Grundloven er stor!

Det er svært at se, at der kan være personlig og politisk frihed hvor islam råder.

Hvis man vil forsvare friheden, kan jeg kun opfordre til at spørge enhver herboende muslim, som ønsker mere indflydelse fra islam, hvilke islamiske doktriner og værdier, der ville kunne forbedre et vestligt samfund på det samfundsmæssige plan?

af  Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

I 2004 diskuterede jeg medborgerskab med den libanesisk-amerikanske tidligere Princeton University professor Farhat J. Ziadeh. Han forklarer, at den første af islams fem søjler (dogmer) er princippet om Tawhid, al tings enhed, at alt hænger sammen og der derfor ikke findes nogen verdslig sfære i henhold til islam. Alt er simpelthen religionens område og alle felter hvor mennesker råder kan derfor potentielt af de retslærde og teologerne siges at krænke deres udlægning af religionen. Tawhid er begrundelsen for at islam ikke kan og ikke skal skilles fra politik. Professor Ziadeh fastholder at Tawhid er islams essens. Derfor ser vi også sharia søgt indopereret i ‘Forårets’ nye grundlove i Mellemøsten foruden i Afghanistans.

Forsker Lone Kühle Aarhus Universitet påviser, at troende muslimer pr.definition går ind for sharia: “Synet på sharia er (…) præget af oprindelseslandene, og alle de imamer, jeg har talt med, synes primært at forbinde en mulig indførelse af sharia, hvad det så end indbefatter, med netop hjemlandet. (…) Sharia fremstår derfor ofte som en ideal forestilling, som imamerne – som troende muslimer – principielt gerne ser indført, mens de i praksis vurderer det som en vanskelig sag.” (Lene Kühle: Moskeer i Danmark 2006). Sharias plads i islam svarer til at Kristus ikke kan skilles ud af kristendommen og lade Helligånden & Gud om at udfylde begrebet.

Når Fariba Parsa, cand. polit. og lektor på RUC, beskriver hvad pakkeløsningen med sharia indebærer får demokrater og humanister kuldegysninger: “Sharia legitimerer og nødvendiggør den permanente underordning og diskriminering af ikke-muslimer inden for islams område. Det vil sige, at ligeværdigheden, som udtrykkes i den vestlige menneskerettighedstradition ikke anerkendes. Diskussionen viser, at inden for islam (sharia) findes der ikke rum for menneskerettighederne” (‘Islam og Menneskerettigheter’ i Mennesker og rettigheter Årgang 15 nr. 2 1997) .

Husker læserne de unge danske politikere in spe Fatima Shah og Sherin Khankan, der bedyrede, at med islam tager man hele pakken? Og den radikale Tanwir Ahmed, der stod på Rådhuspladsen i København og råbte* ‘Takbir’ og ‘Allah Akbar’, der betyder henholdsvis “Udvid Allahs indflydelse” og “Allah er Større”** (end Grundloven). Disse troende politikerspirer ville som muslimer ikke undsige sharia. Derfor endte De Radikale og Socialdemokratiet også med at anse dem for uegnede til at tænke politik for deres medborgere.

Det samme skete for Asmaa Abdol Hamid, der blev lempet ud af Enhedslisten efter at have været på turne efter magt i andre partier. Hvis man vil forsvare friheden, kan jeg kun opfordre til at spørge enhver herboende muslim, som ønsker mere indflydelse fra islam, hvilke islamiske doktriner og værdier, der ville kunne forbedre et vestligt samfund på det samfundsmæssige plan? Gennem årene har jeg selv stillet spørgsmålet til toneangivende muslimer og islamiske brevkasser. Der er aldrig kommet et ordentligt svar.

*ja, råbte. Det er meget almindeligt at ophidsede muslimer råber, når de holder tale, også selvom der er en mikrofon til rådighed. Det mærker man fx ved nogle af Hizb ut Tahrirs møder.

2. juni 2013

senere tilføjelser:

Jeg vil gerne anbefale professor i Islamiske Studier, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Mehdi Mozaffaris artikel :
På tro kan demokrati ikke bygges .Her skriver han bl.a. : ” Sharia og jihad har altid været blandt islams vigtigste søjler “. Her er linket http://www.berlingske.dk/article/20050718/dineord/107180013/

Encyclopedia of Islam fra Leiden/Brill er god at hente definitioner og viden om islamiske forestillinger i, hvis man kan læse engelsk på højt niveau. Ellers er danske Gads Islamleksikon også ganske udførlig og balanceret at hente info fra. Jeg skal komme med et eksempel. I Gads islamleksikon fra 2008, kan man læse om pligten til jihad i tidlig islam og klassisk tid “doktrinen blev, at det muslimske samfunds leder ideelt betragtet én gang årligt skulle lede en jihad-ekspedition mod ikke-muslimske nabolande” ( p.142 Jørgen Møller Larsen).Så når man kræver at islam skal reformeres, skal man lige tænke sig om to gange, hvis man med reformation forestiller sig en tilbagevenden til noget gammelt og oprindeligt.

**“Allah U Akbar ” betyder gud er større. Underforstået større end noget mennesker kan skabe – fx politiske ideologier og systemer –  og større end enhver anden religion.(det som vi i Vesten betegner som religion kaldes ofte for Din/Deen i islamiske tekster.Din omtales ofte i bestemt form når det gælder islam, idet muslimer jo betragter deres Din som den endegyldige, fuldendte og naturlige ideologi –  der er intet ovenover eller ved siden af.

Hvis man vil forstå menneskesynet og noget af psykologien i islam kan jeg anbefale idéhistoriker og arabist Jeppe Sinding Jensens artikel Towards Contemporary Islamic Concepts of the Person.Den står i antologien  Concepts of Person in Religion and Thought redigeret af Hans G. Kippenberg, ‎Yme B. Kuiper, ‎Andy F. Sanders ( 1990 ).Teksten har  Respublica foranlediget oversat, og den foreligger derfor på dansk her på hjemmesiden. Søg på Sinding Jensen.

Dette indlæg blev udgivet i Damgaard, Kirsten, Kultursammenstød, Parsa,Fariba, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste. Bogmærk permalinket.