Muslimsk dominanskultur

af Kirsten Damgaard,  kulturpsykolog

Der er tilføjet et nyt begreb i det danske retsvæsen, nemlig  “ydmygelsesvold”. Det handler ofte om at en gruppe unge mænd med baggrund i stormellemøsten udser sig et etnisk dansk offer (eller en sort person) og ydmyger vedkommende fx ved at tvinge personen til at fremvise kønsorganer, få noget stukket op i anus, blive urineret eller spyttet på og lignende afstumpede aktiviteter. Det hele bliver så filmet og lagt op på sociale medier, hvorved ydmygelsen skal gøres større og vare længere.

Ydmygelsesvold er en udløber af et andet begreb “dominans adfærd” , som især skolelærere, politibetjente og pædagoger stifter bekendtskab med i deres arbejde med etniske minoriteter med muslimsk baggrund. Tænk på udøvelsen af social kontrol over unge piger og kvinder. Tænk på bander der kræver beskyttelsespenge og særlige rettigheder i boligområder. Tænk på at de fleste muslimer har svært ved at operere med begreber som tolerance og kompromis i det praktiske liv. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Damgaard, Kirsten, Psykologi, seneste

Koran-loven

Kristeligt Dagblad mener, at det er fornuftigt at kriminalisere de allergroveste forhånelser af helligskrifter

Nyheds- og Debatredaktør Johannes Henriksen oplister to grunde

“For det første fordi den type forbud, ligesom racismeparagraffen og straffelovens bestemmelser om æreskrænkelser, har til formål at beskytte individer eller grupper mod grove forhånelser af hensyn til den offentlige ro og orden.

For det andet fordi det i et oplyst samfund som det danske naturligvis bør være muligt for troende mennesker at undgå tilsvininger og forhånelser af det, der er allerhelligst for dem. Selvom mange i Danmark har svært ved at forstå det, og vi ynder at se os selv som sekularismens stolte forsvarere, så er religiøse følelser en realitet, som et fornuftigt samfund kan forholde sig pragmatisk til. I princippet kan samfundet selvfølgelig være ligeglad med folks ære eller med deres religiøse følelser. Men det er netop mest i princippet.

For i praksis skal et samfund, med blik for at sikre de grundlæggende frihedsrettigheder, naturligvis også forsøge at undgå, at trusler, forhånelser og ringeagtelser eskalerer i en voldsspiral. ”

uddrag af leder i Kristeligt Dagblad 30.1023     

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste, Ære

Flere hårde indvandrer-kriminelle

 

 

Kriminaliteten har udviklet sig i takt med indvandringen

Indvandringen har sin pris, fremgår det af en statistik, Kriminalforsorgen har udarbejdet udelukkende på grundlag af etnicitet og ikke statsborgerskab blandt de indsatte i landets fængsler og arresthuse.

I den almindelige kriminalstatistik er omfanget af etnicitet skjult, da indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab her bliver registreret som danskere.

Etniske danskere udgør under halvdelen i lukkede fængsler
Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Bander, Krig / Sikkerhed, Psykologi, Statistik

Albansk mafia overalt

Fra  Albaniens landsbyer har mafiaklaner spredt sig til Danmark og andre europæiske lande samt Eucador

Albanerne sysler med transit af kokain, cannabishandel samt menneske- og våbensmugling

Penge hvidvaskes i Albanien

 sammenskrevet af  Kirsten Damgaard

Ifølge Ruggero Scatturo, som er senioranalytiker ved anti-kriminalitets ngo’en Global Initiative, kan de albanske mafiaklaners manøvredygtighed spores tilbage til det albanske kommunistdiktaturs sammenbrud i 1992 samt det efterfølgende kaos og masseudvandring fra landet.

 

Albanske mafiaklaner er b.la. aktive i Holland, Belgien, Spanien, Grækenland, Frankrig, Italien og Tyskland, hvor regeringen i fjor meddelte, at den er bekendt med 40 grupperinger.

Herhjemme blev 14 mænd fra en albansk mafiaorganisation i 2021 idømt samlet 178 år og syv måneders fængsel for at være en del af et organiseret kokainnetværk i Danmarks hidtil største narkosag.

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog:  “Allerede i midt 1980’erne havde SSP-Samarbejdet  øje på de herboende albanske store drenge, som var mere rå  i deres omgangsformer og kriminalitet. Et rygte siger, at det var dem, der lærte andre unge at gå med kniv. I begyndelsen gik de også lidt under myndighedernes radar, fordi mange af dem var  lyshårede og  med grå eller blå øjne.” Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Albanere, Migranter, Organisationer, seneste

Fillipinsk præst i Danmark

For at skaffe penge til at bygge en menighed i Europa…

Raymond Osias voksede op i et katolsk miljø i Filippinerne, hvor helgendyrkelse fyldte meget. Men som 20-årig havde han en særlig oplevelse, og få år senere rejste han til Danmark for at grundlægge en pinsemenighed for filippinere.

Fortalt til Malene Fenger-Grøndahl  22.10.23 Kristeligt Dagblad

lille uddrag

Nogle fra gruppen tog hjem til mine forældre og fortalte dem, at gruppens leder mente, at jeg var kaldet til at blive deres præst.  (…) Så jeg blev præst. Efter nogle år kunne gruppen ikke længere holde sine møder i den katolske kirke, og den kunne ikke kalde sig katolsk. Men vi fandt andre lokaler, og kirken købte også noget jord. Det solgte vi siden til en lokal protestantisk kirke – for at skaffe penge til at bygge en menighed i Europa. Læs resten

Udgivet i Arbejde, Personlige beretninger, Religion / Ideologi, seneste

Migranter til USA

Ifølge tænketanken Migration Policy Institute var der tidligere i år over 11 millioner papirløse immigranter i USA

Oktober 2023. Tusinde migranter er de seneste måneder kommet med bus fra det republikanske Texas til Chicago, New York, Washington, Denver, Boston og andre såkaldte fristæder, der har lovet ikke at deportere illegale immigranter. De fleste af fristæderne ledes af demokratiske politikere.

Bustransporterne begyndte sidste forår, da grænsestaten Texas’ guvernør, Greg Abbott, besluttede sig for at vise resten af USA, at han mener det, når han siger, at Texas har fået nok.

Men nu er det også ved at være for meget for resten af USA.

 

Særligt kendetegnende for den aktuelle bølge af migranter til USA er, at der er mange unge familier iblandt. Mange venezuelancere vandrer flere tusinde kilometer gennem Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala og Mexico, inden de når grænsen til USA.  Læs resten

Udgivet i Migranter, seneste, Statistik, USA

Filosofi kan styrke børns intellekt

Muslimske børn tænker ofte ikke kritisk

Den filosofiske nysgerrighed udebliver

Eleverne synes at befinde sig i  dogmatisk slummer

Børn er fra naturens side filosofisk anlagt, men filosofien som disciplin skal kultiveres, før den kan vokse. Derfor kunne et filosofifag i folkeskolen være et udmærket alternativ til den omdiskuterede kristendomsundervisning
Leander Møller Gøttcke  cand.mag. og undervisnings­assistent på Syddansk Uni.

uddrag

For nogle år siden, imens jeg endnu var studerende, arbejdede jeg i en periode som vikar på en folkeskole. Om skolen må det bemærkes, at den lå lidt uden for Vollsmose og derfor havde et stort antal muslimske elever. Når jeg blev tilkaldt, fik jeg som regel at vide, hvilken klasse jeg skulle have, og hvad den skulle undervises i. Men det hændte, at en lærer havde lagt sig syg uden at fortælle, hvad eleverne skulle lave den dag. I de timer fik jeg frie hænder, og så underviste jeg dem i filosofi.

Første gang havde jeg en 8. klasse, og jeg indledte timen med at spørge, hvor mange der troede på Gud. Som forventet rakte næsten alle en hånd i vejret, og jeg påtog mig straks rollen som djævelens advokat:

”Jeg tror ikke, det passer,” sagde jeg. ”Faktisk tror jeg ikke, der er en eneste af jer, der tror på Gud.”

Flere protesterede højlydt, især en del af de muslimske piger, og til en af dem sagde jeg så: ”Okay, hvis du tror på Gud, må du kunne fortælle mig, hvad Gud er.”

Naturligvis kunne hun ikke umiddelbart besvare dette kolossale spørgsmål, så jeg tilføjede: ”Hvis du ikke ved, hvad Gud er, hvordan kan du så sige, at du tror på ham? For at tro på noget, må man vel vide, hvad det er, man tror på.”

Det førte hurtigt til en diskussion af, hvad Gud er, og efter lidt tid havde klassen (med min assistance) frembragt konturerne af en definition: Gud er et almægtigt, retfærdigt og alvidende væsen, der har skabt verden oog så videre. Som djævlens advokat begyndte jeg selvsagt med det samme at pille den (lidt middelalderlige) definition fra hinanden ved hjælp af gode gamle argumenter:

”Hvis Gud er almægtig, kan han så skabe en sten, der er så tung, at han ikke selv kan løfte den? Hvis han kan skabe den, kan han ikke løfte den, og så er han ikke almægtig; hvis han kan løfte den, kan han altså ikke skabe den, og så er han heller ikke almægtig.” Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Gøttcke, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, Religion / Ideologi, seneste

Arabisk identitet i forhold til jøder og Israel

Efter Hamas angreb på Israel  oktober 2023

Ali Aminali, socialrådgiver :

“De store grupper af indvandrere og flygtninge, der er kommet til Danmark i de seneste år, har en ganske anderledes opfattelse af Israel-Palæstina-konflikten, end mange etnisk danskere har. Faktisk har de også en ganske anden opfattelse af jøder og muligheden for at leve i fred sammen. For dem handler det om palæstinensernes lidelseshistorie, om segregation, om “etnisk udrensning”, om vold, brutalitet og en frihedskamp mod en stat, der har invaderet og smidt et folk ud af deres eget hjem med støtte fra resten af verden.

For dem kommer frustrationerne ikke til udtryk i intellektuelle samtaler om sameksistens, men i følelser, splittelse og visse tilfælde had. Dette er en del af deres identitet og kamp for retfærdighed, især blandt den store palæstinensiske gruppe, der lever i Danmark. For dem er det ikke noget, de kan lægge fra sig. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Aminali, Arabere, Psykologi, seneste

Dansklektorer i udlandet

Danske sendelektorer indgår som uundværlige led i en udenrigspolitik, der fremmer værdier som åbenhed og ligeværd, frihed og frisind

Uddrag af længere artikel

“Verden over er der cirka 2000 studerende, der bliver uddannet i dansk sprog og kultur. Det er flere, end der findes på danskstudierne i Danmark, og det er i Danmarks interesse at honorere denne begejstring for vores land. Danmark får utroligt meget tilbage for de små 10 millioner kroner, som det hvert år koster at drive lektoratsordningen, både inden for erhvervslivet og på kulturområdet.

I lektoratsordningen har vi – sagt i al beskedenhed – allerede et etableret, effektivt og billigt public diplomacy, der virker som et fint supplement til Danmarks udenrigspolitik. Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Litteratur, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Uddannelse

Dansk integrationsforskning

Ph.d. sociolog Henrik Dahl vurderer dansk forskning om migration, integration og islam:

 (…) danske forskere [er] helt generelt fulde af løgn, manipulation og skjulte – som regel yderligtgående venstreorienterede – dagsordener

Modborgerskab

Ligeledes er det løgn, at for mange mennesker, der stammer fra Stormellemøsten, bliver til et ”modborgerskab” på grund af noget, flertallet har gjort forkert i de vestlige lande. Sagen er nemlig, at det bliver de, helt uafhængigt af hvilken politik der bliver ført i det enkelte land.

Læs resten

Udgivet i Dahl, Henrik, Historie, seneste, Videnskabsteori