Idéhistorie – ikke kristendom

I visse politiske partier, er der nu, som så mange gange tidligere i siden 1950’erne, et ønske om at slå civilregistreringen sammen med folkeregisteret i kommunerne.

Meningsdannere og kommentatorer bekymrer sig derfor om hvorvidt en reel adskillelse af stat og kirke – politisk såvel som økonomisk – vil medføre  politisering af  den protestantiske kirke eller faldende medlemstal.

Anders Stjernholm,   uddrag  :

“Civilregistreringen bør indlysende være et kommunalt anliggende, kirkeskatten bør ikke eksistere, anerkendelse og understøttelse af frikirker og moskéer er en uskik, og folkeskolen bør undervise i idehistorie – ikke kristendom.  Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Religion / Ideologi, Stjernholm, Anders

Ekstremisme og psykiske lidelser

Ovenstående er titlen på en norsk rapport  fra politiets sikkerhedstjeneste ( PST 2022).

I samfund hvor vold og ydmygelser er en stor del af børneopdragelsen, vil man producere voksne som er  ekstremt voldsberedte.

Den norske specialpædagog og terapeut  med erfaring fra børneværnet Julie Dahle har kigget på rapporten :

Autisme- og tilknytningsforstyrrelser har mange felles kjennetegn. Sistnevnte diagnose settes på bakgrunn av alvorlig omsorgssvikt, og den voldsomme overrepresentasjonen av autister blant migranter kan tyde på at det er omfattende forveksling av diagnoser. Det får alvorlige følger for forebyggingsarbeidet mot ekstremisme.

Barn av mødre med migrasjonsbakgrunn hadde 8,4 ganger så høy risiko for å få en autismediagnose enn barn av norskfødte mødre, viste en studie av autismespekterforstyrrelse i førskolealder i Trøndelag Sør. Funnet samsvarer med tidligere forskningsfunn i andre land. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Dahle, Julie, Kultursammenstød, Norge, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Terror

Irland lider under britisk Rwanda-lov

Migranter, der opholder sig illegalt i Storbritannien, har fundet en smutvej uden om Rwanda

De rejser til britiske Nordirland, hvorfra de i henhold til aftalen mellem Storbritannien og Irland efter brexit uden nogen form for kontrol af id-papirer kan rejse videre sydpå til den irske republik.

Antallet af nye asylansøgninger steg i 2023 til 13.000 i Irland, næsten fem gange flere end i 2019. Irland huser i alt over 100.000 migranter, hvoraf ca. 75.000 er flygtninge fra Ukraine, mens resten er fra andre lande, skriver BBC.  Læs resten

Udgivet i Afrikanere, Flygtninge, Politik / Lovgivning, seneste, Storbritannien, Ukrainere

Mere global migration

Ulovlig indvandring til Europa vokser og følger mere farlige ruter

380.000 personer kom ifølge EU’s grænseagentur, Frontex, ulovligt ind i EU i 2024 svarende til en vækst på 17 procent i forhold til året før. 

i Europa er antallet af migranter nu er det højeste siden flygtningekrisen i 2015, og den ulovlige indvandring vil ifølge rapporten (se nedenfor) vokse

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Demografi, Flygtninge, Migranter, seneste, Statistik

Kriminelle kommunale medarbejdere

I april 2024 påpegede socialdemokratiets udlændingeordfører Frederik Vad  i Folketinget, at der findes medarbejdere i offentlige institutioner med indvandrerbaggrund, der undergraver det danske samfund indefra.

Medarbejdere måtte fyres
Rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, Anders Winnerskjold (S), Aarhus kender problematikken: “Der findes mange mennesker i Aarhus, der har et andet æresbegreb og andre normer end flertallet. Det er naivt at tro, at dette ikke kan få indflydelse på, hvordan nogle bestrider deres hverv,” siger socialrådmand Anders Winnerskjold.

“Det er vigtigt for mig at sige, at jeg grundlæggende har meget stor tillid til alle, der arbejder i min forvaltning uanset etnisk baggrund. Jeg kender ikke omfanget af dette problem, men konstaterer blot, at vi har haft meget konkrete eksempler på det, Frederik Vad ) har advaret om,” siger han.
Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Religion / Ideologi, seneste

Kirken er ikke selvstændig som tiltænkt

Det er svært at definere, hvor grænserne for indflydelse mellem stat og kirke går, herunder Grundlovens forhold til kirkens bekendelsesskrifter lød det på stor konference i går.

Ved indførelsen af Grundloven var det intentionen, at den evangelisk-lutherske kirke i Danmark skulle gå fra at være en statskirke til en folkekirke. En vigtig del af dette var, fortæller Svend Andersen professor emeritus i teologi, Grundlovens paragraf 66, der siger, at “folkekirkens forfatning ordnes ved lov”. Hensigten var, at kirken skulle stå mere selvstændigt i forhold til staten og altså have sin egen forfatning, hvorunder det kunne fastsættes, inden for hvilke områder kirken selv kunne bestemme.

Problemet er blot, at denne forfatning aldrig er blevet lavet. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

Migranter til EU

I mange år har illegale migranter mast sig ind i EU

Hidtil har der fra en migrants synspunkt været større chancer for at blive i Europa, end risiko for at blive sendt hjem.

I 2022 udstedte EU 422.400 pålæg om udrejse. 96.795 mennesker blev rent faktisk sendt tilbage.

 En særberetning fra Den Europæiske Revisionsret opgjorde tilbagetagelsesprocenten til at være 29 pct. i 2019.

 

 
EU’s migrationspagt fra 2024 består af fem hovedelementer: Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, EU, Flygtninge, Menneskerettigheder, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste

Børn til Sveriges bander

1000 børn rekrutteres hvert år

I dag findes 62.000 personer i og omkring Sveriges bandekriminelle miljø. Alene i Stockholm anslår myndighederne, at der findes 200 kriminelle grupperinger, og de senere år har især én udvikling forfærdet svenskerne: De, der udfører kriminaliteten, bliver yngre og yngre.

Ifølge svenske myndigheder rekrutteres hvert år 1000 nye bandemedlemmer blandt svenske børn* – primært i områder som Vårberg, Skärholmen og Vårby gård.

kilde: Johan Varning Bendtsen. Kristeligt Dagblad 28.03.2024.

*  svenske børn eller børn, der bor i Sverige?  (red. KD).

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Bander, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Sverige

Muslimer modarbejder fransk lov

Frankrigs har et forbud mod religiøse symboler i offentlige skoler

Ismail Ferhat, der forsker i undervisningspolitik, herunder den såkaldte verdslighedslov, ved Nanterre Universitetet i Paris: ”Vores undersøgelser viser klart, at muslimske elever, som klarer sig dårligt i skolen, ofte vil have et negativt syn på forbuddet, som de betragter som diskrimination, hvorimod det i langt mindre grad er tilfældet blandt muslimske elever, der klarer sig godt,” siger Ismail Ferhat.

Forbuddet blev indført i marts 2004 og gælder såkaldt iøjnefaldende religiøse symboler som muslimske tørklæder, jødiske kalotter, store kors og sikh’ernes turban. I oktober sidste år blev den muslimske heldragt abaya, der også dækker håret men ikke ansiget, føjet til listen.

Juridisk begrundes forbuddet med behovet for at beskytte mindreårige mod religiøst pres og med det franske verslighedsprincip, laïcité, som udspringer af adskillelsen mellem kirke og stat og kræver religiøs neutralitet af statslige institutioner.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Frankrig, Kultursammenstød, Politik / Lovgivning, Psykologi, seneste

Terrordømte slår til igen

Europa : Siden 2015 har minimum 35 tidligere fængslede personer udført terrorangreb

Europa  : 7 terrorangreb i perioden 2019 til 2020 blev udført af gerningspersoner, der var blevet løsladt under et år forud for angrebet.

Et rekordstort antal terrordømte bliver løsladt i de kommende år, og de vil udgøre en sikkerhedsrisiko, advarer myndighederne.

Det forventes at det samlede antal løsladte terrordømte og radikaliserede kriminelle vil stige »markant«, fordi antallet af anholdelser i terrorsager i Europa fortsat er på »et bemærkelsesværdigt højt niveau«. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, seneste, Terror