Drab

Justitsministeriets   FORSKNINGSKONTOR

Typer af drab i Danmark
Undersøgelsen er primært baseret på oplysninger fra udskrifter af domme, som er afsagt i perioden fra slutningen af 2012 til og med 2017.

Herkomst: 65 pct. af gerningsmændene er af dansk oprindelse, mens det samme gør sig gældende for 71 pct. af ofrene.

Henholdsvis 28 pct. og 6 pct. af gerningsmændene er ikke-vestlige og vestlige efterkommere, indvandrere eller udlændinge uden dansk cpr-nr.

Henholdsvis 21 pct. og 7 pct. af ofrene er ikke-vestlige og vestlige efterkommere, indvandrere eller udlændinge uden dansk cpr-nr.
  Mentaltilstand: 24 pct. af gerningsmændene er omfattet af straffelovens § 16 (psykisk syge m.v.), mens 51 pct. af gernings- mændene er omfattet af straffelovens § 69 (mangelfuldt udviklede m.v., herunder personer med personlighedsforstyrrelser).
  Påvirkning: Omtrent halvdelen af gerningsmændene var påvirket af alkohol og/eller euforiserende stoffer på gerningstidspunktet.
  Tidligere afgørelser: 54 pct. af gerningsmændene har mindst én tidligere fældende strafferetlig afgørelse (eksklusive færd-

selslovsovertrædelser).

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/02/typer_af_drab_i_danmark.pdf

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet. Bogmærk permalinket.