EU kolliderer med dansk ret

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols siges at være aktivistisk

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, har gjort livet svært for folkevalgte danske politikere, særligt på udlændingeområdet, hvor domstolen ved flere lejligheder har underkendt nationale udvisningsdomme med henvisning til artikler i konventionen.

To forskellige måder at forstå jura på.

“I den danske retstradition dømmer man ud fra konkrete love formuleret af politikerne. Er man i tvivl om lovenes betydning, søger man tilbage til Folketingets debatter for at blive klogere på, hvad de folkevalgte mon ønskede med loven.

I Strasbourg dømmer man ud fra abstrakte og bredt formulerede artikler, der kan forstås i øst og vest. Ligeså hos EU-Domstolen med EU-traktaterne. ”

Journalist Søren K. Villemoes, vurderer at EU domstolen egentlig ville være kommet til samme resultat, blot de danske dommere havde redegjort for at de havde overvejet tiltaltes menneskerettigheder : “Når domstolen underkender en national højesterets udvisningsdom, sker det typisk, fordi den nationale domstol ikke har inddraget en artikel i menneskerettighederne i afvejningen af dommen. Med andre ord siger domstolen sjældent, at dommen som sådan er forkert, blot at vejen hen til dommen har været forkert. At man skulle have inddraget et hensyn i processen. Sagt pædagogisk ville domstolen formentlig have godkendt* samme dom, hvis de nationale dommere blot havde medtaget en overvejelse af menneskerettighederne i deres afgørelse.”

Ovenstående er uddrag fra Søren K. Villemoes:Lusede liberaldemokrater  13. november 2020. Weekendavisen.

 *hvilket  ikke er dokumenteret på nogen vis.

Villemoes’ artikel blev skrevet i anledning af en ny bog:

Morten Messerschmidt: Farvel til folkestyret – Hvordan EU ødelægger frihed, folk og folkestyre – og hvad vi kan gøre ved det. 228 sider. 250 kr. Forlaget Munk og Lorenzen.

Læs endvidere Jonas Christoffersen her på hjemmesiden om sammenstød mellem dansk og EU ret.

Dette indlæg blev udgivet i Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning. Bogmærk permalinket.