Tyskere ønsker flygtningestop

73 procent frygter  kriminalitet og terrorangreb

          Det pragmatiske indvandringsland

  • Hedder rapporten fra  2019 lavet af den socialdemokratiske Friedrich-Ebert-Stiftung*, baseret på telefoninterviews ( 15. november til den 11. december 2018) med 3000 stemmeberettigede tyskere landet over
  • 56 procent mener, at Tyskland har taget imod for mange flygtninge og ikke bør modtage flere for indeværende, mens 27 procent er uenige i dette, og 14 procent svarer ved ikke. Afvigelsen fra 100 procent skyldes afrunding. Læs resten
Udgivet i Demografi, Flygtninge, Psykologi, seneste, Statistik, Tyskland

Næsten 700.000 er indvandret på 30 år

Citat :  “Mellem 1990 og 2019 er befolkningstallet steget med 670.672 indbyggere i kraft af indvandringen” Læs resten

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik

Folkekirken

Under 60 procent af børnene bliver døbt før det fyldte 1 år

Under enevælden var der ikke noget, der hed kirkemedlemskab. Der fandtes ikke en ”kirke” i moderne betydning af ordet, men kun ”kongens religion”. I Danske Lov af 1683 betyder ordet ”kirke” kirkebygning. Indtil Grundloven af 1849 var alle indbyggere indlemmet i ”kongens religion”, som var evangelisk-luthersk af konfession. Levede indbyggerne ikke op til den forordnede kirkelige adfærd, var sanktionerne strenge, i sidste instans landsforvisning.

Undtagelserne var få, små og velafgrænsede til nogle håndfulde jøder, katolikker, reformerte og baptister, som havde fået særlig tilladelse til at stå uden for kongens religion – under strengt statstilsyn. I 1849 kunne ”afvigerne” tælles i promiller, og først omkring 1880 nåede man op på 1 procent medlemmer af andre trossamfund, mens praktisk talt alle andre var ”medlemmer” af folkekirken. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Organisationer, Religion / Ideologi, seneste, Statistik

Trossamfunds rettigheder

Udsnit af rettigheder for anerkendte trossamfund

  • En religiøs forkynder kan søge om tilladelse til at vie par.
  • En religiøs forkynder kan søge om opholdstilladelse i Danmark.
  • Et anerkendt trossamfund har mulighed for at få skattemæssige fordele.
  • Det er muligt at oprette begravelsespladser og plejehjem. Som trossamfund har man mulighed for at låne eller leje lokaler af folkekirken eller kommunen.
  • Det er også muligt at få tilskud til andre aktiviteter og til efteruddannelse af medarbejdere.

Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Organisationer, Religion / Ideologi, seneste

Bagstræveriske islam

Religionen islam udgør det cement, der holder det kvindefjendske hierarki i den arabiske verden sammen

af   Hanna Ziadeh      ph.d. i arabisk historie og menneskerettigheder

Der findes ikke et eneste menneskeretsligt instrument, som ikke indeholder mindst et muslimsk forbehold, og talrige prydes af vigtige forbehold såsom hjørnestenen i beskyttelse af kvinderne fra vold og diskrimination, CEDAW, af 1979. Listen af forbehold og forbeholdne lande er stigende. Læs resten

Udgivet i Arabere, Filosofi/ Etik, Køn, Menneskerettigheder, seneste, Ziadeh;Hanna

Integrationsbarometer

En tredjedel unge ikke-vestlige finder religion vigtigere end dansk lov

Demokratiet falder i værdi

Københavns Kommunes Integrationsbarometer 2018 anser  15 af 26 mål i integrationsindsatsen 2015-18  for opnået. Tilbage står fem mål, som ikke er indfriet, mens seks punkter er blevet givet den gule farve, fordi der ikke »har været en signifikant udvikling, eller at målet ikke er nået til trods for en positiv udvikling«.

Unge med ikkevestlig baggrund

Blandt de røde punkter finder man diskrimination og styrket medborgerskab. Således angiver 51 pct. af de adspurgte 18-29-årige københavnere med ikkevestlig baggrund, at de inden for det seneste år har følt sig diskrimineret. I 2015 lå andelen på 43 pct.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Politik / Lovgivning, seneste, Statistik

Indvandrere på lærerstudiet

Flere indvandrere og efterkommere på læreruddannelsen

  • I 2008 var der i alt 12.529 lærerstuderende på landets seks professionshøjskoler, hvoraf 853 var indvandrere og efterkommere. I 2018 var der i alt 11.902 lærerstuderende, hvoraf 1374 var indvandrere og efterkommere, svarende til en stigning fra 6,8 til 11,5 procent. 40,9 procent af de 1374 går på Københavns Professionshøjskole.
  • På alle videregående uddannelser var der i 2008 27.628 indvandrere og efterkommere ud af 201.242 studerende. I 2017 var der 52.244 indvandrere og efterkommere ud af 271.621 studerende, svarende til en stigning fra 13,7 til 19,2 procent.

En fordel kan være at den to-sprogede lærer kan støtte to-sprogede elever fra samme sproggruppe med deres tilegnelse.

En anden fordel kan være at danske elevers kulturelle horisont udvides, hvis det da ikke blot bliver, som da tidligere minister Manu Sareen i anledning af sin udgivelse Perker-Kanon forklarede om baggrunden : “Når man spørger danskerne : “hvad er det positive du kan sige om etniske minoriteter ? ” så kan de stort set kun nævne én ting, og det er mad “( TV2/Lorry   01.02.06). Altså de sædvanlige 3 M’er  mad, musik og mavedans som frem-hæves som berigende.

 

Bagdelen kan være, at ikke alle nye lærere vil leve op til folkeskolens formålsparagraf med åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

kilde: Thomas Kellerman Hansen: Flere med udlændinge baggrund begynder på lærerstudiet. Kristeligt Dagblad 15.03.19

Udgivet i Arbejde, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik

Asylansøgninger 2010 – 2018

2010:    259.630

2018:    637.895

 

Samlet antal asylansøgninger i EU-lande

2010   259.630

2011   309.040

2012   335.290

2013   431.095

2014   626.960

2015  1.322.845

2016  1.260.910

2017   712.235

2018   637.895

Kilde: Jyllandsposten 07.03.19.Tallene er hentet hos  Eurostat 

Udgivet i Demografi, Flygtninge, Migranter, seneste, Statistik

Børn med forældre på kontanthjælp

80 pct. af de børn, som lever i familier, hvor begge forældre er på kontanthjælp, har ikkevestlig baggrund

På baggrund af tal fra Danmarks Statistik har arbejdsgiverforeningen regnet sig frem til, at der i marts 2018 var 14.640 børn, som havde forældre, hvor begge var på kontanthjælp. Af dem udgjorde ikkevestlige børn godt 80 pct. hvilket er ca. 12.000.

I analysen fremgår det også, at børn med ikkevestlig baggrund i 2013 tilsvarende udgjorde 55 pct. af de børn, hvor begge forældre modtog kontanthjælp.

Antallet af børn med henholdsvis dansk og ikkevestlig baggrund, der lever i en familie, hvor begge forældre er på kontanthjælp, er faldet fra 18.790 i marts 2016 til 14.640 i marts 2018. Læs resten

Udgivet i Arbejde, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Efterkommere på offentlig forsørgelse

Mandlige og  kvindelige ikke-vestlige efterkommere står i stort tal uden for arbejdsmarkeds- og uddannelsessystemet

Mange er ude af stand til at forsørge sig selv

Blandt de 25-årige ikke-vestlige efterkommere var 24,2 procent af mændene og 23,1 procent af kvinderne hverken i beskæftigelse eller uddannelse i november 2017. Læs resten

Udgivet i Arbejde, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi