Global mobilitet og lov

 Professor Thomas Gammeltoft-Hansen står i spidsen for sit eget forskningscenter, der opbygger et helt nyt forskningsfelt

https://mobilitylaw.ku.dk/people/

Forskningen på Center for Global Mobility Law er delt op i tre hovedproblemstillinger. Her forklarer Thomas Gammeltoft-Hansen de tre:

1) Den første problemstilling drejer sig om den komparative analyse af regionale regler for fri bevægelighed og mobilitet ved at se på deres variationer og sammenhænge, og hvordan de systemer spiller sammen med tværgående regelsæt om fx skibs- og flytrafik.

”Vi ved relativt lidt om, hvordan disse regler fungerer i fx udviklingslande, og hvordan forskellige regionale systemer påvirker hinanden.”

Eksempelvis kan EUs aftaler med lande i Vestafrika om at styrke grænsekontrollen og mindske migrationen til Europa påvirke interne regler og muligheder for mobilitet i regionen.

2) Den anden problemstilling er, hvordan mobilitetsregler bliver implementeret lokalt.

”Der kan være afgørende forskelle på, hvordan forskellige domstole, eller for den sags skyld lokale grænsevagter, anvender de forskellige regler og ’slår’ kompromiserne mellem forskellige og ofte modsatrettede regler.”

Det har betydning for de valg, som migranter træffer, når de skal beslutte, hvor de bevæger sig hen, og hvordan de gør det i forhold til de gældende love og regler.

3) Den tredje problemstilling er, hvordan reglerne på dette område forandrer sig over tid.

”Vi ved, at mobilitet er et dynamisk retsområde, og at den retlige udvikling langtfra altid harmonerer fuldstændigt med de politiske ønsker fra staterne selv. Det er tydeligt, når vi ser på fx familiesammenføring og asylområdet. Men vi ved ikke ret meget om, hvordan denne udvikling faktisk foregår.”

https://www.djoefbladet.dk/artikler/2022/10/jeg-kan-ikke-forestille-mig-noget-stoerre-for-en-forsker

Dette indlæg blev udgivet i Flygtninge, Gammeltoft-Hansen;Thomas, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste. Bogmærk permalinket.