Flygtninge er dyre

Doktor Joakim Ruist  migrationsforsker på Göteborg Universitet har flere lidt ældre analyser vedrørende Sverige liggende i fuldtekst på sin hjemmeside  https://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xruijo#tabContentAnchor2

Torsdag d.31.06.18 medvirkede han i stats-tv   SVT  program”Aktuellt” og fortalte om sin nyeste rapport (ikke på hjemmesiden endnu).

Han har bl.a opgjort at hver flygtning i gennemsnit koster den svenske stat ca. 53.000 kr. årligt. Læs resten

Udgivet i Arbejde, seneste, Sverige, Velfærd / Offentlig økonomi

Jøder i Sverige forfølges

 I Göteborg er nazisterne få og voldsomme, der er palæstinensiske grupper det største problem.

I Umeå har jøder har problemer med nazister, mens det i Malmø mest er folk med mellemøstlig eller afrikansk baggrund, der står bag.

Trusler har fået den jødiske forening i Umeå til at lukke, og dermed har Sverige ikke længere organiseret jødisk samfundsliv nord for Uppsala.  Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Jøder, Religion / Ideologi, seneste, Sverige

Madeleine Albright ,tidl.USA udenrigsminister og flygtning :

“Det er både rimeligt og uundgåeligt at diskutere omfanget og hastigheden af indvandringen. Selv om det er moralsk anstødeligt at dæmonisere nytilkomne som gruppe, har stater legitime grunde til at bekymre sig om deres kapacitet til at tage imod store mængder af migranter.Det gælder især, når de fleste af gæsterne næppe vil vende hjem lige med det samme.
De europæiske politikere har god grund til at være bekymrede over de senest ankomnes evne til at integrere sig i de nye lande, kvalificere sig til beskæftigelse og bidrage til samfundet.                                                                                                                            Ukontrolleret indvandring skaber samfundsmæssige spændinger, fordi det kræver to knappe goder at leve side om side med fremmede: god vilje og tid.«

kilde : Ole Nyeng : Advarsel fra en heldig flygtning
8. juni 2018 Weekendavisen

Udgivet i Civilsamfundet, Demografi, Migranter, Religion / Ideologi, seneste

Afrikansk migration

17 millioner afrikanere forlod kontinentet sidste år

Migration er vigtig for de afrikanske landes økonomi, fremgår af en ny rapport fra FN’s organisation for handel og udvikling ( Unctad).

Her konkluderes  at Afrika har brug for både regional og global migration, hvis kontinentet skal kunne omstille sin økonomi fra primært landbrug til en bredere palet med industri, handel, service etc.

Niger med byen Agadez er et af vigtigste knudepunkter for migranter, før de begiver sig nordpå gennem Sahara-ørkenen.Unge mænd fra Niger kørte migranter til Libyen eller Algeriet og tjente gode penge. Men nu er de fleste af dem i fængsel.

Arbejdsløsheden steg  efter regeringens 2015 havde aftalt med EU, at migrationen skulle standses mod kompensation. Læs resten

Udgivet i Afrikanere, Arbejde, Migranter, seneste

Algoritme viser job til flygtninge

 Hvis en flygtning skal genbosættes i et vestligt land, hvor er chancen så størst for, at vedkommende vil kunne få et job? Forskere på Stanford University har forsøgt at give svar på dette gennem udviklingen af en algoritme, som udregner sandsynligheden baseret på en lang række faktorer.

Det kan potentielt gøre genbosættelse mere effektivt. Algoritmen er blevet testet i USA og Schweiz, hvor flygtninge normalt bliver fordelt på baggrund af henholdsvis kapaciteter og proportionel fordeling. I begge lande var computerens udregninger i stand til at øge flygtninges mulighed for at finde et job. I USA blev chancen forøget med 25-50 procent og i Schweiz med 73 procent.

kilde: Algoritme viser vej til jobs   11. juni 2018       Udvikling

Udgivet i Arbejde, Flygtninge, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

Syriens-krigernes børn

 IS krigeres børn vil være  impulsive og voldsparate*

Hundredvis af syrienkrigere, som siden 2013 er taget af sted for at kæmpe på jihadisternes side, forsøger efter IS’ fald at vende tilbage til de lande i Europa, hvor de har statsborgerskab, men hvor de ikke føler sig hjemme.

I Danmark skønner PET, at over en tredjedel af de i alt 150 krigere, som skønnes at være rejst til Syrien eller Irak for at kæmpe på Islamisk Stats side er kommet retur. Men  eks-krigerne, kommer ikke hertil alene. I de godt fire år, hvor Islamisk Stat har hærget i Mellemøsten, er der blevet født titusindvis af børn, og mange af disse har forældre** fra et europæisk land og kommer med hertil, når deres forældre søger tilbage.

Det står ikke klart, hvor mange børn, der er kommet til Danmark.

I Frankrig ved man , at det drejer sig om mindst 59 mindreårige franskmænd, og at der stadig befinder sig yderligere 500 børn med fransk oprindelse i krigszonen eller regionen.

Læs resten

Udgivet i Arabere, Psykologi, seneste

Diaspora i Danmark

FN-rapport fra 2017 anslår, at der i perioden 2015-2030 vil blive sendt 42.560 milliarder kroner tilbage til lav-og mellemindkomstlande fra migranter.*

Jacob Jørgensen, der er dansk repræsentant for International Organization for Migration, IOM, forklarer at diasporas en unik mulighed for at bygge bro til udviklingen i deres hjemlande.

” Desværre bliver der alt for ofte kun fokuseret på de negative aspekter ved immigration i stedet for at se på diasporas som en ressource. De er vokset op med danske værdier som lighed mellem kønnene, og de har måske endda fået sig en længerevarende uddannelse her i landet. Samtidig har de stadig en stærk relation til deres oprindelsesland, selvom de har boet i Danmark hele deres liv,” siger Jacob Jørgensen. Læs resten

Udgivet i Afrikanere, Arabere, Flygtninge, Migranter, Organisationer, seneste, Økonomi

150 “danske” syrienskrigere

I Center for Terroranalyses rapport “Vurdering af terrortruslen mod Danmark” fra januar 2018 fremgår det, at der fra Danmark siden sommeren 2012 er udrejst mindst 150 personer til Syrien eller Irak, der vurderes at have opholdt sig hos militant islamistiske grupper.

Kvinder udgør hver syvende af det samlede antal danske udrejste og næsten halvdelen af dem, der nu befinder sig i konfliktzonen.

I alt er godt en femtedel – cirka 30 – stadig i konfliktzonen.

Mindst en fjerdedel formodes dræbt. De øvrige befinder sig i forskellige tredjelande.

(kilde: Jyllandsposten Kronberg Jensen 08-06-18)

Udgivet i IS, Krig / Sikkerhed, seneste, Statistik

Tredjelandes borgere skal integreres i EU

The number of third-country citizens living in the EU in January 2016 was 20.7 million, representing 4.1 % of the EU-28 population (Eurostat, 2017). The largest numbers of non-nationals living in the EU Member States were found in Germany, the United Kingdom, Italy, Spain and France. Non-EU citizens residing in these Member States collectively accounted for 76% of the total of non-nationals living in the EU, while the same five Member States represented 63% of the EU-28’s population (Eurostat, 2017).

læs mere   conferences@publicpolicyexchange.co.uk

The EU has the task to encourage and support the actions of Member States aimed at promoting the integration of citizens of non-EU countries. The EU Integration Action Plan of Third-Country Nationals, published by the European Commission in June 2016, is the most recent document setting the objectives about integration policy, and describing the measures implemented at EU level concerning, among other things, pre-departure and pre-arrival actions, education, employment and vocational training. With specific regard to the promotion of labour market integration, in December 2017 the Commission and the European Social and Economic partners signed the “European Partnership for Integration”, laying down key principles and commitments aimed at enhancing the opportunities for refugees and migrants to participate in the labour market.

Udgivet i Demografi, EU, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste, Statistik

Konkurrerende menneskebilleder

»Ja,« siger Frederik Stjernfelt. »Det, vi ved om Cambridge Analytica, er, at de har udviklet modeller på basis af psykografipersonlighedstræk ud fra måske fem eller syv træk – og beriget dem med facebookdata, de har fået grabberne i, og så har de lavet en taksonomi på 500 personlighedstyper. Det er jo en humanistisk psykologisk ontologi. Det er et stykke humanistisk teoriudvikling.«.

»De færreste tænker over, at der findes konkurrerende menneskebilleder, som støder sammen i debatten, men det kan man blive klar over ved at anlægge et humanistisk idehistorisk perspektiv på debatten« siger Frederik Stjernfelt.

»Kampen om mennesket er både en kamp på humaniora og om humaniora. Humaniora beskæftiger sig jo netop med, hvad det vil sige at være menneske, og som vi viser i bogen, foregår der en evig kamp mellem forskellige mennesketyper. Derfor kan man sige, at humaniora altid er i krise.« »Det er et ontologisk træk ved feltet,« tilføjer Stjernfelt.

bog Frederik Stjernfelt ,David Budtz Pedersen;Finn Collin: Kampen om mennesket.Forskellige menneskebilleder og deres grænsestrid.                   Hans Reitzels Forlag 440 s. 2018

Ovenstående er uddrag fra artiklen Christian Bennike: Den skjulte kamp om at definere mennesket  20. april 2018 Information.Vi anbefaler at læse hele artiklen.

Se endvidere Nils Bredsdorff, afdød RUC forsker og Fariba Parsa, RUC , om islams menneskesyn  her på hjemmesiden.Og Ann Elisabeth Mayer om samme emne.

 

Udgivet i seneste, Stjernfelt, Frederik, Videnskabsteori