Sveriges grænsekontrol elendig

“Man indførte grænsekontrollen for akut at mindske asylstrømmen, og på den måde er det effektivt, fordi man skal have gyldige papirer for at komme ind i Sverige. Problemet er dog, at man ikke samkører folks pas med andre registre, og det betyder, at terrorister har relativt frit spil til at komme ind via Øresundsbroen”,siger terrorforsker Magnus Ranstorp. Læs resten

Udgivet i EU, Ranstorp, Magnus

Udsmidning af ghetto

Højesteret afgjorde i maj 2018, at det var i orden, at et alment boligselskab opsagde en kvindes lejemål i Vollsmose på fyn, da hendes søn i området havde kastet sten og molotovcocktail efter politiet.

Københavns byret afgjorde 20.09.18 at et forældrepar med etnisk pakistansk baggrund skal ud af deres lejlighed i Mjøllnerparken. Grunden til udsættelsen er at deres hjemmeboende søn Shuab Khan på 31 år ifølge politiet er et ledende medlem af den nu forbudte bande Loyal to Familia, og han har været truende overfor et hold politibetjente på  Nørrebro. Læs resten

Udgivet i Uncategorized

Et andet asylsystem

Kun personer, der forsøger at indrejse irregulært i EU skal placeres i modtagecentre. Man kan altså ikke vandre derhen gennem Afrikas ørkener.

“De personer, som bliver vurderet at være flygtninge skal i første omgang ikke til Europa.I stedet skal de integreres lokalt i det land, hvor modtagecentret ligger”.

Migration Management Advice ( MMA- international), der ledes og ejes af Morten Lisborg og Anders Lisborg, har sammen med yderligere en migrationsekspert Jan Olsen gennemtænkt en ny model til at “stramme og justere på det udtjente system” for asyl.

“Forsøger man at indrejse irregulært i EU, kommer man ikke umiddelbart i betragtning til senere ophold i Europa”. Læs resten

Udgivet i Flygtninge, Lisborg, Anders & Morten, Migranter, Organisationer, seneste

Begrænsning af ytringsfrihed og indrejseforbud

Blasfemibestemmelsen i straffeloven blev ophævet                           I stedet kom regler om religiøs oplæring samt                                       indrejseforbud for visse religiøse forkyndere

Forbud mod udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring

Med virkning fra januar 2017 blev der indført en ny begrænsning af ytringsfriheden for religiøse forkyndere. Her blev straffelovens § 136 udvidet med en bestemmelse (stk. 3), der kriminaliserer ”udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring”. Bestemmelsen betyder, at det er strafbart som led i religiøs oplæring udtrykkeligt at billige terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili, frihedsberøvelse, tvang og flerkoneri. Straffen er bøde eller fængsel i op til tre år.

Udvidelsen af straffeloven med denne bestemmelse blev vedtaget af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti, mens Enhedslisten og Alternativet stemte imod.

Udenlandske religiøse forkyndere kan udelukkes fra indrejse

Med virkning fra januar 2017 blev der indført endnu en begrænsning af ytringsfriheden for religiøse forkyndere. Læs resten

Udgivet i Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

770.397 personer med udenlandsk oprindelse bor i Danmark

Dansk oprindelse 5.010.793 personer

Største indvandrerlande:

Tyrkiet                  63.352

Polen                     46.900

Syrien                   40.978

Tyskland              33.416

Irak                       32.494

Rumænien           29.257

 

Kilde:SOS Racisme MINILEKSIKON: Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination.2018 p.65

Sos Racisme http://sosracisme.dk/?MINILEKSIKON%3A_Fakta_om_flygtninge%2C_indvandrere_og_diskrimination

som har hentet tallene fra http://www.statistikbanken.dk

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik

Mini Leksikon

Organisationen  SOS Racisme  har fået offentlig støtte til deres faste udgivelse

MINILEKSIKON: Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination.2018.

Det er opdateret helt til eftersommeren 2018 og særdeles informativt.

Du kan læse det online, downloade, eller få tilsendt papirudgave.

http://sosracisme.dk/?MINILEKSIKON%3A_Fakta_om_flygtninge%2C_indvandrere_og_diskrimination

Udgivet i Flygtninge, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste, Statistik

Dysfunktionel struktur for social udfoldelse

Yasser Ghanbari , afghaner, 23 år (2018)

https://medalrespekt.dk/

Destruktive kønsroller i islamiske kultur-fælleskaber

I udlændinge- og integrationsdebatten hører man ofte om et statistisk veldefineret skel blandt unge mænd og kvinder i de muslimske minoriteters fællesskaber i Danmark. Statistikkerne og virkeligheden viser tydeligt, at de unge muslimske kvinder stormer ind i de videregående uddannelser og gennemfører dem med bravour, mens de unge mænd i selvsamme kulturfællesskaber oftere står tilbage uden uddannelse, beskæftigelse eller fremtidsmuligheder, ligesom de oftere ender ud i en glidebane af kriminalitet.

Jeg fremlægger her mine egne tanker og erfaringer forbundet med dette skel, og forklarer hvordan begge sider af skellet opstår ud fra et fælles fundament i store dele af de islamiske minoritetssamfund i Danmark, hvor en dysfunktionel struktur for social udfoldelse har fundet rodfæste.

 

Kontrol både skaber og modvirker konflikt

Skellets natur bunder i to bestanddele: negativ social kontrol og kønsroller i islamiske samfund. Kvinders kønsrolle i islamiske samfund er en, hvor kvinden ikke blot gøres til et objekt, men til en handelsvare. Nærmere kan det betegnes som, at kvinder er den primære motor for mobilitet i et socialt hierarki baseret på ære og voldelig konflikt. Når man hører, at kvinden er beholderen for en families ære, kan det fortolkes som, at hun er en fremvisning af en families kapacitet for kontrol og beskyttelse.
Verdenssynet i disse kulturer drejer sig ofte om konflikt mod den verden, som man befinder sig i, hvilket på helt basale punkter bestemt er retfærdiggjort af omstændighederne i de lande, som kulturerne oprindeligt stammer fra. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, Religion / Ideologi, seneste, Ære

Hvorfor holder de fast i niqaben?

“Islam i sin ortodokse udgave opererer med forskellige rettigheder for folk alt efter religion, køn og seksualitet”

 

“De ønsker at rense islam og holde afstand til andre folk som jøder og kristne, så de ikke bliver besmittet.”

 

De niqabklædte kvinder, der demonstrerer imod maskeringsforbudet, efterlyser »gensidig respekt«. Kvinden i niqab, der krammede en kvindelig betjent på Nørrebro for nylig, er dog imod homoseksualitet, det danske demokrati samt fejring af jul, påske og fødselsdage.
Billedet gik verden rundt, da en grædende, dansk konvertit iniqab og sorte handsker krammede en kvindelig betjent. Hendes øjne udtrykte, at hun var bevæget, og de to kvinderblev rost som et levende bevis på, at humanisme og tolerance kan overskride selv de største forskelle.

»Lige på det tidspunkt var vi bare to kvinder. Det havde ikke noget at gøre med, at hun var iuniform, og at jeg var iniqab. Det var menneske til menneske,« fortalte kvinden ved navn Ayah Amal senere til Politiken.

Her forklarer Thomas Hoffmann, professor ikoran-studier ved Københavns Universitet hvorfor fundamentalistisk indstillede muslimer holder fast i niqaben med handsker, og i det lange skæg med det korte overskæg og stumpebukser, kunne man tilføje om det umiddelbart oplevelsesbare symptomlag ( jfr. Hans Gullestrup: Kultur, kulturanalyse og kulturetik -eller hvad adskiller og forener os? akademisk Forlag 1992) Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Hoffman, Thomas, Kultursammenstød, Religion / Ideologi, seneste

Den sidste integrationsbetjent

Mens medier har for vane at beskrive Malmøs underverden som den mest hårdkogte Norden, tegner Göteborg med syv såkaldt »særligt udsatte områder« sig for næsten lige så mange hårde ghettoer som Malmø og Stockholm tilsammen.

Et tocifret antal kriminelle grupperinger med hang til mord og et ekstremistisk miljø, der har fostret op mod 90 fremmedkrigere, er vokset frem sprækkerne Sveriges næststørste by.

Ifølge integrationsbetjenten begyndte de ressourcestærke svenskere at flytte væk fra de områder, der idag er udsatte, efter at man fjernede kvarterspolisen for årtier siden.

Det vil altså sige at beboerkvarterer med beboere fra mangfoldige forskellige værdisystemer ikke i samarbejde formår eller tilstræber at opretholde en orden , der gør det tåleligt for indfødte svenskere at leve der.

Ifølge integrationsbetjenten gør ekstremisme, æresforbrydelser og mangelen på ytringsfrihed det mere nærliggende at tale om »udemokratiske« end »udsatte« områder.

Betjenten peger altså på, at det er de importerede værdier, snarere end det jævnligt fra venstrefløjen hævdede økonomisk lave indkomstniveau, der bevirker at der mangler sammenhængskraft med det øvrige Sverige. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Kultursammenstød, Personlige beretninger, Psykologi, seneste

Seksuel vold

Seks indvandrerdrenge mellem 15 og 17 år er anholdt i Kokkedal for at have forgrebet sig på flere piger igennem en længere periode, blandt andet en pige på 14 år. Ifølge politiets sigtelse er overgrebene begået i forening, hvor de andre drenge henholdsvis filmede overgrebene og holdt vagt.*

I hjemlandene er  det primært drenge og mænd, der voldtages.

Her er det ligesom overalt i Europa hvide piger, hovedsagelig modtagerlandets døtre

 

 Yasser Ghanbari ( 23 årig afghaner)   debattør på   medalrespekt.dk  :

»Når vi taler om social kontrol, tænker vi øjeblikkeligt på kvinderne, fordi de er mere undertrykte i deres ageren og adfærd. Men når du undertrykker kvinder, undertrykker du et helt samfund. Som mand har man ikke adgang til kærlighed, og man må ikke udfolde sig seksuelt. Vi vokser op i en dansk ungdomskultur med druk, hor og et hierarki baseret på seksuelle erobringer. Men hvis vi vil have sex, kan vi ikke have det derhjemme. Ingen må vide det. Man er indelukket og konstant i stand til at se, hvad man er indelukket fra,«

 Yasser Ghanbari betragter den muslimske seksualmoral som en trykkoger, der holder et naturligt menneskeligt behov nede. Når unge mænd ikke kan have sex uden at forbryde sig mod Gud, deres forældre eller forældrenes omgangskreds, fører det ifølge ham til vold og et forkvaklet menneskesyn.

Han peger på det omfattende misbrug af børn i Afghanistan og frygter, at mere mellemøstlig indvandring vil føre til en stigning i antallet af voldtægter herhjemme.

Ifølge Yasser Ghanbari har den muslimske seksualmoral ikke meget tilovers for dansk frigjorthed. Faktisk fører den til et hadefuldt forhold til danske kvinder, fordi de ikke betragtes som nogen, etniske kvinder skal lade sig inspirere af, men forhindres at blive til.

“Mange får en dansk kæreste, som de behandler som affald, for hun er kun en kanal til at få den seksuelle frustration ud. De ved, at hun ikke er en, de kommer til at have et forhold til eller blive gift med. Derfor ser du sjældent et godt forhold mellem en dansk pige og en indvandrerdreng i et udsat område,«

*Politiinspektør Henrik Gunst har sagt om sigtelsens alvor: »De her unge drenge har ikke haft noget filter. Det har været ligesom et tag-selv-bord.«

Faren til en af drengene udtalte sig til B. T. efter anholdelserne og sagde: »Der var ikke tale om voldtægt. Hvis man er sammen med en pige hjemme hos hende, er det ikke voldtægt, som hvis man tager fat i en pige udendørs og tvinger hende ned.« Sagen er ikke kommet for retten endnu, og de anholdte er endnu kun sigtede.

»Det er ikke frustrationen alene, der fører til det. Voldtægt er simpelthen noget, der er i kataloget, hvor man kommer fra. Det er en magthandling, en måde at ydmyge andre på. Skældsord som ‘ jeg knepper dig’ eller ‘ jeg knepper din mor’ bliver brugt som et angreb.

Der er en form for accept af det, ellers tror jeg ikke, alle de mænd i Køln (i forbindelse med masseovergrebene nytårsnat 2015, red.) ville gøre det. Hvis man nærer had til en part, er det en acceptabel forestilling at forgribe sig på dem seksuelt.«

kilde: Leny Malacinski   3. august 2018  Weekendavisen

Vi henviser til artikler af Bruce Bawer og her på hjemmesiden psykolog & sexolog Kirsten Damgaards analyser.

Udgivet i Filosofi/ Etik, Køn, Psykologi, seneste, Ære