration. To unge kloge danske hoveder Anders Krohn og Rune Tybirk Kvist, der studerer på Oxford, har interviewet Paul Collier til magasinet Ræson 02/15 om indvandringens betydning.

Vi anbefaler varmt at læse hele artiklen, som kun er på to sider.Her er nogle klip:

Paul Collier:Vi har ingen moralsk forpligtelse til at lade et par heldige “vinde i lotteriet” [ ved indvandring]. Vores moralske forpligtelse er at hjælpe de store gruppe af fattige mennesker.

Paul Collier:Mener vi at løsningen for de fattige lande er, at alle forlader dem?

Sp. Er indvandring en større trussel for et land som Danmark på grund af vores velfærdssystem?                                                                                                                                      Paul Collier:– JA.

Paul Collier:Diversitet truer to ting :generøsitet og evnen til at samarbejde.

Paul Collier: Restriktioner er afgørende for at sikre værtslandenes fremtid.

***

Respublica vil hermed anbefale magasinet Ræson med fire årlige numre og dybtgående artikler om udenrigspolitik.Det er billigt at abonnere på og der tilbydes også gratis artikler på hjemmesiden.Ovenfor citerede artikel har det lange navn Paul Collier:Det er et udtryk for intellektuel dovenskab at tro, at vi hjælper de fattigste gennem indvandring.

Udgivet i Collier,Paul, Demografi, Flygtninge, Kultursammenstød, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

Flest asylansøgere til Norden

“Ifølge FNs såkaldte UNHCR-statistik har tilgangen af asylsøgere pr. 100.000 indbyggere i modtagerlandet i de seneste tiår i de nordiske lande ligget på et niveau tre til fire gange det europæiske niveau, og syv til otte gange højere end i USA. Ansøgerne er typisk fra lande i Mellemøsten og Afrika, og de vil ofte have svært ved at klare sig på de nordiske arbejdsmarkeder. De bliver derfor modtagere af overførselsindkomster og øger så også ad denne vej antallet af lavindkomster.”

Professer emeritus Gunnar Viby Mogensen Dr. phil cand.polit. i artiklen                           Den danske ulighed er stadig lille  26.07.15

Udgivet i Demografi, Flygtninge, Menneskerettigheder, Mogensen,Gunnar Viby, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

Islam og demokrati

“Islam gør systematisk forskel mellem mænd og kvinder, muslimer og vantro, og derfor er betingelsen for en demokratisk orden ikke til stede. ”  Søren Hviid Pedersen lektor, Jyllandsposten 20.03.15

”Sharia legitimerer og nødvendiggør den permanente underordning og diskriminering af ikke-muslimer inden for islams område. Det vil sige, at ligeværdigheden, som udtrykkes i den vestlige menneskerettighedstradition ikke anerkendes. Diskussionen viser at indenfor islam (sharia) findes der ikke rum for menneskerettighederne.” p. 163 i  ”Islam og Menneskerettigheder” af politolog Fariba Parsa  (i Mennesker og rettigheter Årgang 15 nr. 2 1997 )

I samme artikel skriver Fariba Parsa om menneskesynet bag den islamiske filosofi : Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Kultursammenstød, Parsa,Fariba, Politik / Lovgivning

Middelalderen returnerer

Befolkningen deles op i dem, der slås; dem, der beder; og dem, der må slide for føden

Kan Middelalderen lære os at forstå nutidens splittelser?

Kulturforsker og debattør Mikael Jalving har genlæst semiotiker Umberto Eco “Rosens navn” (på dansk 1988)
“Hvis Umberto Eco får ret, er det en ny Middelalder, vi bevæger os ind i, mens fremskridtsoptimisterne ævler løs om vejen til et positivt, fjendeløst og multikulturelt tusindårsrige” mener Jalving. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Demografi, Jalving ,Mikael, Religion / Ideologi, seneste

Blasfemiparagraffen

Tolerance handler jo netop om at leve med det, man forkaster og ikke bryder sig om

” De intolerantes frihed bør kun begrænses, når de tolerante har grund til at tro, at deres sikkerhed og det tolerante samfunds frihedsinstitutioner er i fare” –  John Rawls 

Journalist Flemming Rose modtog i 2015 Publicistprisen.Han mener at han lever i et multikulturelt demokrati.  I sin takketale sagde Flemming Rose følgende om blasfemiparagraffen :

(…) har Straffelovrådet anbefalet at blasfemiparagraffen bevares i Danmark, således at bestemte religionskritiske ytringer ikke er omfattet af lovens beskyttelse. Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Medier og ytringsfrihed, Menneskerettigheder, Rose,Flemming, seneste

For Frihed

 

Nicolai Sennels psykolog og stifter :

»Vi tager et nyt navn, men vi er stadig en bevægelse, der går på gaden for ytringsfrihed og mod den fundamentalistiske islam.«

»Vi skal blive mere præcise med, hvad vi vil opnå. (…) Men det handler om, hvordan vi kan undgå, at en ureformeret, mellemøstlig udgave af islam kan slå for dybe rødder i Danmark,«

Citater fra  Pelle Larsen : Dansk Pegida skifter navn, men holder fast i ugentlige gåture
Jyllands-Posten 25.03.2015

Udgivet i Kultursammenstød, Medier og ytringsfrihed, Organisationer, seneste