Stop stormoskeer i Danmark

»Moskeerne er vores kaserner, kuplerne vores hjelme, minareterne vores bajonetter og de troende vores soldater«

Stormoskeer giver anledning til uroligheder over alt i Europa

af  Lone Nørgaard lektor, cand. mag 

Danmarks første stormoské er ved at være klar og selvfølgelig med kuppel og minaret. Således kan jeg læse i avisen 04.08.13.Det er intet mindre end en katastrofe, og i det følgende skal jeg redegøre for, hvorfor vi alias den oprindelige befolkning samt indvandrere blandt både ikkemuslimer og ikke rettroende muslimer skal gøre alt for at bekæmpe byggeri af moskeer.

  1. Lad mig indlede med at kigge nærmere på argumenterne først for og siden imod (stor) moskeer:Muslimer skal have de samme rettigheder som alle andre trossamfund.
  2.   En anerkendelse af muslimers religionsudøvelse vil føre til a) mere overskud til at bidrage til samfundet, b) øge muslimers følelse af at høre til og være hjemme og c) følgelig styrke integrationen.
  3.  En stormoské i København vil afspejle islam og danskhedens (tyskhedens, engelskhedens osv.) forenelighed ved at fremme danske (tyske, engelske) muslimers udlægninger af islam og dermed kunne blive et samlingssted for danske (tyske, engelske) muslimer, der ikke definerer sig selv som modstandere af Danmark (Tyskland, England) eller demokrati.

En politisk doktrin

Ad 1: Ifølge grundloven er der trosfrihed i Danmark, også for islam, men en trosfrihed, der tillader modkulturer som islam, har vi ikke.

Der er grund til at minde om, at islam ikke bare er en religion som kristendom, buddhisme eller hinduisme, men en politisk doktrin med et socialt system og regelsæt, som gennemsyrer alle dele af hverdagslivet. Mange muslimer vælger selvfølgelig at være kulturmuslimer, ligesom jeg er kulturkristen, og så går naboskabet fint.

Men nej, jeg er ikke interesseret i den parallelkultur, som moskeen repræsenterer. Den nedbryder min egen, som jeg langt foretrækker.

Læg den nye moské til den aktuelle diskussion om halalslagtet kød i vores institutioner og Dansk Supermarkeds knæfald for krav om tørklæder i kundevendte funktioner, og vi ser tydeligt, hvordan islamiseringen sniger sig ind på os af den enkle grund, at vi ikke står fast på vores sekulariserede demokrati.

Moskeer volder problemer

Ad 2) Hm! En påstand, som måskemåske ikke er sand, b) Jeg ønsker ikke at øge muslimers følelse af at høre til, hvis forudsætningen er indførelse af i første omgang muslimske skikke og traditioner og i anden omgang elementer af sharia.

Det står frit for de muslimer, der ikke føler sig hjemme i det danske samfund at tage et af følgende steder hen: Egypten, Irak, Saudi Arabien, Yemen, Jordan, Syrien, Libanon, Algeriet, Bahrain, Djibouti, Kuwait, Libyen, Mauretanien, Marokko, Oman, Palæstina, Qatar (der finansierer moskebyggeriet i København), Somalia, Sudan, Tunesien eller De Forenede Arabiske Emirater. c) Påstanden er blottet for rationalitet, jf. punkt 3.

Ad 3) Påstanden om forenelighed kan modbevises empirisk, fordi stormoskeer giver anledning til uroligheder over alt i Europa. Finsbury-moskéen i London er ét eksempel, stormoskeen i Malmø et andet, men også mindre moskéer volder problemer.                  En politirapport i England viste således, at næsten halvdelen af Storbritanniens ca.1350 moskeer styres af de samme ideologiske kræfter, som var kilde til Taliban!

Spørgsmål, som ikke bliver stillet

På den baggrund må det være et minimum at få svar på følgende spørgsmål – de spørgsmål, som ikke er blevet stillet, og som jeg som borger kræver svar på:

Hvordan forholder myndighederne sig til kvinder og mænds lige ret til adgang og brug af moskeen?

Hvordan forholder myndighederne sig til homoseksuelles ret til at benytte moskeen?

Hvordan forholder myndighederne sig til nationale spændinger i en moske?

Er det sikkerhedspolitisk ansvarligt at etablere en moske, hvor erfaringerne viser, at den risikerer at komme til at fungere som arnested for rabiate kræfter?

Hvorledes vil myndighederne forebygge, at imamer her får mulighed for at bibringe unge muslimer en protestidentitet og illoyal holdning over for demokratiet? Krig mod vestlige demokratier?

Jeg ser med dyb bekymring, ja frygt, på et byggeri af en moské, hvis minareter – til brug for bønneudråb – vil rage stærkt op i bybilledet, og som vil bidrage yderligere til den snigende islamisering af vores samfund.

Lad mig minde om det velkendte citat fra den tyrkiske premierminister Recep Tayyip Erdogans mund: »Moskeerne er vores kaserner, kuplerne vores hjelme, minareterne vores bajonetter og de troende vores soldater«. Mon vores politikerignoranter fik den? Der er erklæret krig mod vores vestlige demokratier.

Tavse politikere                                                                                                                               Den larmende tavshed fra politisk side hænger sammen med, at politikerne ikke vil høre, hvor farlig masseindvandringen til og islamiseringen af de vestlige lande er.Bl. a. fordi de fleste journalister er blanke på islam og derfor ikke kan presse politikerne med kritiske spørgsmål.

publiceret i avisen Jyllandsposten  07.08.2013 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nørgaard,Lone, Religion / Ideologi. Bogmærk permalinket.