Social kontrol

Negativ social kontrol medfører mistrivsel

Unge med ikke-vestlig oprindelse bliver i betydeligt højere grad udsat for negativ social kontrol end unge med dansk eller vestlig oprindelse

Det er en af konklusionerne i den nye undersøgelse Unges oplevelser af negativ social kontrol, som Als Research har foretaget for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)   ( sept. 2018).

Rapporten fastslår, at flertallet af unge, uanset køn og etnisk oprindelse, ikke oplever at være udsat for negativ social kontrol. Samtidig viser rapporten dog en tydelig skævhed i forhold til etnicitet, fordi unge med ikke-vestlig oprindelse i langt højere grad oplever negativ social kontrol og indskrænkning af deres frihed:

  • Der er en tæt sammenhæng mellem mistrivsel og konkrete oplevelser med negativ social kontrol i form af overvågning, trusler og vold.  Unge, der er udsat for denne form for negativ social kontrol, har større statistisk risiko for psykisk mistrivsel i form af fx depression eller langvarige stresstilstande.
  •  

    Unge kvinder med ikke-vestlig baggrund oplever at have markant mindre selvbestemmelse og frihed sammenlignet med de øvrige unge. Fx må 12 % af de minoritetsetniske piger mellem 15 og 17 år ikke have venner af det modsatte køn, og 13 % ved ikke, om de må.

  • Der er en direkte sammenhæng mellem hensynet til familiens ære og negativ socialkontrol

Blandt de 18-29-årige oplever 25 % af minoritetsetniske kvinder og 28 % af de minoritetsetniske mænd, at hensynet til familiens ære betyder ’alt’ eller ’meget’ for, hvad de må i deres hverdag.

  • De primære udøvere af negativ social kontrol er forældre – herunder særligt mødre

De unge udpeger først og fremmest deres forældre som udøvere af negativ social kontrol. Den sociale kontrol kommer især fra mødrene. Fx svarer 70 % af de minoritetsetniske piger mellem 15 og 17 år, som ikke selv må vælge deres venner, at det er deres mor, der har bestemt.

SIRI har samtidig med undersøgelsen fået gennemført en kortlægning af de metoder, som i dag anvendes i arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Formålet med kortlægningen er at skabe et overblik over eksisterende praksis og give inspiration til kommuner og fagfolk til både forebyggende og konflikthåndterende indsatser over for æresrelaterede konflikter.

 

Fakta

Undersøgelserne Unges oplevelser af negativ social kontrol og Metoder i arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er resultater af regeringens National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol fra 2016.

Undersøgelsener gennemført af Als Research i samarbejde med Danmarks Statistik.

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse og interviewsSpørgeskemaundersøgelsen er gennemført blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt unge med dansk eller vestlig oprindelse i alderen 15-29 år.

4.565 personer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, heraf 3.482 med ikke-vestlig oprindelse og 1.083 unge med dansk eller vestlig oprindelse.

Der er gennemført 10 interviews med unge med ikke-vestlig oprindelse og 16 interviews med forældre med ikke-vestlig oprindelse.

kilde :  http://uim.dk/nyheder/2018/2018-09/negativ-social-kontrol-medforer-mistrivsel hvor man kan læse og linke sig videre.

se også sociolog Jaleh Tavakoli på denne hjemmeside.

 

Dette indlæg blev udgivet i Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik. Bogmærk permalinket.