Dom på livstid

Fra 2020 til 2022 blev 28 personer i Danmark således idømt lovens strengeste straf, viser de nyeste tal for Danmarks Statistik.

Alene i 2022 blev 16 personer idømt livstid

I hele den forudgående periode – tallene går tilbage til 2007 – blev sammenlagt 24 personer idømt livstid. Der findes endnu ingen foreløbige tal for 2023, men Kristeligt Dagblads optælling af omtalte sager i medierne viser, at der i år indtil nu er blevet uddelt mindst 12 livstidsdomme.

Dommene i de senere år dækker blandt andet over drab på ekskoner og ekskærester, rovmord samt landsforræderi og terrorisme.

Størstedelen er dog gået til medlemmer af rockerklubber især indvandrerbander for drab og drabsforsøg

 ***

Livstid er en tidsubestemt fængselsstraf, men livstidsdømte kan blive prøveløsladt efter 12 år, hvis det vurderes at være forsvarligt. I gennemsnit sidder en livstidsdømt bag tremmer i cirka 16-17 år.

Praksis har været, at livsvarigt fængsel kommer i spil i sager om drab på børn, rovmord, bandedrab og dobbeltdrab eller flere drab. I 2022 fik syv bandemedlemmer imidlertid livstid for drabsforsøg, og i 2023 fik syrienkrigeren Ahmad Salem El-Haj livstid for landsforræderi og terrorisme.

Et svar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) til retsudvalget viser, at der den 30. maj 2023 var 47 personer i Danmark, som afsoner en livstidsstraf. På daværende tidspunkt var der ikke blevet løsladt nogen livstidsdømte i de seneste fem år.

Højesteret fastslog i juni 2021, at strafudgangspunktet for bandedrab er livsvarigt fængsel.

Kilder: Kriminalforsorgen og Ritzau

***

kilde til  det hele:

Evander Pedersen :Markant flere får lovens strengeste straf.                     25.11.23 Kristeligt Dagblad.

Der er yderligere links i avisens artikel.

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Bander, Krig / Sikkerhed, seneste. Bogmærk permalinket.