Troessamfund udenfor folkekirken

Centrale dele af den vedtagne lov

I december 2017 vedtoges  flere nye krav til trossamfund.Loven viderefører andre lovgivningsmæssige tiltag fra forkynderloven  fra 2016.

Sondring mellem anerkendte og godkendte trossamfund afskaffes.

Medlemskrav for anerkendelse som trossamfund sænkes fra 150 til 50 myndige personer med bopæl eller indfødsret i Danmark.

Det skal fremover være muligt at tilbagekalde en anerkendelse af et trossamfund.

Trossamfund skal hvert år indsende det seneste årsregnskab til Kirkeministeriet.

Trossamfund forpligtes til at oplyse om modtagne donationer i årsregnskabet.

Det indskrives som betingelse, at konversion af mindreårige forudsætter forældrenes godkendelse.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2018.

I 2014 nedsatte SR-regeringen et udvalg, der skulle udforme et udspil til en ny lov for regulering af alle andre trossamfund end folkekirken. Loven, der i går blev vedtaget med støtte fra alle partier på nær Enhedslisten, er en opfyldelse af Grundlovens paragraf 69:  “De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.”

kilde: Jens From Lyng   8. december 2017 Kristeligt Dagblad

Dette indlæg blev udgivet i Civilsamfundet, Religion / Ideologi, seneste. Bogmærk permalinket.