Udlændinge skylder milliard i SU

Studerende fra det meste af verden skylder den danske stat en lille milliard kroner

15.891 udenlandske studerende har efterladt deres SU gæld, da de rejste ud af Danmark

En dom i 2013 fra EU-domstolen har fået fatale konsekvenser for danske skatteborgere.

Dommen fastslog, at udenlandske studerende skal behandles som vandrende arbejdstagere og dermed have de samme rettigheder, som danske studerende har. Og dermed også retten til at optage de såkaldte SU-lån.

Det har nu medført, at studerende fra både EU og det meste af verden nu skylder den danske stat en lille milliard kroner i manglende tilbagebetaling af lånene.

Tallet fremgår af et svar fra skatteminister Morten Bødskov (S) til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.

Dertil skal lægges den over halve milliard kroner, som studerende fra EU årligt modtager som vandrende arbejdstagere med et ti-timers ugentligt studiejob, og som ikke skal betales tilbage.

De fleste skyldnere kommer fra lande udenfor EU

Medens det kun er borgere fra EU plus Norge, Island og Lichtenstein, der som vandrende arbejdstagere har krav på dansk SU, kan studerende fra hele verden inklusive EU optage SU-lån fra staten.

Af opgørelsen fra skatteminister Morten Bødskov fremgår det, at langt over halvdelen af skyldnerne er fordelt over hele verden uden for EU-området.

Således havde staten ved udgangen af 2020 i alt 396 millioner kroner til gode i misligholdt gæld fra studerende i EU og de tre nævnte lande.

Tilsvarende skyldte studerende fra den øvrige verden i 2020 den danske stat i alt 587 millioner kroner i SU-gæld, der aldrig er blevet betalt tilbage.

I alt i alt drejede det sig ved udgangen af 2020 om 15.891 udenlandske studerende, som har efterladt deres gæld ved grænsen, da de rejste ud af Danmark.

Uddrag fra Poul Erik Andersen: Pengene fosser ud af statskassen: Udenlandske studerende skylder staten en milliard kroner og det kan vi ‘takke’ EU for . Den korte Avis november 29, 2021

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, EU, Filosofi/ Etik, seneste, Statistik, Økonomi. Bogmærk permalinket.