Skudepisoder i Sverige

 

Skudepisoder og drab sætter i år svensk rekord

Ifølge den svenske kriminalstatistik, incharts, har der i år indtil nu været 345 skudepisoder i Sverige med i alt 54 dræbte.

Der er således tale om en pæn stigning i forhold til sidste år, hvor incharts registrerede 330 skudepisoder med 46 dræbte. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, seneste, Statistik, Sverige

Danskerne er selvudfoldende

Vi vil kunne tale og handle frit

Hvert niende år laver forskere en stor undersøgelse af danskernes værdier. Spørgsmålene til den seneste værdiundersøgelse blev stillet i 2017.

En af forskerne er professor i sociologi Christian Albrekt Larsen fra Aalborg Universitet, og han beder læseren forestille sig et koordinatsystem med overlevelsesværdier over for selvudfoldelsesværdier på den ene akse og sekulære værdier over for traditionelle værdier på den anden akse.

Selvrealisering  og  sekularisering

Som andre vestlige samfund har Danmark bevæget sig mere og mere mod de sekulære og selvudfoldende værdier, forklarer han. For Danmark er et rigt og postindustrielt samfund, hvor forældre ikke længere siger til deres børn, at de skal få sig en profession, de kan overleve af. Nej, i dag opfordrer de afkommet til at beskæftige sig med det, de har lyst til. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Danskere, Filosofi/ Etik, Psykologi, seneste

Asylansøgere i 2021

Tyskland: 148.000

Frankrig:  104.000

Spanien:     62.000

Italien:        45.000

 

Kilde: Kristeligt Dagblad 18.nov. 2022 , som har hentet tallene hos Eurostat.

Udgivet i Flygtninge, Frankrig, Migranter, Spanien, Statistik, Tyskland

Utilpassede unge indvandrere

Mange 2.generations unge adskiller sig markant fra  danske værdier på områder som socialt ansvar overfor andre mennesker, statustildeling, autoritetsbegreber, konfliktløsningsstrategier, loyalitetsgrænser, religions rolle samt opfattelse af frihed

af Kirsten Damgaard,  kulturpsykolog         november 2022

Indvandreres opførsel er igen sat på dagsordenen. Sidst har en journalist afdækket horrible forhold for lærerne på Det Åbne Gymnasium. ” Trusler mod lærerne, truende adfærd over for de ansatte, kaos i timerne og ekstremt lavt fagligt niveau blandt særligt eleverne med indvandrerbaggrund”  er nogle af de problemer gymnasielærerne beskrev til journalist Christian Foldager (Berlingske 24.10.22) Det er  – surprise – drengene der er mest aggressive.

Når et land modtager ”de forkerte indvandrere”, som har andre – uligeskabende –  værdier end hovedparten af modtagerlandets befolkning, kan det munde ud i, som vi hører om på dette gymnasium, at modtagerlandets normerne groft overskrides. Så bliver ”dansker” et skældsord og kvindelige lærere tiltales som ”luder” eller ”kælling”. Unge med den adfærd baner selv vejen for at blive bitre tabere. Guf for banderne eller radikale islamiske ekstremister, der tiltrækker folk med “modkultur”. Ulideligt og dyrt for alle andre. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Damgaard, Kirsten, Filosofi/ Etik, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Bådflygtninge afvises i Italien

Den italienske regering vil ikke længere tage imod migranter og potentielle flygtninge fra især Afrika og Mellemøsten, som humanitære organisationer redder på Middelhavet

”Det er indlysende, at Frankrig straks må annullere aftalen om at overtage 3500 flygtninge fra Italien og opfordre alle de andre lande i den europæiske omfordelingsmekanisme, især Tyskland, til at gøre det samme,” udtalte  Gérald Darmanin, Frankrigs indenrigsminister på et pressemøde.

Den italienske regering citerer en ikke-offentliggjort rapport fra Frontex fra 2021 som bevis for, at ngo’ernes tilstedeværelse på Middelhavet får migranterne til at sætte livet på spil og dermed undergraver EU-landenes evne til at beskytte de ydre grænser. Læs resten

Udgivet i Afrikanere, Arabere, EU, Flygtninge, Politik / Lovgivning

Frankrig: Integration gennem kriminalitet

Tre måneder etter at Paris’ politimester Didier Lallement gikk av med pensjon, advarer han om at det franske samfunn er på vei mot sammenbrudd, og at de en dag vil måtte sette inn militæret til å vokte presidentens residens, Élysée-palasset.

Didier Lallements visjon er mørk. I sin nye bok «L’ordre nécessaire» – Den nødvendige orden – presenterer han et Frankrike som «spises opp av individualisme, konspirasjon, islam og kampen for å overleve» – i tillegg til et ukontrollert narkotikamarked. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Frankrig, Lallement, Didier, seneste

Indvandring 2021

Der indvandret 76.278 personer til Danmark.

Der er udvandret 49.803 personer.

6.483 har modtaget dansk statsborgerskab.

kilde: Weekendavisen 28.10.22

 

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik

Klan eller demokrati

Kulturkritikere  bekymrer sig om, hvordan markedskræfter influerer vores liv og gør mennesker kyniske og egoistiske

Der findes i dag en række studier, som sammenligner moral på tværs af lande og kulturer, og konklusionen er stort set altid den samme: Jo mere vestligt og markedsorienteret et samfund er – blandt andet målt på, hvor stor en del af folks daglige madindtag de har købt sig til – jo mere fair opfører de sig over for fremmede. Et fænomen, som forskerne kalder »universel prosocial adfærd« eller »moralsk universalisme«. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

Færøerne og politik

Danmark er ikke længere en enhedsstat, men en føderation 

Færøernes demokratiske myndigheder er lagtinget og landsstyret – altså vores regering og vores parlament. Færøerne indgår også aftaler med andre lande i eget navn. Det sker endda, at Danmark som del af EU er direkte modpart.

“I dag er virkeligheden bare en helt anden end den, grundloven beskriver – i hvert fald for Færøernes vedkommende. Vi er andet og mere end en dansk valgkreds. Vi har vores eget parlament, vores egen økonomi og vores egen administration. Vi har overtaget næsten alle sagsområder. I de 11 år, hvor jeg har siddet i Folketinget, er det ikke en eneste gang sket, at vi har vedtaget en lov, der er blevet sat i kraft på Færøerne uden om færøske myndigheder. På områder, der ikke er overtaget, sker ændringer efter aftale mellem Danmark og Færøerne.

Når der skal tages stilling til udenrigs- og forsvarspolitiske sager, der vedrører Færøerne, sker det i dialog mellem regeringen og landsstyret. Ikke mellem regeringen og de to færøske MF’ere. Naturligvis ikke. For jeg er valgt af under 30 pct. af de færøske vælgere. Og jeg er en lille del af en dansk myndighed. Jeg har ikke demokratisk mandat til at indgå nogen aftale på vegne af det færøske folk. Læs resten

Udgivet i Færøerne, Historie, Politik / Lovgivning

Udviste bliver i Frankrig

Illegale indvandrere

Der opholder sig ca. 900.000 illegale indvandrere i Frankrig

Tallet er i kraftig stigning. F.eks. er antallet af illegale indvandrere, der har adgang til en særlig sygesikring, steget med 128 pct. mellem 2001 og 2018.

Langt flertallet er udlændinge, der har fået afslag på asyl, men bliver i Frankrig. I 2018 blev kun 15 pct. sendt hjem.

Kilde: Jyllands-posten 5.nov. 2022, som har hentet tallene hos Observatoire de l’immigration et de la démographie

 

Udgivet i Demografi, Frankrig, seneste, Statistik