Muslimer kan ikke integreres

Ruud Koopmans har forsket i integration i mere end 20 år – og han kan ikke pege på et eneste vestligt land, der har succes med at integrere muslimer

Han taler om det store statistiske gennemsnit, om generelle tendenser, og ikke om enkeltindivider og mønsterbrydere. Helhedsbilledet er forstemmende.

»For enhver, der tager fakta og data seriøst, er det ubestrideligt, at det står værre til med integrationen af muslimer end med andre grupper af indvandrere. Det er der ingen tvivl om. Der er heller ingen tvivl om, at i de fleste andre grupper af indvandrere ser vi store fremskridt fra én generation til den næste. Det er ikke fuldstændig fraværende hos muslimer, men forandringen er meget langsommere,« siger han.

Som direktør for forskningsprojektet »Migration, integration og transnationalisering« på Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) stod Koopmans i 2013 bag en ofte citeret undersøgelse, der gav et nedslående indblik i omfanget af religiøs Fundamentalisme blandt tyrkiske og marokkanske muslimer i seks europæiske lande:

Undersøgelsen viste blandt andet, at to tredjedele af de adspurgte muslimer anser religiøse regler for vigtigere end lovgivning i det land, de bor i. Godt 60 pct. af de adspurgte afviste at være venner med en homoseksuel person, mens 45 pct. afviste venskab med jøder.

Den hollandske professor i migrationsforskning viser en  foruroligende udvikling  i den muslimske verden i de sidde 50 år.

  •  demokrati
  • menneskerettigheder
  • politiske konflikter
  • vold
  • økonomiske udvikling

»Jeg slår fast, at den islamiske verden [47 lande red.] på alle disse punkter præsterer negativt i forhold til resten af verden. Og det har den gjort i stigende grad i de seneste 50 år« 

Koopmans sammenligner derefter de muslimske lande med resten af verdens lande. Endelig retter han blikket mod vestlige lande som Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Holland, Belgien, Canada, Australien og USA, hvor integrationen af muslimer halter betydeligt bagefter i forhold til andre befolkningsgrupper.

»Selv hvis man korrigerer for socioøkonomiske og demografiske variabler, viser data det samme,« siger han.

»Den slags islam [fundamentalistisk*] er for det første en trussel mod verdensfreden. For det andet hindrer den integrationen.«

 

kilde : Troels Heeger. Lørdag d. 02. marts 2019, Berlingske.dk

 

*står for at Koranen og sunna skal tages bogstaveligt, og at den måde, profeten levede på i det 7. århundrede, skal være målestokken for, hvordan muslimer bør leve i det 21. århundrede 

Professor Ruud Koopmans, født 1961 i Holland.

Koopmans kom som studerende til Berlin i tiden omkring Murens fald for at studere politisk aktivisme og husbesættelser. Siden blev han ansat som forsker ved Wissenschaftliche Zentrum Berlin, hvor han i dag leder forskningsenheden »Migration, integration og transnationalisering«.

I 2002 bad den daværende hollandske regering Koopmans om konsekvenserne for integrationen af en lempelig indvandringspolitik. Til sin egen overraskelse opdagede Koopmans, der dengang var medlem af det grønne parti, at problemer med arbejdsløshed og kriminalitet var større blandt indvandrere i Holland end i Tyskland, hvor kravene til indvandrere var mere strikse end i Holland. Siden har Koopmans revideret sin opfattelse af integrationspolitiske maksimer, der prægede hans tid som medlem af de grønne.

Foruden den aktuelle »Islams forfaldne hus. Om krisen i den islamiske verden« er Koopmans forfatter til flere bøger om migration og integration. Senest udgav han i 2017 »Assimilation oder Multikulturalismus? Bedingungen gelungener Integration«.

I 2013 blev han udnævnt til professor i sociologi og migrationsforskning ved Humboldt Universität zu Berlin.

Koopmans er medlem af det akademiske råd, der rådgiver de tyske udlændingemyndigheder.

***

Henvisninger:

Der er en anden hollandsk sociolog Paul Scheffer, der også har talt ligeud om sine fund og analyser om forskelle mellem etniske grupper. Scheffer rådgiver bl.a. EU.

Læs fx Paul Scheffer : Indvandrerne, det åbne samfund og dets grænser (2009).
Scheffer er også interviewet i flere danske medier omkring bogens udgivelse. Se også Scheffer her på hjemmesiden.

I Danmark undersøgte to pakistanske psykologer allerede i 1977   113  pakistanske børns trivsel i folkeskolen og understreger i deres rapport den manglende kulturelle integration, og mange af børnenes  afstandtagen til de danske elever.                                                          Najma Siddiqi og Farouk-I-Azam: The Alien. Odense Universitetshospital.Odense 1977.

Michael Søgaard Larsen undersøgte også tidligt forskellige tilpasningsstrategier hos forskellige indvandrerelever og deres familier. Skolegang, Etnicitet, Klasse og Familiebaggrund. Danmarks Pædagogiske Bibliotek 1982.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Koopmans,Ruud, Kultursammenstød, Psykologi. Bogmærk permalinket.