Seksualkultur

Den britiske historiker Tomt Hollander optaget af hvorfor vi i Vesten tænker som vi gør. Han skrevet et værk om hvordan kristendommen med “indførelsen” af det enkelte individs værdighed former værdigrundlaget i Vesten.

“Vestlige intellektuelle er tilbøjelige til at tro, at andre lande nok sekulariseres ligesom vores verdensdel, de skal bare have tid,”                       lyder historiker Tom Hollands parodi på den religionsblinde tankegang.

 “Romerrigets seksualkultur var radikalt forskellig fra vores i dag. Sex handlede ikke om kærlighed, men om magt. Hvis husstandens fader var en fri borger, kunne han gøre, hvad han ville med både drenge og piger i huset, også seksuelt. Det var voldtægt set med vore dages øjne”.

”Kristendommen leder over århundreder til den romantiske kærlighed, som vi kender den i dag, hvor man selv vælger partner.”

“Romeo og Julie’ af William Shakespeare er det bedste eksempel på denne udvikling. Det er en fejde mellem klaner om retten til at bestemme over ægteskabet. De elskende vil have hinanden, men de to fjendtlige familier forbyder det. I den strid siger kristendommen, at man har ret til selv at vælge partner. Og den tradition om selvbestemmelse i kærlighed ligger så dybt i vores kultur, at det den dag i dag er os imod, når en Harvey Weinstein prøver at træde den ret under fode ved at tvinge kvinder til sex.”

Tom Holland stopper ikke ved kærligheden. Den kristne revolution omlægger selve idéen om, hvad der er religion. Og den omlægger opfattelsen af, hvad der ikke er religion.

”Men efterhånden som Vesten taber politisk magt i verden, taber vi også ideologisk magt. Vi ser det allerede. Folk undrer sig over, at premierminister Narendra Modi i Indien er i gang med at hinduisere Indien. Men det kan også forklares sådan, at Modi nu reagerer på sekularismens kristne karakter, som blev påtvunget landet udefra. Noget lignende gælder Erdogan i Tyrkiet. Bag hele balladen om Hagia Sofia ligger et opgør med den vestlige, sekulære samfundsmodel. Og det kan gå meget videre.”

kilde:  Der går en lige linje fra Paulus til Harvey Weinstein-sagen                                 Anders Ellebæk Madsen, redaktør for kirke, tro og historie                                                      10. oktober 2020,    Kristeligt Dagblad

***

“Mænd i de arabiske lande er vant til at blive standset inden de formår at begå en ugerning. Men der var ingen der standsede dem i Tyskland, og så fortsætter de! “Sådan forklarede redaktør på Weekendavisen og Mellemøstkender Pernille Bramming de nye voldtægter og seksuelle overgreb i Køln nytårsaften (DR2 Deadline 7.1.16).

Den svenske forsker Pernilla Ouis har påvist skærmer æresideologien ikke drenge og piger for seksuelle krænkelser, snarere tværtimod (jf. Kirsten Damgaard: Seksuelt misbrug i muslimske familier 2011).

Bruce Dunne er historiker og har beskæftiget sig med forestillinger om seksualitet og dens udformninger i Mellemøsten. Seksuelle relationer i Mellemøstens samfund har historisk set været udtrykt i hierarkier. Nogen dominerer, og nogen må underkaste sig.

Bruce Dunne peger på, at seksuel dominans af andre mænd kan befordre et billede af hyper-maskulinitet. Et selvbillede som hyper-maskulin trues også af ligestilling i et seksuelt forhold. Endelig angiver Dunne, at den uforgængelige forestilling om, at kvinder ikke kan styre deres egen seksualitet, åbner muligheden for seksuel aggression mod dem fra mændenes side. En aggression, der vel at mærke er socialt sanktioneret.

I Gads leksikon om Islam kan man læse om hvordan den 53  Muhammed – kaldet profet- fuldbyrder sit ægteskab (ved samleje) med pigen Aisha på 9 år. Muhammed ses af muslimer som ufejlbarlig og efterlignelsesværdig.

***

Se endvidere artiklerne

Muslimers kønssyn ;

Indvandrerunge og seksualitet ;

Voldtægt, indvandrere og fortielser 

af  Kirsten Damgaard her på hjemmesiden.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Arabere, Filosofi/ Etik, Psykologi, seneste. Bogmærk permalinket.