§ 266 b

Frifindelse for fremsatte ytringer

Ikke-vestlige migranter og asylansøgere er ikke en persongruppe omfattet af straffelovens § 266 b

Sag 100/2020
Dom afsagt den 20. januar 2021Anklagemyndigheden mod  T1, T2 og T3

T1, T2 og T3 havde på gaden uddelt spraydåser, der var påført ordet ”Asylspray” og tekster om bl.a. migranter og asylansøgere, samt flyers med tekst om samme emne.

For Højesteret angik sagen, om de tiltalte ved disse ytringer havde overtrådt straffelovens § 266 b.

Højesteret tiltrådte, at ytringerne var udtryk for forhånelse eller nedværdigelse af den gruppe af personer, som ytringerne angik, og at ytringerne var fremsat offentligt.

Det afgørende var herefter, om den pågældende persongruppe var blevet forhånet eller nedværdiget på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Højesterets flertal udtalte, at persongruppen ”ikke-vestlige migranter” og ”asylansøgere”, som ytringerne angik, ikke var afgrænset ved en bestemt race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering, og at ytringerne ikke var rettet mod de pågældende på grund af gruppens race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Ytringerne var derfor efter flertallets opfattelse ikke strafbare efter straffelovens § 266 b, og de tiltalte blev frifundet.

Landsretten var nået til et andet resultat.

kilde: Højesteret. 20.januar 2021.

 

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste. Bogmærk permalinket.