Afviste asylsøgere torteres i Libyen

Optagelser fra den britisk tv Channel 4  afslører, hvordan migranter, der ikke kunne få asyl i Europa, bliver tortureret i Libyen.

»De bliver tortureret, mens deres mor og far kan høre dem skrige i den anden ende af telefonen. Det er med henblik på at afpresse forældrene til at betale store summer for at få deres barn tilbage igen,« fortæller den italienske advokat Giulia Tranchina til Channel 4. Læs resten

Udgivet i Arabere, Migranter, seneste, Sexhandel / Menneskehandel

Søndagsskoler

En stor del af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskolers økonomi dækkes af tipsmidler fra Dansk Ungdoms Fællesråd.

Der er ca. 300 klubber i organisationen.

kilde: Kristeligt Dagblad 01.03.19

Udgivet i Organisationer, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

Barns følelse følger mor

 Når min mor var tryg, var jeg tryg. Når hun var bange, var jeg det også.

Pianisten Adi Zukanovic er født 1988 i Sarajevo, Bosnien. Opvokset i Rudkøbing på Langeland. Er uddannet fra Syddansk Musikkonservatorium.

Adi Zukanovic’ minder fra Sarajevo kommer i glimt. Hans oplevelser som barn har gjort ham dygtig til at aflæse andre, også musikalsk.

”En aften var der ligesom bare torden og bulder over byen. Vi gik ned i kælderen og satte os alle sammen under et bord af massivt træ. Jeg husker en fornemmelse af, at det, der skete udenfor, var farligt, men også en fornemmelse af tryghed. At jeg var tryg hos mine forældre.” Læs resten

Udgivet i Bosniere, Personlige beretninger, Psykologi

Kristne lettere at integrere

Der er en stående diskussion om, at muslimer ikke kan integreres

“Integration handler alt andet lige meget om relationer,” vurderer Mogens Mogensen

”Der er udfordringer både af konfessionel karakter, men også moralske og kulturelle barrierer. Nogle af de udfordringer, man generelt oplever fra tredjeverdenslande, oplever man også med kristne derfra. Det handler om holdninger til demokrati, kvindesynet og forståelse af ledelse, hvor mange kommer fra en mere autoritær ledelsestradition,” siger Mogens Mogensen formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.  Læs resten

Udgivet i Kultursammenstød, Psykologi

Voldtægtsdømte er overvejende udlændinge

I 2017 blev i alt 86 mænd dømt for voldtægt, og af dem var  46 udenlandske mænd.

Af de 46 var  der 39  ikke-vestlige mænd. Det svarer til 45,3 procent af de dømte. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, seneste, Statistik

 Ikke-vestlige på fuld offentlig forsørgelse

Over 40 procent af ikke-vestlige indvandrere var på fuld offentlig forsørgelse den 1. oktober 2018

1. oktober 2018 var 139.159 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på fuld offentlig forsørgelse indenfor et hav af forskellige ordninger, hvor den eneste indtægt kommer fra det offentlige. Læs resten

Udgivet i Arbejde, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Mangelfuld forskning og fordomsfulde forskere

Det undrer til stadighed befolkningen hvorfor forskerne ikke interesserer sig for fænomener i forbindelse med indvandringen, som enhver kan iagttage med egne øjne.

  • den højere børnesygelighed jfr. hospitalerne
  • den forhøjede kriminalitet, og især bandekriminalitet hos muslimer
  • den store mængde ikke-flygtninge på førtidspension
  • de vedvarende ringe danskkundskaber hos visse etniske grupper
  • den fortsatte analfabetisme og ringe almen viden hos store grupper af tyrkere
  • den ujævnt fordelte kvindelige deltagelse på arbejdsmarkedet, hvor asiatiske kvinder stort set altid har job.
  • unge 2. generations mænds arbejdsløshed, lige fra de ufaglærte til de universitetsuddannede.
  • Medbragte traumer, der bla. har årsag i den kulturelt betingede opdragelse
  • OSVWeekendavisen har mødt de tre antropologer Sofie Danneskiold-Samsøe, Bo Wagner Sørensen og Yvonne Mørck for at få svar.

Spørger man de tre forskere om årsagen til deres kollegers manglende interesse i emnet, falder svaret prompte: poststrukturalismen.

»Den poststrukturalistiske tilgang har gjort sit til integrationsforskningen i Danmark. Det samme har postkolonialismen. De sætter nogle rammer om, hvad man må beskæftige sig med. Den tilgang, vi har haft, er ikke endt som mainstream,« fortæller Yvonne Mørck. Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Personlige beretninger, seneste, Videnskabsteori

Et godt grin

Det er sundt at more sig. Man kan godt more sig på en klog måde ved at læse politisk satire. Respublica.dk er ikke public service og skal ikke balancere sin nyhedsdækning.   Har du lyst at grine med af de politiske situationer?

Af bandemedlemmerne?

Af forskerne?

Af embedsmændene?

Af 2.generation?

Af journalisterne

så  klik ind på https://statsministeren.net/

Det er der redaktøren køber sine mandelgaver og værtsgaver til voksne!

Udgivet i Psykologi, seneste

Blasfemiparagraffens ophævelse vi måske medføre vold

I dag skelner retssystemet mellem, om man krænker religiøse grupper eller ’blot’ religiøse tekster og genstande

Maskulinitet er også forbundet med  evnen til at lade vrede og uro passere

Blasfemiparagraffen er  afskaffet af Folketinget  juni 2017. Den lød således: ”Den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder”.

Natten mellem den 16. og 17. marts agter Rasmus Paludan, islamkritiker og leder af det højreorienterede parti Stram Kurs, at hælde svineblod over en koran og derefter brænde den.

Signe A.E.Larsen forskningskonsulent ved institut for kultur og samfund på Aarhus Universitet, som har skrevet en ph.d.-afhandling om blasfemiparagraffen mener at denne  form for handlinger nu er fuldt legitime:  ”Hvis Rasmus Paludan lykkes med sine planer, vil det klokkeklart være noget, der tidligere ville være faldet ind under blasfemiparagraffen. I dag skelner retssystemet mellem, om man krænker religiøse grupper eller ’blot’ religiøse tekster og genstande. Uanset om man mener, retssystemet er det rigtige sted at afgøre den slags sager i eller ej, er det et skel, som næppe opleves helt så klart for de religiøse grupper, der føler sig ramt og krænket,”

Nogle vil  ikke lade vrede og uro passere

Psykolog Finn Korsaa : “Når man ikke tåler andre meninger end dem, man selv har, er der noget, der tyder på, at man har bevaret den narcissisme, som gerne skulle overvindes”. Kristeligt Dagblad 03.12.18

Læs resten

Udgivet i Psykologi, Religion / Ideologi, seneste, Shayegan, Daryush

European Muslim Forum

Det er en ny muslimsk forsamling, hvor muftier, imamer og sheiker fra 15 forskellige europæiske lande er gået sammen om at styrke islam i Europa.

12.02.19 holdt de møde på Scandic Hotel  i København og det var sammenslutningens fjerde møde, siden den blev etableret i Barcelona i Spanien sidste år.

Selvom arbejdet stadig er i sin vorden og pakket ind i så floromvundne formuleringer, at det er svært at sige, hvad det i praksis er for en størrelse, lyder det erklærede mål at styrke en positiv udvikling af et Europa med islam – og af islam i Europa. Læs resten

Udgivet i Organisationer, Religion / Ideologi, seneste