Syrere i Tyskland

Syrere i Tyskland

Efter borgerkrigens udbrud i Syrien i 2011 er over 1 mio. syrere flygtet til Europa. Omtrent 770.000 af dem bor i Tyskland.

Omkring 40 pct. af de syriske statsborgere i Tyskland er kvinder. I gennemsnittet er asylsøgerne godt 24 år gamle.

84 pct. af dem er muslimer.

Næsten en tredjedel af dem har afsluttet gymnasiet eller en praktisk uddannelse. Ifølge myndighedernes tal var 131.600 syrere i arbejde i slutningen af december 2019.

Kilde: Informationshjemmesiden https://mediendienst-integration.de/

kilde: 10.sept. 2021 fra Jyllands-Posten ,der på det tidspunkt havde feature artikler om syrere i Tyskland

Udgivet i Arabere, Flygtninge, seneste, Statistik, syrere, Tyskland

Gellerup var en socialdemokratisk drøm

Beboerandelen fra ikke-vestlige lande er 80%

Kollegiet er tomt , ingen ville bo her til sidst

Kirsten Damgaard ,kulturpsykolog : Hærværk, kriminalitet og vold  udøves af beboerne selv. Kopimaskiner, computere og fotoudstyr forsvandt fra beboerforeningslokaler i en lind strøm. Under et foredrag på Århus Universitet for en del år siden, forklarede foredragsholderen, at den store handel ikke foregik i Bazar Vest, det skulle vi ikke tro. Næ, det foregik fra varevogne, der kørte rundt i boligområdet og solgte uden kasseapparat.

Gellerup opførtes 1967-1975

»I Gellerup får De lejlighed med svømmehal (husk badetøj, når De flytter) – De får hobbyrum, fodboldbane, tennisbane, kælkebakke, børneinstitutioner, ungdoms- og interesseklubber. Århus vokser, og om nogle år vil Gellerup være centrum,« lokkede boligforeningen i 1972. Men sådan gik det ikke. Der kom nogle andre beboere, og de brugte det ikke som tænkt.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Kultursammenstød, seneste

Tilvandring svækker vestlige værdier

Migrantstrømmene svækker ikke blot de forladte landes muligheder for positiv forandring, men også vestlige værdiers gyldighed hos os selv. Tilvandringen er nemlig, som identitetspolitikkens ”offerolympiade”, en mine under vores demokrati, for nok hænger demokrati og menneskerettigheder historisk og værdipolitisk sammen, men de to ting er også i modsætning til hinanden: Demokrati hviler på folkesuveræniteten, mens rettighederne vil beskytte individet ved at begrænse det fælles. At den balance er svær, er tydeligt i disse år. Men det er vores opgave i Vesten at finde den, balancen mellem pligt- og rettighedskultur, vægtningen af individuelle over for fælles interesser. Og pendulet svinger allerede. I mellemtiden bør vi arbejde med at forstå, at Vestens vej ikke er universel, blot én af mange mulige. At vores civilisation ikke, som man troede engang, er civilisationen – i bestemt form – men én af flere. Vores.

ovenstående er et lille uddrag af

Henrik Jensen, historiker lektor emeritus forfatter
Se det i øjnene: Vestens værdier er ikke universelle. 23.08.2021 Jyllands-Posten

 

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Historie, Jensen,Henrik, Kultursammenstød, Migranter, seneste

Herboende afghanere

August 2021   (før evakuering til DK)

Knap 20.000 personer i Danmark har afghansk oprindelse, hvoraf ca. 6.000 er efterkommere.

Offentlig forsørgelse 

Markant flere afghanske indvandrere er på offentlig forsørgelse set i forhold til personer med etnisk dansk oprindelse. Sammenlignet med øvrige flygtningeproducerende lande ligger de placeret “midt i feltet”.
Beskæftigelse 

For mænd gælder det, at afghanske flygtninge generelt har den højeste andel i beskæftigelse, når der tages højde for opholdstid. For kvinder er billedet mere broget, men de ligger blandt de bedst præsterende nationaliteter.
Gode skolekundskaber 

Afghanske efterkommere har nogle af de højeste karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve sammenlignet med øvrige nationaliteter fra flygtningeproducerende lande.

Kriminalitet
Afghanske mandlige efterkommere har en af de laveste overrepræsentationer i kriminalitetsstatikkerne, men ligger dog 36 pct. over etnisk danske mænd, når man tager højde for alder og forældres indkomst.

læs mere hos kilden
https://videnscenterforintegration.dk

Udgivet i Afghanere, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

Ghettoens beboere

Andelen af danskere  i ghettoerne er faldet fra  81 %  til  38 %

Siden 2011 har de danske myndigheder hvert år udarbejdet en liste over boligområder, der karakteriseres som ghettoer. Det er almene boligområder, hvor beboerne opfylder forskellige kriterier, fx om lavt uddannelsesniveau og manglende arbejdsmarkedstilknytning. Nogle områder har været på listen flere gange, mens andre kun har været på listen en enkelt gang.

Denne analyse ser nærmere på udviklingen fra 1990 til 2017 i hvem, der er indbyggerne i 53 områder, som mindst en gang fra 2011 til 2017 har været på listen, og følger også udviklingen i hvem, der bor tæt på et af de 53 områder. Der er fokus på herkomst, uddannelsesniveau og indkomst.

Analysens hovedkonklusioner:

10 af 53 områder har været på alle de offentliggjorte ghettolister fra 2011 til 2017, mens 11 områder kun har været det én gang. Læs resten

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik

Islamisk personlighed

https://web.archive.org/web/20051127035127/http://www.wakf.com/bib/barn/index.htm

Her er linket til en håndbog for muslimske forældre som anses for at være “pionerer” , når de skal opdrage deres børn islamisk, i et ellers  individualiseret og folkestyret Europa.

Det er bogen Barn af muslim forældre fra ca. 1981   der er oversat og bearbejdet  fra amerikansk af Mohie ed-Din.

Man kan spørge sig selv om i hvor høj grad rettroende herboende muslimer, her 40 år efter udgivelsen, deler disse vurderinger af det danske samfund, og forsøger at følge bogens  råd og anvisninger.

Her er et citat om Jihad:

“Krigs lignende legetøj i små børns hænder vil blot resultere i udtryk af ikke-kontrolleret vold. Sådant legetøj bør begrænses til de ældre drenge, der har passeret stadiet ” at skyde indianere” og hvis militær leg kan blive ledet ved begrebet om islamisk jihad, som er givet af deres forældre.”

God læselyst!

Kirsten Damgaard, cand.pæd psych.

Udgivet i Anmeldelser, ed-Din, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Indvandrere på førtidspension

Dobbelt så mange indvandrere som danskere på førtidspension

Danmark oplever en demografisk stigning på 53,4 pct. af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande 2008-2021 (til og med 1. kvartal 2021)

uddrag af kronik
Udgifterne til førtidspension er på himmelflugt: Hvorfor kan kurven ikke knækkes?

Gunnar Lind Haase Svendsen         professor, Syddansk Universitet
I 2021 er satsen før skat 19.331 kr. for enlige og 16.432 for gifte/samlevende.

Ifølge Danmarks Statistik er der i perioden 1989-2020 sket en 144 procents udgiftsstigning, nemlig fra 18,4 mia. til 44,8 mia. kr. (ujusterede tal), hvor stigningen 1989-2002 er på 66 pct.

Stigningen 2003-2020 er på 39,4 pct – til trods for at der i perioden er sket et fald på 19,9 pct. i antal helårsmodtagere fra 258.741 til 207.253. I 2021 er antallet imidlertid steget til 223.517.

Til sammenligning er udgifterne til kontanthjælp 2003-2020 faldet med 4,6 pct., nemlig fra 15 til 14,4 mia. kr., mens udgifterne til efterløn, fleks- og overgangsydelse er faldet med 64,3 pct., nemlig fra 24,7 til 9,1 mia. kr. Således synes pengestrømmen at løbe fra midlertidige ydelser til en livsvarig ydelse.

Ud over takstudviklingen skyldes stigningen alt andet lige, at der bliver udbetalt flere penge til den enkelte førtidspensionist i form af flere tillæg som f.eks. bistandstillæg, invaliditetsydelse og boligstøtte.

Flere kronisk syge unge og flere psykiske lidelser

Den voldsomme stigning i nytilkendelser af førtidspension 2013-2020 (fra 461 personer i 2. kvartal 2013 til 1707 personer i 2. kvartal 2020) blev primært drevet af nytilkendelser til personer med psykiske lidelser.

Kigger vi efter yderligere forklarende variable, er en delforklaring, at befolkningen er vokset med 8,2 pct. fra 2003 til 2020. Endnu en delforklaring er, at der relativt set er blevet flere kronisk syge blandt de yngre generationer.

Etnisk herkomst

Det viser sig, at fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2020 er der sket et fald på 20,6 pct. i antal førtidspensionister (fuldtidsmodtagere) ”med dansk oprindelse” (fra 210.579 til 167.288). I samme periode faldt antallet fra ”vestlige lande”med 25,1 pct. (fra 5710 til 4278).

Derimod steg antallet fra ”ikkevestlige lande” med 78 pct. (fra 19.569 til 34.827). Tendensen afspejler en demografisk stigning på 53,4 pct. af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande 2008-2021 (1. kvartal.)

Hvis vi kigger nærmere på førtidspensionisterne fra ikkevestlige lande, ser vi en stigning af mandlige og kvindelige førtidspensionister på hhv. 75 og 119 pct. fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2021.

Hvad angår oprindelseslande, er de 5 ”topscorere” i denne periode: syrere (fra 171 til 822), afghanere (fra 364 til 1591), somaliere (fra 408 til 1446), thailændere (fra 117 til 337) og irakere (fra 2170 til 5240). I 2008 var 4,2 pct. af alle borgere med dansk oprindelse førtidspensionister, mens dette var tilfældet for 6,3 pct. af alle indvandrere fra ikkevestlige lande samt deres efterkommere. I 2021 er tallene på hhv. 3,6 og 7,3 pct.

 

kilde :  kronik af Gunnar Lind Haase Svendsen:

Udgifterne til førtidspension er på himmelflugt: Hvorfor kan kurven ikke knækkes?  06.08.2021  Jyllands-Posten ( i papiravisen d. 7/8 )

Udgivet i Demografi, G.L. Haase Svendsen, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Imams datter skriver bog

Ti kameler for Ameera

Romanen handler blandt andet om  religion og køn. Hvad vil du gerne fortælle ? Der er så mange ting jeg rigtig gerne vil fortælle med historien, men det vigtigste er nok at der skal være plads til mange flere samtaler, som jeg føler ,vi undgår, fordi de er ubehagelige. Det handler ikke om at belære hverken muslimer eller ikke muslimer – det handler bare om ikke at ignorer hvordan virkeligheden ser ud for mange unge mennesker, som kan føle, at de sidder fast mellem to kulturer.

I hvor høj grad identificerer du dig med hovedpersonen Ameera?                    Det gør jeg næsten slet ikke. Hun er meget anderledes end mig selv. Men Jeg kan identificere mig meget med mange af de overvejelser, hun gør sig, og de problemstillinger hun møder. Der er ikke et eneste af de scenarier jeg beskriver i bogen, som jeg ikke har set eller oplevet ude i den virkelige verden. Jeg identificerer mig meget med hendes kamp.

Bogen hedder Ti kameler for Ameera og forfatteren er Zahra Pedersen

Ovenstående er et uddrag af interview af Karoline Rysgaard Olesen i Lime juni/jul nr 210  2021.

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog: Man kan så spille djævelens advokat og tilføje, at hvis ikke Zahra Pedersens far ( der er halvt-finsk og halvt dansk = “Reino fra Djursland” eller Abdul Wahid Pedersen) havde valgt at invitere islam ind i sit mentale liv her i Vesten – efter egne udtalelser efter megen søgning i andre religioner og ideologier –  og dertil har importeret en rettroende hustru fra Marokko til Danmark, så havde hans datter nok ikke oplevet de mange kampe mellem to kulturer. De kampe som dansk forskning beskriver som umulige valg mellem modstridende værdisystemer. Det som forfatteren beskriver som “sidden fast” mellem to kulturer, og som ud fra et udviklingspsykologisk perspektiv er ødelæggende for dannelsen af personligheden.                                                                             Se mere hos psykiater Kurt Charleman og undertegnede her på hjemmesiden.

Udgivet i Arabere, Kultursammenstød, Pedersen,Zahra, Personlige beretninger, Psykologi, seneste

Den uhellige alliance

Religiøse sharia-love håndhæves af bander

En bestemt opførsel og en bestemt påklædning dikteres i mindst syv områder

“I flere områder ser vi, at fundamentalisterne får støtte af banderne. Folk bliver mere bange for ekstremisterne, når de bakkes op af bandemedlemmer. Det ser man for eksempel i Tingbjerg. Konsekvensen er, at folk ikke tør sætte sig op mod ekstremisterne, fordi de ved, at de så får tæsk af hårde kriminelle” fortæller administrerende direktør og integrationsrådgiver Mohammad Rafiq fra International Institute of Human Rights.

Et debatmøde om islamisme i Vollsmose Kulturhus endte  i 2013 i  uroligheder, da den tidligere imam Ahmed Akkari blev mødt med  verbale tilsvininger ,trusler og stenkast fra en stor gruppe bandemedlemmer i fra den berygtede Odense gruppering Black Army        (iført sorte jakker med bandens logo) Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Organisationer, Psykologi, Religion / Ideologi

Fremmed i egen kommune

Vil du gerne bo sammen med mennesker du deler værdier med? I stedet for at være syltet ind  i Mellemøstens og arabiske værdier? Så kan du finde  geografiske områder med tilpas mange indbyggere der deler din kultur- med stort K – i dit eget land  via kommuneopgørelser.

Du  kan se hvor mange fremmede, der bebor en bestemt kommune. Og  fx aflæse  antallet af ikke-vestlige efterkommere.

https://videnscenterforintegration.dk/index.php/2021/06/22/saadan-gaar-integrationen-i-din-kommune/

 

kilde: Videnscenter for Integration  2021 juni.

Udgivet i Civilsamfundet, Demografi, Kultursammenstød, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, Religion / Ideologi, seneste, Statistik