Børns fattigdom – forældres forholdemåde

Omtrent 90.000 indbyggere i Danmark  er på kontanthjælp, hvilket er det laveste tal i mange år

En reform er på vej og forenkler kontanthjælpen fra 2025. Der indføres  en mindstesats, som betyder, at flere tusinde indvandrerfamilier må leve for mindre end et minimumsbudget***.

[ukrainske fordrevne med midlertidig opholdstilladelse og studerende indgår ikke i beregningerne ]

Journalist Britta Søndergaard : Reformen betyder, at man skal have boet i landet i sammenlagt ni år inden for de seneste 10 år og have haft to et halvt års fuldtidsbeskæftigelse for at få en forhøjet sats. Derfor kommer flere tusind familier på en såkaldt mindstesats og modtager mindre end, hvad der ifølge eksperter skal til for at leve et beskedent liv. Er det ikke fair?

Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen : Jo.  Det er fair at stille krav. Men reglerne vil ramme familier, der ingenting har, når de kommer til landet. 10 år i Danmark er lang tid. Det er mere end et halvt børneliv. Vi ved fra forskning, at bare et år i fattigdom sætter sig i børn* og forringer deres chancer for at få uddannelse og job senere i livet.    Læs resten

Udgivet i Psykologi, seneste, Velfærd / Offentlig økonomi

Racistiske vittigheder

Jamilla Sophie Alvi interviewer Azad Habib, der i april 2024 fik syv dages betinget fængsel ifølge paragraf 266B (racismeparagraffen) for  jokes på sine to hjemmesider.Habib har anket dommen.

Respublica bringer et lille uddrag

Jamilla Sophie Alvi:  Men loven findes. De jokes er racistiske. Det er vel dit ansvar, hvis du normaliserer hyggeracisme med jokes?

Azad Habib : »Jeg sender ikke nyhedsbreve ud med racistiske jokes eller reklamerer for dem på Facebook. Folk må selv søge ind på siderne og finde underkategorien. Desuden var alle på hjemmesiden udsat for grove jokes – og på den måde blev alle behandlet lige. For mig er ingen joke for grov. Det er bare en joke. Politikere bruger ordet ”ghettolov”! Det er da også racistisk, og ordet ”krakkemut” … Hvorfor findes det overhovedet i ordbogen, hvor alle kan se det?«

Har ingen venner spurgt, hvorfor du har lyst til at tjene penge på alle de klamme jokes? Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Filosofi/ Etik, Politik / Lovgivning, seneste

Udviste er forsvundet

Vold  narko  voldtægt   tyveri

72 kriminelle udlændinge er sporløst forsvundet fra Kærshovedgaard

 

Afviste asylansøgere og kriminelle skal bo på Kærshovedgård .De er dybt kriminelle og udvist af landet, men Danmark kan ikke komme af med dem. Enten vil deres hjemlande ikke tage imod dem, hvis de bliver hjemsendt med tvang.Eller også vil de i deres hjemlande risikere at få en så brutal behandling, at det vil være i strid med konventioner at hjem-sende dem. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Krig / Sikkerhed, seneste, syrere

Idéhistorie – ikke kristendom

I visse politiske partier, er der nu, som så mange gange tidligere i siden 1950’erne, et ønske om at slå civilregistreringen sammen med folkeregisteret i kommunerne.

Meningsdannere og kommentatorer bekymrer sig derfor om hvorvidt en reel adskillelse af stat og kirke – politisk såvel som økonomisk – vil medføre  politisering af  den protestantiske kirke eller faldende medlemstal.

Anders Stjernholm,   uddrag  :

“Civilregistreringen bør indlysende være et kommunalt anliggende, kirkeskatten bør ikke eksistere, anerkendelse og understøttelse af frikirker og moskéer er en uskik, og folkeskolen bør undervise i idehistorie – ikke kristendom.  Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Religion / Ideologi, Stjernholm, Anders

Ekstremisme og psykiske lidelser

Ovenstående er titlen på en norsk rapport  fra politiets sikkerhedstjeneste ( PST 2022).

I samfund hvor vold og ydmygelser er en stor del af børneopdragelsen, vil man producere voksne som er  ekstremt voldsberedte.

Den norske specialpædagog og terapeut  med erfaring fra børneværnet Julie Dahle har kigget på rapporten :

Autisme- og tilknytningsforstyrrelser har mange felles kjennetegn. Sistnevnte diagnose settes på bakgrunn av alvorlig omsorgssvikt, og den voldsomme overrepresentasjonen av autister blant migranter kan tyde på at det er omfattende forveksling av diagnoser. Det får alvorlige følger for forebyggingsarbeidet mot ekstremisme.

Barn av mødre med migrasjonsbakgrunn hadde 8,4 ganger så høy risiko for å få en autismediagnose enn barn av norskfødte mødre, viste en studie av autismespekterforstyrrelse i førskolealder i Trøndelag Sør. Funnet samsvarer med tidligere forskningsfunn i andre land. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Dahle, Julie, Kultursammenstød, Norge, Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Terror

Irland lider under britisk Rwanda-lov

Migranter, der opholder sig illegalt i Storbritannien, har fundet en smutvej uden om Rwanda

De rejser til britiske Nordirland, hvorfra de i henhold til aftalen mellem Storbritannien og Irland efter brexit uden nogen form for kontrol af id-papirer kan rejse videre sydpå til den irske republik.

Antallet af nye asylansøgninger steg i 2023 til 13.000 i Irland, næsten fem gange flere end i 2019. Irland huser i alt over 100.000 migranter, hvoraf ca. 75.000 er flygtninge fra Ukraine, mens resten er fra andre lande, skriver BBC.  Læs resten

Udgivet i Afrikanere, Flygtninge, Politik / Lovgivning, seneste, Storbritannien, Ukrainere

Mere global migration

Ulovlig indvandring til Europa vokser og følger mere farlige ruter

380.000 personer kom ifølge EU’s grænseagentur, Frontex, ulovligt ind i EU i 2024 svarende til en vækst på 17 procent i forhold til året før. 

i Europa er antallet af migranter nu er det højeste siden flygtningekrisen i 2015, og den ulovlige indvandring vil ifølge rapporten (se nedenfor) vokse

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Demografi, Flygtninge, Migranter, seneste, Statistik

Kriminelle kommunale medarbejdere

I april 2024 påpegede socialdemokratiets udlændingeordfører Frederik Vad  i Folketinget, at der findes medarbejdere i offentlige institutioner med indvandrerbaggrund, der undergraver det danske samfund indefra.

Medarbejdere måtte fyres
Rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, Anders Winnerskjold (S), Aarhus kender problematikken: “Der findes mange mennesker i Aarhus, der har et andet æresbegreb og andre normer end flertallet. Det er naivt at tro, at dette ikke kan få indflydelse på, hvordan nogle bestrider deres hverv,” siger socialrådmand Anders Winnerskjold.

“Det er vigtigt for mig at sige, at jeg grundlæggende har meget stor tillid til alle, der arbejder i min forvaltning uanset etnisk baggrund. Jeg kender ikke omfanget af dette problem, men konstaterer blot, at vi har haft meget konkrete eksempler på det, Frederik Vad ) har advaret om,” siger han.
Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Religion / Ideologi, seneste

Kirken er ikke selvstændig som tiltænkt

Det er svært at definere, hvor grænserne for indflydelse mellem stat og kirke går, herunder Grundlovens forhold til kirkens bekendelsesskrifter lød det på stor konference i går.

Ved indførelsen af Grundloven var det intentionen, at den evangelisk-lutherske kirke i Danmark skulle gå fra at være en statskirke til en folkekirke. En vigtig del af dette var, fortæller Svend Andersen professor emeritus i teologi, Grundlovens paragraf 66, der siger, at “folkekirkens forfatning ordnes ved lov”. Hensigten var, at kirken skulle stå mere selvstændigt i forhold til staten og altså have sin egen forfatning, hvorunder det kunne fastsættes, inden for hvilke områder kirken selv kunne bestemme.

Problemet er blot, at denne forfatning aldrig er blevet lavet. Læs resten

Udgivet i Civilsamfundet, Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste

Migranter til EU

I mange år har illegale migranter mast sig ind i EU

Hidtil har der fra en migrants synspunkt været større chancer for at blive i Europa, end risiko for at blive sendt hjem.

I 2022 udstedte EU 422.400 pålæg om udrejse. 96.795 mennesker blev rent faktisk sendt tilbage.

 En særberetning fra Den Europæiske Revisionsret opgjorde tilbagetagelsesprocenten til at være 29 pct. i 2019.

 

 
EU’s migrationspagt fra 2024 består af fem hovedelementer: Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, EU, Flygtninge, Menneskerettigheder, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste