Immigrant-våbnet

Rusland laver bevidst undergravende virksomhed mod Italien for at støtte Ukraine.

Putin og Prigozhin bruger migration som politisk våben

I den forbindelse bruger man en taktik, der er velkendt:     Man presser store grupper af migranter ind i det land, man vil ramme, for at skabe kaotiske forhold.

Denne taktik har Wagner-gruppen ved tidligere lejligheder gjort brug af i Afrika: Migrationen bruges som et våben, der kan destabilisere de samfund, som man vil give en lærestreg.

Selve mængden af nye migranter, der kommer væltende ind, har en destabiliserende virkning på de ramte lande – altså Ukraines allierede.

 

kilde : Ralf Pittelkow, mag.art.  tidl. personlig rådgiver for statsminister Poul Nyrup Rasmussen.   15.03.23  Den korte Avis.

 

Udgivet i Krig / Sikkerhed, Migranter, Politik / Lovgivning, Russere, seneste

Arbejdskultur

Danskere arbejder i gennemsnit 34 t. uge, mens en inder giver 48 t.

Divya Khanna, arbejdsanalytiker : “Mange indere flytter til udlandet for at arbejde mindre, tjene mere og få mere tid til sig selv. Det paradoksale er så, at de ofte ender med at tage den indiske arbejdskultur med sig.”

Det er ikke kun hensynet til familiens økonomi og status, som har ført til en disciplineret arbejdskultur i Indien. Work is worship, siger de gamle indere. Der er intet finere end at udføre sit arbejde med dedikation og hengivenhed. Den ældgamle hinduistiske filosofi karma yoga bygger på frelse gennem hårdt arbejde. Læs resten

Udgivet i Arbejde, Filosofi/ Etik, Indien/indere, Migranter, seneste

Koloniseret – inuit vinkel på forskelle

Det nedenstående er små tekstuddrag fra Tine Eibys  interview med en ældre inuitkvinde Aaju Peter. Hun har boet i flere bygder i Grønland, et par omgange i Danmark som barn og ung. og det vel at mærke alene i forskellige plejefamilier, og har taget universitetsuddannelse i jura i Canada, hvor hun nu er situeret og tiltales advokat.

Hun medvirker i filmen Twice Colonized, hvor hun præsenterer sin vrede og de problemer kolonisering har påført oprindelige folk.
Fra 1953, hvor Grønland blev skrevet ind i den danske grundlov, og frem til 1970erne var det normal praksis at sende grønlandske børn til Danmark. De skulle læres op i dansk sprog og kultur, så de kunne begå sig i det rige, de var del af.

»Jeg har aldrig ønsket at praktisere som advokat. Hvide mennesker forstår og respekterer mig kun, fordi jeg er jurist. Titler, det er det sprog, I forstår. Hvis jeg blot var mor til fem børn og syerske, hvor meget respekt tror du så, jeg ville få? Ingen. Og jeg ved det, for jeg har prøvet det. Folk kalder mig advokat, men jeg praktiserer ikke. Jeg har aldrig været enig med det hvide system, det vestlige westminster-system, som stammer fra Europa, fra England. Det er meget oppositionelt og konfliktorienteret. Det er ikke inuits måde at gøre tingene på, vi snakker sammen og kommer overens, vi kæmper ikke mod hinanden.«

»Vi drager ikke konklusioner i vores kultur, jeg kan ikke tale på andres vegne. Den grønlandske og den hvide kultur er meget forskellig.« Læs resten

Udgivet i Danskere, Grønland/grønlændere, Kultursammenstød, Psykologi, seneste

Genopdragelsesrejser

 I 2018 ville regeringen sætte hårdt ind mod genopdragelsesrejser

Eksperter konstaterer, at lovgivningen ikke er effektfuld

En genopdragelsesrejse defineres som et ophold uden for Danmark, der har en negativ betydning for barnet eller den unge voksen.

Udgivet i Filosofi/ Etik, Pædagogik / Sprog / Opdragelse

Asylpresset stiger

Dublin-aftalen er braset sammen

EU kan udelukkende blive enige om at øge hjemsendelsen og bevogte grænserne bedre. Fordeling af asylansøgere er no go.

Den danske statsminister Mette  Frederiksen ser et problem i at 10% af den danske befolkning udgøres af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ( 1% i 1980). Det truer sammenhængskraften og skaber parallelsamfund, sagde hun til et møde i Kommunernes Landsforbund.

Læs resten

Udgivet i EU, Flygtninge, Kultursammenstød, Migranter, seneste

Antireligiøse handlinger

Parisiske kirker udsættes for en bølge af hærværk  Også resten af landet er ramt af angreb på kirkelige og andre religiøse bygninger.

Indenrigsministeriet talte i 2021 i alt 1659 antireligiøse handlinger i Frankrig. Heraf var 857 antikristne, 589 var antisemitiske og 213 rettet mod muslimer. 92 procent af de antikristne overgreb var hærværk.

”De antikatolske overgreb er i vækst, især hvad angår overgreb mod personer,” ifølge en nyere rapport fra det franske andetkammer..

Kilde:  Birthe Pedersen, Kristeligt Dagblad 17.03.23

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Frankrig, Krig / Sikkerhed, seneste, Terror

15,4 % kommer udefra

Hvor mange indvandrere og efterkommere bor i Danmark?

Pr. 1. januar 2023 er der i alt 910.898 indvandrere og efterkommere i Danmark, som svarer til 15,4 pct. af den samlede befolkning.

579.457 personer har oprindelse i ikke-vestlige lande.

Heraf har 293.000 personer oprindelse i MENAP-landene og Tyrkiet.

kilde: https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/INTEGRATION-STATUS-OG-UDVIKLING

Udgivet i Demografi

Nye indvandrere til Storbritannien

Indvandringen fra EU til Storbritannien er faldet efter Brexit

Nigerianere, Filippinere og Indere kommer til sundheds- og plejesektoren 

Sæsonarbejdere i landbruget kommer nu fra Tadsjikistan, Usbekistan og Nepal

 

Et af hovedargumenterne for Brexit var, at  stoppe den såkaldte arbejdskraftens frie bevægelighed  – som snarere er individets frie bevægelighed  ifølge EU ret –  og dermed strømmen ind af billig arbejdskraft fra EU-lande.

Vi har set det største opbrud i immigration, siden vi kom med i EU. De seneste tal viser, at immigration til Storbritannien er på det højeste niveau nogen sinde,” konstaterer økonomiprofessor Jonathan Portes* fra Kings College London. Læs resten

Udgivet i Afrikanere, Arbejde, seneste, Storbritannien

Kriminelle syrere

Danmarks Statistik 2021:

Danske mænd har et kriminalitetsindeks på 88.

Syriske mænd har et kriminalitetsindeks på 202.

Syriske efterkommermænd har et kriminalitetsindeks på 358.

Syrerne ligger dog, i modsætning til libanesere og somaliere, ikke i top på generel kriminalitet. Mange syrere er imidlertid dømt for voldtægt.

I 2017 blev 7  syriske mænd dømt for voldtægt med somaliske og iranske mænd på andenpladsen med hver 4 voldtægtsdømte.

I alt er 28 syriske mænd blevet dømt for voldtægt i perioden 2016 – 2021.

kilde: Poul Erik Andersen: Turister rejser rundt i Syrien, mens syrere får permanent ophold i Danmark – de er dyre i drift og har rekord i voldtægter.
6.marts 2023   Den korte avis

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arabere, seneste, syrere

Tørklædet flager for  islam

Folket har ikke ret til at styre sig selv. Uligestilling og forskelsbehandling går som en rød tråd gennem islam

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog  cand.pæd. psych.
Herhjemme må man kunne fremføre Grundlovens § 67 i det ærinde at minimere islams indflydelse på opvoksende generationer.

At bære det islamiske tørklæde er at ligne med at flage for islamiske værdier. Det er ikke bare 30 gram stof, men endvidere tegnet på at muslimske kvinder dydigt adskiller sig fra mænd  og accepterer ikke at friste de svage sex-glade mænd med deres smukke hår. I det hele taget er ønskede forskelle, ulige rettigheder  samt ufrihed essens i islamisk civilisation.
Lad os først se på Grundloven § 67
“Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

Sædelighed er her ikke seksualmoral, men blot moral.
I  Den Danske Begrebsordbog fra 2014 under 21.3  Moral findes vendinger som :  værdinorm,  samfundets normer, etiske regler, samfundsnorm, etiske normer.

Den offentlige orden er love, konventioner , vedtagne erklæringer, lovens ånd osv. Lovene i Danmark har ånd af  ligestilling, frihed og folkestyre. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Damgaard, Kirsten, Filosofi/ Etik, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste