Frafaldne og konvertitter

Identitet kan hos skrøbeliggjorte mennesker være svingende. Det gælder for valg af seksualobjekt (mand eller kvinde) og det gælder for tro – ikke-tro.  

Religionshistoriker Mikael Rothstein :»Nogle frafaldne bliver religiøse nomader. Religiøse mennesker er religiøse, og det er ikke usædvanligt, at de orienterer sig i forskellige sammenhænge. Man ser også frafaldne, der vender tilbage på et senere tidspunkt i deres liv. Der er også dem, som i det hele taget vender religion ryggen, men for de fleste vil det tankegods, de har med fra deres religiøse baggrund, fortsat præge deres tanker. Alle mennesker er præget af deres baggrund,«kilde: Jyllandsposten 02.05.20

Mikael Rothstein: “I praksis vil religiøse mennesker overalt sortere og tolke deres egne tekster, som det passer dem! Derfor kan man problemløst sige, at Koranen ikke kan forenes med humanismens idealer hvis den tages bogstaveligt, men netop fordi den altid fortolkes, som folk finder bedst, kan muslimer i praksis problemløst være humanister. Eller det modsatte. Det er det tolkende menneske, ikke teksten de har magten.” ( i Jyllandsposten  17.11. 06 diskuterende Ayan Hirsi Ali’s kritik af islam).

Her følger citater fra Jeppe Sinding Jensens ,arabist og idéhistoriker, lektor emeritus fra Aarhus Universitet, bog Religion 2019:

Religion er kosmos

“Mennesker påvirkes af religion, som skaber stemninger og motivationer”

“Både myte og ritual medvirker i konstruktionen af menneskers verdenssyn, dvs. den heldhedsorden eller det kosmos, som har autoritet”.

“Mange religioner er ligesom islam stærkt optaget af forholdet mellem “os” og “dem” .

“Halal og Haram , arabisk for tilladt og forbudt er modpolerne i islams komplicerede kosmos og betegner forskellen mellem stegt lam og flæskesteg.Islamiske teologer siger at islam er den bedste religion*,fordi den dækker alt i menneskers liv, individuelt som kollektivt, privat som offentligt. Det skurrer imod en mere moderne idé om menneskers selvbestemmelse, som både offentligt og privat gør op med faste traditioner, overleveret autoritet og påtvunget religion “.

“I enhver religions indre forståelse er kosmos altid resultatet af overmenneskelige kræfters virke”.

“Religionen skjuler sit menneskelige ophav, hvorfor religiøse mennesker netop må opfatte den som både urørlig og usårlig”.

” [et] ultimativt sakraliseret postulat kan vi finde i for eksempel islams trosbekendelse omsat “der er kun én Gud; Allah og Muhammed er hans sendebud”.

Religion er social

“Religioner er regelstyrede, nogle mere end andre, bevares, men selv den mest afslappede danske folkekirke har sine grænser og indre logik”.

“Siden tidernes morgen har mennesket lært og udlevet deres religion uden at være beviste om, hvad og hvordan de gjorde det; tillæringen sker på samme måde som modersmål og kultur ubevidst og kollektivt. Men en konvertit fra kristendom til islam skal lære den nye religion bevidst og overbevisende. De er stærke i troen, fordi de vil accepteres fuldtud af dem, hvis religion de omvender sig til. Det skal ikke se ud som en hobby”.

“For nutidens muslimsk teologistuderende består omkring 80% af deres pensum af stof, som vestligt uddannede jurister nok snarer ville kalde jura (…)”

 

* den fuldendte, naturlige og derfor endegyldige vej (som jo tidsmæssigt kom efter jødedom og kristendom) red.Kirsten Damgaard

Dette indlæg blev udgivet i Religion / Ideologi, Rothstein,Mikael, seneste, Sinding Jensen, Jeppe. Bogmærk permalinket.