Sammenhængskraft

Psykolog Carsten René Jørgensen har mange fornuftige analyser i sin bog Identitet (2008). I forhold til kultursammenstød og deraf manglende sammenhængskraft vil jeg pege på kapitel 7 om Terrorisme,fundamentalisme og identitet. Professor Jørgensen har blik for de narcissistiske krænkelser og hvad autoritær opdragelse kan føre til.

Forleden sagde han igen noget fornuftigt  om det ubegribelige rod vi har skabt os med diverse etniske modkulturer her i landet.  ” “Vi lever i en tid, hvor vi føler os stadig mere individuelt truet på vores livsform og identitet”, siger Carsten René Jørgensen, professor i klinisk psykologi på Aarhus Universitet.

Han mener, at blandt andet frygten for terror, de store migrationsstrømme og religionsstriden internt i Danmark har skadet den kulturelle sammenhængskraft, og måske har det skabt en øget følsomhed over for dem, vi mener arbejder imod det, vi ser som danske interesser.” Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Kultursammenstød, Psykologi, seneste

Indvandrede prostituerede

Amsterdams prostitutionskvarter er fyldt med udlændinge

Omtrent 400 kvinder arbejder i kvarteret, heriblandt ni hollandske kvinder, mens hovedparten stammer fra Østeuropa*.

Transpersoner (biologiske mænd) sælger også sex her Læs resten

Udgivet i Migranter, Rumænere/romaer, seneste, Sexhandel / Menneskehandel

Vi har importeret krig

En forråelse af de brudflader, der er mellem tyrkere og kurdere

To befolkningsgrupper, kurderne og tyrkerne, har været i konflikt de seneste uger [marts 2018]. Ikke bare i Danmark, men også i Tyskland, Holland og Belgien.

Tyrkiske moskéer og andre institutioner er blevet udsat for angreb. Optøjerne kommer efter en tyrkisk offensiv imod kurdiske militsstyrker i byen Afrin i det nordlige Syrien.

For godt en uge siden kom konflikten til Danmark, da den tyrkiske ambassade i Danmark blev angrebet med molotov-cocktails. Siden er fulgt flere pro-kurdiske demonstrationer

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, Kurdere, seneste, Tyrkere

Forsvundne udviste

Udlændinge, der har afsonet en udvisningsdom, og som efterfølgende ikke forlader landet, bliver typisk pålagt meldepligt hos politiet.

I januar 2018 var 328 udlændinge pålagt denne såkaldte kriminelle meldepligt.

Af disse havde/har   233 personer  (altså  71 % ) et ukendt opholdssted og var/er derfor efterlyst i kriminalregistret. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, seneste, Statistik

Asyl-adfærd

De nordiske lande har ikke samme opfattelse af asylforpligtelser

Ove Vanebo    jurist og tidligere viceminister/statssekretær i det norske Justisdepartement:

“Sidst i februar 2017 fulgte jeg den norske højesterets behandling af en udlændingesag, der drejede sig om misbrug af asylreglerne. Kort fortalt var en etiopisk mand kommet til Norge i 2010 og havde søgt om asyl med den begrundelse, at han blev forfulgt, fordi han var politisk aktiv. Udlændingemyndighederne fandt det ikke sandsynligt, at den politiske gruppering, han var en del af, var særlig aktiv, og man fandt heller ikke hans forklaring troværdig. Hans ansøgning om asyl blev derfor afslået.

Efter afslaget intensiverede manden imidlertid sin politiske aktivitet og synlighed i Norge på en sådan måde, at han risikerede at blive forfulgt, hvis han vendte tilbage til Etiopien.

Læs resten

Udgivet i Flygtninge, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, seneste

Ikke-tro er normen

De fleste unge i EU opfatter sig ikke som religiøse

60 % af danske unge svarer, at de ikke identificerer sig selv med en religion

I Sverige opgiver bare 18% at tilhøre en kristen trosretning

Religionssociolog Brian Arly Jacobsen fra Københavns Universitet: “Vi ved fra værdiforskning, at de grundlæggende værdier i livet om blandt andet moral og religiøsitet bliver grundlagt i ungdomsårene. Og derefter rokker de sig ikke meget i løbet af livet”. Læs resten

Udgivet i Psykologi, Religion / Ideologi, seneste, Statistik

Personalistiske menneskerettigheder

Mennesket er både individ og relationelt

“Et ofte hørt kritikpunkt er, at menneskerettighederne bygger på en vestlig, individbaseret forståelse af rettigheder, der overser eller undergraver gruppebaserede rettigheder. Men den kristne inspiration bag menneskerettighederne var hverken individualistisk eller kollektivistisk, men derimod ” personalistisk”.

Ifølge personalismen er mennesket relationelt.

Mennesket finder mening i sociale fællesskaber, men kan samtidig aldrig reduceres til kollektivet. Dette filosofiske grundlag inspirerede blandt andet en anden medforfatter til verdenserklæringen – den libanesiske filosof Charles Malik. Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Menneskerettigheder, seneste

Vi bliver bekriget

In 2016 eight Member States reported a total of 142 failed, foiled and completed attacks.

As a consequence of the completed attacks, and in most cases at the hand of jihadist terrorists, 142 victims died and 379 people were injured. Læs resten

Udgivet i seneste, Statistik, Terror

Identitære

Behændigt og formentlig bevidst styrer de uden om decideret raceideologi, men slynger om sig med ” generobring, patriotisme, paneuropæisk og etnokulturel identitet”.

GENERATION IDENTITÆR kalder de sig selv. Generation Ildevarslende, kunne man kalde dem. De var oprindeligt franske, nu er der ungarske, skotske, tyske og danske identitære. Og flere endnu.

De frygter den store befolkningsudskiftning af såkaldt oprindelige europæere med en muslimsk befolkning. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Organisationer, Religion / Ideologi, seneste

Muslimsk kontrol på dannelsen

Undersøgelse  om demokratisk dannelse dokumenterer religiøs social kontrol på ungdomsuddannelser

 

Omkring 30 procent af gymnasieuddannelsesledere har oplevet, at nogle elever ” ikke respekterer lighed mellem kønnene (for eksempel kvinders ret til at bestemme over egen krop og seksualitet)” og “ikke respekterer seksuelle minoriteter”. For erhvervsuddannelseslederne gælder det 40 procent.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Filosofi/ Etik, Kultursammenstød, Køn, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste