Halal økonomi

Når vi køber kyllinger betaler vi også til en eller flere radikale islamiske organisationer

Danske slagterier betaler imamer fra Islamisk kulturcenter og den saudiarabiske Muslim World League for at godkende eller certificere halalslagtningen. Sådan var det i hvert fald i 2013  ifølge  Kristeligt-Dagblad.

Men det ser ud til at være næsten umuligt i dag at få klarhed over forholdene. Det betyder, at danskerne ikke kan få klar besked på, om de betaler til ortodokse muslimske organisationer, når de køber en kylling. De ved ikke, hvor store beløb det drejer sig om, og hvad pengene bliver brugt til.

Det er af hensyn til eksporten, at næsten alle kyllinger i Danmark er halalslagtede. Det betyder at langt de fleste kyllinger i supermarkederne er halalslagtet.

Terrorens økonomi

“Det er meget bekymrende, at danske forbrugere betaler til en organisation som Muslim World League. Vi ved ikke, om midler, der stammer fra halalcertificeringsafgifter, anvendes til at støtte terrororganisationer, islamistiske organisationer eller promovering af sharia. Og det ved regeringen tilsyneladende heller ikke”, siger Claus Kvist Hansen fra Dansk Folkeparti til Den Korte Avis.

I et svar til Claus Kvist Hansen henviser Justitsministeren til Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Og PET skriver, at de ikke kan besvarer spørgsmålet inden for rammerne af et folketingsspørgsmål.

Claus Kvist Hansen er utilfreds med svaret, fordi det viser, at der ikke føres kontrol med penge, der stammer fra halalcertificeringsafgifter. (se svar på Spørgsmål nr. 905 (Alm. del) fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg)

Ovenstående er et lille uddrag af  Karen Jespersen : Når danskere køber kylling, betaler de til muslimske organisationer – regeringen gør ingenting.                                             September 27, 2018 Den Korte Avis, hvor der også gives link videre.

Udgivet i Uncategorized

Forsvundne asylsøgere

2.835

Næsten tre tusinde afviste asylansøgere er nu forsvundet ud i den blå luft. Myndighederne aner ikke, hvor de er blevet af.

Helt præcist drejer det sig ifølge Rigspolitiet i øjeblikket om 2.835 afviste asylansøgere, som politiet nu leder efter, skrev Ritzau den 14. september med Radio24Syv som kilde.

kilde: 1. okt. 2018   Den Korte Avis.

Udgivet i Uncategorized

Demografi 2018

Ikke-vestlige indvandrere

De fem største indvandrerlande er Tyrkiet, Syrien, Irak, Libanon og Pakistan.

Ikke-vestlige udgør 7,9% af den danske befolkning. Heraf er 5,5% indvandrere og 2,4% efterkommere. Svarende til henholdsvis 350.000 og 150.000 mennesker.

I 1980 udgjorde ovennævnte grupper ca. 1% af befolkningen. Læs resten

Udgivet i Arbejde, Demografi, Migranter, seneste, Statistik

Modborgerskab

Kampe om medborgerskabet

Værdikamp og fællesskab

Kun to procent af de amerikanske muslimer befinder sig i samfundets laveste indkomstgruppe**, mens det i Storbritannien drejer sig om 22 procent. Forklaringen på den markante forskel er enkel: uddannelse. To ud af tre muslimer i USA har en bachelor eller en højere eksamen på CV’et. Det er ikke bare betragteligt flere end i Europa. De amerikanske muslimer er også bedre uddannede end den gennemsnitlige amerikaner

af Aydin Soeï, sociolog og forfatter*

På De Konservatives landsmøde i september 2005 holdt daværende kulturminister Brian Mikkelsens en tale, hvor han bekendtgjorde, at ”kulturkampens nye front” var et opgør med ”den multikulturelle ideologi”. Multikulturalismen blev her fortolket som en slap kulturrelativisme, hvor staten og samfundet ikke sætter grænser for kulturelle skikke og normer, der er undertrykkende og udemokratiske.

”En middelalderlig muslimsk kultur bliver aldrig lige så gyldig herhjemme som den danske kultur, der nu engang er groet frem på det stykke gamle jord, der ligger mellem Skagen og Gedser og mellem Dueodde og Blåvandshuk,” fastslog Brian Mikkelsen. Tidligere på året havde De Konservative og Venstre genvundet regeringsmagten ved et valg, hvor der aldrig for alvor opstod spænding om resultatet. Anders Fogh Rasmussen havde to år forinden sagt om den nye politiske magtbalance i Danmark, at det ”afgørende er, hvem der får held til at sætte dagsordenen i værdidebatten”. I et interview i Weekendavisen havde han proklameret: ”Det er udfaldet af kulturkampen, der afgør Danmarks fremtid. Ikke den økonomiske politik. Ikke teknokratiske ændringer af lovgivningssystemer.” Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Kultursammenstød, Religion / Ideologi, seneste, Soei, Aydin

Så jeg tog til Danmark…

” Til sidst ville jeg væk fra de gamle venner, som ikke var  rigtige venner. Så tog jeg til Danmark, mistede alle mine ting på gaden og mødte en svensker, der var Hus Forbi-sælger. Da jeg næste gang kom til Danmark for halvandet år siden, begyndte jeg at sælge aviser og bo på herberg i København.”

“Jeg har fået det så godt, at jeg ikke vil flytte tilbage (…)”.

Uddrag af beretning fra en ikke-dansker  som heller ikke er EU-borger.

Harald Grønnestad er nordmand og har fortalt sin historie til Birgitte Ellemann Höegh Hus Forbi, 9.sept. 2018

Udgivet i Demografi, Personlige beretninger, seneste

Sveriges grænsekontrol elendig

“Man indførte grænsekontrollen for akut at mindske asylstrømmen, og på den måde er det effektivt, fordi man skal have gyldige papirer for at komme ind i Sverige. Problemet er dog, at man ikke samkører folks pas med andre registre, og det betyder, at terrorister har relativt frit spil til at komme ind via Øresundsbroen”,siger terrorforsker Magnus Ranstorp. Læs resten

Udgivet i EU, Ranstorp, Magnus

Udsmidning af ghetto

Højesteret afgjorde i maj 2018, at det var i orden, at et alment boligselskab opsagde en kvindes lejemål i Vollsmose på fyn, da hendes søn i området havde kastet sten og molotovcocktail efter politiet.

Københavns byret afgjorde 20.09.18 at et forældrepar med etnisk pakistansk baggrund skal ud af deres lejlighed i Mjøllnerparken. Grunden til udsættelsen er at deres hjemmeboende søn Shuab Khan på 31 år ifølge politiet er et ledende medlem af den nu forbudte bande Loyal to Familia, og han har været truende overfor et hold politibetjente på  Nørrebro. Læs resten

Udgivet i Uncategorized

Et andet asylsystem

Kun personer, der forsøger at indrejse irregulært i EU skal placeres i modtagecentre. Man kan altså ikke vandre derhen gennem Afrikas ørkener.

“De personer, som bliver vurderet at være flygtninge skal i første omgang ikke til Europa.I stedet skal de integreres lokalt i det land, hvor modtagecentret ligger”.

Migration Management Advice ( MMA- international), der ledes og ejes af Morten Lisborg og Anders Lisborg, har sammen med yderligere en migrationsekspert Jan Olsen gennemtænkt en ny model til at “stramme og justere på det udtjente system” for asyl.

“Forsøger man at indrejse irregulært i EU, kommer man ikke umiddelbart i betragtning til senere ophold i Europa”. Læs resten

Udgivet i Flygtninge, Lisborg, Anders & Morten, Migranter, Organisationer, seneste

Begrænsning af ytringsfrihed og indrejseforbud

Blasfemibestemmelsen i straffeloven blev ophævet                           I stedet kom regler om religiøs oplæring samt                                       indrejseforbud for visse religiøse forkyndere

Forbud mod udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring

Med virkning fra januar 2017 blev der indført en ny begrænsning af ytringsfriheden for religiøse forkyndere. Her blev straffelovens § 136 udvidet med en bestemmelse (stk. 3), der kriminaliserer ”udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring”. Bestemmelsen betyder, at det er strafbart som led i religiøs oplæring udtrykkeligt at billige terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili, frihedsberøvelse, tvang og flerkoneri. Straffen er bøde eller fængsel i op til tre år.

Udvidelsen af straffeloven med denne bestemmelse blev vedtaget af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti, mens Enhedslisten og Alternativet stemte imod.

Udenlandske religiøse forkyndere kan udelukkes fra indrejse

Med virkning fra januar 2017 blev der indført endnu en begrænsning af ytringsfriheden for religiøse forkyndere. Læs resten

Udgivet i Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

770.397 personer med udenlandsk oprindelse bor i Danmark

Dansk oprindelse 5.010.793 personer

Største indvandrerlande:

Tyrkiet                  63.352

Polen                     46.900

Syrien                   40.978

Tyskland              33.416

Irak                       32.494

Rumænien           29.257

 

Kilde:SOS Racisme MINILEKSIKON: Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination.2018 p.65

Sos Racisme http://sosracisme.dk/?MINILEKSIKON%3A_Fakta_om_flygtninge%2C_indvandrere_og_diskrimination

som har hentet tallene fra http://www.statistikbanken.dk

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik