Apatiske flygtningebørn

I Sverige er det svenske folk længe blevet ført bag lyset af afviste flygtninge.

Flygtningeforældre  har ladet deres børn optræde som psykisk syge. Børn der ikke vil spise, ikke vil bevæge sig, ikke vil tale. Apatiske børn. Skuespillet havde til formål at narre først og fremmest svenske læger til at erklære børnene for syge, så familien kunne undgå at blive udvist, som følge af at de ikke havde opnået flygtningestatus.

Komedien har stået på længe.Først med afviste fra Østeuropa siden med afviste fra Asien og Mellemøsten. I Danmark har der også været brugt en anden taktik med at lade børn “forsvinde”. For familien kunne jo ikke udrejse uden lille Mohammed, vel?

Den svenske journalist Elisabeth Höglund skriver imidlertid i den svenske avis Expressen  at hun allerede for 12 år siden gjorde opmærksom på nogle særheder  i “symptomet” apati: Læs resten

Udgivet i Flygtninge, Migranter, Psykologi, seneste

Nationale mindretal

Danmark underskrev i 1995 Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal. Et par år senere trådte konventionen i kraft, og siden har Danmark været forpligtet til at sikre sine mindretals rettigheder. Mindretalsrettigheder er menneskeret-tigheder.

Tove Malloy, leder af Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmål i Flensborg:

Danmark ligger i toppen af europæiske lande, hvad angår mindretalsrettigheder.

Vi er et foregangsland for hele verden.

Vi får ros for at være verdens bedste grænseregion. Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Politik / Lovgivning, seneste, Tyskland

Arbejdskraft uden arbejde

11 milliarder kroner ville der årligt komme mere i statskassen,

hvis ikkevestlige indvandrere arbejdede  som danskere

Bekæftigelsesminister  Peter Hummelgaard (S) har redegjort for, hvad den årlige økonomiske gevinst ville være, hvis ikkevestlige indvandrere havde samme beskæftigelsesfrekvens, som personer med dansk oprindelse.

Gruppen af ikkevestlige indvandrere i alderen 18-64 år havde i 2018 en fuldtids-beskæftigelsesfrekvens på 52 procent på landsplan.

For personer af dansk oprindelse var den noget større, nemlig 74 procent. Læs resten

Udgivet i Arbejde, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Grov indvandrerkriminalitet følger etnicitet

Hos visse indvandrersegmenter  har mere end hver anden mand fået en dom, mens han var ung 

Andelene for kvinder er ikke opgjort

Færdselsloven indgår ikke i tallene

Her er tal fra ny analyse, som tænketanken Unitos har lavet ud fra tal, som justitsministeren har givet til Folketinget. Her har Unitos opgjort, hvor mange mænd født i 1985, 1986 eller 1987 der fik mindst én dom for at bryde straffeloven, på et tidspunkt fra de var 15 til 30 år. F.eks. bøde eller fængselsdom for hærværk, tyveri, indbrud, vold eller røveri.

222 af de 357 mænd med oprindelse i Somalia fra de tre årgange fik en dom. Det svarer til 62 %; for Libanon 60 %; for Marokko  54 %. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Psykologi, seneste, Statistik

En trediedel ikkevestlige forsørges

Andelen af ikkevestlige indvandrere, der er på offentlig forsørgelse, er faldet.                      Det viser en ny analyse fra Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev, Momentum.

I 2019 var 29 procent på offentlig forsørgelse

I 2004, hvor man begyndte at optælle, var andelen 46 procent Læs resten

Udgivet i Arbejde, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Generel Negativ adfærd

Aggression

Modkultur

Magtdemonstration

Ligegyldighed

 

JON VALDEMAR ANDERSEN
direktør, Center for konfliktforebyggelse/Skoletryghed 

 

Jeg var som konsulent på besøg på et gymnasium og skulle over på rektors kontor til møde. På en smal gang i første sals højde, hvor ca. fire personer kunne gå ved siden af hinanden, møder jeg en gruppe på syv elever. De syv taler brovtende sammen, og et par af dem bedyrer højlydt: »Jeg sværger; fuck, hvis ikke det er rigtigt, må du kalde min mor en luder.« ​​

Gruppen bevæger sig fremad og fylder hele gangens bredde, der er voldsomme fagter og gestik, og ovenstående kommunikationsform er meget højlydt. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Kultursammenstød, Personlige beretninger, Psykologi, seneste

Dannelse hos muslimer

Jeg har lige læst og lært meget fra  de indsigter disse to vidende kvinder bringer videre i deres bøger.

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

Lene Wold : Æret være mine døtre om en jordansk mand, der hævder sig at være moderne muslim , iøvrigt ligesom sin far, men alligevel  har slået sin mor og en datter ihjel pga ære. Hans forældre havde angiveligt et kærlighedsægteskab. Bogen er dokumentarisk og noget af det bedste jeg har læst om islamisk dannelse. Lene Wold er norsk samfundsforsker og journalist, hun kan arabisk. (Peoples Press 2018 på  bogudsalg nu)

Nu er jeg ved at læse Puk Damsgaards Ulvehjerte – en familiekrønike, der foregår i stammeområdet  mlm. Pakistan og Afghanistan, hvor er gæst hos en mere eller mindre talebansk familie. Der fortælles om partnervalg, kønsrelationer, aldershierkier osv. i et hverdagsperspektiv. Gæstfrihed og ære er de største værdier. Desuden forklares hvorfor så mange tiltrækkes af Taleban og om de poetiske og romantiske drømmerier, der er så udbredt hos mænd i området. Puk Damsgaard er journalist, og har mere end 10 års erfaring i Mellemøsten, hun taler lidt at regionens forskellige sprog. (Politikens Forlag 2011/2018 på bogudsalg nu)

15.02.18

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Damgaard, Kirsten, Kultursammenstød, Køn, Psykologi, seneste, Ære

Forpurret terror

60 afværgede terrorangreb 2017 – 2018 i Vesten

91 afværgede terrorangreb i 13 vestlige lande i perioden 2012-2019

PST-rapport: Terroristers familie og venner kender ofte sympatierne.
Ny rapport fra norske PST præsenteres i Aftenposten. En interessant detalje fortjener fremhævelse. Familie og venner til terrorister (læs: islamiske terrorister) kender ofte til den vordende terrorists sympatier, men blot ti procent går videre med det. Ofte kender familie og venner til terrorplaner – alligevel holder de fleste mund.

“I 60 pct. af tilfældene, hvor et terrorangreb er blevet afværget i Vesten, kendte familiemedlemmer og venner til terrorplanerne på forhånd. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Religion / Ideologi, seneste, Statistik, Terror

Skilsmisse for muslimer

To gange skilt fra den samme

af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog  medlem af Forum for Islamforskere (FIFO)

Som det er mange bekendt  har det danske samfund længe været påført et islamisk dogmatisk pseudojuridisk problem i og med at islamisk indgåede ægteskaber ikke fra muslimsk side accepteres som opløst, såfremt skilsmissen “kun” er sket efter dansk jura. Kvinden er skilt i det danske retssystem, men ikke i sit hjemland eller i andre muslimske lande, før der har været en sharia-domstol ind over.

Vives rapport Etniske minoritetskvinder og skilsmisse – med fokus på muslimske praksisser 2020  undersøger det muslimske begreb ”nikah”. Det er et begreb, der kan tolkes og forklares på mange måder. Grundlæggende er konceptets funktion at understrege, at det er ægtemanden og patriarkatet, der bestemmer, om et ægteskab kan opløses eller ej. Læs resten

Udgivet i Kultursammenstød, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

Antisemitisme

Mere den hver fjerde jøde chikaneres

Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, advarer om, at det er nødvendigt med hurtig handling for at imødegå antisemitisme. Fornærmelser af jøder og angreb på jøder er blevet dagligdags forekommende, skriver Maas og tilføjer at næsten én ud af to jøder i Tyskland har overvejet at forlade landet. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Jøder, seneste, Tyskland