Statrevisionen om Traumatiserede flygtninge

 51 % af flygtningene i asylcentre er registreret                                                med psykiske problemer (2018)

af  Kirsten Damgaard

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Inte-
grationsministeriet og regionerne ikke har sikret et tilstrækkeligt sam-
arbejde og koordination af opsporing og behandling af traumatiserede
flygtninge.
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Inte-
grationsministeriet ikke har sørget for, at relevante oplysninger om
flygtninges helbred følger med i overgangen mellem asylcenter og
kommune.

Statsrevisorerne påpeger, at mangel på systematisk udveksling af re-
levante oplysninger mellem ministerier, regioner og kommuner står i
vejen for en hurtig og effektiv opsporing og behandling af traumatise-
rede flygtninge og vanskeliggør en effektiv behandlings-, integrations-
og beskæftigelsesindsats.

Statsrevisorerne bemærker:
• At kommunerne i mange tilfælde har et utilstrækkeligt grundlag for at
tilrettelægge integrationsindsatsen, da den begrænsede videregivelse
af helbredsoplysninger kan vildlede kommunerne til at tro, at flygtnin-
gene ikke har helbredsproblemer

At 51 % af flygtningene i asylcentre er registreret med psykiske proble-
mer, men at oplysningerne kun for 5 % af flygtningene er videregivet
i overgivelsesskemaerne til kommunerne.
• At kommunerne ikke fuldt ud overholder integrationsloven, fordi de
ikke vurderer behovet for en helbredsundersøgelse af godt ⅓ af de ny-
ankomne flygtninge.
• At regionerne tilbyder behandling af traumatiserede flygtninge i de 7
regionale behandlingstilbud inden for de 4 uger, som følger af patient-
rettighederne. De 3 private behandlingstilbud, der varetages af selv-
ejende humanitære organisationer, har derimod lange ventetider, som
i Region Hovedstaden er op til 2 år.

Statsrevisorerne    19. december 2018
Henrik Thorup*
Klaus Frandsen
Henrik Sass Larsen
Villum Christensen
Frank Aaen
Britt Bager
* Statsrevisor Henrik Thorup
har ikke deltaget ved behand-
lingen af denne sag på grund af inhabilitet

Læs mere https://rigsrevisionen.dk/Media/637830271390994060/SR0618.pdf

læs også psykolog ph.d Karin Riber om familie-inducerede traumer hos arabere,     her på hjemmesiden.

Dette indlæg blev udgivet i Flygtninge, Politik / Lovgivning, seneste, Sundhed, Uncategorized. Bogmærk permalinket.