Ud af Konventionerne

Lars Trier Mogensen havde inviteret professor Mads Bryde Andersen ind i Det Røde Felt  for at tale om alternativer, hvis Danmark skal ‘rode’ sig ud af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Radio 24/7 d. 12 eller 13. nov. 2018 ).

Indslaget varer 30 minutter og kan høres på Uriasposten, der også har opsat  professorens konklusioner om hvordan Danmark kan minimere eller undgå konventionen.Her kommer det  i punktform.

1) Påvirke fortolkningen politisk. I praksis umuligt, da de fleste lande er helt ligeglade.

2) Revidere selve konventionen: Det kan ikke lade sig gøre.

3) Ophæve inkorporeringsloven, og begrænse domstolen ved national lovgivning.

4) Udmeldelse af domstolen. Får ingen betydning for medlemskab af EU. Læs resten

Udgivet i Bryde Andersen,Mads, Menneskerettigheder, seneste

Hvad har været udslagsgivende for jeres politiske bevægelse fra venstre mod højre?

”For mig har det især været mine 10 år i forsvaret,” indleder Niels Jespersen.

”Jeg har været i Irak og Afghanistan og derfor desværre også været med til at bidrage til urolighederne i den region, men det har samtidig fået mig til at indse, at vi her i den vestlige verden med vores måde at leve på udgør en minoritet. Altså, på den ene side er vi et meget lille land, men vi mener også, at en universalistisk velfærdsstat og et nationalt fællesskab er den eneste naturlige måde at leve på. Men det er bare ikke sådan, store dele af verden i dag er indrettet, hvor kulturelle, etniske og religiøse skillelinjer dominerer.

Jeg er så kommet frem til, at vores måde at indrette tingene på er den, jeg foretrækker, men uden at vi kan gøre os mange forhåbninger om at kunne stoppe den samfundsmodel og livsform ned i halsen på andre. En meget stor del af de folk, som kommer til Danmark fra mellemøstlige og centralasiatiske kulturer, ønsker ikke at leve på den måde, vi gør. Antallet betyder så, at vi gradvist vil få flere af deres kulturelle kendetegn i det danske samfund, og det er jeg ikke interesseret i, at mine børn skal vokse op i.” Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Kultursammenstød, Pædagogik / Sprog / Opdragelse

”Der er noget i den muslimske kultur, der er modstandsdygtigt over for at blive vestliggjort. Det gælder i forhold til respekt for kvinder, lighed mellem kønnene og det at styre sine driftsimpulser. I dansk kultur er det forbundet med tab af værdighed, hvis man ikke kan kontrollere sine impulser, for eksempel når det gælder vold. Sådan forholder det sig ikke nødvendigvis i andre kulturer. Der kan det være et tegn på styrke. Det står ekstremt klart, at vi har undervurderet det. Fordi vi har været så homogene og troet, at det bare var et spørgsmål om tid, før indvandrere og efterkommere ville blive assimileret til vores kultur.”

Citat af kulturforsker Kasper Støvring i Frederik Fogde : Vi har undervurderet kulturens betydning for unge mænds kriminalitet. Kristeligt Dagblad   09.11.18

Kasper Støvring er medstifter af tænketanken Unitos.

 

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Kultursammenstød, Psykologi, seneste, Støvring,Kasper

Dyre indvandrere

36 milliarder kroner  er den udgift, Danmark i 2015 havde på den gruppe, der går under betegnelsen ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

 

Udgifterne stiger

Det er i øvrigt fire milliarder kroner mere end i 2014.

Finansministeriet vil i foråret 2019 offentliggør sin analyse for 2016.

 

Hvem taler vi om?

Segmentet indeholder både anerkendte flygtninge, og folk fra den såkaldte gæstearbejder-gruppe samt deres børn født her, betegnet efterkommere.

 

Syrere og somaliere er en stor økonomisk belastning

I den dyre ende kostede hver syrer og hver somalier i 2015 tilsammen de danske skatteborgere langt over en kvart million kroner årligt, eller i alt 382.000 kroner.

 

Syrerne udgjorde i 2015 per person langt den dyreste gruppe, som netto kostede statskassen 3,9 milliarder kroner. Det svarede til en årlig udgift på 224.000 kroner per syrer.

Somalierne kom 2015 ind som den næst dyreste gruppe per person med en nettoudgift for statskassen på 1,8 milliarder kroner. Det svarer til en årlig nettoudgift på 158.000 kroner per somalier.

Libaneserne hørte i 2015 også til i den dyre ende med en nettoudgift på 1,4 milliarder kroner. Det svarer til en årlig nettoudgift på 113.000 kroner per libaneser. Læs resten

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

SU til mange udlændinge

En underskudsforretning – ligesom anden indvandring

Der er for mange unge fra andre EU-lande, som kommer hertil som studerende og får fuld SU. Samtidig bliver for få af dem og arbejder her i landet efter at have fået deres uddannelse betalt af den danske stat. Derfor er hovedparten af de udenlandske studerende en underskudsforretning for det danske samfund.

Dette er et problem, som uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og uddannelsesordførerne på Christiansborg skal løse.

kilde: Henrik Dørge      Weekendavisen     02.11.18

læs mere i Weekendavisen

Udgivet i EU, Uddannelse, Velfærd / Offentlig økonomi

Halal økonomi

Når vi køber kyllinger betaler vi også til en eller flere radikale islamiske organisationer

Danske slagterier betaler imamer fra Islamisk kulturcenter og den saudiarabiske Muslim World League for at godkende eller certificere halalslagtningen. Sådan var det i hvert fald i 2013  ifølge  Kristeligt-Dagblad.

Men det ser ud til at være næsten umuligt i dag at få klarhed over forholdene. Det betyder, at danskerne ikke kan få klar besked på, om de betaler til ortodokse muslimske organisationer, når de køber en kylling. De ved ikke, hvor store beløb det drejer sig om, og hvad pengene bliver brugt til.

Det er af hensyn til eksporten, at næsten alle kyllinger i Danmark er halalslagtede. Det betyder at langt de fleste kyllinger i supermarkederne er halalslagtet.

Terrorens økonomi

“Det er meget bekymrende, at danske forbrugere betaler til en organisation som Muslim World League. Vi ved ikke, om midler, der stammer fra halalcertificeringsafgifter, anvendes til at støtte terrororganisationer, islamistiske organisationer eller promovering af sharia. Og det ved regeringen tilsyneladende heller ikke”, siger Claus Kvist Hansen fra Dansk Folkeparti til Den Korte Avis.

I et svar til Claus Kvist Hansen henviser Justitsministeren til Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Og PET skriver, at de ikke kan besvarer spørgsmålet inden for rammerne af et folketingsspørgsmål.

Claus Kvist Hansen er utilfreds med svaret, fordi det viser, at der ikke føres kontrol med penge, der stammer fra halalcertificeringsafgifter. (se svar på Spørgsmål nr. 905 (Alm. del) fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg)

Ovenstående er et lille uddrag af  Karen Jespersen : Når danskere køber kylling, betaler de til muslimske organisationer – regeringen gør ingenting.                                             September 27, 2018 Den Korte Avis, hvor der også gives link videre.

Udgivet i Uncategorized

Forsvundne asylsøgere

2.835

Næsten tre tusinde afviste asylansøgere er nu forsvundet ud i den blå luft. Myndighederne aner ikke, hvor de er blevet af.

Helt præcist drejer det sig ifølge Rigspolitiet i øjeblikket om 2.835 afviste asylansøgere, som politiet nu leder efter, skrev Ritzau den 14. september med Radio24Syv som kilde.

kilde: 1. okt. 2018   Den Korte Avis.

Udgivet i Uncategorized

Demografi 2018

Ikke-vestlige indvandrere

De fem største indvandrerlande er Tyrkiet, Syrien, Irak, Libanon og Pakistan.

Ikke-vestlige udgør 7,9% af den danske befolkning. Heraf er 5,5% indvandrere og 2,4% efterkommere. Svarende til henholdsvis 350.000 og 150.000 mennesker.

I 1980 udgjorde ovennævnte grupper ca. 1% af befolkningen. Læs resten

Udgivet i Arbejde, Demografi, Migranter, seneste, Statistik

Modborgerskab

Kampe om medborgerskabet

Værdikamp og fællesskab

Kun to procent af de amerikanske muslimer befinder sig i samfundets laveste indkomstgruppe**, mens det i Storbritannien drejer sig om 22 procent. Forklaringen på den markante forskel er enkel: uddannelse. To ud af tre muslimer i USA har en bachelor eller en højere eksamen på CV’et. Det er ikke bare betragteligt flere end i Europa. De amerikanske muslimer er også bedre uddannede end den gennemsnitlige amerikaner

af Aydin Soeï, sociolog og forfatter*

På De Konservatives landsmøde i september 2005 holdt daværende kulturminister Brian Mikkelsens en tale, hvor han bekendtgjorde, at ”kulturkampens nye front” var et opgør med ”den multikulturelle ideologi”. Multikulturalismen blev her fortolket som en slap kulturrelativisme, hvor staten og samfundet ikke sætter grænser for kulturelle skikke og normer, der er undertrykkende og udemokratiske.

”En middelalderlig muslimsk kultur bliver aldrig lige så gyldig herhjemme som den danske kultur, der nu engang er groet frem på det stykke gamle jord, der ligger mellem Skagen og Gedser og mellem Dueodde og Blåvandshuk,” fastslog Brian Mikkelsen. Tidligere på året havde De Konservative og Venstre genvundet regeringsmagten ved et valg, hvor der aldrig for alvor opstod spænding om resultatet. Anders Fogh Rasmussen havde to år forinden sagt om den nye politiske magtbalance i Danmark, at det ”afgørende er, hvem der får held til at sætte dagsordenen i værdidebatten”. I et interview i Weekendavisen havde han proklameret: ”Det er udfaldet af kulturkampen, der afgør Danmarks fremtid. Ikke den økonomiske politik. Ikke teknokratiske ændringer af lovgivningssystemer.” Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Kultursammenstød, Religion / Ideologi, seneste, Soei, Aydin

Så jeg tog til Danmark…

” Til sidst ville jeg væk fra de gamle venner, som ikke var  rigtige venner. Så tog jeg til Danmark, mistede alle mine ting på gaden og mødte en svensker, der var Hus Forbi-sælger. Da jeg næste gang kom til Danmark for halvandet år siden, begyndte jeg at sælge aviser og bo på herberg i København.”

“Jeg har fået det så godt, at jeg ikke vil flytte tilbage (…)”.

Uddrag af beretning fra en ikke-dansker  som heller ikke er EU-borger.

Harald Grønnestad er nordmand og har fortalt sin historie til Birgitte Ellemann Höegh Hus Forbi, 9.sept. 2018

Udgivet i Demografi, Personlige beretninger, seneste