Indvandrere på kontanthjælp

20.000 “gamle” indvandrere på kontanthjælp

Kun 20% i tidligere grupper af gæstearbejdere, familiesammenførte og flygtninge er arbejdsparate

Fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 er antallet af ikke-vestlige indvandrere på integrationsydelse faldet med en fjerdedel fra ca. 20.000 til ca. 15.000.

Anderledes ser det ud for ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp. Her er antallet kun faldet med knap 2.000 fuldtidspersoner fra ca. 22.000 til ca. 20.000. Det svarer til ca. 10 pct., hvilket er omtrent samme udvikling som for danskere på kontanthjælp.

Målt i antal er faldet i integrationsydelsesmodtagere med ikke-vestlig baggrund næsten tre gange så stort, som det tilsvarende fald i kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund.

Det tyder på, at de nye flygtninge akkulturerer sig hurtigere end fx de gamle gæstearbejdergrupper som pakistanere, marokkanere og tyrkere. Læs resten

Udgivet i Arbejde, Flygtninge, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Hærger bybusser

Det er stort set på alle bybuslinjer i Aarhus, at grupper af unge terroriserer busser og skræmmer både personale og passagerer, siger arbejdsmiljørepræsentant.

Hovedparten af de unge kommer fra ghettoområderne.

Chauffører er  bange for at gøre noget Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, Psykologi, seneste

Udenlandske hittebørn

Fra 1997 og frem til i dag er der fundet 24 efterladte spædbørn

En tredjedel er ikke etnisk danske

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Demografi, Psykologi, seneste

Indvandrerunges kriminalitet stiger voldsomt

De unge ikke-vestlige  15-29 årige er i 2017  udgør 7.3 procent  af befolkningen, medens deres andel af  dømte  er   21,0 procent.

I år 2000 blev i alt 45.812 unge i alderen 15 – 29 år dømt for kriminalitet.                            Heraf blev i alt 5.235 unge ikke-vestlige i den pågældende alder dømt for kriminalitet, og udgjorde dermed 11,4 procent af samtlige dømte. De ikke-vestlige unges andel af befolkningen i den pågældende alder var dog  6,3 procent mod altså 11,4 procent af samtlige dømte for kriminalitet. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Psykologi, seneste, Statistik

Kulturkapitulation

Integration er virkelig mulig, hvis du som dansker er parat til at konvertere til islam

Min lille nevø er i fuld gang med at få status som tredjegenerationsindvandrer på trods af sit halve himmerlandske ophav

For mig er det altafgørende i denne sag, at det muslimske miljø aldrig ville kunne anerkende min bror med hans danske baggrund som værdig til Rushy. Oversat til dansk: Fordi han var en vantro, uren hedning, der ville vække så stor skam i familien, at patriarken ville miste enhver status og respekt i det pakistanske miljø.
Den opfattelse af min bror og hans danske kultur er ikke bare en fornærmelse, det er en direkte invitation til konflikt. Hvis min bror ikke er god nok, så er jeg og mine børn det altså heller ikke. Derfor fatter jeg stadigvæk heller ikke, at min bror har spillet med på de præmisser. Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Kultursammenstød, Personlige beretninger, seneste, Ære

Værn mod radikalisering

“Jeg har  i forbindelse med mit arbejde de seneste ca.10 år knoklet med blandt andet bygningen og styrkelsen af det sunde, velfungerende civilsamfund i de sociale udsatte boligområder, som utvivlsomt er det bedste værn mod radikalisering, ekstremisme og bander ” Elvir Abas , politiassistent cand.mag. Odense. (Jyllandsposten 09.03.2019) Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Psykologi, seneste, Terror

Forskelsbehandling

Nævn underkender fyringer af troende

En arbejdsgiver bliver nødt til at tage ansattes religiøse overbevisning alvorligt. Det står klart, efter at Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelser i to  principielle sager, hvor religiøse lærere er blevet fyret for ikke at ville efterkomme ledelsens krav.

Den ene sag handler om juletræsdans, den anden om arbejde på en lørdag.

I begge sager var fyringerne udtryk for forskelsbehandling på grund af tro eller religion godtgør ligebehandlingsnævnet Læs resten

Udgivet i Arbejde, Menneskerettigheder, Religion / Ideologi, seneste

Tyskere ønsker flygtningestop

73 procent frygter  kriminalitet og terrorangreb

          Det pragmatiske indvandringsland

  • Hedder rapporten fra  2019 lavet af den socialdemokratiske Friedrich-Ebert-Stiftung*, baseret på telefoninterviews ( 15. november til den 11. december 2018) med 3000 stemmeberettigede tyskere landet over
  • 56 procent mener, at Tyskland har taget imod for mange flygtninge og ikke bør modtage flere for indeværende, mens 27 procent er uenige i dette, og 14 procent svarer ved ikke. Afvigelsen fra 100 procent skyldes afrunding. Læs resten
Udgivet i Demografi, Flygtninge, Psykologi, seneste, Statistik, Tyskland

Næsten 700.000 er indvandret på 30 år

Citat :  “Mellem 1990 og 2019 er befolkningstallet steget med 670.672 indbyggere i kraft af indvandringen” Læs resten

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik

Folkekirken

Under 60 procent af børnene bliver døbt før det fyldte 1 år

Under enevælden var der ikke noget, der hed kirkemedlemskab. Der fandtes ikke en ”kirke” i moderne betydning af ordet, men kun ”kongens religion”. I Danske Lov af 1683 betyder ordet ”kirke” kirkebygning. Indtil Grundloven af 1849 var alle indbyggere indlemmet i ”kongens religion”, som var evangelisk-luthersk af konfession. Levede indbyggerne ikke op til den forordnede kirkelige adfærd, var sanktionerne strenge, i sidste instans landsforvisning.

Undtagelserne var få, små og velafgrænsede til nogle håndfulde jøder, katolikker, reformerte og baptister, som havde fået særlig tilladelse til at stå uden for kongens religion – under strengt statstilsyn. I 1849 kunne ”afvigerne” tælles i promiller, og først omkring 1880 nåede man op på 1 procent medlemmer af andre trossamfund, mens praktisk talt alle andre var ”medlemmer” af folkekirken. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Organisationer, Religion / Ideologi, seneste, Statistik