Identitetspolitik

»Jeg er nok ret woke. Det betyder ikke, at jeg accepterer alle krav«

 »Identitetspolitik er kernen i al politik«

“Livet er en opgave, og det er fyldt med meninger, og så må man som ansvarlig borger forholde sig til det. Debatten om identitetspolitik har medvirket til at skabe en forfinelse med hensyn til forståelse af forhold, som vi tidligere ikke var opmærksom på.”

»Det, som er kritisabelt ved woke og identitetspolitik, kommer frem, når mennesker eller grupper, der ofte med fuld ret kan hævde, at de er blevet diskrimineret eller undertrykt tidligere, nu hævder, at de skal have den kvote tilbage og derfor have mere, end andre har.«

Ditlev Tamm henviser til den demonstration, som ”Black Lives Matter” stod for i København i sommeren 2020. Der blev udstedt regler for hvide deltagere, som blev bedt om at holde sig i baggrunden.

»De hvide skulle holde sig tilbage fra sorte, fordi denne gruppe nu var blevet undertrykt i så og så mange år. Så bryder man jo med det grundprincip, som i virkeligheden er det, man kæmper for, og som bør være ligestilling,« konstaterer han og nævner som et andet eksempel i samme genre balladen om oversættelsen af Amanda Gormans digt ”The Hill We Climb”.

 

»Men hvis det er andre [end ophavsrethaver], som formulerer ønsket [om en bestemt hudfarve eller etnicitet på en person til at udføre et bestemt kompetencekrævende arbejde] så begynder det at blive hysterisk og meningsløst,« siger han.

 

Hvad bliver det næste, at ingen vil danse kineser i ”Nøddeknækkeren”?

»Så må man lave koreografien om. Hvorfor skal vi blive ved med at reproducere stereotyper? Jeg har som andre gennemgået en udviklingsproces. Der var ting, som man synes var sjove at se som barn, men med den erfaring, som jeg har i dag, og den måde, som verden har udviklet sig på, så synes vi simpelt hen ikke, at det er sjovt at se sådan en kineserdans, der afspejler en idylliserende opfattelse af kinesere. Det kunne være meget hyggeligt, når man er 10 år og lever i 1950’erne, men i dag er det noget andet, som vi forbinder med Kina, og kunstneriske værker bliver jo som regel ikke dårligere af at blive tilpasset den virkelighed, som de bliver spillet i.«

 

»Der er en vestlig kulturel overlegenhed, og derfor er det en diskussion, som vi må tage. Vi kan ikke skyde den over på arabiske stater eller andre kulturer, hvor man ikke har samme tradition og samme intellektuelle grundniveau og udvikling af gavnlig selvkritik, som vi har, og undskylde os med, at vi ikke dér finder samme grad af selvkritik som i Vesten. Vi er nødt til at tage på os, at det bliver vores diskussion. Europa har en intellektuel dominans i kraft af, at vi diskuterer og kritiserer os selv, fordi Europa har gennemgået en oplysningstid og har det kulturelle overskud til at diskutere vores egen holdning til andre kulturer, mens ikke alle andre kulturer har det overskud, at de udadtil tør fremstå som sårbare og selvkritiske. Netop denne evne er jo Vestens store styrke, og det skal vi holde fast i,« 

 

“Universitetet må være et sted, hvor man er i stand til at forstå og arbejde med nuancer. En stor del af berettigelsen af denne diskussion ligger i, at mange minoriteter ikke hidtil har haft de samme rettigheder som andre, eller at de er blevet mødt med overlegenhed eller afvisning og tidligere til en vis grad af kriminalisering. Målet må være at undgå negativ behandling og heller ikke uden videre at give nogle grupper en særstilling. Målet er lige behandling, og det kan forudsætte en vis forståelse for forskelle.”

 

»Der er to planer at operere på. Et juridisk rettighedsplan på ét niveau og et personligt forståelses- og anerkendelsesplan på et andet niveau. Det er på det sidste plan, at arbejdet ligger i et land som Danmark. Undertiden har vi måske lidt for meget fokus på rettigheder forstået som regler, frem for måden, som vi opfører os på i dagligdagen, og evnen til at forstå hinanden.«

“Totalitarisme? Nej, vi lever i et land med en fri debat, og som sagt er frygten for woke på universiteterne efter min mening helt overdrevet. Det er ikke et holdbart argument. Alt kan udvikle sig til totalitarisme, hvis man bare sidder og kigger på. ”

***

Ovenstående er et lille uddrag af  Jette Elbæk Maressas store interview med retshistoriker juraprofessor Ditlev Tamm :Jeg er nok ret woke. Det betyder ikke, at jeg accepterer alle krav. Jyllands-Posten 31/07/2022

Respublica anbefaler at læse hele interviewet.

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Filosofi/ Etik, Kultursammenstød, Psykologi, seneste, Tamm,Ditlev

Indvandring

Ifølge Berlingske Medier (6.9.2019) har 241.555 fremmede fået dansk statsborgerskab indenfor de seneste 35 år.

Langt størstedelen kommer fra ikkevestlige lande, og mere end halvdelen kommer fra afrikanske og mellemøstlige lande.

Og indvandringen fortsætter. I følge befolkningstallet for 1. kvartal 2022 er antallet af indvandrere og efterkommere steget med 29.603 siden 1. kvartal 2021. Så selv om man ikke taler om det, fortsætter den med at stige eksplosivt.

Kilde: Ruth Bering .  Den korte Avis 22.07.22

Udgivet i Demografi, seneste

Konspirationsteorier

Efter skyderiet i shoppingcenter Fields i København i juli 2022 , satte mange muslimer gang i den ved muslimsk terror i Europa  traditionelt anvendte taktik med at “føle sig som offer”. Skabelonen der hales frem går på, at dem der tilhører det segment (muslimer )  som begår terroren, påstår at det er dem (muslimerne) – og ikke de døde Europæere – der er de egentlige ofre.

En beskrivelse  heraf har antropolog Britta Mogensen lagt på Den korte Avis https://denkorteavis.dk/2022/muslimer-spreder-falske-teorier-om-fields/

af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog cand.pæd.psych.

Der er en fundamental kognitiv dissonans i hovederne på mange unge muslimer i dag. På den ene side har den konservative religiøse opdragelse fortalt fortalt individerne at de alene har den sande hellige bog den sande gud og selvfølgelig den sande ”naturlige og fuldendte” religion [arab. Din] Det giver anledning til urealistiske forventninger i de muslimske lokalsamfund. Imidlertid er realiteten i de nuværende muslimske ghettoer at der er fattigdom, analfabetisme, vold, udbredt svig og skatteunddragelse, der medfører domsfældelser. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Damgaard, Kirsten, Psykologi, seneste

Svenskere forlader Sverige

Etniske svenskere flytter ofte med børn og job til Spanien

uddrag af Helena Edlund : Svensk Exodus .18-07.22   Snaphanen.dk

Svenskerne vælger i tiltagende grad at forlade Sverige, som den nylig udgivne undersøgelse fra Svenskar i Världen viste. Årsagerne er mange, men klassikerne «kærlighed» og «klima» har nu fået konkurrence fra «utilfredshed med udviklingen i Sverige».

Nogle har købt fler lejligheder.Lejlighederne de ikke bor i, lejer de ud til svenske selskaber som har flyttet kundeservice og support til Spanien. Der er nok af lejere – som alle vil undgå Sverige og ikke har råd til at betale tre, fire eller fem millioner for en lejlighed men må leje i stedet. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Demografi, seneste, Sverige

Segregation

Svenskfödda flyttar när utomeuropéer blir fler

När fyra  procent [4 %] av invånarna i ett område är födda utanför Europa börjar de svenskfödda flytta därifrån. Det är en förklaring till segregationen, enligt en ny doktorsavhandling.

 Nationalekonomen Emma Neuman vid Linnéuniversitetet i Växjö har bland annat studerat flyttmönster i bostadsområden under 1990 och 2000-talet för att se hur den etniska segregationen ändras.

Läs mer om avhandlingen på Linnéuniversitetets hemsida.

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Kultursammenstød, Psykologi, seneste, Statistik

Sexuel udnyttelse af hvide

Politiet så den anden vej, mens tusindvis af piger blev udsat for seksuelle overgreb af »asiatiske bander« i UK.

 “Denne seksuelle udnyttelse i Storbritannien er ikke ny viden for os i integrationbranchen, der kigger ud over Danmarks grænser. I mere end 30 år har man i UK ,Holland, Frankrig og nu Sverige kunnet se hvad vi har i vente herhjemme fra diverse indvandrere, der meget synligt grupperer sig etnisk omkring kriminelle aktiviteter. Ikke-integration og had til ikke-muslimer er et mål i sig selv for mange muslimske opdragere, meningsdannere og autoriteter”,  udtaler kulturpsykolog Kirsten Damgaard.

  Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, pakistanere, Politik / Lovgivning, seneste, Sexhandel / Menneskehandel, Storbritannien

Tyskere flytter til Danmark

To grupper af tyskere søger mod Danmark. Dels folk fra Flensborg, der søger en betalbar bolig og dels folk, der kommer længer væk fra og søger ro og plads, oplyser lederen af Re-gionskontoret for regionen Sønderjylland-Schleswig Peter Hansen til Flensborg Avis.

Mange kender Danmark fra ferier

I Sønderborg Kommune er der 162 flere tyske tilflyttere i første halvår i 2022 i forhold til samme periode i 2021.

I Åbenrå Kommune er der 108 flere.

Mens der i Tønder Kommune er 153 tyske tilflyttere i år. Tallet for hele sidste år var 203.

kilde: Flensburg Avis 12.juli  2022.

Danske skoler .Kirsten Damgaard, kulturpsykolog : I øvrigt er der tilvækst til det danske mindretal i Syd-Schleswig. Der er en del etnisk tyske familier, der vælger at sætte deres børn i dansk  (børnehave- og ) skole i Tyskland. Dels pga. den mere ligestillede pædagogik, men også fordi der næsten ikke forekommer muslimske indvandrer/flygtningebørn i disse skoler. De danske skoler har i øvrigt en højere standard end de tyske pga. god støtte fra DK.

 

Udgivet i Demografi, seneste, Tyskland

Woke-tilhængere ser racisme og kolonialisme

Det er forbundsfællerne til den politiserende centraladministration, der skriver høringssvarene og ekspertudtalelserne, og andre forbundsfæller, der kommenterer i medierne

Uddrag af blog på Jyllands-Posten

15/06/2022 af sociolog og folketingsmedlem Henrik Dahl :

Woke-tilhængerne fylder alt for meget i forhold til, hvor få de er

Professor ved Aarhus Universitet, Michael Bang Petersen, har set nærmere på antallet af mennesker, der støtter diverse woke dagsordener.

Det store billede er, at omkring en femtedel af svarpersonerne abonnerer på de woke dagsordener, mens de resterende fire femtedele er skeptiske
Problemet med wokeisme kan man bedst forstå, hvis man sammenligner den med kravet om ureguleret indvandring til Danmark. Der har formentlig aldrig været mere end 20-25 pct. af befolkningen, der gik ind for den form for ureguleret indvandring til Danmark, der var præmissen for udlændingeloven i 1983. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Dahl, Henrik

Social kontrol

Min bror tilføjede til min verden i stedet for at begrænse den

Hver eneste dag arbejder jeg med kvinder, der er udsat for social kontrol, hvor fædre og brødre begrænser deres døtre og søstre. Det har jeg aldrig selv oplevet. Der har været social kontrol udefra med rygter og min mor, der var bange for, at der ville ske mig noget baseret på de rygter. Og jeg har oplevet den sociale kontrol i en privat relation udenfor familien.

Lille udpluk af 40 år fødselsdagsinterview med Khaterah Parwani

Da familien flygtede fra Afghanistan, ændrede hendes far muligvis fødselsdatoen i hendes papirer. Derfor er det ikke helt sikkert, hvor gammel hun er.

 

Hvilke personer har betydet mest for at forme dig til den, du er blevet?

Mine forældre. De har altid været meget engagerede mennesker, og jeg plejer at sige, at vores familie var som et græsk bryllup. Der var højt til loftet, og vores far lærte os, at der skulle ikke være noget, der hed elefanten i rummet hos os. Han spurgte direkte ind til, hvordan vi havde det. Om vi havde haft sorg eller smerte eller noget helt andet.

Mine søskende har også betydet meget. Vi har haft en hård opvækst med krigen i Afghanistan, som vi flygtede fra. Men samtidig har vi været ekstremt elskede af vores forældre.
Læs resten

Udgivet i Afghanere, Parwani, Khaterah, Personlige beretninger, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Bandernes sorte penge

Bander og lovløshed hersker i kolonihaveforeningerne

Man kan stort set gøre, som man vil, med sit kolonihavehus. I storbyerne bliver der bygget nye og dyre helårshuse af mennesker, der kan bo der uden at betale indkomstskat til kommunen eller ejendomsværdiskat til staten, skriver Politiken. Som reglerne er, må ejerne ikke bo helårs i husene. Men det er uhyre vanskeligt at gribe ind, hvis de gør det alligevel.

I den belastede Odensebydel Vollsmose har kriminelle sat sig på flere kolonihaveforeninger, hvor de bedre kan gemme sig for myndigheder og politipatruljer. 

»Jeg tror aldrig, jeg har oplevet et sagsområde, der er så forsømt, juridisk krøllet, kaotisk og ukontrolleret som kolonihavelandet«, siger advokat Knud Foldschack, der gennem mange år har repræsenteret kolonihaveejere og -foreninger landet over.

kilde:  Politiken nyhedsbrev 08.07.22

 

Udgivet i Bander, seneste, Økonomi