PISA 2022 Indvandrere

Elever med indvandrerbaggrund opnår gennemsnitligt lavere resultater i alle tre domæner

I matematik scorer elever med indvandrerbaggrund i gennemsnit 54 point lavere end elever uden indvandrerbaggrund. I læsning er forskellen 63 point og i naturfag 66 point

 

10,7 % af de danske elever har indvandrerbaggrund i PISA 2022. Det er samme andel som i 2018 og 2015. 4 % af eleverne er 1. generationsindvandrere, og 6,8 % er 2. generationsindvandrere i PISA 2022.

Størstedelen af eleverne med indvandrerbaggrund har oprindelse i et ikke-europæisk land. Ud af de lande eleverne har kunnet vælge specifikt i spørgeskemaet har flest oprindelse i Tyrkiet og Syrien.

 

Kønsforskellene i elevernes opnåede resultater er forskellige, alt efter om der ses på elever med eller uden indvandrerbaggrund

For de danske elever som en samlet gruppe og elever uden indvandrerbaggrund klarer drenge sig gennemsnitligt bedre end piger i naturfag, men det er omvendt for elever med indvandrerbaggrund (her opnår piger i gennemsnit 6 point mere i naturfag end drenge). Drengenes forspring i matematik er mindre blandt elever med indvandrerbaggrund end blandt elever uden indvandrerbaggrund, mens pigernes forspring i læsning er større blandt indvandrere end for elever uden indvandrerbaggrund.

kilde: Undervisningsministeriet

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/int/231204-pisa-2022-hovedrapport-pdf-ua.pdf

 

Dette indlæg blev udgivet i seneste, Statistik, Uddannelse. Bogmærk permalinket.