Myter om folkepension og ATP

Af Michael Teit Nielsen, underdirektør, Ældre Sagen                              uddrag af artikel i Jyllandsposten 06.04.14

Den danske pensionsmodel er udråbt til verdens bedste. Vi er i Ældre Sagen enige i analysen bag disse synspunkter. Der er gode grunde til at se med både kærlige og kritiske øjne på den danske pensionsmodel, men vi anbefaler debatten et kosttilskud i form af fakta, der kan rydde ud i de værste myter og misforståelser, man ofte møder.

Man kan stadig møde mange ret veloplyste mennesker, som mener, at vi ikke har råd til at bevare folkepensionen. Var der ikke noget med en ældrebyrde? Nej. Med blandt andet tilbagetrækningsreformerne har Danmark taget højde for, at vi i fremtiden lever længere. Efterlønsordningen er barberet kraftigt ned, og aldersgrænsen for både efterløn og folkepension stiger. Både de økonomiske vismænd og OECD har påvist, at dansk økonomi derfor er godt forberedt på, at vi lever længere. Det kan undre, at danske politikere ikke med klar røst fortæller det gode budskab.

Et andet udbredt synspunkt er, at folkepension og ATP er på vej ud, fordi »jeg ved, at jeg selv betaler rigtig meget til min arbejdsmarkedspension«. Der er en pointe i, at arbejdsmarkedspensionerne vil aflaste udgifterne til folkepension. Men det tager mange år og vil aldrig gælde alle. Analyser har påvist, at folkepension og ATP forbliver en hjørnesten for de fleste pensionister, også om 20 og 40 år.

Sparet op via skat

Folkepensionen er vores fælles pension, hvor vi så at sige har sparet op over skattebilletten.

 

Udgivet i Politik / Lovgivning, seneste

Vestens politikere

Ole Hasselbalch har en rammende kommentar  til Krim-krisen

uddrag af artikel i Jyllandsposten  forår 2014

Har Rusland grund til at være specielt tryg ved, hvad der foregår i hovederne på vesteuropæiske politikere, der f. eks. uden fornuftig grund har fyldt verdensdelen med rasende muslimer? Som vil deltage i borgerkrige i mellemøstlige vanvidslande med ustyrlige indbyggere i et uhyrligt voksende antal, så ingen alligevel kan hindre dem i at myrde hinanden af ren og skær desperation? Som nylig har lagt Sydeuropas økonomier ned i et umuligt politisk projekt med en fælles valuta i strid med al erfaring – herunder fra forsøget på at indføre en fælles møntfod i Norden for mere end 100 år siden.

Kan vi andre ikke også være noget i tvivl om, hvad sådanne politikere mon finder på næste gang?.

Udgivet i Hasselbalch,Ole, Politik / Lovgivning, Uncategorized

“Shitstormene” hærger

af Henrik Jensen , historiker  kommentator i Jyllandsposten

Fænomenet shitstorm er karakteriseret ved at folk uden generende indsigter gribes af moralsk vrede.Det kan demoralisere det repræsentative demokrati, især hvis medierne svinger med. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Jensen,Henrik, Medier og ytringsfrihed, seneste

Hænderne op eller bukserne ned

Årets pik og patter. Iscenesat og pornoficeret nøgenhed overalt. Den nøgne krop er kun seksuel og ikke blot naturlig.I det private værner flere og flere om kroppens nøgenhed, mange børn vil fx ikke længere bade sammen.

af  PERNILLE   GLAVIND   OLSSON Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Køn, Pædagogik / Sprog / Opdragelse

Hvem skal vi være bange for?

Politisk korrekthed kan være både dumt og dræbende.Hudfarve har ikke direkte noget at gøre med værdier, og ej heller har seksuel orientering. Mindst et amerikansk universitet er gået i selvsving og kræver udspekulerede kvoter på personale og studerende i en udokumenteret forestilling om retfærdighed uddrag

Den naive politiske korrektheds tilhængere går som regel ind for særregler og positiv særbehandling af “minoritetsidentiteter”.

Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Køn, Menneskerettigheder

Traditionen bør ikke overlades til fanatikere

Man bør støtte moderate islamister som modvægt mod fanatikerne lyder argumentationen jævnligt,når der diskuteres muligheder for demokrati og ligestilling i Mellemøsten.Hélé Béji ,veluddannet tunesisk intellektuel og feminist har også sit bud på muligheden af forandringer.Hun støtter Ennahda – en aflægger Det Muslimske Broderskab, som hun mener er blevet mer årvågne for folkets ønsker og derfor har droppet kravet om sharia.

uddrag

Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

Flere børn få ja til familiesammenføring

uddrag

af MARTIN JOHANSEN

Mens der i 2011 blev givet tilladelse til, at 727 børn kunne komme til Danmark, var tallet to år senere, i 2013, vokset til 1.343 – en stigning på 85 pct.
Før 2012 skulle herboende forældre som udgangspunkt søge om familiesammenføring inden for to år. Nu vurderer man, at børn under otte år har “udsigt til vellykket integration”, og for de ældre børn kan der dispenseres for toårsreglen, hvis f. eks.
forældrene er velintegrerede.
Desuden skal der tages hensyn til barnets tarv i sager, hvor et barn af forældrene er blevet sendt på en såkaldt “genopdragelsesrejse” til hjemlandet. Før mistede barnet automatisk sin opholdstilladelse efter tre måneder i udlandet.

Læs hele artiklen i  Jyllands-Posten 27.03.2014 

Udgivet i Politik / Lovgivning, seneste

Danskerne er ikke racister

De sidste dage har der være vældig debat om Europarådets kommissær for menneskerettigheder Nils Muizniek  rapport,hvor han påpeger  vidtgående og almen racisme i Danmark.

Danske forskere Henning Bech og Mehmet Ümit Necef tilbageviste  for få år siden andre danske forskeres påstand om udbredt racisme, fordi der dels ikke var empirisk belæg for sådanne konklusioner og dels fordi borgernes oplevelser  gengivet i internationale undersøgelser heller ikke svarer overens til en påstand om megen racisme.Her kommentere Jacob Mchangama, Cepos expert i menneskerettigheder rapporten : Læs resten

Udgivet i Medier og ytringsfrihed, Menneskerettigheder, Organisationer, Politik / Lovgivning, seneste

Grænser for politik

af Bertel Haarder fhv. europaminister og medlem af Europa-Parlamentet (V)

Britta Schall Holberg kan »næsten ikke bære«, at Venstre om nødvendigt vil ændre vilkårene for den frie bevægelighed i EU. Hun mener, at det er angst for vælgerne og

Dansk Folkeparti, der får mig og Venstre til at reagere, når EU-retten skrider og truer landenes ret til selv at indrette deres velfærdssamfund (JP 20/ 3). Det er vrøvl, og det kan jeg dokumentere.
Vi er enige om, at fri bevægelighed er et afgørende led i EUsamarbejdet, men ikke retten til høje ydelser på andre landes bekostning.
Som spidskandidat til europaparlamentsvalget gik jeg til valg på temaet: “Stærkere, men slankere”.
Jeg skrev et temahæfte med eksempler på, hvad EU skal lade være med at blande sig i.
Sidste sommer skrev jeg udkastet til afsnittet herom i Venstres EU-program.
Vi løber ikke efter andre. Vi er ikke blevet EU-skeptiske. Vi er liberale, og vi vil sætte grænser for politik, såvel i Danmark som i EU. I Danmark er det sådan, at hvis en dom eller en fortolkning ikke stemmer med lovgivernes hensigt, kan man tage sagen op til revision. Det er præcis, hvad Tyskland, Storbritannien, Holland og Østrig forlangte sidste år i et brev til EU-ministerrådet.
Den danske regering var passiv, ligesom den i månedsvis har undladt at drøfte problemet med oppositionen.
Vi ønsker, at regeringen tager sagen op i EU, og vi ønsker forhandlinger om, hvordan vi kan ændre dansk lovgivning, så der kommer rimelighed i tingene.
Det er helt normal politisk adfærd, som bl. a. nødvendiggøres af, at EU-Domstolen anlægger fortolkninger, der går videre, end lovgiverne havde forestillet sig

Trykt i Jyllands-Posten 25.03.2014

Udgivet i Haarder, Bertel, Historie, Politik / Lovgivning, Uncategorized

Schweizerne betaler kun halvt så meget i skat som danskerne – og sådan er det hele vejen

Der er vist gået mode i at sammenligne Danmark med Schweiz, og nu har 5 forskere, 3 fra Danmark og 2 fra Schweiz, udarbejdet en rapport, hvoraf en forkortet udgave, kaldet ”Det Gode Samfund”, kan downloades fra Det gode samfund: En sammenligning af den danske og den schweiziske velfærdsmodel

Danmark er et par tusinde kvadratkilometer større end Schweiz, mens Schweiz har et par millioner indbyggere flere end Danmark, men ellers er landene ret forskellige. Her er nogle tal fra rapporten:

Schweiz Danmark
Kantoner/regioner 26 5
Kommuner 2636 98
Udenlandsk befolkning 21,7% 6%
Beskæftigede 79,3% 73,1%
Beskæftigede kvinder 73,2% 70,4%
Arbejdsløse 4,2% 7,7%
Arbejdstid 1632 timer/år 1522 timer/år
Levetid 82 år 79 år
Alm. lønmodtagerskat 20,8% 39,5%
BNP/indbygger 266.614 kr 226,834 kr
BNP efter erhverv
Offentlig service 26,8% 35,2%
Finanssektoren 22,8% 17,6%
Handel, service, transport 22,1% 23,6%
Bygge og anlæg 5,7% 4,8%
Forbrydelser 42/1000 indbyggere 87/1000 indbyggere
Sort økonomi 8,5% 17,7%
3 årige i institution>30 timer 4% 63%

Læs resten

Udgivet i Uncategorized