Forsømte brune børn

Lider de sociale myndigheder af berøringsangst over for  etniske minoritetsfamilier?

Lige fra de er helt små, er andelen, der underrettes om, langt større end blandt etnisk danske børn. Der er også en større andel ikkevestlige børn, som får såkaldt forebyggende foranstaltninger i form af for eksempel familiebehandling eller en tilknyttet kontaktperson. Men indtil teenagealderen er andelen af anbragte lavere end blandt børn med dansk baggrund. Kun i aldersgruppen af 15-17-årige er andelen af anbragte med MENAP-baggrund* større end blandt etnisk danske, men så er den til gengæld også markant større.

Barnets menneskerettigheder forsømmes
En række indikatorer viser, at børn og unge med ikkevestlig baggrund er mere udsatte. De er overrepræsenterede blandt de fattigste børn, de får generelt dårligere karakterer i skolen, som unge er de sjældnere i arbejde eller under uddannelse, og drengene bliver oftere kriminelle.

I en undersøgelse blandt omkring 4.000 elever i 7. klasse har Børnerådet også påvist, at fysiske overgreb fra forældrene oftere rammer børn med minoritetsbaggrund. For eksempel har 19 procent af drengene med ikkevestlig baggrund været udsat for grov vold i hjemmet, mens det gælder for ni procent af drengene med etnisk dansk baggrund.

Ifølge analysen fra Social- og Ældreministeriet er der desuden delvist forskellige årsager til, at børn og unge anbringes, alt efter deres etnicitet. Oftere anbringes børn og unge med ikkevestlig baggrund, fordi de er røget ud i kriminalitet. De anbringes også hyppigere, fordi de har været udsat for voldelige overgreb i hjemmet. Til gengæld er det relativt sjældent, at børn fra familier med rødder i Mellemøsten eller Nordafrika fjernes fra hjemmet på grund af misbrug hos forældrene, eller fordi forældrene ikke giver dem tilstrækkelig omsorg. Der er også forskel på, hvem der underretter om børn i mulig mistrivsel.

Dette var nogle udpluk. Respublica anbefaler at læse hele artiklen.

* Et nyt udtryk, MENAPT-gruppen, fra 2020, som skal beskrive og kategorisere tilflyttere, der stammer fra Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet. Lande med overvejende muslimske værdier.

kilde:
Henrik Dørge: Dobbeltstandard.19.02.21  Weekendavisen

 

Dette indlæg blev udgivet i Menneskerettigheder, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik, Sundhed. Bogmærk permalinket.