Ikke-europæere bliver syge af at bo i Sverige

Att bo i Sverige när man är svensk eller europé är inga problem, men både adopterade och invandrade icke-européer uppvisar alarmerande nivåer av psykisk sjukdom efter bosättning i det nordiska landet, visar en stor studie från Cambridge. Sämst mår de adopterade.

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/early-childhood-adversity-and-nonaffective-psychosis-a-study-of-refugees-and-international-adoptees-in-sweden/8E22E1047C36C064D74C76D64376C3AB

Utomeuropeiska adopterade har högre nivåer av psykisk ohälsa än svenskarna och adopterade inom Europa. De adopterade har mest psykiska problem, därefter kommer de utomeuropeiska invandrarna och sist svenskarna, visar studien.

Adopterade icke-européer har 2,33 gånger oftare en diagnosticerad psykisk sjukdom än svenskarna.

Icke-europeiska invandrare har en sådan diagnos 1,91 gånger oftare än majoritetsbefolkningen.

Sämst i båda grupperna mår afrikaner från länderna söder om Sahara, alltså svarta afrikaner. Näst sämst mår de som adopteras till Sverige från i MENA-länderna och de som invandrat från länderna i Latinamerika.

Etniska svenskar som växer upp under liknande förhållanden brukar må mycket bra hela livet, vilket inte de adopterade icke-européerna gör.

De som adopterats inom Sverige har inte heller samma problem. Men varför de utlandsadopterade mår sämre än både invandrare och adopterade med svenska föräldrar är det ingen som vet.

svensk tekst fra https://www.friatider.se/   10. september 2021

Dette indlæg blev udgivet i Adoption, Afrikanere, Psykologi, seneste, Sverige. Bogmærk permalinket.