“Børnehøstere” sender børn til adoption

Fra Chile er børn illegalt blevet bortadopteret til Vesten

I alt 111 chilenske adoptivbørn er  kommet til Danmark

Ankestyrelsen kigger nu på en del af sagerne

Tidligere har der været fokus på Rumænien, Sri Lanka og Etiopien i forbindelse med fusk i adoptioner til Danmark.På adoptionområdet  drejer det sig om dokumentfalsk, underslæb og såkaldte børnehøstere, der overtaler, manipulerer eller ligefrem kidnapper.

En chilensk undersøgelseskommission, har der entydigt fastslået, at børn fra 1950’erne og frem til slutningen af 1990’erne forsvandt som led i illegale adoptioner til Vesten. I alt skønner chilenske myndigheder, at minimum 8000 børn på mistænkelig vis forsvandt under Augusto Pinochets militærdiktatur fra 1973 til 1990. Ngo’er anslår, at tallet er langt højere.

Bortadop­tionerne involverer ifølge kommissionen hele det chilenske system: Fra dommere og advokater til socialrådgivere, sundhedsfaglige, børnehjem og den katolske kirke, og i kølvandet på afdækningen har Chiles regering igangsat en efterforskning med henblik på retsforfølgelse.

Hvad var formålet med “børnetrafikken”?

Økonomisk vinding?                                                                                     Ideologi?                                                                                                    Medlidenhed?                                                                                                          Terror?

Det  forklarer artiklen desværre ikke.

Men vi ved at sagerne omhandlede  mødre i mere eller mindre forsvarsløse positioner  som  enlige, fattige, uuddannede, prostituerede, ugifte og ubegavede

Den chilenske kommission angav fire gennemgående metoder til at skaffe børn, som blandt andet læger og socialarbejdere brugte.                                      Den første metode gik på, at de sociale myndigheder uden videre erklærede forældre for uegnede og tvangsfjernede deres børn, hvorefter børnene forsvandt eller blev erklæret døde. Den anden metode gik på, at eksempelvis myndigheder eller kirken ”lokkede” eller ”afpressede” fattige til at underskrive papirer, de ikke forstod betydningen af. Tredje metode var ren og skær kidnapning af børn. Endelig oplevede mange mødre, at deres børn blev løjet døde efter fødsler eller indlæggelser på hospitaler.

Kilde : Respublica anbefaler at læse hele                                                       Mathias Sonne Menckes  artikel(serie) 18-20 marts 2021 i Kristeligt Dagblad 

Se også  : Amalie Linde og Amalie Kønigsfeldt og Mathilde Hørmand-Pallesen: Børneimporten – et mørkt kapitel i fortællingen om udenlandske børn.(2013) Kristeligt Dagblads Forlag

Dette indlæg blev udgivet i Adoption. Bogmærk permalinket.