Frankrig mere muslimsk

I den opsigtsvækkende bog  Det Muslimske Broderskab og dets netværk *, påviser antropologen Florence Bergeaud-Blackler** , at »broderskabet« har infiltreret en række organisationer og foreninger. Formål?  At gøde jorden for en islamisering af samfundet
Franske myndigheder intensiverer i disse dage deres kamp mod den hjemlige islamisme. Især unge muslimer var mere oprørte over Patys brug af muhammedtegninger i undervisningen om ytringsfrihed end over selve likvideringen.

Frankrig  fastfrøs knap 200 mill. kr. fra omkring en snes fonde og organisationer, der på den ene eller den anden måde er forbundet til Det muslimske Broderskab.

En undersøgelse fra opinionsinstituttet Ifop fra 2020 viste således, at hele 57 procent af landets unge muslimer er af den opfattelse, at sharia (islamisk lov) vejer tungere end Frankrigs love.
Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Frankrig, Krig / Sikkerhed, Organisationer, Religion / Ideologi, seneste

Franskmænd imod indvandring

Frankrig modtog i 2022 137.000 nye asylansøgninger

74% mener at der er for mange udlændinge i Frankrig.
68% støtter ideen om at indskrive et krav om assimilation i forfatningen.
62% mener ,at Frankrig ligesom Danmark skal undtages fra EU-regler.
55% mener at Frankrig skal modtage asylansøgere, der er truet i deres hjemland.

Kilde: meningsmåling Af Odoxa Backbone Consulting for Le figaro.                   Citeret fra Jyllands-P0sten 27.maj.2023

Udgivet i Frankrig, Migranter, seneste, Statistik

Repatrieringsydelse

I perioden 2018 – 2022 udbetalte kommunerne samlet 330 millioner kroner i hjemrejsestøtte til næsten to tusinde personer.

Ydelsen skal betales tilbage, hvis flygtningen vender retur til Danmark inden for 12 måneder.

Vores kommuner har samlet 10,8 millioner kr. til gode hos flygtninge og andre (maj 2023) , der hverken vil eller kan tilbagebetale den repatrieringsydelse, de er forpligtet til at returnere til kommunerne.
Svar fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek :  ”Gælden er efter det oplyste fordelt på 82 personer, hvoraf det for 44 personer gælder, at de pågældende enten misligholder gælden eller at kommunen konkrete har vurderet, at det ikke er muligt at inddrive gælden.”

Gælden  på 10,8 millioner kroner kan være større, da tilbagevendte flygtninge, der overholder afdragsordningerne, ikke er medregnet.

kilde : Poul Erik Andersen.      Den korte Avis     24.05.2023

https://denkorteavis.dk/2023/flygtninge-skylder-landets-kommuner-over-ti-millioner-kroner-de-havde-faaet-hjemrejsestoette-men-kan-eller-vil-ikke-betale-tilbage/

 

Udgivet i seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Anderledes opdragelse

Jeg vil gerne reklamere for  socialpædagog og integrationskonsulent Henrik Kokborgs artikler om opdragelse, dannelse og menneskesyn i muslimske indvandrerfamilier. Se hans hjemmeside  https://integrationsinfo.dk/category/debat-indlaeg/

Henrik Kokborg er også interviewet i en stor dyb artikel  “Disintegration” af antropolog Katja Kvale i Weekendavisen 17.05.23. Her peger han på at kultur og religion betyder alt, samt at reelle problemer sminkes og holdes ude af forskningen.

kulturpsykolog cand.pæd.psych. Kirsten Damgaard   22.05.23

Udgivet i Kokborg,Henrik, Kvale, Katja, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Den autoritære opdragelse

“Oplever man, at ens forældre eller andre omklamrer en med deres holdninger eller deres bekymring, og man dermed ikke oplever, at man er respekteret, så kan vi godt forstå, at der er grund til at reagere skarpt. For det at blive genstand for vedvarende synlige bekymringer, og at man måske er udpeget som skyldig i forældres sorger, kan let føre til en oplevelse af, at man er forkert, og få indflydelse på både selvværd, livsglæde og mange andre ting.”

Annette Due Madsen, psykolog og  Jørgen Due Madsen, psykiater                             i Kristeligt Dagblads brevkasse 19.05.23

Se også socialpædagog og integrationskonsulent Henrik Kokborgs artikler på hans hjemmeside  https://integrationsinfo.dk/category/debat-indlaeg/

Udgivet i Filosofi/ Etik, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Personfarlig kriminalitet

Vold og voldtægt

Antal domme sammenlagt for den femårige periode 2017 – 2021:

Syrere: I alt 27 domme for voldtægt og 675 domme for vold.

Tyrkere: I alt 19 domme for voldtægt og 1.024 domme for vold.

Libanesere: I alt 18 domme for voldtægt og 1.118 domme for vold.

Somaliere: I alt 14 domme for voldtægt og 866 domme for vold.

Irakere: I alt 11 domme for voldtægt og 716 domme for vold.

Iranere: I alt 11 domme for voldtægt og 316 domme for vold.

Det svarer til 100 voldtægtsdomme ud af de i alt 450 domme for voldtægt, der blev afsagt i perioden 2017 – 2021.

Det svarer til, at indvandrere og efterkommere med oprindelse i de nævnte lande stod for 22,2 procent af samtlige voldtægtsdomme selvom de i perioden kun udgjorde cirka fire procent af den samlede befolkning i alderen 15 – 79 år.

kilde:   Poul Erik Andersen   https://denkorteavis.dk/2023/syrere-og-iranere-har-rekord-i-voldtaegter-medens-tyrkerne-og-somaliere-foerer-med-vold/

 

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Psykologi, seneste, Statistik

Muhammedkrisen er grundlag for dannelse

Den vigtigste begivenhed i nyere dansk historie – Muhammedkrisen  – bruges af ideologisk erobringslystne islamister 

Folketinget har fravalgt at gøre undervisning i Den vigtigste begivenhed i nyere dansk historie, muhammedkrisen til obligatorisk  pensum i danske skoler.

“I klasser på Vestegnen, i Odense vest og andre ghettoområder vil lærere ud fra selvindbildt metodefrihed med »skøn« af muhammedkrisen som »irrelevant« og multikulturelt »hensyn« til sarte religiøse følelser typisk fravælge at undervise nydanske elever i den vigtigste begivenhed i nyere dansk historie.                         Det er et enormt svigt af de unge og deres demokratiske dannelse: tab af oplysning, fritænkning, ytring, debat, ånd – af demokrati.”

Erobringslystne islamister

” Der er ideologisk erobringslystne islamister i Danmark, som med et effektivt mix af evige islamofobi- og racismeanklager, immanente dødstrusler og hård social kontrol intimiderer demokratisk sindede muslimer, gode danske lærere – og nu også regeringen. Slavegørelsen pågår.” Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Kvale, Katja, Kvale,Katja, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, Religion / Ideologi, seneste, Terror, Uddannelse

Grunde til at undervise i Muhammedkrisen

Thomas Hoffmann,  professor i islamisk teologi,   og            Jakob v. H. Holtermann,  lektor i retsfilosofi, begge Københavns universitet

skrev  9. maj 2023 en kronik i avisen Jyllands-Posten om  12 gode grunde til at undervise i Muhammed-krisen – inklusive tegningerne.

Vi bringer her fire af rådene

For det ottende: Den moderne folkeskole har altid undervist i emner, der har været menneskerettighedskrænkende, æstetisk grænseoverskridende og moralsk-religiøst kontroversielle. Såsom slavehandel, racisme og Holocaust. Hvorfor skulle Muhammed-krisen være undtaget?

For det niende: Dansk skolelov foreskriver, at skolen skal »udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder«. Muhammed-tegningerne var og er – hvad enten man er imod eller for dem – udtryk for ytringsfriheden. Og selvfølgelig også for retten til ikke at blive underkastet vilkårlige døds- eller lemlæstelsesdomme, blot fordi man har ytret sig kontroversielt inden for lovens rammer. Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Hoffmann, Thomas, Medier og ytringsfrihed, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Terror, Uddannelse

Overflødig indvandring

Ebberød Bank:

Vi betaler for en indvandring, vi ikke har behov for

I disse dage er mange danskere optaget af hvorledes udvælgelsen af FN sanktionerede kvoteflygtninge foregår.

På denne plads vil jeg imidlertid  for tredje gang skrive om folk, der ikke er flygtninge, men som alligevel flytter til Danmark.

Første gang handlede det om indvandrere fra andre EU-lande, der kunne få bedre forsørgelse og andre velfærdsgoder i Danmark. (22.10.13)

Anden gang skrev jeg om enker, gammeljomfruer og andre kvinder der lever på familiens nåde i muslimske lande, hvor det ikke er velset, at de arbejder. Nogle af dem bliver skibet af til et ægteskab med forsørgelse af danskerne (6.11.13)

Men der er flere andre veje til ophold og forsørgelse i Danmark. Gamle travere som proforma-ægteskaber og “omgangsjob”  eksisterer  stadig som trædesten til  at komme ind i landet eller komme på arbejdsløshedsunderstøttelse.

Børn kan også bruges til at hage sig fast på forsørgelse i Danmark.

De følgende eksempler er fra de sidste par år, og hentet fra mit arbejde på et beskæftigelses -og sprogcenter i Hovedstadsområdet. Læs resten

Udgivet i Demografi, Migranter, Velfærd / Offentlig økonomi

Religion, politik og værdikamp

KAMPEN OM YTRINGSFRIHEDEN – RELIGION, POLITIK OG GLOBAL VÆRDIKAMP

af Heini Í Skorini                        308 sider          Gads Forlag 2023

Denne bog en  udgave af forskerens ph.d.-afhandling fra King’s College i London  på baggrund af studieophold i Genève og Jeddah i Saudi-Arabien.Her har  Organization of the Islamic Cooperation  en mellemstatslig organisation som varetager muslimers rettigheder og andet hovedkontor . Paraplyorganisationen består af 57 islamiske stater med Saudi-Arabien, Pakistan og Egypten som de førende stater.

Skorini interesserer sig især for Organization of Islamic Cooperation (OIC) og   dens virke i FN.  OIC har lobbyet for at menneskerettighederne kan vendes mod sig selv i mere end 20 år. Nu er meget lykkedes. Organisationen hed oprindeligt Organization of Islamic Conference.

Født som universelle rettigheder til at tro, tænke og tale frit bliver de undervejs suppleret af visse sociale rettigheder for i de senere år, under påvirkning af OIC og multikulturalismen i Vesten, at blive omfortolket til retten til ikke at blive såret, krænket eller udsat for blasfemi. Menneskerettighederne har med andre ord vist sig at være et tveægget sværd. De kan bruges mod sig selv – som når de anvendes til at forbyde hate speech, racisme, islamofobi og intolerance.

Shariaen træder i baggrunden

Før i tiden henviste islamiske stater direkte til, at shariaen står over sekulær ytringsfrihed**, og det var en tand for ærligt. Følgelig gik de i stedet* over til at sige, at menneskerettighederne skal udvides, mens de fjernede referencerne til islamisk lovgivning. Nu stod det med Koranen og shariaen således med småt. Læs resten

Udgivet i Anmeldelser, FN, Menneskerettigheder, Organisationer, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi