Bøn i skolen

Det er ikke diskrimination, at en uddannelsesinstitution forbyder  udførelse af religiøse ritualer på skolens område

Det har Ligebehandlingsnævnet netop udtalt i en principiel afgørelse

Muslimsk bøn er således et personligt privat anliggende, der ikke vedkommer undervisningsinstitutionen.

Af  Kirsten Damgaard, religionslærer cand.pæd.psych.

I sommeren 2015 besluttede ledelsen på det tekniske H. C. Ørsted Gymnasiet at forbyde skolens elever at udføre religiøse ritualer eller missionere på skolen. Det førte til, at en af skolens muslimske elever klagede til Ligebehandlingsnævnet.

»Det var nævnets vurdering, at ordensreglernes forbud mod udøvelse af religiøse ritualer er objektivt begrundet i et sagligt formål om at sikre et trygt læringsmiljø med klare rammer, der tilgodeser elevers og ansattes forskellighed,« hedder det bl. a. i nævnets afgørelse, som blev truffet med stemmerne fire mod én. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Damgaard, Kirsten, Politik / Lovgivning, seneste

Befolknings-import

I 2060 vil hver femte dansker – godt 20 procent af befolkningen – være indvandrer eller efterkommer.

I dag gælder det for 13 procent af den danske befolkning.

Næsten hver ottende borger – 12% –  vil være fra ikke-vestlige lande, hvilket i dag gælder for godt 8 % af befolkningen.

Sådan lyder en befolkningsfremskrivning i et svar til Folketinget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet baseret på tal fra Danmarks Statistik (DST), som Berlingske har bedt ministeriet uddybe.

kilde b.dk  01.05.17

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik

Østarbejdere får dagpenge med hjem

kilde Bent Winther  b.dk 02.05.17

Udgivet i Arbejde, Velfærd / Offentlig økonomi

Mister jobbet

Flygtninge mister tilknytning til job efter ti år i landet

Flygtninges beskæftigelse begynder at falde, når de har været flere år i Danmark.
Det viser en ny undersøgelse fra Nordisk Ministerråd, der offentliggøres onsdag (26.04.17).

Undersøgelsen viser, at omkring 40 procent af alle flygtninge og familiesammenførte efter otte år i Danmark er i arbejde. Hos mændene er det 55 procent, der er i arbejde.

Efter 15 år er antallet af mænd med job dog faldet til omkring 44 procent. Læs resten

Udgivet i Arbejde, Flygtninge, seneste

Romaer og danskere

Den 36-årige Alex Zoltán Vigh kommer fra Rumænien.

De seneste tre år har han opholdt sig i Danmark i et par måneder ad gangen for at leve som pantsamler, mens han sover og spiser på en varmestue i København.

Føler du, at danskerne behandler dig dårligere end tidligere? »Nej, slet ikke. Nogle danskere er blevet grovere, og mange tror straks, at jeg er kommet hertil for at stjæle.    Men generelt er det ikke værre.«

24.09.14  Julie Fogde. Jyllands-posten

Udgivet i Psykologi, Rumænere/romaer

Danskere er forbeholdne overfor muslimer

Danske forældre er blevet mere forbeholdne over for at byde en muslim indenfor i familien.

Det viser to meningsmålinger, der er foretaget med otte års mellemrum.

Ved målingen i 2006, som Rambøll udførte for Jyllands-Posten, var det 62,4 pct. af danskerne, der svarede ja til, at de kunne acceptere, at deres datter blev gift med en muslim.

I en ny måling, som Wilke har foretaget for Jyllands-Posten, er det imidlertid kun 43,8 pct., der svarer ja på spørgsmålet. Det er et fald på næsten 20 procentpoint.

kilde: Orla Borg og Martin Johansen:Danskerne er blevet mere skeptiske over for ægteskaber med muslimer. 26. december 2014 Jyllands-Posten 

***

Danskerne er for tolerante over for herboende muslimer

Hver tredje dansker mener ifølge ny Gallupmåling, at vi danskere er for tolerante over for herboende muslimer, skriver Berlingske.

Det er ikke kun på den yderste højrefløj, at danskerne svarer, at vi i Danmark tolererer for meget, når det handler om muslimers gøren og laden.

Ifølge den nye undersøgelse, som TNS Gallup har foretaget for Berlingske, er det adspurgte danskere bredt over hele det politiske spektrum, der mener, at danskerne er for tolerante.

kilde:  16. oktober 2013 Information. Michelle Færchmichf

Udgivet i Psykologi, seneste, Statistik

Danskernes socialkarakter

Hvad synes De bedst om ved Danmark?

»Danskerne er meget ordentlige og meget ærlige. Det er dyder, som virkelig er levende her.Vi ser det også i de internationale ranglister, at I topper med hensyn til frihed fra korruption og tillid mellem mennesker. Det er vidunderligt, og som nordtysker føler jeg mig meget beslægtet med danskerne.« sagde Claus Robert Krumrei ,tysk ambassadør i Danmark.

Jesper Vind Den europæiske mission   21. april 2017 Weekendavisen

***

CIA: Danskerne er ryggesløse spioner

Afsløring. En CIA-rapport fra Den Kolde Krig beklager, at det er svært at hyre danske spioner:

Danskere er pacifistiske og selvtilstrækkelige og kerer sig ikke om en større sag. De forsøger at dække sig ind.

Det er ikke nemt at være CIA-agent i Danmark.For danskerne er forbistret svære at hyre som spioner og også ryggesløse, hvis det brænder på. Danskerne vil i bedste fald samarbejde, men de vil ikke forpligte sig – og glem alt om at appellere til en større sag og en bedre moral. Det tænder dem ikke.

»Vi har gennem årene rekrutteret en række villige kollaboratører, men kun ganske få spioner i klassisk forstand,« konkluderer en lokal CIA-leder i rapporten »Scandinavians as Agents«. Rapporten, der er fra 1971, er et hemmeligt amerikansk arbejdsredskab, som på et kritisk tidspunkt under Den Kolde Krig forsøgte at vurdere skandinavernes anvendelighed som spioner. Rapporten er siden blevet afklassificeret og arkiveret.

kilde: Poul Høi   22. februar 2015 Berlingske  Poul Høi.

Udgivet i Civilsamfundet, Personlige beretninger, Psykologi, seneste

Asyl

EU gav asyl til over 700.000 personer i 2016

Sverige tog forholdsmæssigt flest

Udgivet i Demografi, Flygtninge, seneste, Statistik, Sverige, Tyskland, Uncategorized

Udvisning

“Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har endnu en gang gjort det, som danske politikere er så trætte af: Afsagt en dom, der medfører, at den stramme danske udlændingepolitik bør lempes.

Som beskrevet i Information har domstolen vurderet, at det var i strid med en alvorligt kræftsyg georgisk mands menneskerettigheder, at de belgiske myndigheder ville udvise ham uden at have undersøgt, om han kunne modtage en rimelig behandling i sit hjemland. Og det betyder ifølge juridiske eksperter, at Danmark heller ikke længere kan hjemsende alvorligt syge udlændinge uden at have sikret sig, at de kan få adgang til den behandling, de har brug for.”

Uddrag af leder En god dom af -Geist- i Information 26.04.17

***

Ifølge seniorforsker og ph.d. Peter Vedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder vil dommen formentlig indebære, at Danmark fremover må give såkaldt humanitær opholdstilladelse til mellem 100 og 200 personer om året – personer, som med myndighedernes nugældende praksis i stedet får afslag.

kilde:Ulrik Dahlin: Jurister: Danmark må ændre praksis efter dom fra menneskerettighedsdomstolen . 24. april 2017 Information.dk

***

Somalia

De danske udlændingemyndigheder genbehandler i øjeblikket 800 somalieres opholdsgrundlag og har foreløbigt udvist 57.

kilde: 24.04.17 Jyllandsposten

Udgivet i Uncategorized

Nigeria igen igen

Hvor stærke skal vi være i kampen mod menneskehandel?

01.12.15

I sidste uge besøgte jeg ProVest i Fredericia. ProVest er et rådgivnings- og sundhedstilbud til migrantsexarbejdere og ofre for tvangsarbejde og menneskehandel.

 I 2014 blev 71 personer vurderede som handlede i Danmark. Bag dette tal gemmer der sit højst sandsynligt et meget stort mørketal, af mennesker som er handlede, men som aldrig kommer i kontakt med myndighederne.

Naturen af menneskehandel er grænseoverskridende. Af de 71 personer, der blev vurderet handlede i Danmark i 2014 var langt hovedparten fra Nigeria. Men også EU-landet Rumænien optræder i statistikken. 80 % af de handlede mennesker i Danmark er blevet handlet med henblik på prostitution. Det svarer til de europæiske statistikker, hvor omkring 80 % af alle handlede mennesker handles til prostitution.

 

Udgivet i Afrikanere, seneste, Sexhandel / Menneskehandel