Skilsmisser

Danske kvinder, som gifter sig med ikke-vestlige mænd, bliver hyppigt skilt

Blandt ægtepar, som består af en dansk kvinde og en ikke-vestlig mand, er 24 pct. skilt igen efter 5 år. Det er væsentlig mere end blandt par, hvor begge ægtefæller har dansk oprindelse. Her er andelen 7 pct.

Det viser en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed (udgivet 2016), som undersøger skilsmissehyppigheden blandt par af dansk og ikke-vestlig oprindelse, som har været bosat i Danmark og er blevet gift i perioden 1990 til 2009..

Færre skilsmisser blandt par med samme etnicitet

Vi ved (fra tidligere undersøgelser), at indvandrerpar, som er gift, når de ankommer til Danmark, sjældent bliver skilt. Men undersøger man skilsmissemønsteret blandt indvandrere, som gifter sig i forbindelse med den enes eller begges ankomst til Danmark, er billedet mere blandet.

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Psykologi, seneste, Statistik, Ægteskab / skilsmisse

Jøder i Danmark i 400 år

“Frem til 1622 ønskede Danmark som mange andre steder i Europa ikke at få jøder ind i landet. Derfor var det en kærkommen besked, da kong Christian IV i november det år udformede en kongelig invitation til sefardiske* jøder, det vil sige jøder i Portugal. De fik tilladelse til at bosætte sig i kongens riger, og det blev startskuddet til en lang dansk-jødisk historie.” Journalist Benjamin Krasnik. Kristeligt Dagblad 01.06.22

* Det er Ashkenazy jøderne, der siges at have den generelt  højest målte intelligens. Blandt nobel-pris modtagere er der relativt mange jøder.

The term Ashkenazi refers to a group of Jews who lived in the Rhineland valley and in neighbouring France before their migration eastward to Slavic lands (e.g., Poland, Lithuania, and Russia) after the Crusades (11th–13th century) and their descendants.

På dansk foreligger Paul Hammerich : Undtagelsen – en krønike om jøderne i Norden. (1992) som et bredt og velresearchet oversigtsværk.

Udgivet i Demografi, Jøder, seneste

Identitetspolitik

juraprofessor  Ditlev Tamm :

“Netop kampen for at hævde sin egen identitet har været kraften bag for eksempel tredjestandens, altså borgernes, oprør mod det bestående under Den Franske Revolution, bag ophævelsen af slaveriet, bag arbejderbevægelsen, bag kampen for kvinders rettigheder og for ligeværd uanset race i USA eller for forståelsen af, at ikke alle passer ind i det binære mand-kvinde-skema.”

“Det giver derfor ingen mening at hævde, at man vil bekæmpe identitetspolitik. Identitetspolitik er en nuancering af den opfattelse, at alle værdier er universelle, og påpeger, at der faktisk er forskel på mennesker, og ikke mindst, at nogle er mindre privilegerede end andre, ofte har været undertrykt og har behov for at komme til orde. Bagsiden er frygten for fragmentering og intolerance – såkaldt cancel culture – over for anderledes tænkende.”

Weekendavisen 20.05.22

 

 

Udgivet i Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Menneskerettigheder, Psykologi, seneste, Tamm,Ditlev

I gummibåd til EU og UK

“I 2017 faldt antallet af bådflygtninge, der krydser Middelhavet, brat, men tendensen har siden sidste år igen været stigende. Frem til den 22. maj har UNHCR således talt 30.617 ankomster ad søvejen. Der er stadig et stykke op til niveauet før 2017, men flere indikatorer tyder på, at EU-landene foruden tilstrømningen fra Ukraine kan imødese et øget pres på grænserne mod syd.

I den østlige del af Middelhavet har Cypern nu EU’s højeste rate af asylansøgere pr. indbygger. Politisk ustabilitet, økonomisk krise, boligmangel og stigende brødpriser som følge af krigen i Ukraine får stadig flere syriske flygtninge i Libanon og libanesere til at søge mod Europa via Cypern. (…) Læs resten

Udgivet i Demografi, Migranter, seneste, Statistik, Storbritannien

Somaliere i Sverige

Mest nöjda med Sverige är somaliska analfabeter

  • Vid utgången av 2019 bodde 111.014 somalier i Sverige. (SCB)
  • Varje somalier som får uppehållstillstånd kostar skattebetalarna 10 miljoner kronor. (ABC)
  • Bland somalierna som bott upp till fyra år i Sverige är medianinkomsten från arbete 100 kr/mån och resten är bidrag. (RUT)
  • Nio av tio somaliska invandrare är analfabeter. (Yle)
  • En av fem unga somaliska män i Göteborg är inblandade i minst ett våldsbrott under en tvåårsperiod. (GP)
  • 82 procent av somalierna i Sverige är arbetslösa. (SR)
  • Medel-IQ i Somalia är ca 68. Det innebär att sannolikheten att en slumpmässig svensk har högre IQ än en slumpmässig somalier är 94 procent. (Lynn 2002)
  • Somalier är avsevärt mer nöjda med tillvaron i Sverige än vad etniska svenskar är. Mest nöjda med Sverige är somaliska analfabeter. (SvD)

kilde: https://www.friatider.se/sverige-ar-bra-hassan-har-inte-jobbat-enda-dag-efter-11-ar-i-landet

Udgivet i Civilsamfundet, Flygtninge, seneste, Somaliere, Sverige, Velfærd / Offentlig økonomi

Psykologiserende strategi

HENVISNINGEN TIL AFFEKT er et psykologiserende mønster, som jeg i de senere år har bemærket er på vej frem, når talen går på blasfemiske og satiriske behandlinger af islam. Fremfor at fordømme sådanne behandlinger med henvisning til tro og dogmer henviser man i stedet til, at blasfemi og satire er sammenligneligt med psykologiske overgreb. Som kan efterlade den troende traumatiseret og fremmedgjort. På ironisk vis vidner det om, at selv islams klassiske begrebsapparat, den køligt-skolastiske retstænkning i form af sharia, for længst er blevet overskrevet af et fuldstændigt sekulært terapi- og psykologisprog, som alle vi andre ikkemuslimer også er fanget af. Eller også vidner det om, at man på en mere instrumentel og strategisk vis har taget dette sprog til sig, når man skal henvende sig til en forholdsvis sekulær offentlighed med sine klagepunkter.

Professor i islamisk teologi Thomas Hoffmann  22.05.22  Weekendavisen

 

 

 

Udgivet i Arabere, Hoffmann, Thomas, Psykologi, seneste

Udvisning med dansk statsborgerskab

Ifølge den lovgivning, der var gældende indtil den 1. maj 2022, kan en borger få frakendt sit danske statsborgerskab, når borgeren har begået for eksempel landsforræderi eller terrorisme. Det fremgår af straffelovens kapitel 12 og kapitel 13. Eller i tilfælde af bandekriminalitet, der er til alvorlig skade for statens vitale interesser.

I februar fremsatte daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye lovforslag L 127. Forslagets tekst lød: ”Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Frakendelse af statsborgerskab for strafbare forhold, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser, m.v.).”

Det tidligere ”kan” blev ændret  til ”skal”.b Lov nr. 453 trådte i kraft den 1. maj 2022 Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Mogensen,Britta, Politik / Lovgivning, seneste

Befolkningsvækst skyldes indvandrere

Procentvis færre og færre danskere

Befolkningstilvæksten er målt over en ti-årig periode næsten udelukkende baseret på indvandrere og efterkommere.Det fremgår af de seneste kvartalstal fra Danmark Statistik.

Fra den 1. april 2013 og til og med den 1. april i år, er antallet af indbyggere i Danmark steget med 281.000.Der er tale om en stigning fra 5,6 millioner den 1. april 2013 til i alt 5,9 millioner den 1. april i år.

Men danskerne står kun for en tiendedel af tilvæksten. Læs resten

Udgivet i Demografi

Den vestlige bevidsthed

 Sekularisme er en vestlig idé

Cambridgeuddannede historiker “Tom Holland [mener] med sekularisme […] en adskillelse af religion og stat, som i hans optik har rødder tilbage til en strid mellem konge og pave i det 11. århundrede.

“Det er enestående, at Vestkirken fandt på den opdeling. Og det er håbløst at tro, at det er en neutral idé. Det er en kristen idé at opdele samfundet i sekulært og religiøst. Vestlige intellektuelle er tilbøjelige til at tro, at andre lande nok sekulariseres ligesom vores verdensdel, de skal bare have tid,” lyder hans parodi på den religionsblinde tankegang.

Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Holland, Tom, Kultursammenstød, Religion / Ideologi, seneste

Multi-kulti rugemoderskab

Ukrainske rugemødre har fået lov til at føde i Frankrig og overdrage barnet til de franske adoptivforældre, selvom denne praksis er forbudt.

Nu skal modellen prøves ved domstolene

Mindst fire ukrainske rugemødre har født i Frankrig takket være hjælp fra deres franske kunder, siden det russiske angreb på Ukraine. Men også med hjælp fra de franske myndigheder, som har accepteret en model, der skal sikre, at rugemødrene ikke bliver registreret som børnenes mor.

Gammel fransk lovgivning fra 1793 tillader kvinder at føde anonymt, hvis de ønsker at bortadoptere deres barn ved fødslen. Meningen med loven var at tillade ugifte kvinder at holde graviditet og fødsel skjult for at undgå social stigmatisering. Den katolske kirke støtter anonyme fødsler som et alternativ til abort.

Loven drejer sig dog om kvindens eget barn. En rugemor “holder” en fremmed kvindes æg, der er befrugtet af hendes kundes sæd. Ægget kan stamme fra den kommende adoptivmor eller en anden kvinde.

I  tilfælde, der involverer en ukrainsk rugemor, har myndighederne accepteret, at barnet overdrages til en biologisk far.

”Man benytter den anonyme fødsel til at opnå noget, som ellers er forbudt, nemlig en kontrakt om at føde et barn for andre,” siger Aude Mirkovic fra Juristes pour l’Enfance.

Meningen er alene at hjælpe rugemødrene ud af en desperat situation, siger Clélia Richard, der forsvarer de fem familier. Hun mener, at de katolske organisationer misbruger disse menneskelige dramaer til en politisk kamp.

kilde : Birthe Pedersen:
Krig i Ukraine bringer rugemoderskab ind ad bagdøren.16.05.22      Kristeligt Dagblad

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Adoption, Frankrig, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, seneste