Syrernes børn

 Respublica har modtaget en mail om syrere i Danmark

 


Spørgsmål fra Journalist Peter Jensen


Der er spurgt om:

1. Hvor mange statsløse palæstinensere fra Syrien er der i Danmark?

2. Hvor mange børn har statsløse palæstinensere fra Syrien født i Danmark
de seneste 10 år?

3. Hvor mange af disse børn har ansøgt om eller fået dansk indfødsret?

uddrag af svar fra

Notat
Side 1/3

26. august 2022
Udlændinge og Integrationsministeriet
Koncernstyring og tilsyn
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. 61 98 40 00


Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk
CVRnr. 36977191
Sagsbehandler
KST
Sags nr. 2022 11989
Aktid 2065661


Ad. 1. Hvor mange statsløse palæstinensere fra Syrien er der i Danmark?

Pr. 1. januar 2022 var der bosat (cprregistreret) 4.685 statsløse med oprindelse i
Syrien i Danmark, hvoraf 4.389 er kommet til Danmark efter d. 1. januar 2011. Det
skal bemærkes, at det ikke er muligt at udskille, hvorvidt de statsløse med oprin-
delse i Syrien oprindeligt er fra Palæstina eller andre lande. Tallet omfatter således
alle statsløse, der har oprindelse i Syrien og er bosat i Danmark. Det bør yderligere
bemærkes, at de 4.685 kun inkluderer personer, der er statsløse pr 1. januar 2022
og som bor i Danmark pr. 1. januar 2022. 

Side 2/3
Ad. 2. Hvor mange børn har statsløse palæstinensere fra Syrien født i Danmark de
seneste 10 år?

De statsløse med oprindelse i Syrien, der var bosat i Danmark pr. 1. januar 2022,
har i alt fået 1.370 børn inden for de seneste 10 år, jf. tabel 2.

Ad. 3 Hvor mange af disse børn har ansøgt om eller fået dansk indfødsret?
Udlændinge og Integrationsministeriet har umiddelbart ikke mulighed for at op-
gøre dette ud fra de registre, som ministeriet har adgang til

 

Dette indlæg blev udgivet i Arabere, Demografi, seneste, Statistik, syrere. Bogmærk permalinket.