Islam kan ikke vestliggøres

”Der er noget i den muslimske kultur, der er modstandsdygtigt over for at blive vestliggjort. Det gælder i forhold til respekt for kvinder, lighed mellem kønnene og det at styre sine driftsimpulser. I dansk kultur er det forbundet med tab af værdighed, hvis man ikke kan kontrollere sine impulser, for eksempel når det gælder vold. Sådan forholder det sig ikke nødvendigvis i andre kulturer. Der kan det være et tegn på styrke. Det står ekstremt klart, at vi har undervurderet det. Fordi vi har været så homogene og troet, at det bare var et spørgsmål om tid, før indvandrere og efterkommere ville blive assimileret til vores kultur.”

Citat af kulturforsker Kasper Støvring i Frederik Fogde : Vi har undervurderet kulturens betydning for unge mænds kriminalitet. Kristeligt Dagblad   09.11.18

Kasper Støvring er medstifter af tænketanken Unitos.

For at erkende kulturdynamikken kan man med fordel læse (1. udgave)af Hans Gullestrup: Kultur, kulturanalyse og kulturetik – eller hvad adskiller og forener os? Akademisk Forlag 1992.

Forfatteren ser kulturen som en kompleks helhed af segmenter, lag og elementer, og analyserer hvornår forandring sker let og hvornår den er vanskelig. Alt i forhold til den interne integrationsgrad og homogenitetsgrad i pågældende kultur. Der præsenteres hvilke faktorer der  relativt har højere betydning end andre.

Gullestrup præsenter fx. en model over den enkeltes vurderingsgrundlag. Livet består jo af valg. Indvandrers integration består bl.a af fravalg og tilvalg på et kontinuum mellem tradition ( det kollektive i fokus) og modernitet (mig selv i fokus).

På side 46-48 har han opstillet en model over kulturens vertikale lag:                                                         6. den grundlæggende verdensopfattelse 5. de alment accepterede højesteværdier      4. De partielt legitimerende værdier 3.Det styrende moral- og regellag 2. Det vanskeligt observerbare strukturlag 1. Det umiddelbart oplevelsesbare symptomlag.

Gullestrups modeller kan hjælpe til at finde ud af hvad modstand mod forandring-eksempelvis i vestlig retning- handler om hos den konkrete person, familie eller lokalsamfund.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Kultursammenstød, Psykologi, seneste, Støvring,Kasper. Bogmærk permalinket.