Færøerne og politik

Danmark er ikke længere en enhedsstat, men en føderation 

Færøernes demokratiske myndigheder er lagtinget og landsstyret – altså vores regering og vores parlament. Færøerne indgår også aftaler med andre lande i eget navn. Det sker endda, at Danmark som del af EU er direkte modpart.

“I dag er virkeligheden bare en helt anden end den, grundloven beskriver – i hvert fald for Færøernes vedkommende. Vi er andet og mere end en dansk valgkreds. Vi har vores eget parlament, vores egen økonomi og vores egen administration. Vi har overtaget næsten alle sagsområder. I de 11 år, hvor jeg har siddet i Folketinget, er det ikke en eneste gang sket, at vi har vedtaget en lov, der er blevet sat i kraft på Færøerne uden om færøske myndigheder. På områder, der ikke er overtaget, sker ændringer efter aftale mellem Danmark og Færøerne.

Når der skal tages stilling til udenrigs- og forsvarspolitiske sager, der vedrører Færøerne, sker det i dialog mellem regeringen og landsstyret. Ikke mellem regeringen og de to færøske MF’ere. Naturligvis ikke. For jeg er valgt af under 30 pct. af de færøske vælgere. Og jeg er en lille del af en dansk myndighed. Jeg har ikke demokratisk mandat til at indgå nogen aftale på vegne af det færøske folk.

Færøernes demokratiske myndigheder er lagtinget og landsstyret – altså vores regering og vores parlament. Færøerne indgår også aftaler med andre lande i eget navn. Det sker endda, at Danmark som del af EU er direkte modpart.

Jeg sidder altså i et parlament, der ikke lovgiver for de vælgere, der har valgt mig. Og gennem finansloven lægger jeg byrder på nogle borgere, der ikke kan straffe mig ved valget. De kan jo ikke nå mig. Jeg er valgt i et andet land. Og mine vælgere betaler ikke skat i Danmark. De mærker ikke konsekvenserne af de finanslove, jeg er med til at stemme igennem.

Det helt grundlæggende princip om, at vælgere og skatteydere er de samme personer, er ikke gældende i mit tilfælde

Kongeriget Danmark har altså udviklet sig fra at være den enhedsstat, som grundloven beskriver, til at være en føderation af en slags. Den politiske udvikling har ført os ud over grundlovens juridiske grænser. Hvis grundloven er en sko i størrelse 42, så er rigsfællesskabet en fod i størrelse 47.”

Udpluk fra Sjùrdur Skaale: Færøsk MF’er :Danmark vi har et problem. Jyllands-Posten 05.11.22

Dette indlæg blev udgivet i Færøerne, Historie, Politik / Lovgivning. Bogmærk permalinket.