Voldtægtsmænd og etnicitet

Mere end 30% er ikke etnisk danske

Af KirstenDamgaard, kulturpsykolog medlem af Forum for Islamforskere

Den mest omfattende undersøgelse af dømte gerningsmænd til voldtægt i Danmark, som også beskæftiger sig med etnicitet, er rapporten ”Gerningsmænd og gerningssituationer i sager om voldtægt og andre seksualforbrydelser” (Gerningsmands- og gerningssituationsundersøgelsen) udgivet af Justitsministeriets lovkontor. Undersøgelsen omfatter alle, der er dømt for voldtægt fra 2010 til 2015.

Det er meget få af de begåede voldtægter i samfundet, som ender med en dom – cirka to af hundrede.

Den viser at 61 % af gerningspersonerne var etniske danskere, mens især indvandrere fra ikke-vestlige lande (23%) og folk uden fast tilknytning til Danmark (9%) var overrepræsenterede blandt de dømte. Indvandrere fra vestlige lande og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande var derimod ikke tydeligt overrepræsenterede i forhold til deres andel af befolkningen. Med i billedet hører dog, at de samlede tal er ret små, og jo længere ned i undergrupper, man kommer, jo større bliver usikkerhederne.

En særkørsel Berlingske Tidende fik lavet hos Danmarks Statistik i 2016, og som dækker tre af de seks år, gerningsmandsunder-søgelsen også dækker, viser, at indvandrere og efterkommere, når man tager højde for alder og social baggrund, bliver dømt for voldtægt 1,76 gange hyppigere end etniske danskere – altså et sted mellem halvanden gang og dobbelt så ofte.

 

Andre  seksualforbrydelser

Gerningsmandsundersøgelsen har også set på, hvor stor en andel af alle 30-39-årige mænd i Danmark, som inden for de seneste fem år er blevet dømt for en seksualforbrydelse (altså bredere end voldtægter, der kun udgør lidt over hver tiende dømte seksualforbrydelse). For etnisk danskere er det ca. 0,1 procent eller en ud af hver 1000, mens det for indvandrere fra ikke-vestlige lande er ca. 0,2 procent eller en ud af hver 500.

kilde:KVINFO har lavet en række artikler med overblik over forskellige aspekter af voldtægtsområdet, lovgivningen mm.

Ovenstående er hentet hos KVINFO  27.11.21

Se også den svenske forsker Ann-Christine Hjelm på denne hjemmeside.

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Psykologi, seneste. Bogmærk permalinket.