Adoption fra Afrika

Internationale adoptioner er faldet til ca. 12.000 årligt

Er internationale adoptioner  en form for tvangs-migration, som skal hjælpe barnløse vesterlændinge?

Nogle hævder at den oprindelige juridiske betydning af ordet adoption forudsætter samtykke fra begge parter – den adopterede og den adopterende.

I Danmark fylder internationalt adopterede mere end gennemsnitligt i det psykiatriske system (selvmord, selvmordsforsøg, kønsproblematikker, alkohol-stof misbrug) og de anbringes også videre på børnehjem og i plejefamilier. Læs resten

Udgivet i Adoption, Afrikanere, Demografi, seneste

EU’s Tyrkiet aftale i grus

EU’s Tyrkiet-aftale

  • Blev indgået i marts 2016 og betyder blandt andet, at Tyrkiet skal tilbagetage migranter og flygtninge fra Grækenland. EU sender i alt cirka 45 milliarder kroner til Tyrkiet, der også går til at forbedre forholdene for flygtninge i landet.
  • Fra 2016 til september 2019 er kun 1914 personer blevet sendt retur til Tyrkiet.
  • I alt er 108 personer blevet tilbagesendt i 2019 – kun 7 i september. I 2016 var tallet 801.

Tal fra  FN’s Flygtningehøjkommissariat.Her citeret fra Kristeligt Dagblad 09.10.19

***

Ifølge udviklingsminister Rasmus Prehn har Danmark støttet med  humanitær bistand på tre milliarder kroner fra 2011 og til dato til Syrere. ( kronik Kristeligt Dagblad 07.10.19)

Udgivet i Flygtninge, seneste, Statistik

Flere penge til indvandrer-børnefamilier

 Nyt børnetilskud på 550-700 kr. om måneden pr. barn 

Aftalen om et midlertidigt børnetilskud, der effektueres fra januar 2020, blev indgået af partierne i rød blok den 3. september.  JyllandsPosten har afdækket, at                                63 pct. af målgruppen for den nye ydelse har ikkevestlig herkomst,               mens 2 pct. har vestlig herkomst og 35 pct. dansk herkomst.

Læs resten

Udgivet i Politik / Lovgivning, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Læger uden danskkundskaber

I 2017 arbejdede godt 23.000 læger i Danmark på et hospital i den regionale sektor eller som alment praktiserende læge eller praktiserende speciallæge i den private sektor.3.700 af dem var indvandrere, heraf 2.100 indvandrere med udenlandsk lægeuddannelse. De fleste arbejder i landkommunerne.

Det er regionernes ansvar at lægen kan varetage sit job forsvarligt.

Læs resten

Udgivet i Arbejde, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

Mangfoldighedsfundamentalister

Dialog?  Brobygning?  Åndsfrihed?

“Jeg mener samtidig, at det er noget sludder, at man nødvendigvis skal rykke sig selv, når man møder nogen, der mener det modsatte “

Morten Vestergaard  på JyllandsPosten har interviewet præst Henrik Højlund ( 59 år, opvokset i Hirtshals, cand.theol. i 1987)  der fortrak væk fra Nørrebro efter et års virke.

Er du så ikke også fundamentalist som dem, du kalder mangfoldighedsfundamentalister?

»Jo, jeg er også fundamentalist. Hvilket vil sige, at jeg også har uopgivelige fundamentale forestillinger om tilværelsen. Problemet med mangfoldighedskulturen er, at den foregiver at være det stik modsatte af fundamentalistisk. Den er åben, fri, grænseløs. Den giver plads til alle holdninger. Den siger, at tilværelsen og sandheden er relativ og individuel. Ingen kan hævde en objektiv sandhed for andre. Og så ender det med lige netop at blive en meget objektiv og afgrænsende sandhed.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Kultursammenstød, Personlige beretninger, Religion / Ideologi, seneste

Danske is-krigere

Danskere i Syrien

Mindst 158 personer fra Danmark er siden sommeren 2012 udrejst til konflikten i Syrien og Irak for at tilslutte sig Islamisk Stat eller en anden militant islamistisk gruppe.

Aktuelt befinder 36 voksne, som udrejste fra Danmark, sig fortsat i eller omkring konfliktzonen. 26 er danske statsborgere.

12 af de 26 danske statsborgere er tilbageholdt, 14 er på fri fod.

Derudover befinder ca. 40 børn af danske statsborgere sig i eller omkring konfliktzonen.

Læs resten

Udgivet i IS, Krig / Sikkerhed, Kurdere, Menneskerettigheder, seneste, Statistik

Indvandrerpiger

Tre ud af fire unge kvinder med ikke-vestlig indvandrerbaggrund bliver mønsterbrydere.

Det gælder to ud af tre kvinder fra ufaglærte etnisk danske hjem.

Læs resten

Udgivet i Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik

Vold og ære

Litteratur om køn, ære, partnerskab og vold

Forståelse af indvandrernes /efterkommernes situation                                            Kulturteori. Richard Schweder : Culture Theory 1984 og R.A Shweder, J.W Stigler , G.Herdt ,1990 Cultural Psychology : Essays on Comparative Human Development; og antropologisk psykologi  Bradd Shore : Culture in mind : Cognition, Culture and the problem of Meaning 1996 , Hans Gullestrup : Kultur, kulturteori og kulturanalyse 1992

Identitetsteori .Jeppe Sinding Jensen : Towards a Contemporary Understanding of the Islamic Concept of Person 1990 (artikel i antologi),  og Anders Lange  & Charles Westin : Etnisk diskriminering och social identitet : forskningsöversikt och teoretisk analys 1981 og Yvonne Mørck : Køn, Kulturel loyalitet og multikulturalisme 1996.

Kaste-, distrikt- og klanstrukturers indflydelse på ære, status, prestige, autoritet m.v  hos pakistanere  beskrives i Pnina Werbner : Imagined  Diasporas among Manchester Muslims 2002 og i The Migration Process 1990. Læs resten

Udgivet i Anmeldelser, Køn, Psykologi, seneste, Ære

Tænkning før tro

Vi lever i en postsekulær virkelighed, for religion fylder i det offentlige rum og influerer på politik

 

”Den politiske debat kan klart være mere informeret om nogle af de emner (kønsopdelt svømning og burkaforbud samt andre moralske anliggender red.Kirsten Damgaard ), der diskuteres. Min kritik går særligt på de politiske argumenter, der tit får lov til at køre på et populistisk niveau, hvor der ofte mangler en historisk baggrund for at forstå, hvad det er for nogle betragtninger, der er i spil, og hvad det er for nogle værdier, de hviler på”, siger Lars Albinus religionsvidenskabelig forsker.

Religion er ikke blot kirke og trosforestillinger. Det er overleverede værdier og tanker, som har været med til at forme vores retssamfund og liberale demokratier i Vesten, fortsætter han. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Religion / Ideologi, seneste

Kulturelle normer hos ikke-feminister

Hver fjerde borger i Sverige har indvandrerbaggrund.

Gang på gang er modstridende svenske værdier kollideret i den offentlige debat. Man ønsker demokrati og ligestilling, samtidig med at man ønsker respekt for kulturforskelle; man hylder traditionen for religionskritik, samtidig med at man kræver beskyttelse af minoriteter og deres religion.

»Mit parti (det socialistiske Vänsterpartiet K.D) vil ikke kritisere de normer, der ligger bag æresforbrydelser og børneægteskaber, fordi det foregår blandt minoriteter. Partiet har forladt sin ideologi til fordel for iden­titetspolitik og kulturrelativisme. Jeg er en socialistisk, marxis­tisk feminist. Jeg har kæmpet imod fundamentalister, siden jeg var 13 år gammel, så selvfølgelig vil jeg ikke holde mund i et demokrati,« siger Amineh Kakabaveh.

»Det er den samme konflikt, der gentager sig med nye personer. De svenske partier har svært ved at håndtere folk som Amineh, der er kommet med en stærk venstreorienteret baggrund fra Mellemøsten. Når de vil videreføre deres holdninger her i Sverige, får de at vide, at det er følsomt at tale om religion. Der er feminister, som kommer til det her storslåede feministiske land og oplever, at æreskonflikter ikke er noget, man skal tale om,« siger Sakine Madon politisk chefredaktør på Upsala Nya Tidning

 

Respublica anbefaler at læse artiklen i sin fulde længde.

kilde: Leny Malacinski   :Et spørgsmål om ære. Weekendavisen 13.september 2019

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Filosofi/ Etik, Kultursammenstød, Køn, Menneskerettigheder, Psykologi, seneste, Sverige