Voldtægt, indvandrere og fortielser

Når indvandrere voldtager er det ofte unge mænd, for hvem det gælder om at markere sin manddom og sit herredømme

af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog & sexolog

 
Overalt i Europa føler humanistisk indstillede borgere sig opskræmt over de voldtægter og kønslige krænkelser, der systematisk er forekommet i større byer som Køln, Hamburg og Stockholm og som vi tidligere har hørt er foregået på Nordsjællands strande etc. som dansk presse har rapporteret. “Mænd i de arabiske lande er vant til at blive standset inden de formår at begå en ugerning. Men der var ingen der standsede dem i Tyskland, og så fortsætter de! ” forklarede cand.mag. redaktør  på Weekendavisen Pernille Bramming ( DR2 deadline  07.01.16) Det er blevet åbenbart for enhver, at mænd med mellemøstlig og nordafrikansk baggrund, eller skal vi sige med islamiske værdier, i højere grad krænker kvinder seksuelt udfra hvorledes vi i Vesten forstår kvinders ret og frihed. I deres hjemlande er det samme sag, plus høje grader af incest, men det kan jeg ikke komme ind på her.( se svenske Pernilla Ouis forskning, også på internettet)

Menneskesyn og moral

Menneskesyn og moral er en del af personlighedsudviklingen. Det er derfor forventeligt, at når man importerer et stort antal personer fra den 3.verden så importerer man også den 3. verdens konfliktløsningsmodeller!

Det er et alvorligt samfundsproblem, at hvad der er forkasteligt og højst kriminelt i vore skandinaviske samfund er almindeligt forekommende og til dels accepteret hos traditionelle muslimer. 80% af muslimerne i Danmark er traditionelt indstillede ,vurderede cand.polit. Naser Khader for en del år tilbage. I vestlig psykologi regner man at seksuel agression kun forekommer hos svage personligheder. I Mellemøsten forekommer seksuel agression imidlertid meget hyppigt. Er kulturen da syg der, og individerne normale – altså psykisk sunde – fordi mændene bare følger normen? Hvad stiller vi så op her i forhold til forældre, der bedriver en traditionel muslimsk opdragelse, der som citatet fra Pernille Bramming understreger, giver ydrestyrede ikke ansvarlige individer?

Problemstillingen er ikke ny

Daværende formand for Det kriminalpræventive Råd Eva Smith udtalte i anledning af udgivelse af rapport i 1998 om indvandrere og kriminalitet : ” Vi skal vide hvad der er i vejen, før vi kan behandle problemet… vi gør ikke nogen af parterne en tjeneste ved at holde mund … der er både  kulturelle og sociale årsager til deres kriminalitet. Derfor må vi tage en debat i stedet for at skjule tallene” (BT 1. okt. 1989).

Omkring 2001 oplever Danmark den første offentligt kendte og pådømte gruppevoldtægt begået af 2. generationsindvandrere (arabere) i Århus mod en purung pige. De fleste husker fotos af de jublende krænkere, familie og venner foran retten. Der har været “muslimske” gruppevoldtægter og gruppekrænkelser før og siden, de fleste er ikke anmeldte. Daværende justisminister Lene Espersen lovede en mere gennemsigtig (læs etnisk) statistik for seksuelle krænkelser,voldtægt og voldtægt med flere krænkere, men den oprettedes aldrig.

 

Herredømme og Grooming

I de senere år er Storbritannien blevet beriget med fænomenet grooming, som også er på vej i Danmark. Det handler om at purunge socialt udsatte piger douches til med gaver og seje oplevelser, og efterfølgende har sex med hvad de antager er en kæreste. Derefter manipuleres de til at afskrive familien, og dermed forsørgelsen, hvorefter de så indrulleres i prostitution af asiater (læs pakistanere) for at betjene andre med udenlandsk baggrund og samme nedladende menneskesyn.

Allerede i 30. juni 2001 præsenterede kriminolog Flemming Balvig til Berlingskes Nynne Bjerre Christensen sin faglige erkendelse af en bivirkning af indvandring : Når indvandrere voldtager er det ”ofte unge mænd, for hvem det gælder om at markere sin manddom og sit herredømme ”.

Herredømme! Det burde da sætte alarmklokker i gang og fordre psykologisk forskning i opdragelsesidealer hos diverse etniske grupper. Men intet er sket i Danmark, hvis få villige psykologer holdes væk fra forskning om de utilpassede indvandreres personlighed, hvis kønsforskere holder den socialkonstruktivistiske fane højt, og hvis yderst få krimonologer helst taler om marginalisering og de kriminelles retsfølelse.

 

Om svenske forhold skrev sociologen Mauricio Rojas i 2005 om Brå’s kommende opfølgningsrapport på”Brott bland svenskar och invandrare” fra 1996:

I båda rapporterna finns två grundläggande konstateranden. Det första är att det är infödda personer som står för den stora merparten brott som begås i Sverige.Det andra är att invandrade personer är klart överrepresenterade i brottsstatistiken. Invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. Denna överrepresentation gäller praktiskt taget alla typer av brott, men den växer avsevärt, till 300 eller 400 procent, när det gäller grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt ” (http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet/).

Rojas tilbageviser videre i sin redegørelse, ganske overbevisende, at socio-økonomisk faktorer skulle være et element i overrepræsentationen.

 

Kun 17% svenskere

Året efter publicerer Dr. jur Ann-Christine Hjelm sin afhandling: Är kulturgenererad grov brottslighet myt eller verklighet? : brottsoffer och gärningsmän vid grova brottmål i Svea hovrätt (2006 )

Man kan deraf se, at udlændinge begår kriminalitet af  de samme grunde som svenskere, dog i meget højere grad, og dertil kommer et nyt fænomen, der udgør 17 % af sager, der er motiveret i medbragt kultur, som fx æresideologi og kvindesyn.
Hjelm gennemgik alle sager om personfarlig kriminalitet ved en af landsretterne. Svea Hovrätts område inkluderer bl.a. Stockholm og Uppsala län. Undersøgelsen dækker 105 personer som udsattes for grov personfarlig kriminalitet og 103 gerningsmænd, der idømtes mere end to års straf.
I den samlende  konklusion siger Hjelm :” Det finns en överrepræsentation av personer med utländsk härkomst bland landets grove brottslinger “.Faktisk 39 personer ud af 103 gerningsmænd. Der var 91 sager med et fysisk tilredt kriminaloffer og heraf kunne de 15 entydigt afgøres at være etnokulturelt bestemte. Det vi sige, at de ikke skyldtes druk, misbrugsproblemer psykisk sygdom eller andet.”

Det er vigtigt at bide mærke i at i de samlede grove straffelovsovertrædelser var  kun 17 % af de dømte svenskere, 29 % kommer fra Tyrkiet, Mellemøsten og Nordafrika!

Her kommer informationer om nogle forbrydelsers relation til kultur : Vær opmærksom på at ingen af tallene er sat i relation til de etniske befolkningsgruppers relative størrelse.
Mishandling: 21 sager heraf 4 med motiv i etnokulturel ære og kontrol. Mord:      Der var 16 sager , heraf 4 med etnokulturelt element (motiv) Voldtægt: 4 ud af 25 sager havde etnokulturelt element (motiv), idet de havde til hensigt at kue kvinder.Det var nærmest umuligt for Hjelm at undersøge Seksuel udnyttelse/seksuelt misbrug af mindreårig pga. hemmeligholdelse af nationalitet

I Danmark begås ca. hvert andet mord af en ikke-indfødt viste Ekstra Bladet for nogle år siden. En statistik fra København viste at hver anden dømt for voldtægt var ikke-dansk.

Hvis forældre med baggrund i voldskultur, nedladende kvindesyn og herredømmesyn på ikke-muslimer, ikke ændrer deres egne holdninger og dermed deres børneopdragelse, så kommer vi til at høre om etnisk motiveret vold og anden kriminalitet langt frem i historien. Politikerne bør forholde sig til at kultur også sidder på indersiden af hovedet som fx moral .

skrevet i foråret 2016

***

Tilføjelse   Ralf Pittelkow  i Den korte Avis  23 sept. 2016:

“Justitsministeren slår fast, at 23 procent af samtlige -fældende afgørelser- for voldtægt i perioden 2010-2015 angår ikke-vestlige indvandrere.De udgjorde i perioden kun seks procent af den mandlige befolkning i alderen 15-79 år. Ministeren kalder dette diplomatisk for en -overrepræsentation-. Ja, det kan man da roligt sige. Seks procent af den mandlige befolkning begår 23 procent af voldtægterne!”

***

Se også den tyrkiske psykolog Kazim Erdogans udtalelser her på hjemmesiden [psykologi]

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arabere, Damgaard, Kirsten, Køn, Psykologi, Sexhandel / Menneskehandel. Bogmærk permalinket.