Forventning til børns uddannelse

56 procent af forældre med minoritetsbaggrund forventer, at deres barn får en lang videregående uddannelse, det gælder 17 procent med majoritetsbaggrund

Akademikere ønsker ikke, at deres børn bliver håndværkere.
Kun en procent af højtuddannede ønsker, at deres børn får en erhvervsuddannelse, viser undersøgelse blandt danske småbørnsforældre.

Tallene fremgår af en ny undersøgelse af læringsmiljøer i danske småbørnsfamilier fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, finansieret af den A.P. Møllerske Støttefond.

Undersøgelsen har på baggrund af spørgeskemaer til 1745 familier kortlagt, hvordan forældre med børn i alderen to til syv år er sammen med deres børn. Konklusionen er, at danske småbørnsfamilier er meget engagerede i deres børns hverdag, men at der samtidig er sociale forskelle. De højtuddannede forældre læser mere højt for deres børn, og deres børn tilbringer mindre tid med en skærm end børn af ufaglærte. Samtidig har de højtuddannede ofte klare forventninger til deres børns valg af uddannelse. 

Undervisningsminister Mathias Tesfaye fremhæver, at der i Danmark er en lang kulturel tradition for, at børn skal uddannes bedre end deres forældre.

”Det har man oversat til mere akademisk uddannelse. Det er efter min mening forkert. Akademisk uddannede forældre skal huske, at hvis man altid kræver, at ens børn skal have en længere uddannelse, så bliver børnenes valgmuligheder kraftigt indskrænket. Børn af højtuddannede skal opleve de samme valgmuligheder som deres klassekammerater og ikke være låst til kun at få deres forældres anerkendelse, hvis de tager en akademisk uddannelse,” lyder det fra børne- og undervisningsministeren .

39 procent af småbørnsforældre med lang videregående uddannelse forventer, at deres barn tager en akademisk uddannelse mod 6 procent af de ufaglærte.

36 procent af samtlige småbørnsforældre siger, at de ikke har forventninger til deres børns valg af uddannelse.

56 procent af forældre med minoritetsbaggrund forventer, at deres barn får en lang videregående uddannelse, mens det gælder 17 procent med majoritetsbaggrund.

 kilder : Britta Søndergaard, Kristeligt Dagblad  03.11.23 

Undersøgelse af læringsmiljøer i småbørnsfamilier fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 2023
 

Dette indlæg blev udgivet i Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Uddannelse. Bogmærk permalinket.