USA nogle sorte vil være sig selv

 

James Fischer ,afroamerikaner, der kæmper for at få sine forfædres eksproprierede jord tilbage :

»Det mest ødelæggende, der er sket i det her land, er den måde, det oprindelige folk blev behandlet på. Tæt efter det er behandlingen af afroamerikanere. Det burde være et regeringsanliggende og ikke som nu, hvor det er byer og amter, der tager stilling til det fra sag til sag.«

»Folk bliver normalt stille, når jeg når til dén del,« siger han med et smil. »Men det bedste ville være, hvis sorte fik deres egen del af landet, hvor de havde størst mulig selvbestemmelse. Med sorte skoler, sort politi. Alle skal selvfølgelig have lov til at bo der, men det skal være styret af sorte. Et land i landet, ligesom Vatikanstaten. Man kunne kalde det ‘Black America’. Det ville være nødt til at ligge på tværs af USA, så vi får adgang til havne på både øst- og vestkysten. Vi skal være forbundet med resten af verden.«

James Fisher »Man ved, den er gal, når der kommer to hvide gående sammen i et sort område. Så betyder det, at de sorte er på vej ud!« Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Historie, Personlige beretninger, Politik / Lovgivning, seneste

Efteruddannelse for lønmodtagere

Analysens hovedkonklusioner:

  • Brugen af de offentligt udbudte voksen- og efteruddannelseskurser faldt fra skoleåret 2014/2015 til 2019/2020 med 29 pct. Alene fra 2018/2019 til 2019/2020 faldt kursusaktiviteten med 22 pct., hvilket til dels kan tilskrives nedlukningen af uddannelsesinstitutionerne under COVID-19.
  • Det var i skoleåret 2018/2019 især større arbejdspladser, hvor medarbejderne deltog i voksen- og efteruddannelseskurser. 12 pct. af medarbejderne fra arbejdspladser med over 249 ansatte deltog på mindst ét voksen- og uddannelseskursus, mens kursisterne udgjorde 7 pct. af medarbejderne fra arbejdspladser med 1-9 ansatte.
  • Faglærte deltog oftere i kurser end tilfældet var for andre uddannelsesgrupper i skoleåret 2018/2019 – det er dog primært korte kurser. Ufaglærte har derimod det højeste aktivitetsniveau. Det er især på gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelseskurser samt øvrige kurser, hvor deres tid blev lagt.
  • Indvandrere deltog i højere grad i voksen- og efteruddannelse end personer af dansk oprindelse og efterkommere. Andelen af kursister var 8 procentpoint højere for indvandrerne end for de to andre herkomstgrupper, hvor omkring 10 pct. havde været på mindst ét voksen- og efteruddannelseskursus.

 

Danmarks Statistik:  Hvilke lønmodtagere deltager på offentlige voksen- og efteruddannelseskurser. Emnegruppe: Uddannelse og forskningUdgivet: 25. november 2021 . Nr. 2021:16  ISSN pdf: 2446-0354

Udgivet i seneste, Uddannelse

Migranter foretrækker UK fremfor Frankrig

Særdeles veletablerede undergrundsnetværk af migranter i Storbritannien sørger for relativt billig og effektiv indlogering og mulighed for at arbejde gælden af til menneskesmuglerne

Folk ude omkring ved at Storbritannien mangler ufaglærte arbejdere

Mange migranter taler engelsk i forvejen

 

» Mange af dem, der befinder sig i Calais, har fået afvist deres asylansøgninger i andre EU-lande og forsøger nu som en sidste løsning at nå Storbritannien. For på grund af Brexit er Storbritannien ikke længere en del af Dublin-aftalen (der tilsiger, at man skal søge asyl i det første land, man ankommer til, red.),« siger Didier Leschi leder  af Det franske kontor for immigration og integration, OFII, og præfekt Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Migranter, seneste, Storbritannien

Multi kulti krimi

Banderne NNV og Satudarah* er i konflikt

Hovedstaden er ifølge politiet lige nu vidne til en »ekstraordinær situation« med voldsparate kriminelle, der ser ud til bevidst at gå efter at dræbe. Politiet vurderer samtidig, at de seneste dages skyderier trækker tråde til bandemiljøet og muligvis organiserede kriminelle.

Politiinspektør Torben Svarrer: »Jeg er bekymret. Lige nu er der en situation, hvor jeg synes, at det er voldsomt det, der sker. Vi har haft rigtig mange skyderier over årene, men lige nu er der bare en situation, hvor det er eskalerende. Det skal vi have stoppet,«

»De skyderier, vi nu snakker om, virker ikke så tilfældige, som vi nogle gang har set i øvrige konflikter. Der er en helt anden voldsparathed og en accept af, at man skal ud og slå et andet menneske ihjelLæs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Bander, seneste

Racismeparagraffen

Nye “udsatte” grupper

I  lovforslaget  L 18, der forventes vedtaget i december, foreslås, at tilføje ”handicap” i racismeparagraffen og ligeledes, at man efter ”seksuel orientering” tilføjer ”kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika”.

Det store spørgsmål er så, hvem eller hvad der mangler at blive nævnt i denne opremsning?

Hvad med alder?    Hvad med sociale forhold ?     Hvad med sygdomme?   

Ingrid Ank peger på ” at racismeparagraffen har en tendens til at understrege vores egen blindhed”. De, der især har brug for det, er netop ikke dem, der står nævnt. De udsatte er dem, vi ikke har blik for.

Respublica anbefaler at læse hele artiklen

 

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Politik / Lovgivning, seneste

Migration til UK

Britiske medier beretter efter besøg i migrantlejrene i Frankrig, at der blandt mange migranter er en tro på, at der venter dem et godt liv, hvis de kan komme til Storbritannien – og det er et bedre liv end i EU-landene.

Migranter, der har taget turen over Den Engelske Kanal sætter ny rekord. Det officielle tal fra det britiske indenrigsministerium ligger på omkring 27.000, hvilket er tre gange flere end sidste år. Tallet omfatter vel at mærke kun de mennesker, som bliver opsamlet af den britiske kystvagt og grænsekontrol. Derfor kan tallet være endnu højere.

Hertil kommer, at menneskesmuglere aktivt bruger Brexit som argument for at tage til Storbritannien. For da briterne forlod EU, trådte landet også ud af Dublin-forordningen, som giver EU-lande ret til at sende migranter tilbage til det land, hvor de først kom ind i EU.

 

kilde: Bjarne Nørum    02.12.21 Kristeligt Dagblad  //www.kristeligt-dagblad.dk/udland/hvem-skal-stoppe-menneskesmuglingen-over-den-engelske-kanal

 

Udgivet i Demografi, Flygtninge, Migranter, seneste, Storbritannien

Parallelsamfund

Nye navne – samme problem

 ”hård ghetto”  hedder nu   ”omdannelsesområde”

På parallelsamfundslisten står stadig Mjølnerparken og Tingbjerg i København, Gellerupparken i Aarhus og Vollsmose i Odense  og et enkelt nyt boligområde  Agervang (Grønneparken) i Holbæk kommet på.

 

Et alment boligområde er defineret som et parallelsamfundsområde (tidligere kaldet ghettoområde), hvis der er mindst 1.000 beboere, hvis mere end halvdelen har ikkevestlig baggrund, og hvis kvarteret samtidig opfylder mindst to af følgende fire kriterier: Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Politik / Lovgivning, seneste

Udgifter til asyl

808 millioner kroner årligt

Beløbet er baseret på Udlændinge- og Integrationsministers beregninger for 2020, der viser, at de udgifterne per person i de danske asylcentre var på små 335.000 kroner årligt.

Over to tusinde på asylcentrene

I år er der helt aktuelt ved udgangen af oktober ankommet i alt 1.560 asylansøgere.

Sammen med de 852 afviste asylansøgere i udsendelsesposition, som ligeledes ved udgangen af oktober befandt sig på landets asylcentre, udgør de nu i alt 2.412 personer.

kilde: Poul Erik Andersen: Dyre gæster: Langt over tusinde nye asylansøgere plus de afviste koster i øjeblikket danskerne over 800 millioner kroner årligt. Den korte Avis 01.12.21

Udgivet i Demografi, Flygtninge, Migranter, seneste, Statistik, Økonomi

Illegal tilstrømning

Ifølge Frontex – EU’s grænseagentur – blev der i årets ti første måneder registreret 160.000 illegale indrejser i EU.

Det er 70 procent flere end i samme periode i 2020.

I oktober i år blev der registreret 30 procent flere illegale grænseoverskridelser end i samme måned sidste år.

Lægger man illegale og legale indrejser sammen, er der også tale om en voldsom stigning. En del af forklaringen er, at corona sidste år lagde en bremse på strømmen. Men tilstrømningen er altså vokset markant. (jfr. avisen Die Welt) Læs resten

Udgivet i Demografi, Migranter, seneste, Statistik

Socialt bedrag – indvandrere fører stort

Eksempelvis havde en mand på kontanthjælp været udrejst mange gange i 2015, 2016, 2017 og 2018 uden kommunens tilladelse.

Ikke-vestlige indvandrere har fået asyl i Danmark, fordi de har meddelt, at de var forfulgte i deres hjemlande. Men en del tager på ferie i hjemlandet. Flygtninge må selvsagt ikke opholde sig i det land de er flygtet fra, så kan de miste deres flygtningestatus. Hvis personen desuden er på overførselsindkomst og mødes med familie i oprindelseslandet eller et naboland, eller blot slapper af i Spanien uden tilladelse fra kommunen eller A-kassen er det so-cialt bedrageri.

Myndighederne gennemfører stikprøvekontrol i danske lufthavne af passagerer, der vender hjem

“I forbindelse med disse ferierejser viser det sig, at ikke-vestlige begår den form socialt bedrageri i et sådant omfang, at de udgør små 75 % af dem, der bliver afsløret i landets lufthavne. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Filosofi/ Etik, seneste, Økonomi