Psykisk sygdom vejer tungt hos yngre

Hoveddiagnosen for unge under 40 år tildelt førtidspension er psykiske lidelser hos 67 pct. i perioden 2018 til 2022.

De næst hyppigste hoveddiagnoser er sygdomme i knogler, muskler og bindevæv (5 pct.)

Samt sygdomme i nervesystem og sanseorgan (4 pct.)

https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/beu/spm/63/svar/2009815/2801674/index.htm

Her fremgår diagnoser for de personer under 40 år, der er tilkendt førtidspension i perioden 2018 til 2022

Fordelt på de 8 lande  Afghanistan,Iran, Irak, Tyrkiet, Kosova, Bosnien,  Somalia, Syrien samt de statsløse.

Som det fremgår af tabel 1, fylder psykiske lidelser mest blandt de registrerede ho-

veddiagnoser for alle nationaliteter. Samlet set har 72 pct. af alle tilkendelser af

førtidspension til personer under 40 år fra de otte ovenstående lande og statsløse i

perioden 2018 til 2022, psykiske lidelser som hoveddiagnose. Størst er andelen af

psykiske lidelser blandt statsborgere fra Bosnien-Hercegovina hhv. Kosovo, hvor

hoveddiagnosen psykiske lidelser udgør 83 pct. af alle sager. Psykiske lidelser ud-

gør den mindste andel af hoveddiagnoserne blandt statsborgere fra Tyrkiet og Af-

ghanistan, med hhv. 59 pct. og 65 pct. af alle hoveddiagnoser.

https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/beu/spm/63/svar/2009815/2801674/index.htm

***

Det er besynderligt at Pakistan -som et større udvandringsland –  ikke er medtaget, finder redaktør Kirsten Damgaard. Men spørgsmålet om diagnoser har muligvis på forhånd defineret hvilke lande, der spurgtes til.

Se også psykolog Karin Ribers forskning her på hjemmesiden

Dette indlæg blev udgivet i seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi. Bogmærk permalinket.