Professor i koran- og islamstudier truet i Danmark

“Jeg vælger ikke mine ord ud fra, hvordan de vil blive taget imod, for så ville jeg gå på kompromis med min rolle som forsker. Det handler om at bidrage med reel viden, som jeg mener er vigtig og relevant for den offentlige samtale.”

Thomas Hoffmann i kraft af sit virke og viden netop er blevet udpeget til Kommissionen for den glemte kvindekamp.

Du har flere gange i medier sagt, at du opfatter det som vigtigt, at du også påpeger det ubekvemme, voldsomme og måske grumme ting i og omkring islamiske kulturer, også selvom du mødes af stor kritik. Hvorfor er det vigtigt?

“Jeg er uddannet til at se videnskabeligt på religion. Og under det er den grundantagelse, at religion både på det individuelle, psykologiske plan, men også på det kulturelle, institutionelle plan er noget meget magtfuldt. Derfor er det også helt centralt at se magtkritisk på religion. Og for islam gælder det i disse år, at blandt andet islamisme og militant islam bliver debatteret meget både herhjemme. Der mener jeg, at jeg har en rolle at spille, hvor jeg kan forsøge at kvalificere den debat på en måde, der er baseret på min forskning, og som samtidig er ærlig uden at være polemisk, sarkastisk eller ironisk.”

Islamforsker har fået dødstrussel:                                                             Voldsomme kommentarer er del af mit arbejde Læs resten

Udgivet i Forskning, Hoffmann, Thomas, Krig / Sikkerhed, Religion / Ideologi, seneste, Terror

Jødeflugt

Hvorfor bærer vi over med islams undertrykkelse af kvinder, forfølgelse af homoseksuelle og  jøder ?

 

Det foregik i dybeste hemmelighed, men allerede et stykke vej før vi nåede huset, så vi betjente med maskingeværer, og en civilklædt, men lige så bevæbnet mand kom os i møde. Her boede Philippe Val, tidligere chefredaktør for Charlie Hebdo, en venligt udseende mand, tynd, nærmest mager udstyret med kaffe og cigaretter, grå af sorg og træthed.

»Hvorfor bærer vi over med dens undertrykkelse af kvinder, forfølgelse af homoseksuelle – og venstrefløjen forsvarer det. Hvoraf denne vanvittige situation? Og nu jøderne …Jøderne under krigen – det var noget andet i Danmark. I Frankrig havde vi Vichy-regeringen, der var indforstået med jødernes deportation, en skamplet. Men nu flygter jøderne igen. 7.000 jøder rejste sidste år. De flygter fra den radikale islamisme. Da de flygtede eller blev deporteret dengang under krigen, kaldte vi det senere en national tragedie. Nu kalder vi det – ingenting, for ikke at stigmatisere.«

Sagde han med en stemme, der var så lille, så lille. Han talte om ofrene for et ubeskriveligt had, og det er jo ikke tilfældigt, at netop Paris er blevet så hårdt ramt af den islamiske terror. Her findes alt det liv, de hader – larm, caféer, cigaretter, høflighedsfraser og uforskammetheder, plakater, protester og rasende dyt og båt. Folk tillader sig alt muligt. Og dog har selv Lars Løkke udtrykt sin kærlighed til byen trods dens iboende, insisterende utilbørlighed. Men det er selvfølgelig allerede længe siden.

Kilde:Niels Lillelund husker sit  interview med Phillipe Val umiddelbart efter det islamiske angreb på satiremagasinet Charlie  Hebdo. Uddrag fra Jyllands-Posten 21.01.24

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arabere, Frankrig, Jøder, Krig / Sikkerhed, Lillelund, Niels, seneste, Terror

Folkekirkens medlemstal daler

Ca. 38.000 børn blev døbt i Folkekirken i 2023.

Det er det lavesete tal siden corona-året 2020.

Mindre end 65 % af de relevante ungdomsårgange ( 13-15 år)  konfirmeres.

Folkekirkelige begravelser er faldet lidt gennem årene og er nu på ca.80%

De folkekirkelige vielser er også faldet støt og ligger nu på omkring 30%. Læs resten

Udgivet i Danskere, Religion / Ideologi, seneste, Statistik

Indvandring til Danmark

98.344  personer indvandrede til Danmark i 2023.

Det er et fald på 19%  i forhold til 2022.

kilde:  Kristeligt Dagblad 13. feb. 2024 med tal fra Danmarks Statistik.

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik

Efterdom – når fordom bliver erfaring

Det kan være farligt at opholde sig på  en S-tog station om aftenen –  jeg ved det, for jeg har selv oplevet det

Britta Mogensen, antropolog

forkortet uddrag

læs det hele her   https://denkorteavis.dk/2024/366089/

 

En søndag for nylig var vi en lille gruppe venner, der fik afprøvet, om den adfærd, som statsministeren har omtalt som indvandrerdrenges utryghedsskabende opførsel på S-stationer, hviler på fordomme.

Mette Frederiksen blev voldsomt kritiseret i 2020 for den udtalelse i Folketinget, dels af løsgængeren Sikandar Siddique, dels af venstrefløjspartierne.

Med sin særegne evne til aldrig at fatte pointen i en historie ville Siddique gerne vide, hvor tit statsministeren kørte i S-tog.

Venstrefløjspartierne – der dengang var den socialdemokratiske regerings støttepartier – mente, at statsministeren dæmoniserede indvandrerdrengene. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, Mogensen,Britta, Personlige beretninger, Psykologi, seneste

Mange indvandrere til Holland

Nettoimmigrationen til Holland er lige nu i 2023

220.000 om året.

Holland mangler 400.000 boliger. Læs resten

Udgivet i Demografi, Holland/hollændere, seneste, Statistik

Billiger Hamas-angreb

I alt er der oprettet 67 sager hos politiet om mulig overtrædelse af paragraffer vedrørende billigelse af terror, lyder det videre.

Det oplyser justitsminister Peter Hummelgaard (S) på et samråd. Tallene fra Rigsadvokaten er opgjort til og med 31. januar.

51 af de sager er fortsat under efterforskning, hvoraf der er rejst sigtelse i syv af dem. 11 sager er blevet henlagt. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, seneste, Terror

Den glemte kvindekamp genopstår

To millioner blev brugt på et forskningsprojekt på RUC, hvis afsluttende rapport blandt andet anbefalede arabisk- og koranundervisning og talte i positive vendinger om genopdragelsesrejser. Integrationsminister  Mattias Tesfaye måtte lægge studiet »nederst i bunken i nederste skuffe«, som han formulerede det til Kristeligt Dagblad dengang.

 Tesfaye nytænkte og »Kommissionen for den glemte kvindekamp« opstod. Den bestod af 11 personer med forskellige baggrunde – politikere, praktikere, debattører og forskere – der  delte den fælles interesse i at bekæmpe social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Kommissionen skulle arbejde i et år, og allerede efter et halvt år var de klar med deres første ni delanbefalinger, der skulle hjælpe piger i grundskolen udsat for social kontrol. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Kultursammenstød, Menneskerettigheder, Psykologi, seneste, Ære

Æresrelaterede konflikter

 Alt for mange med minoritetsbaggrund bliver af familie eller lokalmiljøet presset til at leve efter forældede dogmer og værdier, som de slet ikke ønsker

06-02-2024

pressemeddelelse fra Ministeriet for Udlændinge og Integration:

 

Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK)

Centeret skal blandt andet koordinere forebyggelse, opsporing og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Flere borgere i Danmark skal opleve frihed, lighed og selvbestemmelse. Det er kerneopgaven for Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK), som åbner i dag.

MÆRK skal samle og styrke det nationale arbejde med at forebygge og bekæmpe vold og kontrol.
Centeret skal sikre, at æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er og forbliver et prioriteret arbejdsområde i kommuner, i civilsamfundet og på tværs af andre myndigheder.
 Flere danske undersøgelser viser nemlig, at der er en tydelig sammenhæng mellem psykisk mistrivsel og helt konkrete oplevelser med negativ social kontrol blandt andet i form af overvågning, trusler og vold.  Undersøgelserne peger også på, at især unge med ikke-vestlig baggrund bliver udsat for forskellige former for negativ social kontrol og sanktioner, og at risikoen for mistrivsel er markant overrepræsenteret blandt de unge.
Børn og unge vil derfor være et særligt prioriteret indsatsområde i 2024, hvor centeret blandt andet vil understøtte og rådgive skoler og uddannelsessteder. Det vil desuden være en prioritet for MÆRK at undersøge og arbejde med, hvordan samarbejdet mellem kommuner og politi kan styrkes i sager om æresrelaterede konflikter.   Læs resten
Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Menneskerettigheder, Organisationer, Psykologi, seneste, Ære

Kompromis for det multikulturelle ?

To unge briter med indvandrerbaggrund har klaget over manglende respekt fra nogle af landets institutioner

Det drejer sig – som det oftest gør – især om muslimer der kræver en særlig rettighed.

To fronter  står overfor hinanden

A.»Hvorfor accepterer vi, at vores skolesystem bliver pålagt at hjernevaske vores børn med en snæversynet idé om, hvad det vil sige at være britisk?«

B.»Hvorfor skal vi gå på kompromis med et sundt vestligt samfunds grundprincipper for at få ‘multikulturalisme til at fungere’?

»I 1942 vurderede man, at færre end fem procent af befolkningen havde haft direkte kontakt med en person af anden etnisk baggrund. I 2021 var mere end en tredjedel af befolkningen i England enten selv migranter eller havde forældre eller bedsteforældre, som var født uden for Storbritannien,« skriver Kieran Connell, ekspert i nyere britisk historie ved Queen’s University i Belfast i The Conversation.

Læs resten

Udgivet i Kultursammenstød, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste, Storbritannien