Muslimers manglende integration

 

Særkrav    Segregering    Mindreværdskomplekser

Autoritetetstro       Fjendtlighed  overfor Vesten

 

Hvorfor er det så vanskeligt for mange muslimer at blive velfungerende integrerede borgere i vestlige samfund? Og hvorfor har den muslimske verden oplevet en kolossal nedtur over de seneste 100 år, hvor stort set alle muslimske lande i Nordafrika og Mellemøsten er fejlslagne stater præget af borgerkrig, undertrykkelse og fattigdom?

Ruud Koopmans (født i 1961). Professor i sociologi ved Humbolt-Universitetet i Berlin. Leder af afdelingen for migration, integration og transnationalisering interviewes.

 

 

I din bog gør du op med den udbredte forestilling om, at vestlig imperialisme er årsag til den muslimske verdens kollaps. Hvorfor ikke?

”Jeg skelner mellem to kategorier. Psykologisk er det klart, at det spiller en rolle. Ydmygelsen over ikke bare koloniseringen, men også nederlagene i Første Verdenskrig, de militære nederlag til Israel spiller en central psykologisk rolle for mange arabere og tyrkere. Det har skabt et mindreværdskompleks, som ofte kan lede folk i autoritær retning og forsøge at finde fælles styrke i fjendtlighed over for Vesten.

Men rent sociologisk og empirisk er der meget lidt, som tyder på, at den muslimske verdens aktuelle problemer hænger sammen med vestlig kolonisering. For det første er der mange områder i verden, der også blev koloniseret, som siden har oplevet en anden og mere positiv udvikling. Og hvis du sammenligner de muslimske lande, som har oplevet forskellige grader af kolonisering, er det ofte lande med høj grad af kolonisering, som har klaret sig bedst. Kolonisering er en variabel, der har påvirket landene forskelligt, men langtfra entydigt negativt. Læs resten

Udgivet i Arabere, Historie, Koopmans,Ruud, Kultursammenstød, Psykologi, seneste

Asylsøgere

Mere end 21.000 asylansøgninger er indgivet i forbindelse med flygtningeboomet og migrationsstrømmen mod Danmark i 2015.

10.849 fik asyl, hvoraf 10.321 personer af dem fortsat er her i 2020.

Af disse er 42,8 % i job.

kilde: Kristeligt Dagblad 09.09.20  via Videnscenter for Integration. 

Udgivet i Afrikanere, Arabere, Migranter, seneste, Statistik

Kulturel tilegnelse

Kulturel tilegnelse eller på engelsk “cultural appropriation” –  når elementer fra én kultur anvendes af personer fra en anden kultur – er omdiskuteret.

Mens en universitetslektor underviste i blandt andet Afrikas historie, udgav hun sig løgnagtig for at være sort.

Jessica Krug erkender: ” Jeg har undertrykt min levede erfaring som et hvidt jødisk barn i forstæderne i Kansas med en række identiteter, som jeg påtog mig, og med en sorthed, som jeg ikke havde nogen ret til at gøre krav på”.

Krug, som har lys hud, siger, at hun uretmæssigt har påtaget sig “nordafrikansk sorthed, sorthed med amerikanske rødder og derefter Bronx-sorthed med caribiske rødder”.

Hun kalder også sig selv for en kulturel “snylter”.

kilde: diverse medier bl.a Kristeligt Dagblad 11.09.20

***

Tanker om ovenstående af kulturpsykolog cand.pæd.psych.Kirsten Damgaard.

Det er åbenbart ganske acceptabelt for mange, at nogen hapser det køn man ikke tilhører, hvis man(d) føler sig som kvinde og omvendt. Det kan også være helt ok at hævde at “Man er jo ikke ældre end man føler sig, vel? ” og derfor optræde umodent og uansvarligt som forælder og holde fest og være kæreste med sin søns ven.  I ligestillingens navn er det er ikke kun mænd, der kan tilkomme unge kærester ,”Mutton dressed as lamb”, siger briterne herom. Michelle Obama + døtre må gerne glatte håret, så det ligner en hvid persons, men det er betænkeligt hvis en dansk psykolog twerker (ryster røv) som en afrikaner i et danseshow. En tyrkisk kok må gerne lave flæskesteg med bruns sovs og rødbeder og servere  det i Danmark. Helt ulogisk måtte en vis afdød amerikansk sanger, født som afroamerikaner, gerne både glatte hår og lysne hud, få plasticoperationer og helt hvide børn på besynderlig vis, uden at nogen råbte op om at det var kulturel tilegnelse af “hvidhed”. Rationalet er at afrikanere lider, og derfor må de gerne efterligne folk der angiveligt sidder på flæsket, nemlig de hvide.

Vi henviser endvidere til artiklen Intersektionalitet   [ videnskabsteori;psykologi] her på siden.

 

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Afrikanere, Kultursammenstød, Psykologi

Intersektionalitet

Offer olympiaden: hvem er det mest synd for?

Rettighedskrav  forener ikke, de splitter

Da den traditionelle marxisme, som havde kolporteret kapitalismekritik og utopi på arbejderklassens vegne, kollapsede i 1970’erne og balkaniseredes i diverse minoritetsfrigørelsesbevægelser, blev det et vigtigt postmarxistisk projekt at forene disse, som det bedst lod sig gøre.

 Det er resulteret i begrebet ”intersektionalitet”, som postulerer et skæringspunkt mellem flere undertrykkelsesforhold, hvor altså dette for eksempel at være en fattig, sort, lesbisk kvinde ikke længere blot ses som en simpel addition af ”fattig”, ”sort”, ”lesbisk” og ”kvinde”, men hvor disse forhold virker forstærkende på hinanden.

Det skulle definere et fællesskab mellem grupperne, men fører faktisk til konkurrence mellem offer-identiteter; Mark Lilla kaldte i bogen ”The Once and Future Liberal” fra 2017 fænomenet en ”offer-olympiade”. Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Menneskerettigheder, Psykologi, seneste, Videnskabsteori

En velfærdshistorie – Tingbjerg

Idealerne om fællesskab lykkedes ikke, fordi folk opfører sig anderledes end forventet

Man kan ikke putte folk i en bås og tro, at de passer ind i ens planlægning

Tingbjerg er ifølge Jannie Rosenberg Bendsen et stykke Danmarkshistorie om, hvordan social- og boligpolitikken i efterkrigstiden blev forenet i målet om at skabe gode, sunde boliger til den almindelige dansker.

Men Tingbjerg med sin smukke kvalitetsarkitektur er endt på ghettolisten.De påtænkte fællesskaber mellem beboere udeblev.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Psykologi, seneste

Tre gange så mange muslimer i Europa

Europa stiger fra 25,8 millioner  muslimer til et sted mellem 58 og 75 mill.

Pew Research Center sætter de muslimske kvinder i Europas fertilitet til 2,6 mod de ikke-muslimske kvinders på 1,6 .

Sverige havde i 2016 en andel af muslimer på 8 % og vil så i 2050 have mellem 20-30 %.       I Frankrig er de tilsvarende tal 8,8% og 18%.                                                                                   I Storbritannien 6,3% og 17%.                                                                                                              I Danmark stiger den muslimske befolkningsandel fra 5,4% til mellem 11% og 14%.

“I alt vil Europa gå fra 25,8 millioner  muslimer til et sted mellem 58 og 75 millioner i 2050 ud af en samlet befolkning på omkring 530 millioner mod 520 i 2016″.

kilde:Per Stig Møller: De fire isbjerge – om verdens største udfordringer.2018 Gyldendal.

 

 

Udgivet i Demografi, Migranter, seneste, Statistik

Kriminalitet hos nye danskere

Indenfor fem  år efter de har erhvervet dansk statsborgerskab:

674 flygtninge og indvandrere blevet dømt 674 seksual- og voldsforbrydelser 

357 blevet dømt for narko

165 personer er blevet dømt for ulovlig våbenbesiddelse.

 

En opgørelse  fra Danmarks Statistik for perioden frem til 2018 viser, at 4.423 personer er blevet dømt for en eller flere overtrædelser af strafloven inden for fem år efter, at de har fået dansk statsborgerskab. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, Psykologi, seneste

Ali’s Danmarkshistorie

“På den måde blev der brugt enorme ressourcer på ingenting. En kæde af mennesker arbejdede med næb og klør for at få disse
nydanskere ud på arbejdsmarkedet og sikre en ordentlig integration, men mageligheden fik dem til at klistre sig til de sorte lædersofaer derhjemme, og skulle det ske, at vi tog kontanthjælpen fra dem, ville de hurtigt få den igen.”

 

Socialrådgiver Alin Aminali (f.1982 i Iran) og uddannet i Århus har skrev en bog “Ali’s Danmarkshistorie” (2019) om sin  ukomplicerede personlige integration, sine forældres udmærkede integration og den manglende integration han i vidt omfang har set hos andre muslimske indvandrere og deres efterkommere.

Vi takker Gads Forlag for venligt at lade os at bringe kapitel 7                                                   ( vi lader sidetallene stå, hvis nogen har brug for at citere) :

Et privilegeret proletariat

I 2013, da jeg havde været i praktik i Silkeborg i nogle måneder, kom jeg til at arbejde med en mellemøstlig familie, der mødte op med en lang række krav til, hvor de skulle bo. De ville maksi- malt have så og så langt til indkøbsmuligheder og ville bo så og så tæt på nogen, de kendte i forvejen. Faktisk ville de slet ikke bo i Silkeborg, men i Gellerupparken i Aarhus, hvor de havde hørt, at der var et godt arabisk miljø. Det rystede mig. De forekom så bekvemme og vidste præcis, hvad de skulle sige og forlange af mig, og det irriterede mig, at det eneste, de gik op i, var at leve i nogle omgivelser, der var så tæt på det Mellemøsten, de var rejst fra, som overhovedet muligt. Det virkede faktisk som det glade vanvid, når jeg samtidig arbejdede med mennesker, der var flygtet fra krig, forfølgelse og nød, og som bare var glade for at have tag over hovedet og opholde sig i et land, hvor byerne ikke stod sønderskudte, og hvor det ikke regnede med granater hver eneste aften. Det var dog kun få borgere, der ikke udviste direkte taknemmelighed. Langt de fleste gjorde, men jeg oplevede indimellem borgere, der mødte op med krav om flere tilskud. De syntes ikke, de havde fået en god nok bolig og tilstrækkelig med økonomisk hjælp. Læs resten

Udgivet i Aminali, Arabere, Flygtninge, Kultursammenstød, Politik / Lovgivning, seneste, Somaliere, Velfærd / Offentlig økonomi

Bander i Sverige

5000 unge mænd er parate til at skyde hinanden

vurderer Sveriges politi

Sveriges næststørste by, Göteborg, er plaget af to grupperinger Backar-banden og Ali Khan-netværket. Begge kriminelle bander, som i flere områder har opsat vejspærringer og kontrolleret forbipasserende.

”I flere årtier er Sverige – gennem indvandringen – blevet bekendt med sociale fænomener som klaner og familienetværk. Fænomener, som i vores land i mange år har været fortid. Og så længe staten og regeringen tillader, at kriminelle fortsat kan operere og udøve vold, vil mange mennesker i vores land leve med en følelse af, at de aldrig rigtig får lov at bo i Sverige. I stedet holdes de fanget i en, for de fleste svenskere, parallel virkelighed, hvor bander kontrollerer din bil, og hvor du kan blive truet på livet, hvis du går til politiet,” fortsætter Adam Cwejman lederskribent på Göteborg-posten

 

Svensk politi  har mellem den 1. januar og den 31. juli i år registreret 195 skudepisoder. Til sammenligning blev der registreret 334 for hele 2019.

”Vi står med 5000 medlemmer af kriminelle netværk i udsatte boligområder, der er parate til at skyde hinanden, det er det grundlæggende problem,” sagde Mats Löfving, leder af politiets nationale operationelle afdeling, Noa, til Svenska Dagbladet.

Flere svenske politikere mener at danskerne implementerer en række mønsterbrydende foranstaltninger for at komme banderne til livs.

 

kilde:   Johan Varning Bendtsen   31. august 2020, Kristeligt Dagblad

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Organisationer, Psykologi, seneste, Sverige

Hadforbrydelser

Ifølge Rigspolitiets seneste årlige opgørelse af hadforbrydelser i Danmark fra 2018 registrerede politiet 449 sager, som kan karakteriseres som hadforbrydelser. Hadforbrydelserne fandt særligt sted inden for kriminalitetstyperne vold, trusler, hadefulde ytringer (straffelovens § 266 b) og hærværk.

Racistisk motiverede hadforbrydelser var den mest udbredte motivkategori i 2018 med 260 sager. Herefter fulgte religiøst motiverede hadforbrydelser med 112 sager og seksuelt orienterede hadforbrydelser med 74 sager.

I forhold til de etniske gruppers størrelse, er jøderne langt hårdere angrebet  Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Jøder, Psykologi, Religion / Ideologi, seneste, Statistik