Forældrekompetencer

“Undersøgelser viser, at alt for mange etniske minoritetsbørn og -unge vokser op i familier, som er udsatte og marginaliserede, hvor en eller begge forældre ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, og hvor børnene ikke får den nødvendige opbakning, opdragelse og sprogstimulering hjemmefra. Det kan gå ud over integrationen”

Sådan skriver Udlændinge- og integrationsministeriet  her https://uim.dk/arbejdsomrader/indsatser-til-sarbare-familier/understottelse-af-foraeldrekompetencer

Og så handler ministeriet ellers med både forebyggende og behandlende sigte i et  afprøvende forløb om understøttelse af forældrekompetencer.

Resultatet har blandt andet været et styrket forældreansvar, udvikling af positive forældre-børn-relationer, udvikling af børnenes trivsel, sociale kompetencer og skoleparathed og en mere ligelig rollefordeling mellem forældrene i hjemmet. 

 
På baggrund af erfaringerne fra projektet er der blevet udarbejdet to håndbøger om anvendelsen af DUÅ til udsatte minoritetsfamilier. Den ene håndbog er til gruppeledere, der også blev opkvalificeret i kulturforståelse.  Den anden er til tolke. De kan hentes på hjemmesiden.

 

Projektperioden blev gennemført i perioden primo 2017-medio 2019.

kilde: uim.dk      14.03.21 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Psykologi, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste. Bogmærk permalinket.