Migranter – 1.kvartal 2020

Det totale antal af migranter der forsøgte at komme til Europa i de første fire måneder er 26.650.

Det er næsten samme antal som samme periode sidste år.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Migranter, seneste, Statistik

Ytringsfrihed om islam

Forfatter Kåre Blutigen er på vej med børne-koran med Muhammedtegninger

Tør “Jesus and Mo” tegneren stå frem med navn? Nej, selvfølgelig ikke.

Tør tegneren hos Kåre Bluitgen stå frem med navn, nej da !

Af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

»Det vil ikke være muligt for de ekstreme kræfter – på begge sider – at få opbakning denne gang. Der er ingen, der orker al den ballade, som vi så sidste gang. Og de allermest ekstreme så som al-Qaeda, Islamisk Stat og de militante islamister har ikke fordums styrke længere,« siger han.

PET ønsker ikke at kommentere Bluitgen-koranen, men henviser til sin seneste trusselsvurdering fra marts. Her står blandt andet om Muhammed-sagen, at »selv om det er sjældent, at Danmark fremhæves konkret i den militant islamiske propaganda, kan Danmarks omdømme som ”krænkernation” atter blusse op, hvis forhold eller handlinger i Danmark eller i udlandet, der opfattes som krænkende over for islam, spredes nationalt og/eller internationalt.« Læs resten

Udgivet i Bluitgen, Kåre, Medier og ytringsfrihed, Uncategorized

Kritik af religion

Et stort flertal af indvandrere og efterkommere fra muslimske lande synes det bør være ulovligt at kritisere islam.

Den ny undersøgelse ”Ytringsfrihed i Danmark” fra Justitsministeriets Forskningskontor, præsenterer en tolkning hvor 76 pct. af indvandrerne fra muslimske lande er af denne opfattelse.

Kun 18 pct. af et repræsentativt udsnit af befolkningen i Danmark i alderen 16 til 74 år mener det samme. Læs resten

Udgivet i Kultursammenstød, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

Radikale islamister går efter hospitaler

Bløde mål

I flere år har IS opfordret til at begå terror mod såkaldte bløde mål som f.eks. togstationer og turistattraktioner, hvor mange mennesker er forsamlet, og hvor terrorister kan gøre stor skade. Men nu, hvor sådanne mål mere eller mindre er lukket ned, er strategien ændret, så man altså går efter f.eks. de travle sygehuse.

Terrorforsker og forskningsleder på Forsvarshøjskolen i Stockholm Magnus Ranstorp siger: »Man forsøger at skubbe stabiliteten i Vesten ud over kanten, skabe panik, frygt. I ekstreme tilfælde gennem fysiske angreb, men også gennem propaganda. For disse grupper er kriser en mulighed, mens de for os andre udgør en risiko.«

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, IS, Ranstorp, Magnus, seneste, Terror

Skolen som social entreprenør

Skolens evne til at løfte elever fagligt, er sekundær i forhold til  kammeraternes baggrund

»I vores studie undersøger vi, hvordan forældrene reagerer på distriktsændringer, hvor man i nogle tilfælde forsøger at skubbe ressourcestærke familier over i skoler med et lavere socioøkonomisk niveau.

Her kan vi se, at det er svært at ændre på den socioøkonomiske balance mellem skolerne ved at ændre distrikterne, fordi det især er elever med lav socioøkonomisk status, der flytter med til den nye skole, mens de ressourcestærke familier finder en anden skole*, hvis elevsammensætningen er svagere end på den gamle,« siger Andreas Bjerre-Nielsen, der er adjunkt i økonomi og social datavidenskab ved Københavns Universitet og sammen med Mikkel Høst Gandil er forfatter til arbejdspapiret.

Mange indvandrere fravælges

 Mens familierne reagerer stærkt på at blive flyttet til skoledistrikter med en lavere socioøkonomisk status og mange ikke-vestlige indvandrere, lader forældrene til gengæld ikke til at reagere på den faglige kvalitet af den nye skole: “Et af de vigtigste argumenter for det frie skolevalg har været, at forældrene ville vælge de skoler, hvor eleverne lærte mest, men umiddelbart ser det ikke ud til at være tilfældet. Skolernes evne til at løfte elevernes faglige niveau lader ikke til at betyde så meget for forældrene, og det var vi lidt overraskede over,« siger Andreas Bjerre-Nielsen. Læs resten

Udgivet i Politik / Lovgivning, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Uddannelse

Social kontrol

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye:

 “Man kan gå efter sine drømme i Danmark. Her er man ikke underlagt middelalderlige normer om, hvad kvinder skal” .

 

I januar 2020 udgav VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, en rapport, der dokumenterer, hvordan visse indvandrerkvinder i årevis er fanget i religiøse ægteskaber præget af vold.

Der er et ordsprog på arabisk, der lyder, “jo mere du slår til olivenolien, jo sødere bliver den”.  Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Menneskerettigheder, Religion / Ideologi, seneste, Statistik, Ægteskab / skilsmisse, Ære

Migranternes pengeoverførsler

Undersøgelser viser, at migranters pengeoverførsler forbedrer fattige familiers levestandard og ernæring

Ofte bliver pengene brugt til børns uddannelse

 

Migranter sender rekordsum hjem
Tal fra Verdensbanken: Pengeoverførsler fra migranter til deres hjemlande udgjorde sidste år 706 milliarder dollars, hvoraf et historisk højt beløb på 554 milliarder dollars blev sendt til lav- og middelindkomstlande.

I 2019 oversteg den samlede sum af pengeoverførsler fra migranter til lav- og middelindkomstlande de direkte udenlandske investeringer. Læs resten

Udgivet i Migranter, seneste, Økonomi

Det danske civilsamfund ændres

Civilsamfundet er opstået nedefra og  senere understøttet af staten

Professor Lars Bo Kaspersen: “Vi må forstå, at de forskellige perspektiver på civilsamfund udtrykker forskellige borgeres visioner, interesser og drømme. Derfor må vi undersøge, hvordan de meget forskellige ”civilsamfund” har bidraget til Danmarks udvikling, hvilken rolle de vil spille fremadrettet, og hvilke funktioner de forskellige civilsamfundsopfattelser vil opfylde i dag og i fremtiden.”

I næsten 150 år har dele af civilsamfundet  været et af Danmarks væsentligste aktiver i forhold til at rodfæste os, til at give dagligdagen indhold, skabe sikkerhed og tryghed og styrke det demokratiske sindelag. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Politik / Lovgivning, seneste

Afvisning af kultur er ikke racisme

Er der nogen grund til, at danske vælgere skulle antage, at tilvandrede muslimer vil kunne forme attraktive samfund i Vesteuropa?

Se på praksis. Den taler altid sandt.

 

Kirsten Damgaard ,  kulturpsykolog

 

Uden bedre integration af allerede herboende folk med andre værdier og andre loyalitetsstrukturer samt uden opbremsning af uvelkomne migranter er det ikke muligt at beskæftige sig med de andre store politikområder som ulighed og klima.
Når en del danskere vægtede at stemme på partier, der har som mærkesag at begrænse antallet af muslimer i Danmark, kan det have mange legitime årsager.

 

Intet samarbejde

Filosof Kai Sørlander har peget på, at uden bedre integration af allerede herboende folk med andre værdier og andre loyalitetsstrukturer, samt uden opbremsning af uvelkomne migranter, er det ikke muligt at beskæftige sig med de andre store politikområder som ulighed og klima. Der vil nemlig hverken være offervilje, økonomi eller evne til at samarbejde om de nødvendige omstillinger. Som Utku Hayri Güzel, cand.mag. i mellemøststudier, forklarer om muslimer: »Vi er vidt forskellige og i evig konflikt med hinanden.« Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Damgaard, Kirsten, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, Religion / Ideologi, seneste

Covid-19 rammer indvandrere hårdere

Hellere rask og rig  end syg og fattig…

af Kirsten Damgaard, cand.pæd.psych.

Op til 1.maj 2020 tegnede kommuner på Vestegnen ved København sig for flest covid-19 smittede i Danmark : Glostrup, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund og Ishøj. Udvides listen til top-20, er alle Vestegnens kommuner med.
Den vestlige verden frygter for virussens indtog i den tredje verden, men der er også 3.verdensborgere i EU. Borgere med lav løn og ringe uddannelse er både mere sårbare og mere eksponerede for infektionssygdomme. Det er heller ikke de ufaglærte, der kan arbejde hjemmefra, og de bor ofte tæt. Den andel der er analfabeter aner ikke hvad virus eller bakterier er, og har ringe viden om kroppens opbygning og funktion. Desuden bor mange indvandrere flere generationer sammen eller som udvidet familie i en lejlighed. Og gadebilledet lige nu viser at unge drenge – der i højere grad end piger færdes i flokke – ofte ikke respekterer den påbudte afstand på to meter, til folk man ikke deler gadedørsnøgle med. Blandt etniske danskere bor kun ca. 4 procent af ældre sammen med et voksent barn, ofte en enlig søn.                                                                                                                                Der er altså rigtig meget kultur og livsstil, der påvirker den enkeltes sårbarhed og udsathed for smitte.

Tilføjelse 11.05.20 sådan fordeler de smittede sig:

Opgørelse fra Statens Seruminstitut (SSI) er foretaget på grundlag af tests i perioden fra den 6. marts til den 4. maj.

Den er gennemført således, at antallet af testpersoner i de tre grupper, altså danskere, ikke-vestlige og vestlige, svarer til deres andel af befolkningen.

I alt blev 8.231 personer konstateret smittet, og de fordeler sig således:

Dansk herkomst: 6.409 smittede. Det svarer til 78 procent af de smittede i forhold til deres andel af befolkningen på 86 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere: 1.505 smittede. Det svarer til 18 procent af de smittede i forhold til deres andel af befolkningen på ni procent.

Vestlige indvandrere og efterkommere: 317 smittede. Det svarer til fire procent af de smittede i forhold til deres andel af befolkningen på fem procent.

Næsten halvdelen af de ikke-vestligt smittede kommer fra fem lande

Det er stort set de samme, der også er overrepræsenterede i kriminalstatistikkerne og som fuldtidsforbrugere af offentlige ydelser:

Det drejer sig om følgende fem grupper:

Tyrkere: 253 smittede. Pakistanere: 167 smittede. Irakere: 122 smittede. Marokkanere: 98 smittede og somalierne med 98 smittede.

***tilføjelse slut. kilde: Den korte Avis https://denkorteavis.dk/2020/ssi-bekrafter-nu-er-der-tal-paa-bordet-det-er-isaer-ikke-vestlige-indvandrere-der-baerer-corona-smitte-oplyser-statens-serum-institut

 

Samme billede
Problemet er det samme i vore nabolandes ghettoer. Fx publicerede Sveriges Sundhedsstyrelse 14. april en rapport, der viser at en uforholdsmæssig stor andel af indvandrere specialt fra Somalia,Irak og Syrien var blandt de svenske hospitalers registrerede tilfælde af covid-19 tilfælde.Interessant er det at somaliere kun udgør en halv procent af indbyggertallet i Sverige, men 5 procent af de bekræftede sygdomstilfælde. Hvor er de indvandrede iranere i det billede? De er almindeligvis veluddannede. Læs resten

Udgivet i Damgaard, Kirsten, Migranter, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi