Forsvar for statsministeren

Trykt som kommentar i Kristeligt Dagblad 25. marts 2003

Af Kai Sørlander

Hvis man ikke har politisk ret til at gå ud fra, at en religion er sandere end en anden, er man også afskåret fra at kunne begrunde, at demokrati er bedre end sharia-loven.

I sin nytårstale sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen: »I Danmark holder vi politik og religion adskilt«. Men der er jo faktisk nogle sammenblandinger. Først og fremmest er der Grundlovens paragraf fire, som siger, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. I sin skarpe replik til statsministeren (kronikken den 8. januar) hævder Svend Andersen derfor direkte, at statsministerens påstand om, at vi i Danmark adskiller religion og politik, er noget vås.

Nu er der ingen grund til at tro, at Fogh Rasmussen ikke kender paragraf fire i Grundloven. Hvorfor hævder han så alligevel, at vi i Danmark holder politik og religion adskilt? Skal vi, som Svend Andersen antyder, tro, at han ikke forstår, hvad det er for en stat, han er leder af? Eller findes der en anden forklaring, som Svend Andersen overser, men som giver fornuft til statsministerens påstand?

Svend Andersen nævner selv, at statsministeren har en udvej. Den bringer dog ikke statsministeren på fast grund. For den kræver, at han skal erkende, at hans egen tro på, at vi i Danmark holder politik og religion adskilt, bygger på en særlig religion: den evangelisk-lutherske kristendom. Vor adskillelse af politik og religion er blot en accept af en evangelisk-lutherske lære om de to regimenter og bør derfor dybest set forstås som en speciel sammenblanding af politik og religion.

Hvis dette holder, så har Svend Andersen sandelig fået anbragt statsministeren i en klemme. Men han har haft så travlt med at gøre det, at han slet ikke har erkendt, at hans egen situation samtidig er blevet mindst lige så problematisk. For hvis det er rigtigt, at Fogh Rasmussen bør indse, at selve hans krav om adskillelse mellem politik og religion er religiøst begrundet, så må konsekvensen være, at al politik dybest set må være religiøst begrundet. Og hvis vi så i religionsfrihedens navn ikke har politisk ret til at gå ud fra, at den ene religion er sandere end den anden, så må vi f.eks. også være afskåret fra at kunne give en alment forpligtende begrundelse for, at det demokratiske værdisæt er bedre end sharia-loven. Hermed befinder Svend Andersen sig efter min mening allerede ude over afgrundens rand.

Er det så muligt at finde tilbage til en holdbar grund? Spørgsmålet er nu ikke længere blot, om vi i Danmark faktisk holder politik og religion adskilt, men om det overhovedet er logisk muligt at foretage en sådan adskillelse. Kun hvis dette spørgsmål må besvares benægtende, er det givet, at Svend Andersen har ret i sin kritik af statsministeren. I modsat fald får statsministeren et våben, som han kan vende mod teologiprofessoren. Og et sådant våben er efter min mening indbygget i selve kravet om religionsfrihed.

Dette krav indebærer, at hver enkelt skal have ret til at vælge religiøs overbevisning uden politisk tvang. Men det må selv være et politisk krav, som ikke kan være begrundet religiøst. For i modsat fald modsagde det jo sig selv og forudsatte bekendelse til en bestemt religion.

Desuden er kravet om religionsfrihed kun en speciel konsekvens af et alment krav om, at hver enkelt bør have ret til at bestemme over sig selv, for så vidt alle andre har samme ret. Og dette krav har politiske konsekvenser. Det medfører som udgangspunkt, at ingen har særlig ret til at tage politiske beslutninger, og at der derfor bør tilstræbes en elementær politisk ligeværdighed, som må udmøntes i en form for demokrati.

Så skal kravet om religionsfrihed altså forenes med kravet om demokrati. Demokratiet kræver, at vi alle skal være med til at være lovgivere. Og religionsfriheden kræver, at vi ikke fra lovgivningsmagtens side skal undertvinges en bestemt religion. Så demokrati og religionsfrihed kan kun forenes, hvis folkeflertallet er i stand til i deres egne hoveder at adskille deres politiske forpligtelse fra deres religiøse overbevisning. De skal altså i praksis forstå, at deres politiske forpligtelse alene er at opretholde et samfund, som fortsat sikrer religionsfrihed og politisk ligeværdighed. Og at denne forpligtelse er helt uafhængig af deres religion.

Med denne argumentation har statsministeren fået et våben, hvormed han kan forsvare sig mod teologiprofessorens principielle anklage. Statsministeren behøver ikke at begrunde kravet om adskillelse af politik og religion på en bestemt religion, in casu den evangelisk-lutherske kristendom. Han kan begrunde det som her: på det, at en sådan adskillelse er forudsætning for, at demokrati og religionsfrihed kan forenes.

Men hvad så med de konkrete eksempler på, at vi i Danmark faktisk blander religion og politik sammen? Hvis demokrati og religionsfrihed kræver adskillelse mellem politik og religion, er paragraf 4 i Grundloven så ikke dybt irrationel?

Her er en lille præcisering nødvendig. Kravet om, at politik og religion bør adskilles, er først og fremmest et krav om, at man ikke begrunder sin politiske holdning til, hvorledes lovene i samfundet skal være – både for troende og ikke-troende – på det, som ens religion foreskriver. Det, som kravet forbyder, er, at man tvinger andre ind under en lovgivning, som forudsætter sandheden af ens egen religion. Og det er ikke det, som sker i Grundlovens paragraf 4. Den er ikke begrundet på sandheden af den evangelisk-lutherske kristendom, men på det historiske faktum, at det nu engang var den herskende religion, da vi fik vor første frie forfatning.

Og her står vi efter min mening ved et helt afgørende punkt. Når vi i Danmark trods alt har været i stand til at adskille religion og politik, så godt som vi nu engang har (og langt bedre end noget islamisk land), så er en meget væsentlig del af forklaringen den religion, som nævnes i Grundlovens paragraf fire. For den gav os også adskillelsen fra sit eget indre. Her var en religion, som af sig selv kunne acceptere den adskillelse mellem politik og religion, som er livsgrundlaget for en rationel demokratisk orden. Politisk står vi, hvor vi står, fordi vor religion har hjulpet os med at få skabt råderum for de rationelle krav om demokrati og religionsfrihed i folks hoveder. Og det er dybt irrationelt ikke at være taknemmelig for den hjælp. Derfor har paragraf fire sin egen rationalitet. Den er et besindigt memento om, at vi ikke skal være for naive i troen på rationalitetens selvstændige politiske kraft.

Så når regnebrættet skal gøres op, så hænger statsministerens standpunkt sammen. Det er ikke ham, som våser, men teologiprofessoren, der mangler tankekraft til at forstå, hvad kravet om, at religion og politik bør adskilles, indebærer. Forstår vi ikke disse sammenhænge bedre end Svend Andersen, så ender vi med at undergrave både demokrati og religionsfrihed.

Kai Sørlander er filosof

Dette indlæg blev udgivet i Politik / Lovgivning, Sørlander,Kai. Bogmærk permalinket.