Få udvisninger

I løbet af  2014 og frem til den 10. juni i år er i alt 29.740 udlændinge blevet dømt for kriminalitet i Danmark. 14.612 af dem er blevet dømt udvist. 

Det fremgår af et svar udarbejdet af Rigspolitiet.

Dertil kommer, at 4.231 udlændingen oven i deres fængselsstraf enten er blevet idømt en advarsel om udvisning eller har fået en betinget udvisningsdom.

Siden januar 2024 og til og med den 10. juni  2024  er i alt 1.512 udlændinge blevet dømt for kriminalitet.

Af dem har 565 fået en udvisningsdom medens 236 har fået enten en advarsel om udvisning eller en betinget udvisningsdom.

Flere med en  udvisningsdom, forbliver i Danmark på såkaldt tålt hold med indkvartering på Kærshovedgaard pga. Danmarks ratifikation af diverse internationale konventioner.

Advarsel om udvisning og betinget udvisning                                                                                   Den korte Avis har tidligere skrevet om, hvordan omkring 150 udenlandske kriminelle har fået op til flere betingede udvisningsdomme, uden at det har fået konsekvenser.

Af udlændingelovens § 26 stk. 2, fremgår det således, at en kriminel udlænding skal tildeles en advarsel om udvisning, hvis udlændingens alder, helbredstilstand og andre personlige forhold gør, at vedkommende ikke umiddelbart kan udvises.

 

Udvisning så vidt muligt                                                                                                     Rigspolitichefen instruerede i oktober 2019 over for landets anklagemyndigheder, at der så vidt muligt skal nedlægges påstand om udvisning, når den tiltalte er udlænding:

”Alle sager, hvor en udlænding sigtes for et strafbart forhold, der efter bestemmelserne i udlændingelovens §§ 22- 24 kan føre til udvisning, skal efterforskes og sagsbehandles med det udgangspunkt, at der skal nedlægges påstand om (ubetinget) udvisning.”

Det betyder, at udlændinge, der har lovligt ophold her i landet, under visse forudsætninger kan udvises, hvis de idømmes en ubetinget fængselsstraf på ét år eller derover.

FN Konventioner og især Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strassburg spænder imidlertid ben for udvisning og kræver, at der skal tages hensyn til den dømtes ret til familieliv og tilknytning til Danmark.

 

Læs hele artiklen her  https://denkorteavis.dk/2024/kun-halvdelen-af-doemte-udenlandske-kriminelle-udvises-mange-noejes-med-en-advarsel-eller-betinget-udvisning-fremgaar-det-af-et-svar-til-folketinget/

Kilde: Poul Erik Andersen: Kun halvdelen af dømte udenlandske kriminelle udvises – mange får kun en advarsel eller betinget udvisning.Den korte Avis .juli 4, 2024

Kilder til Poul Erik Andersens artikel:

https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/uui/spm/461/svar/2059580/2888271.pdf

file:///C:/Users/Bruger/Downloads/C20190986509%20(1).pdf

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1022

https://denkorteavis.dk/2016/sadan-er-der-forskel-udenlandske-kriminelle-kan-fa-op-til-flere-betingede-udvisninger-men-for-danskere-m

https://denkorteavis.dk/2024/den-irakiske-voldsmand-abdullah-maroof-skal-blive-i-danmark-blev-udvist-i-baade-byret-og-landsret-men-

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, seneste, Statistik. Bogmærk permalinket.