Ekstra modersmålsundervisning

Dansk forsøg

Et nyt dansk studie peger dog på, at veltilrettelagt modersmålsundervisning – selv i et ret begrænset omfang – ser ud til at gøre en positiv forskel på etniske minoritetsbørns skolegang, blandt andet fordi det kan gøre dem bedre til at læse dansk. Studiet, der er publiceret af forskere på Aarhus Universitet, er et lodtrækningsforsøg. De undersøger en indsats, hvor elever i første klasse er blevet undervist i deres modersmål i tre lektioner om ugen over en periode på godt et halvt år. Tilgangen til undervisningen har været at se modersmålet som en ressource – modsat den måde, betegnelsen »tosprogede elever« ofte bruges negativt på, når man taler om problematiske skoler og klasser. Et element i under-visningen har været at inddrage elevernes forældre.

Underviserne har typisk selv etnisk minoritetsbaggrund, men er samtidig uddannede lærere.

Færre adfærdsmæssige problemer

Da forskerne gik dybere ned i data, kunne de se, at en stor del af elevernes fremgang – cirka halvdelen – hang sammen med, at eleverne havde fået færre adfærdsmæssige problemer. Sådanne problemer målte man ved brug af et såkaldt SDQ-skema (»strength and difficulties questionnaire«), hvor lærerne vurderede alle eleverne i forhold til for eksempel koncentrationsproblemer og udadreagerende adfærd. Indsatsen havde med andre ord givet nogle mere velfungerende børn. Eleverne angav også selv, at de var gladere for at gå i skole, sammenlignet med kontrolgruppen.

S.C. Andersen, T.S. Guul og M.K. Humlum: How first-language instruction transfers to majority-language skills. Nature Human Behaviour, 2021.

Kilde : Modersmålseffekten .Weekendavisen 30.12.21 af Anika Liversage
Seniorforsker, etniske minoritetsstudier VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Dette indlæg blev udgivet i Liversage, Anika, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste. Bogmærk permalinket.