Skoler

I følge Dansk Friskoleforening findes der 27 muslimske friskoler  i Danmark, flest i hovedstadsområdet ( i 2020).

I 2017 forekom en række påvisninger af såkaldt sharia-undervisningsmateriale på muslimske friskoler.

Skolerne skal leve op til frisind, frihed og folkestyre. Politikeren Bertel Haarder fik i 2005  gennemført at friskoler, på langt de fleste områder, skal leve op til samme værdier og dannelseskrav, som folkeskolen:

3. § 1, stk. 1, 4. pkt., der bliver § 1, stk. 2, 4. pkt., affattes således:

»Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.«

https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200423L00105

 

Dette indlæg blev udgivet i Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste. Bogmærk permalinket.