Psykologiserende strategi

HENVISNINGEN TIL AFFEKT er et psykologiserende mønster, som jeg i de senere år har bemærket er på vej frem, når talen går på blasfemiske og satiriske behandlinger af islam. Fremfor at fordømme sådanne behandlinger med henvisning til tro og dogmer henviser man i stedet til, at blasfemi og satire er sammenligneligt med psykologiske overgreb. Som kan efterlade den troende traumatiseret og fremmedgjort. På ironisk vis vidner det om, at selv islams klassiske begrebsapparat, den køligt-skolastiske retstænkning i form af sharia, for længst er blevet overskrevet af et fuldstændigt sekulært terapi- og psykologisprog, som alle vi andre ikkemuslimer også er fanget af. Eller også vidner det om, at man på en mere instrumentel og strategisk vis har taget dette sprog til sig, når man skal henvende sig til en forholdsvis sekulær offentlighed med sine klagepunkter.

Professor i islamisk teologi Thomas Hoffmann  22.05.22  Weekendavisen

 

 

 

Udgivet i Arabere, Hoffmann, Thomas, Psykologi, seneste

Udvisning med dansk statsborgerskab

Ifølge den lovgivning, der var gældende indtil den 1. maj 2022, kan en borger få frakendt sit danske statsborgerskab, når borgeren har begået for eksempel landsforræderi eller terrorisme. Det fremgår af straffelovens kapitel 12 og kapitel 13. Eller i tilfælde af bandekriminalitet, der er til alvorlig skade for statens vitale interesser.

I februar fremsatte daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye lovforslag L 127. Forslagets tekst lød: ”Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Frakendelse af statsborgerskab for strafbare forhold, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser, m.v.).”

Det tidligere ”kan” blev ændret  til ”skal”.b Lov nr. 453 trådte i kraft den 1. maj 2022 Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Mogensen,Britta, Politik / Lovgivning, seneste

Befolkningsvækst skyldes indvandrere

Procentvis færre og færre danskere

Befolkningstilvæksten er målt over en ti-årig periode næsten udelukkende baseret på indvandrere og efterkommere.Det fremgår af de seneste kvartalstal fra Danmark Statistik.

Fra den 1. april 2013 og til og med den 1. april i år, er antallet af indbyggere i Danmark steget med 281.000.Der er tale om en stigning fra 5,6 millioner den 1. april 2013 til i alt 5,9 millioner den 1. april i år.

Men danskerne står kun for en tiendedel af tilvæksten. Læs resten

Udgivet i Demografi

Den vestlige bevidsthed

 Sekularisme er en vestlig idé

Cambridgeuddannede historiker “Tom Holland [mener] med sekularisme […] en adskillelse af religion og stat, som i hans optik har rødder tilbage til en strid mellem konge og pave i det 11. århundrede.

“Det er enestående, at Vestkirken fandt på den opdeling. Og det er håbløst at tro, at det er en neutral idé. Det er en kristen idé at opdele samfundet i sekulært og religiøst. Vestlige intellektuelle er tilbøjelige til at tro, at andre lande nok sekulariseres ligesom vores verdensdel, de skal bare have tid,” lyder hans parodi på den religionsblinde tankegang.

Læs resten

Udgivet i Filosofi/ Etik, Holland, Tom, Kultursammenstød, Religion / Ideologi, seneste

Multi-kulti rugemoderskab

Ukrainske rugemødre har fået lov til at føde i Frankrig og overdrage barnet til de franske adoptivforældre, selvom denne praksis er forbudt.

Nu skal modellen prøves ved domstolene

Mindst fire ukrainske rugemødre har født i Frankrig takket være hjælp fra deres franske kunder, siden det russiske angreb på Ukraine. Men også med hjælp fra de franske myndigheder, som har accepteret en model, der skal sikre, at rugemødrene ikke bliver registreret som børnenes mor.

Gammel fransk lovgivning fra 1793 tillader kvinder at føde anonymt, hvis de ønsker at bortadoptere deres barn ved fødslen. Meningen med loven var at tillade ugifte kvinder at holde graviditet og fødsel skjult for at undgå social stigmatisering. Den katolske kirke støtter anonyme fødsler som et alternativ til abort.

Loven drejer sig dog om kvindens eget barn. En rugemor “holder” en fremmed kvindes æg, der er befrugtet af hendes kundes sæd. Ægget kan stamme fra den kommende adoptivmor eller en anden kvinde.

I  tilfælde, der involverer en ukrainsk rugemor, har myndighederne accepteret, at barnet overdrages til en biologisk far.

”Man benytter den anonyme fødsel til at opnå noget, som ellers er forbudt, nemlig en kontrakt om at føde et barn for andre,” siger Aude Mirkovic fra Juristes pour l’Enfance.

Meningen er alene at hjælpe rugemødrene ud af en desperat situation, siger Clélia Richard, der forsvarer de fem familier. Hun mener, at de katolske organisationer misbruger disse menneskelige dramaer til en politisk kamp.

kilde : Birthe Pedersen:
Krig i Ukraine bringer rugemoderskab ind ad bagdøren.16.05.22      Kristeligt Dagblad

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Adoption, Frankrig, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, seneste

Tyrkiske ægteskaber

I løbet af 2000erne skete der store forandringer i partnervalget. Først og fremmest blev de familiesammenførte ægteskaber i høj grad erstattet af giftermål mellem to tyrkiske efterkommere.

Det viser danske registerdata. Tager man de 29-32-årige med tyrkisk baggrund, så var cirka 80 procent af dem gift i år 2000 – og godt 90 procent af disse ægteskaber var med familiesammenførte ægtefæller. I 2018 var kun omkring 50 procent i aldersgruppen gift, heraf lidt flere kvinder end mænd. Og det var blot 29 procent af kvinderne og 15 procent af mændene, der havde familiesammenførte ægtefæller. I stedet havde hovedparten giftet sig med en anden tyrkisk efterkommer.

Uanset den mindre ægteskabsmigration har man altså i høj grad holdt sig til tyrkiske partnere frem for at gifte sig »blandet«. Det er faktisk et mønster, som i særlig høj grad kendetegner tyrkiske migranter, og det ses også i for eksempel Australien.

En oplagt forklaring på det store fald i familiesammenføringer er de strammere visumregler: Den unge giftealder på cirka 20 år, som man så i både Tyrkiet og blandt tyrkere i Danmark i 1990erne, blev selvsagt stærkt påvirket, da man i 2002 indførte 24-års-reglen.”

uddrag fra Anika Liversage: Ægteskab på tyrkisk.    11.05.22 Weekendavisen.

https://www.weekendavisen.dk/2022-19/ideer/aegteskab-paa-tyrkisk

 

Udgivet i Demografi, Liversage, Anika, seneste, Statistik, Tyrkere

Pakistansk menneskesyn

”Det er muligt at opdrive andengenerations indvandrere som ikke stikker dørmanden ned eller pønser på at skære hovedet af Rushdie. De findes faktisk til overflod på min skole og dem der ikke tror det, kan bare komme ud og se efter”, lyder opfordringen i telefonen fra Lars Bjørner, der er skoleinspektør på Matthæusgades skole.

Således tager journalist Anne Libak ud til skolen, og skriver en artikel om mødet med eleverne. Elevernes udtalelser overrumbler skoleinspektøren.

Han har udvalgt tre danske og tre pakistanske elever fra 7,8, og 9.klasse, som journalisten skal interviewe. Jeg vil anbefale at læse hele interviewet. Det er kosteligt. Fx er pakistanerne overbeviste om, at de fleste indvandrerdrenge (tyrkere, pakistanere, marokkanere) stjæler i butikkerne for at vise sig for hinanden. Her kommer en smagsprøve på opfattelsen af  frihedsbegrebet.

” Det er Sabba som lægger for, da jeg spørger om der er nogle af dem som gerne ville myrde Rushdie. ”Ja, hvis jeg nu var lidt ældre, og hvis jeg nu havde en masse våben, og hvis han ikke stod for langt væk, så vil jeg gerne slå ham ihjel bekræfter Sabba.”

”Det ville jeg også falder Nazaqat ind men det er jo ret svært med våbnene, så måske må man nøjes med at tæske ham”.

Shahbaz bekræfter spagt, at han er enig med de andre.”

Anna Libak: Ville du også myrde Lennie?  05.12.1996  Weekendavisen

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Filosofi/ Etik, Libak, Anna, pakistanere, Terror

Krav om hensyn til kultur

Dommerne skal have kulturforskellene i baghovedet når de afsiger en dom

Socialdemokraten Lubna Elahi, Borgerrepræsentationen siger : ”Målet er selvfølgelig at de unge indvandrere skal overtage de danske normer. Men man må forstå, at indvandrerne handler ud fra nogle andre mønstre. For dem er æresbegrebet for eksempel meget anderledes end for danskerne ”.

Forældre påtager sig ikke medborgerskab

”Deres forældre er heller ikke dumme eller uansvarlige. Men mange af dem føler sig magtesløse, fordi de har svært ved at begå sig i det danske samfund.” Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Kultursammenstød, pakistanere, Politik / Lovgivning, Ære

Tyrkere investerer i hjemlandet

“Globalt set udgør første generationsindvandrerne en del af de nye rige i deres respektive hjemlande. Mange investerer gerne en del penge i deres hjemlande, og bliver derfor både hadet og elsket af de tilbageblivende landsmænd – afhængigt af om de lokale skal sælge noget til de udvandrere der er på sommerferie, eller købe en række ting såsom jord og lejligheder, hvis pris er steget på grund af udvandreres opkøb.

En tyrkisk forsker i Aarhus fandt ud af, at en typisk tyrkisk familie i Ikast, der har været i Danmark i 5 – 10 år investerer cirka 150- 200.000 kr. i Tyrkiet. Læs resten

Udgivet i Arbejde, Necef, M.Ü., Tyrkere, Økonomi

Fejl i forsørgelsesfradrag

Fradrag for at forsørge familie i hjemlandet

Skattevæsenet i Herning har ved en kontrolaktion fundet fejl i 60% af de forsørgelsesfradrag som udlændinge i kommunen har skrevet på deres selvangivelse oplyser DRs regionalstation i Holstebro Radio Midt & Vest. Udlændingene kunne trække tusindvis af kroner fra fordi de havde skrevet under på, at de ville sørge for underholdet af et familiemedlem i udlandet.

Men for skatte årene 1992 til 93 fik 140 underkendt forsørgelsesfradrag på i alt 2 millioner kroner.

Ved en lignende aktion i nabokommunen Ikast er der fundet fejl i 40% af forsørgelsesfradragene.

I Møldrup Kommune i Midtjylland er fejlprocenten helt oppe på 97.

 Uddrag af   notits i Kristeligt Dagblad 01.04.1995

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Velfærd / Offentlig økonomi