Tyrkere – henteægteskaber

6173 tyrkere voksede efter indvandrerstoppet i 1970 og 1973 til 63.352 pr. 01.01.18 .       Det skyldes at 92 % af de dansk-tyrkiske ægteskaber imellem 1981 og 1999 blev indgået med en tyrker fra Tyrkiet.

kilde: Frede Vestergaard, journalist.Weekendavisen nr. 28  2019

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik, Tyrkere

Indvandrerkriminalitet i Sverige

I 2017 blev der registreret 320 skudepisoder i Sverige. 40 mennesker blev dræbt. Det er en stigning på 120 procent siden 2011.

Samme år undersøgte Dagens Nyheter 100 mord og mordforsøg med skydevåben. 90 af gerningsmændene havde mindst én udenlandsk forælder.
Sidste år gennemgik avisen Aftonbladet de 58 seneste gruppevoldtægtsdomme i landet. Cirka 75 procent af de dømte var født uden for Sverige. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, seneste, Sverige

Flere udlændinge i DK

I 1960 var Danmarks befolkningstal 4.580.708. Antallet er i dag 5.768.712. Væksten ser ud til hovedsageligt at skyldes indvandring jfr. forklaring af specialkonsulent A.Klintefelt Danmarks Statistik (Indsigt-Udsyn nr.2 Sommer 219)

Fx blev i 2018 omkring 5000 børn født af en indvandrermor eller efterkommermor, klassificeret som danske.

Det er 50 år siden danskerne selv kunne reproducere sin befolkning.

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik, Uncategorized

Terrorister i Afrika

En analyseenhed under det amerikanske militærakademi Combating Terrorism Center, har estimeret, at der findes ca. 6000 afrikanske terrorister med tilknytning til Islamisk Stat.

kilde: “Ingen har råd til at Nigeria falder fra hinanden” Andreas Bauman april 2019     www.magasinet360.dk         (Danida’s magasin )

Udgivet i Afrikanere, IS, Krig / Sikkerhed, seneste, Terror

EU domstol går imod os

EU-Domstolen: Danmark har handlet i strid med reglerne om familiesammenføring

Dommen kan betyde, at 8.000 afslag på familiesammenføringer fra Tyrkiet skal genåbnes.

EU-Domstolen har netop vurderet, at Danmark har handlet i strid med reglerne i forbindelse med familiesammenføringer fra Tyrkiet.

Sagen drejer sig om det krav, som Danmark i mange år havde om, at ægtepar, der søgte om familiesammenføring til Danmark, skulle have en samlet tilknytning til Danmark, som var større end til et andet land – f.eks. deres hjemland, Tyrkiet; Det såkaldte tilknytningskrav. Læs resten

Udgivet i EU, Politik / Lovgivning, seneste, Tyrkere

Fattige

Antallet af relativt fattige i Danmark er 254.000

Det er voksne, der har mindre end 110.000 kr. i nettoindkomst på et år.Man skal kun være fattig i et år for at kunne regnes med. Men man regnes ikke for fattig, når man er studerende (med børn fx), selvom ens indkomst er lavere (og måske forbliver lavere i adskillige år i træk).

Blandt de 64.500 fattige børn har 36.200  ikke-vestlig baggrund. Det har Økonomi- og Indenrigsministeriet beregnet.

Der eksempelvis 18.400 børn, hvis forældre er på integrationsydelsen(indført 2015)

Kilde: Henrik Sørge . Weekendavisen 21.06.19

Udgivet i Politik / Lovgivning, seneste, Økonomi

Gymnasieflugt

Hvad er det, der skræmmer de unge etnisk danske væk fra indvandrerne og indvandrergymnasierne?

Langkær Gymnasium var tidligere et »stjernegymnasium« bl.a. med fokus på pædagogisk nytænkning og forsøgsundervisning, men blev senere mest kendt for store problemer med elever med muslimsk baggrund, der udvandrede i hobetal, når lærerens udlægning af det faglige grundlag, som han/hun ifølge de undervisningsministerielle undervisningsbekendtgørelser skulle undervise i, ikke passede ind i de ikke-vestlige elevers ofte muslimske tankegang.                                                                                        Langkær uden for Aarhus eksisterer nu som en del af en fusion med Aarhus Tech.

Hvorfor flygter danske gymnasielever fra gymnasier med halvdelen og derover af elever med ikke-vestlig baggrund? Og hvorfor følger nogle af de ikke-vestlige unge med i denne flugt?

De københavnske »flugtramte« gymnasier eksisterer endnu.

kilde:Etnisk flugt
N.C. Thostrup
Cand. mag. Lektor ved de gymnasiale uddannelser.Weekendavisen 28.06.19

Udgivet i Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Mafia i Danmark

Rynkeby mosteri er med i en sag om mafia i Palermo. Italienske firmaer med relationer til den calabresiske mafia har tidligere opereret  i Danmark, som også dokumenteret af Weekendavisen (09.12.16) hvor 3F opponerede. Firmaer med forbindelser til ’Ndranghetaen har arbejdet i store danske offentlige arbejder. Men med Rynkeby er det så vidt vides første gang, det er lykkedes et mafiarelateret firma at få foden inden for i et stort privat udbud i landet.

Palle Bisgaard, næstformand i Byggegruppen i 3F har i de senere år været vidne til, at flere og flere italienske virksomheder vinder store kontrakter i Danmark. Han har med sine kolleger diskuteret, hvordan man kan forhindre mafiainfiltrerede virksomheder i at få frit spil.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Organisationer, seneste

Væk fra ghettoens intolerence

Væk fra den evige overvågning. Væk fra lejligheden med de nedrullede gardiner. Væk fra volden. Væk fra uvidenheden og intolerancen.

Danskerne omkring mig i min barndom var vantro hunde, som man ikke ønskede interaktion med. Fritidsinteresser var ikke vigtige, ligesom det danske foreningsliv ikke figurerede som et frugtbart alternativ til familiesamvær. Det familiære, det nære og det kendte var de rammer, som mine forældre med alle midler forsøgte at holde os børn i. Uden tvivl for at beskytte os mod den farlige slange og fristelsen. Danmark. (…)

Det er omsorgssvigt, hvis man som forældre ikke præsenterer sine børn for den verden, der ikke umiddelbart harmonerer med sin egen. Mange familier i parallelsamfund lever isoleret i egne værdier, regelsæt og handlemønstre. Ved en sådan social isolation skaber man ikke kun afstand, men uvidenhed, fremmedgjorthed og i værste tilfælde fjendebilleder. Læs resten

Udgivet i Arabere, Kultursammenstød, Mahmoud; Ahmad, Personlige beretninger, Psykologi, seneste

Kulturen skiller

Det tykke fællesskab forsvinder i multikulturelle samfund

Muslimer vil gerne vores samfund på nogle punkter, men de vil ikke kulturen og livsformen

”Det er i høj grad på arbejdspladser og på uddannelsen, at vi mødes. Det gælder både herhjemme og i andre europæiske lande og USA.                                                                    Men der er ikke tale om højkvalitetskontakt. I privatsfæren omgås indvandrere primært indvandrere og danskere primært danskere. Opdelingen er især tydelig i forhold til første generation af indvandrere, der ikke taler så meget dansk. Der sker en udvikling over tid. Efterkommerne har gået i dansk skole og får gradvist mere kontakt med danskere også i privatsfæren. Alligevel lever grupperne meget adskilt,” siger Jens Peter Frølund Thomsen.

Jeg har nok et lidt pessimistisk syn på fremtiden. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Frølund Thomsen, Kultursammenstød, seneste