Æresrelaterede konflikter

 Alt for mange med minoritetsbaggrund bliver af familie eller lokalmiljøet presset til at leve efter forældede dogmer og værdier, som de slet ikke ønsker

06-02-2024

pressemeddelelse fra Ministeriet for Udlændinge og Integration:

 

Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK)

Centeret skal blandt andet koordinere forebyggelse, opsporing og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Flere borgere i Danmark skal opleve frihed, lighed og selvbestemmelse. Det er kerneopgaven for Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK), som åbner i dag.

MÆRK skal samle og styrke det nationale arbejde med at forebygge og bekæmpe vold og kontrol.
Centeret skal sikre, at æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er og forbliver et prioriteret arbejdsområde i kommuner, i civilsamfundet og på tværs af andre myndigheder.
 Flere danske undersøgelser viser nemlig, at der er en tydelig sammenhæng mellem psykisk mistrivsel og helt konkrete oplevelser med negativ social kontrol blandt andet i form af overvågning, trusler og vold.  Undersøgelserne peger også på, at især unge med ikke-vestlig baggrund bliver udsat for forskellige former for negativ social kontrol og sanktioner, og at risikoen for mistrivsel er markant overrepræsenteret blandt de unge.
Børn og unge vil derfor være et særligt prioriteret indsatsområde i 2024, hvor centeret blandt andet vil understøtte og rådgive skoler og uddannelsessteder. Det vil desuden være en prioritet for MÆRK at undersøge og arbejde med, hvordan samarbejdet mellem kommuner og politi kan styrkes i sager om æresrelaterede konflikter.  
MÆRK vil i det kommende år også have et styrket fokus på videns- og dataindsamling med øje for at skabe et bedre grundlag for fremtidige tiltag og lovgivning på æresområdet.
Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:
”Alt for mange med minoritetsbaggrund bliver af familie eller lokalmiljøet presset til at leve efter forældede dogmer og værdier, som de slet ikke ønsker. Den negative sociale kontrol forhindrer mennesker i at leve frit på linje med andre danskere og er med til at cementere de skadelige parallelsamfund, som vi skal have udryddet. Negativ social kontrol er et fænomen, der ofte foregår i det skjulte, og som strækker sig ind over forskellige politiske områder. Derfor er det så vigtigt, at vi nu samler kræfterne og laver en stærk hovedcentral mod de æresrelaterede konflikter.”
Direktør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), Trine Rask Thygesen, udtaler:
Vi ved fra vores sikkerhedskonsulenter, at der har været en tredobling i antallet af personsager siden 2018. Det fortæller os, at flere fagpersoner er blevet opmærksomme på området, og at de rækker ud efter sparring. Det forpligter og nødvendiggør et skærpet fokus på æresområdet, så vi hele tiden har en finger på pulsen i forhold til, hvor problemerne er.   Med etableringen af MÆRK fortsætter vi det gode arbejde, men med et styrket mandat. Vi kommer til at arbejde med nye målgrupper, udvikle nye metoder og styrke arbejdet mod æresrelaterede konflikter i hele landet.”
Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Civilsamfundet, Filosofi/ Etik, Menneskerettigheder, Organisationer, Psykologi, seneste, Ære. Bogmærk permalinket.