Kastesystem i Danmark

En del pakistanere opererer med kastesystem kaldet zat, foruden klankultur

Personer med mørk hudfarve er heller ikke attraktive som brude eller brudgomme*.

I praksis virker menneskesynet derfor diskriminerende og fascistisk

De fleste herboende muslimer vil ligeledes være imod at en muslimsk kvinde gifter sig med en ikke-muslim.

Parforhold med en af samme køn har jeg aldrig hørt accepteret af herboende 1.generationsindvandrere.

sammenskrevet af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog, redaktør

Der er den dag i dag stadig familier i indvandrermiljøerne i Danmark, hvor »usund kultur og nedbrydende traditioner«, som imam Naveed Bag kalder dem, betyder mere end kærlighed og personlig lykke.

Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, pakistanere, seneste

Konvertitter får asyl

Flere søger igen asyl efter kristen dåb

 

Udgivet i Demografi, Flygtninge, Religion / Ideologi, seneste, Statistik

Har flygtninge resourcer der gavner Danmark?


I maj 2016 kom en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Den afdækker, hvordan 180.000 udlændinge, som kom til Danmark i perioden 1997 til 2011, har klaret sig. Af de flygtninge, der kom til Danmark i perioden 1997-2002, var 18 procent i arbejde efter tre år. Kun en tredjedel af flygtningene har efter fem år i Danmark et job, og af deres medbragte familiemedlemmer er kun en femtedel i arbejde.                            Selv efter 15 år er kun en tredjedel af de ”familie-sammenførte” i beskæftigelse. Læs resten

Udgivet i Arbejde, Demografi, Flygtninge, Velfærd / Offentlig økonomi

Det vi holder i hævd

Herrens Mark

“Herrens Mark” er et tidsskrift, som udgives af Garnisons sogns menighedsråd, og som redigeres af sognepræst Claus Oldenburg. Der er nu udkommet 10 numre. Temaerne er spændet mellem religion, politik, krig og marked. Tidsskrifterne uddeles til husstandene i Garnisons sogn, til dagspressen samt til en række offentlige myndigheder, styrelser og institutioner.

Tidsskriftet kan i øvrigt rekvireres gratis på kirkekontoret – mod betaling af porto.

De udgivne numre kan ses som en bladrebog ved at klikke på:

http://www.garnisonskirken.dk/index.php?page=herrens-mark

Herrens Mark – Nr. 11 – Åndshistorisk vinkler på religion og politik

Herrens Mark – Nr. 10 – Jødedom · Kristendom · Islam

Herrens Mark – Nr. 9 – Viljens frihed

Herrens Mark – Nr. 8 – Åndsmagt

Herrens Mark – Nr. 7 – Menneskerettigheder

Herrens Mark -Nr. 6 – Ekstremisme

Herrens Mark -Nr. 5 – Dag & Nat – om dualisme 

Herrens Mark -Nr. 4 – Nettet & Synden

 

Herrens Mark -Nr. 3 – Arbejde & Marked – når religion møder forretning

Herrens Mark -Nr. 2 – Krigen

Herrens Mark – Nr. 1 – Det offentlige rum

Udgivet i Filosofi/ Etik, Religion / Ideologi, seneste

Oliver Roy – at dræbe og så dø

Islamisk Stat har aldrig reelt kæmpet for at bygge et samfund op, kun for at bryde samfund ned og selv dø til sidst

Derfor vil IS’ sammenbrud i Syrien og Irak ikke svække dets appel til unge jihadister i Vesten.

Uddrag af interview med fransk islamforsker Olivier Roy

Man kan snart ikke længere tale om IS som en geografisk enhed.

»De dræber folk for at få samfundet til at kollapse, men samfundet kollapser ikke. Samfundene kollapser aldrig. På den måde er det en permanent fiasko, de kæmper for. Det eneste samfund, der kollapser, er IS’ islamiske samfund. Der er ikke noget næste øjeblik. Derfor handler det om at dræbe så mange mennesker som muligt og så selv dø. Det er også det, de gør i Mosul og i Raqqa.«

Det er, hvad Olivier Roy kalder den nihilistiske urealiserbare dimension i IS’ jihadistiske projekt, der trækker. Læs resten

Udgivet i Al Qaida, Filosofi/ Etik, IS, Psykologi, Religion / Ideologi, Roy, Olivier, seneste, Terror

Caribiske jihadister

Intet land på den vestlige halvkugle har fostret flere IS-krigere per indbygger end Trinidad og Tobago

130 er rejst derned de senere år ifølge regeringens tal. Det er det højeste antal på den vestlige halvkugle målt i forhold til landets indbyggertal, 1,3 millioner, og nogle eksperter anslår sågar, at det reelle tal snarere er 400.

 

40 procent af befolkningen er afrikansk, og 40 procent stammer fra Indien. Inderne blev sejlet hertil af den britiske kolonimagt efter afskaffelsen af slaveriet i 1834. Kulier kaldte man dem. De høstede sukkerrør under barske arbejdsvilkår, og nogle var lokket hertil på falske løfter, men i dag er de landets mest magtfulde befolkningsgruppe. Læs resten

Udgivet i Afrikanere, IS, seneste

Trusselsniveauet

Hadet mod Danmark bunder i religion,                                                                   stigende migration og dårlige kår i Mellemøsten

Vi har altså selv importeret hadet

Lige så længe Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har offentliggjort sin ” efterretningsmæssige risikovurdering”, har islamistisk terror været en af de centrale og fremhævede trusler mod dansk sikkerhed.

Med svækkelsen af Isil (Den Islamiske Stat i Irak og Levanten, red.) træder terrortruslen ind i en ny fase, der er vanskelig at forudse efter 2017.

” Det er meget sandsynligt, at Isil vil prioritere angreb mod Vesten højt, da de kan opmuntre sympatisører i hele verden,” lød det fra en af eksperterne ved FE, der ikke vil citeres ved navn.

Læs resten

Udgivet i IS, Krig / Sikkerhed, Religion / Ideologi, seneste, Terror

Assimilation fungerer bedst

54 % herboende muslimer ser Vesten som fjende

Den hollandske forsker Ruud Koopmans forklarer i en særdeles veldokumenteret ny bog, hvad assimilation af indvandrere i Europa egentlig vil sige.

Koopmans’  begreb om assimilation er  begrænset og præcist – og baseret på statistiske undersøgelser af, hvilke politikker der faktisk fungerer.

Koopmans var klassisk multikulturalist og støttede oprindeligt den hollandske indvandringsmodel, hvor forestillingen er, at jo lettere det er at få opholdstilladelse og statsborgerskab, og jo flere kulturelle og religiøse særrettigheder og støtteordninger indvandrere tildeles, jo bedre og smidigere går integrationen.

Koopmans  indsamlede data om kontroversielle emner som, hvordan integration fungerer, og hvilke religiøse synspunkter indvandrere faktisk har. Læs resten

Udgivet i Koopmans,Ruud, Religion / Ideologi, seneste, Stjernfelt, Frederik, Tyrkere

Flygtninge misser undervisning

Flygtninge undlader at møde op til hver tredje dansktime

 

“Der er nok ingen arbejdsgivere, der synes, at det er særligt spændende at ansætte én, som er syg én eller to dage om ugen”

vurderer Lisbeth Sanders, chef for Skive kommunes integrationsafdeling.
Fraværet på landets sprogskoler er stigende ifølge en ny opgørelse fra Udlændinge-og Integrationsministeriet. Læs resten

Udgivet i Flygtninge, seneste, Uddannelse

Baggrunden for parallelsamfund

Den historiske tradition, der danner baggrund for parallelsamfund i Vesten er svage stater

Svage stater opfyldt af korruption og nepotisme, hvor mindretal ikke høres og hvor den stærke tager sig ret

Nedenstående kan også til dels læses ind i arabiske stater i Mellemøsten, hvor der er stammestyre og ikke eksisterer demokratiske politiske valg

Den historiske baggrund for de svage stater er, at der i mange traditionelle samfund i Afrika før kolonitiden eksisterede politiske systemer, hvor lederne/ høvdingene fik deres autoritet fra deres position som toppen af en storfamilie eller etnisk gruppe/ stamme. Deres magt bevirkede, at de kunne bruge lokalsamfundets ressourcer som deres personlige ejendom og uddele dem til deres egen stamme, kun begrænset af lokale normer – det såkaldte patrimoniale system. Demokratiforsker Nic Cheeseman ved Oxford Universitet skriver, at når disse traditionelle politiske systemer stødte imod kolonimagtens forsøg på statsdannelse, skete der en ændring af begge, og der opstod efterhånden et sæt af politiske systemer i 1940′ erne og 1950′ erne, som i det ydre lignede moderne stater. Kolonimagterne oprettede europæisk inspirerede institutioner blandt andet retsvæsen og bureaukrati, men de interne dynamikker bag det personlige og etniske stammestyre blev bevaret. Læs resten

Udgivet i Historie, Politik / Lovgivning, seneste