Integrationsbarometer

En tredjedel unge ikke-vestlige finder religion vigtigere end dansk lov

Demokratiet falder i værdi

Københavns Kommunes Integrationsbarometer 2018 anser  15 af 26 mål i integrationsindsatsen 2015-18  for opnået. Tilbage står fem mål, som ikke er indfriet, mens seks punkter er blevet givet den gule farve, fordi der ikke »har været en signifikant udvikling, eller at målet ikke er nået til trods for en positiv udvikling«.

Unge med ikkevestlig baggrund

Blandt de røde punkter finder man diskrimination og styrket medborgerskab. Således angiver 51 pct. af de adspurgte 18-29-årige københavnere med ikkevestlig baggrund, at de inden for det seneste år har følt sig diskrimineret. I 2015 lå andelen på 43 pct.

I samme gruppe svarer 79 pct. meget godt eller temmelig godt på spørgsmålet »Hvor godt eller dårligt synes du om, at man har et demokratisk politisk system?« I 2015 lå andelen på 84 pct.

Religionen først

Derudover svarer 31 pct. 18-29-årige københavnere med ikkevestlig baggrund, at de er enige eller delvist enige i, at »religiøse og kulturelle traditioner og love skal følges, selv om de kan være i strid med dansk lovgivning«. Et tal, der i 2016 lå på 24 pct.

 For etniske danske københavnere er der også her sket en stigning, så 18 pct. erklærer sig helt eller delvist enige i udsagnet i 2018 mod blot 7 pct. i 2016.

kilde: Sara Kott Jyllandsposten 19.03.19 ; Københavns Kommune.

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Politik / Lovgivning, seneste, Statistik. Bogmærk permalinket.