Marakesh Aftalen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen forpligtede i 2018 Danmark til den vidtgående og for Danmark ufordelagtige Marakesh-aftale, der reelt sidestiller migranter med ægte flygtninge, således at alle vandrende mennesker skal have en flygtnings vidtgående rettigheder og privilegier efter konventionen af 1951. Løkke hævdede ganske vist, at aftalen ikke var juridisk bindende for Danmark (hvorfor så indgå den?). IMO  har kulturligvis samme  opfattelse, at aftalen er retligt bindende.

Juraprofessor Mikael Rask Madsen udtalte imidlertid til Jyllands-Posten 5. december 2018, at pagten er udtryk for en politisk overenskomst, som kan indgå som et fortolkningsbidrag ved domstolene.

Det er kun Vorherre, der ser på viljen. Vi andre ser på resultaterne.