Bagstræveriske islam

Religionen islam udgør det cement, der holder det kvindefjendske hierarki i den arabiske verden sammen

af   Hanna Ziadeh      ph.d. i arabisk historie og menneskerettigheder

Der findes ikke et eneste menneskeretsligt instrument, som ikke indeholder mindst et muslimsk forbehold, og talrige prydes af vigtige forbehold såsom hjørnestenen i beskyttelse af kvinderne fra vold og diskrimination, CEDAW, af 1979. Listen af forbehold og forbeholdne lande er stigende.

Der er tale om en systematisk, bagstræberisk og undergravende virksomhed, som muslimske lande bedriver, grundigt opildnet af deres religiøse establishment, stammer og radikale »moderne« islamiske bevægelser, såsom det indflydelsesrige Muslimske Broderskab, med det erklærede formål at bekæmpe »de vestlige menneskerettigheder«.

Kun muslimske lærde, organisationer, universiteter og politiske bevægelser bestrider åbent universalismen i de centrale menneskeretslige begreber – såsom trosfrihed, der også indebærer retten til ikke at tro og til at forlade sin gamle tro.

Vigtigst er de muslimske landes erklærede kamp mod ytringsfriheden. Efter Khomeinis Fatwa mod Salman Rushdie den 14. februar 1989 har de muslimske lande officielt anmodet om, at FN vedtager en international konvention til beskyttelse af religion, læs: islam. De muslimske lande, samlet i Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC), mener, at religionen skal vægtes højere end ytringsfrihed. Selv det vigtigste princip i menneskerettigheder, loven over alle love, der uden skyggen af tvivl slår fast, at alle mennesker (det vil sige mænd og kvinder) er født lige og har samme rettigheder forsøges at blive gradbøjet. Senest i det demokratiske Tunesien forsøgte Nationalforsamlingen i 2015, dengang med den moderate islamiske al-Nahda i spidsen, at vedtage i forfatningen, at kvinderne komplementerer mændene og dermed ikke er ligeværdige.

Ovenstående er små uddrag .Vi anbefaler at læse hele Hanna Ziadehs  artikel :  Patriarkatets cement .   Weekendavisen 08.03.19

***

Der er udviklet særlige islamiske konventioner om menneskerettigheder.

Læs om dem hos Ann Elisabeth Mayer her på hjemmesiden og om det islamiske menneskesyn hos Fariba Parsa ligeledes her på hjemmesiden.

Dette indlæg blev udgivet i Arabere, Filosofi/ Etik, Køn, Menneskerettigheder, seneste, Ziadeh;Hanna. Bogmærk permalinket.