nye ord I.

For sjov lavede jeg på en times tid denne liste med ord, som vi har skabt, og som på forskellig vis har at gøre med tilvandringen.

    af  Kirsten Damgaard, kulturpsykolog 

Dækker  ordene over noget, du hellere havde været foruden her i samfundet?                Hvem og hvad har bragt “genstanden” hertil, eller gjort det nødvendigt at skabe fænomenet eller begrebet?

 

fremmedkriger

hjemsendelsesaftaler

hospitalsimam

venligboer

tilbagetagelse

koranklodser

menneskesmugling

voldskultur

sammenhængskraft

tryghedschef Læs resten

Udgivet i Damgaard, Kirsten, Historie, Kultursammenstød, Personlige beretninger, seneste

Langt over 100 kriminelle klaner i Tyskland

Først nu er det ved at gå op for politiet, hvor hårdt et jerngreb kriminelle klaner har om den tyske underverden

Penge kan vaskes hvide ved at gå ind på ejendomsmarkedet eller at åbne en  bar – det gælder også vandpibe, juicebarer eller spisesteder.

Deres jernhårde greb om den kriminelle underverden spænder over det meste af landet. For at chikanere de kriminelle så meget som muligt har politiet i delstaten Nordrhein-Westfalen lanceret de tusinde nålestiksstrategi. Dvs., at man slår ned alle de steder, man kan komme til det.

Der findes 108 kriminelle klaner alene i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen, som tæller ca. 18 mio. indbyggere.

Politiet regner med, at klanerne har begået flere end 14.200 lovovertrædelser mellem 2016 og slutningen af 2018. Heraf blev den skyldige fundet i 6.500 tilfælde. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arabere, Civilsamfundet, seneste, Tyskland

Vold, løgn og sladder

Khatera Parwani , debattør , jurastuderende , etnisk afghaner om juristen og partistifter Rasmus Paludan, der mødes med vold af unge uenige muslimske mænd, når han lufter sin irritation over islam ved demonstrationer :

“At volden er så naturligt et valg, skyldes, at den for den udsatte unge er normaliseret.Det var den før Paludan, og det er den fortsat efter Paludan. For den specifikke gruppe er brugen af psykisk eller fysisk vold en del af opdragelsen, en del af gadebillet og bliver senere et middel for at overleve i de miljøer.Vold er og forbliver vor største samfundsud-fordring” .  ( Kristeligt Dagblad 25.04.19  citeret fra Berlingske) Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, Parwani, Khaterah, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Indvandrere på kontanthjælp

20.000 “gamle” indvandrere på kontanthjælp

Kun 20% i tidligere grupper af gæstearbejdere, familiesammenførte og flygtninge er arbejdsparate

Fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 er antallet af ikke-vestlige indvandrere på integrationsydelse faldet med en fjerdedel fra ca. 20.000 til ca. 15.000.

Anderledes ser det ud for ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp. Her er antallet kun faldet med knap 2.000 fuldtidspersoner fra ca. 22.000 til ca. 20.000. Det svarer til ca. 10 pct., hvilket er omtrent samme udvikling som for danskere på kontanthjælp.

Målt i antal er faldet i integrationsydelsesmodtagere med ikke-vestlig baggrund næsten tre gange så stort, som det tilsvarende fald i kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund.

Det tyder på, at de nye flygtninge akkulturerer sig hurtigere end fx de gamle gæstearbejdergrupper som pakistanere, marokkanere og tyrkere. Læs resten

Udgivet i Arbejde, Flygtninge, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Hærger bybusser

Det er stort set på alle bybuslinjer i Aarhus, at grupper af unge terroriserer busser og skræmmer både personale og passagerer, siger arbejdsmiljørepræsentant.

Hovedparten af de unge kommer fra ghettoområderne.

Chauffører er  bange for at gøre noget Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, Psykologi, seneste

Udenlandske hittebørn

Fra 1997 og frem til i dag er der fundet 24 efterladte spædbørn

En tredjedel er ikke etnisk danske

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Demografi, Psykologi, seneste

Indvandrerunges kriminalitet stiger voldsomt

De unge ikke-vestlige  15-29 årige er i 2017  udgør 7.3 procent  af befolkningen, medens deres andel af  dømte  er   21,0 procent.

I år 2000 blev i alt 45.812 unge i alderen 15 – 29 år dømt for kriminalitet.                            Heraf blev i alt 5.235 unge ikke-vestlige i den pågældende alder dømt for kriminalitet, og udgjorde dermed 11,4 procent af samtlige dømte. De ikke-vestlige unges andel af befolkningen i den pågældende alder var dog  6,3 procent mod altså 11,4 procent af samtlige dømte for kriminalitet. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Psykologi, seneste, Statistik

Kulturkapitulation

Integration er virkelig mulig, hvis du som dansker er parat til at konvertere til islam

Min lille nevø er i fuld gang med at få status som tredjegenerationsindvandrer på trods af sit halve himmerlandske ophav

For mig er det altafgørende i denne sag, at det muslimske miljø aldrig ville kunne anerkende min bror med hans danske baggrund som værdig til Rushy. Oversat til dansk: Fordi han var en vantro, uren hedning, der ville vække så stor skam i familien, at patriarken ville miste enhver status og respekt i det pakistanske miljø.
Den opfattelse af min bror og hans danske kultur er ikke bare en fornærmelse, det er en direkte invitation til konflikt. Hvis min bror ikke er god nok, så er jeg og mine børn det altså heller ikke. Derfor fatter jeg stadigvæk heller ikke, at min bror har spillet med på de præmisser. Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Kultursammenstød, Personlige beretninger, seneste, Ære

Værn mod radikalisering

“Jeg har  i forbindelse med mit arbejde de seneste ca.10 år knoklet med blandt andet bygningen og styrkelsen af det sunde, velfungerende civilsamfund i de sociale udsatte boligområder, som utvivlsomt er det bedste værn mod radikalisering, ekstremisme og bander ” Elvir Abas , politiassistent cand.mag. Odense. (Jyllandsposten 09.03.2019) Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Psykologi, seneste, Terror

Forskelsbehandling

Nævn underkender fyringer af troende

En arbejdsgiver bliver nødt til at tage ansattes religiøse overbevisning alvorligt. Det står klart, efter at Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelser i to  principielle sager, hvor religiøse lærere er blevet fyret for ikke at ville efterkomme ledelsens krav.

Den ene sag handler om juletræsdans, den anden om arbejde på en lørdag.

I begge sager var fyringerne udtryk for forskelsbehandling på grund af tro eller religion godtgør ligebehandlingsnævnet Læs resten

Udgivet i Arbejde, Menneskerettigheder, Religion / Ideologi, seneste