Kompromis for det multikulturelle ?

To unge briter med indvandrerbaggrund har klaget over manglende respekt fra nogle af landets institutioner

Det drejer sig – som det oftest gør – især om muslimer der kræver en særlig rettighed.

To fronter  står overfor hinanden

A.»Hvorfor accepterer vi, at vores skolesystem bliver pålagt at hjernevaske vores børn med en snæversynet idé om, hvad det vil sige at være britisk?«

B.»Hvorfor skal vi gå på kompromis med et sundt vestligt samfunds grundprincipper for at få ‘multikulturalisme til at fungere’?

»I 1942 vurderede man, at færre end fem procent af befolkningen havde haft direkte kontakt med en person af anden etnisk baggrund. I 2021 var mere end en tredjedel af befolkningen i England enten selv migranter eller havde forældre eller bedsteforældre, som var født uden for Storbritannien,« skriver Kieran Connell, ekspert i nyere britisk historie ved Queen’s University i Belfast i The Conversation.

Læs resten

Udgivet i Kultursammenstød, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste, Storbritannien

Hvad kan kirkerummet bruges til?

En muslimsk mand kan ikke få lov at brede sit bedetæppe ud for adskillige gange at udføre islamisk bøn i kirken på det nye regionshospital i Gødstrup.

I stedet er han henvist til et af hospitalspræsternes lokaler. Det er han utilfreds med og har klaget til hospitalsledelsen og Kirkeministeriet. Manden er taxachaufør og ikke indlagt på hospitalet.

Biskop i Viborg Stift Henrik Stubkjær mener at stille muslimsk bøn på en stol i kirkerummet er i orden “men det sender et helt andet signal, hvis der skal udrulles bedetæpper og bønnen foregår liggende på knæ, mens kirken er åben for alle. Kirken er indviet som et kristent rum til gudstjeneste,” siger han.( Kristeligt Dagblad 02.02.24)

Det var oprindeligt planen at dette hospital også skulle have et rum, der kunne bruges til muslimsk bøn. Det er imidlertid sparet væk. Læs resten

Udgivet i Religion / Ideologi, seneste

Udenlandske tyvebander

Antallet af anmeldte butikstyverier er steget med 25 % viser politiets tal

Mange er professionelle kriminelle, der fx går efter kød og vin i supermarkeder.Det sker at personale trues eller må på trykke på overfaldsalarmen, fortæller leder i Meny.

Man antager at der stjæles for 2 milliarder kroner om året

Politiets styrkede indsats i grænseområderne skal også dække udenlandske tyvebander, fortæller  justitsminister Peter Hummelgaard, og bødestraffen skærpes.

kilde: Frederiksbergliv  07.02.24

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Politik / Lovgivning

Handlingsplan mod antisemitisme

Danmarks treårige handlingsplan mod antisemitisme har sikkerhed og oplysning i fokus.

Forskning er  også en del af planen. Det er imidlertid vanskeligt at finde danske forskere.

Handlingsplan mod antisemitisme

 

Efter den 7. oktober er det blevet åbenlyst, at der er et problem i visse muslimske kredse, udtaler pensioneret lektor ved SDU, der har opkvalificeret danske historielærere til at undervise i holocaust. Han tilføjer at forskning i antisemitisme underprioriteres på universiteterne.

“Det sidste dækker over et problem i fødekæden af viden og information om antisemitisme i Danmark, lyder det fra flere eksperter, der mener, at vi halter langt bagefter sammenlignet med vores nabolande. En kalder det ligefrem “en skandale”.

Handlingsplanen blev præsenteret af den tidligere S-regering i 2022, og i december blev en status på de i alt 15 initiativer præsenteret for Retsudvalget i Folketinget. Under punktet om forskning fremgår det, at det ikke lykkedes at finde en postdoc til et etårigt forskningsprojekt, der skulle besvare, hvor i Danmark antisemitisme trives og kortlægge international forskning i antisemitisme.

Der var tale om “et meget begrænset ansøgerfelt”, fremgår det af statusopdateringen.

uddrag og kort citat  fra større uddybende artikel. Respublica anbefaler at læse hele artiklen:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-og-tro/skandale-forskere-kritiserer-mangler-i-handlingsplan-mod-antisemitisme

Benjamin Krasnik: Forskere kritiserer handlingsplan mod antisemitisme. Kristeligt Dagblad 03.02.24

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Forskning, Jøder, seneste

Migration til USA

De amerikanske grænsemyndigheder pågreb i 2023 cirka 2,5 millioner migranter ved USA’s sydlige grænse.

Samtidig fortsætter guvernørerne i de konservative delstater Florida og Texas med at sende migranter med busser og fly til liberale storbyer som New York, Chicago og Washington.

I 2023 modtog New York mindst 150.000 migranter, hvilket har lagt et enormt pres på byens økonomi og sociale myndigheder.

Kilder: NPR, AP

her fra Kristeligt Dagblad 30.01.24

Udgivet i Flygtninge, Migranter, seneste, Statistik, USA

Behandling af flygtninge

Hvis alle migranter kom til Italien, ville de rejse videre op i Europa og kommunikere, at adgangen til Europa er åben

Danmark medstifter af et uddannelsessted for grænsebetjente og grænsebevogtning i Tunis.Udlændinge og integrationsminister Kaare Dybvad Beck var på besøg i nov.23.

 

      Lille uddrag af dybgående artikel i Weekendavisen, se nedenfor

“Det store paradoks
Migranterne, jeg møder i olivenmarkerne, kan af gode grunde ikke selv dokumentere deres beskyldninger mod de tunesiske myndigheder. Det er vigtigt at understrege, at de kan have interesse i at overdrive eller tale usandt. Men den hårdhændede behandling af migranter er veldokumenteret. Så sent som i oktober deporterede den tunesiske nationalgarde over 100 migranter til Algeriets grænse, hvor de udsatte nogle for voldelige overgreb og tyveri ifølge vidnesbyrd afgivet til Human Rights Watch.

Jeg fortæller Kaare Dybvad om mine oplevelser. Det virker, som om vi lader tuneserne lave det beskidte arbejde for os. Ændrer det ministerens holdning til den danske støtte til de tunesiske myndigheder, at de efterlader tusinder af migranter i olivenmarker uden hjælp?

»Jeg gør mig ingen illusioner om, at folk, der kommer til Tunesien med menneskesmuglere, har gode vilkår. Samtidig tror jeg bare ikke, at Tunesien ville give fulde rettigheder og mad og drikke til alle, der kommer, hvis vi lukkede ned for vores støtte. Jeg er ikke enig i, at vi legitimerer noget, vi er uenige i, og jeg mener, at situationen – alt andet lige – bliver bedre af, at der er en velfungerende grænsekontrol.« Læs resten

Udgivet i Afrikanere, Flygtninge, Italien, Menneskerettigheder, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste

Muslimsk politik i kirken

De fleste muslimer er palæstinensere i hjertet

af Niels Hviid  i Dialog-dryp   02.02.24
Formand i Fredens Hus , Aarhus
nihv@km.dk

“Ved gudstjenesten i Aarhus Domkirke med vores nye kongepar sidste søndag, var der inviteret interreligiøse repræsentanter. Hvor er det vigtigt for vores gensidige forståelse, vores forbundethed og fælles forpligtethed for vores samfund og vores fælles jord, at vi kan mødes i respekt, og dele håb om fred og retfærdighed for alle mennesker.

Og hvor er det vigtigt, at vi ind imellem er vidner til hinandens bøn og gudstjeneste. Gudstjeneste, bøn og prædiken er noget, som sker i det offentlige rum, og vi skal lade hinanden se og høre, hvad vi prædiker, hvad vi ber for, og hvad vi tror på. Det gælder i kirke som i moské.
TAK for, at I tog imod invitationen denne dag, I særlige gæster!”

 Teksten Free Palestine eller den traditionelle Keffiyeh Læs resten

Udgivet i Arabere, Hviid, Kultursammenstød, Psykologi, Religion / Ideologi, seneste

Statrevisionen om Traumatiserede flygtninge

 51 % af flygtningene i asylcentre er registreret                                                med psykiske problemer (2018)

af  Kirsten Damgaard

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Inte-
grationsministeriet og regionerne ikke har sikret et tilstrækkeligt sam-
arbejde og koordination af opsporing og behandling af traumatiserede
flygtninge.
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Inte-
grationsministeriet ikke har sørget for, at relevante oplysninger om
flygtninges helbred følger med i overgangen mellem asylcenter og
kommune.

Statsrevisorerne påpeger, at mangel på systematisk udveksling af re-
levante oplysninger mellem ministerier, regioner og kommuner står i
vejen for en hurtig og effektiv opsporing og behandling af traumatise-
rede flygtninge og vanskeliggør en effektiv behandlings-, integrations-
og beskæftigelsesindsats.

Statsrevisorerne bemærker:
• At kommunerne i mange tilfælde har et utilstrækkeligt grundlag for at
tilrettelægge integrationsindsatsen, da den begrænsede videregivelse
af helbredsoplysninger kan vildlede kommunerne til at tro, at flygtnin-
gene ikke har helbredsproblemer Læs resten

Udgivet i Flygtninge, Politik / Lovgivning, seneste, Sundhed, Uncategorized

Tyskerne utrygge ved indvandringen

 Tyskland har en tænketank, der hedder ”Centrum für Strategie und höhere Führung” (Centrum for strategi og højere ledelse).

Tænketanken har udgivet en ny rapport, som er udarbejdet af opinionsinstituttet Allensbach. Denne rapport er en bombe under tysk politik.

Rapporten viser, at mere end 80 procent af tyskerne ikke længere har tillid til landets udlændingepolitik

Nu ønsker to tredjedele af tyskerne, at asylansøgninger til Tyskland skal behandles uden for Europa – i håbet om, at det kan få mere styr på tilstrømningen. Det er en tanke, der også har vundet frem i Danmark. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Demografi, Krig / Sikkerhed, Migranter, seneste, Tyskland

Ikke-danske terrorister skal ikke til Danmark

Den danske stat har ikke pligt til at hjemtage ikke-danske  IS mødre fra kurdiske fangelejre

Østre Landsret har 29.01.24 givet Udenrigsministeriet medhold i, at Danmark ikke er forpligtet til at hjemtage ikke-danske mødre fra kurdiske fangelejre, men kun deres børn født med dansk statsborgerskab.

Mødrene har ikke ret til at blive evakueret sammen med deres børn. Men muligvis har barnet ret til et liv med sin nærmeste pårørende og beskytter.  Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, IS, Krig / Sikkerhed, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, seneste, Terror