Omrejsende kriminelle

I 2014 fik statsborgere fra Rumænien 6.107 sigtelser,                    det var 55 % af alle sigtelser mod kriminelle turister

En af mine venner fortæller, at han ikke har kunnet have sine cykler i fred siden Schengensamarbejdet om åbne grænser. De bliver stjålet.

For en del år tilbage opgjorde avisen Ekstra Bladet at halvdelen af mord begået i Danmark, blev begået af folk med ikke-dansk baggrund.(Disse tal vil www.respublica.dk gerne have!)
*** tilføjelse 11.05.20    Hvis du vil se hvad der sker, når man mixer en cocktail af kriminelle romaer, og afrikanske  kriminelle migranter og hælder dem ind i et europæisk lokalområde, så  gå gratis på Filmstriben.dk og se  “I Ciambra – et hjørne af Italien” fra 2017  med danske undertekster.

***

Omrejsende kriminelle i Danmark
Analyse af straffelovssigtelser mod og straffelovsafgørelser om udlændinge uden fast ophold  i Danmark i perioden 2000-2014.
Peter Kruize
August 2016
ISBN 978-87-985490-4-8

uddrag  

Udlændinge og kriminalitet er et meget omtalt (politisk) emne. Debatten føres ofte med afsæt i kriminalstatistikken, men der savnes en objektiv og metodisk valid undersøgelse af omfanget af og udviklingen i udenlandske kriminelles andel i straffelovsovertrædelser i Danmark. Det centrale begreb i denne undersøgelse er nationalt tilhørsforhold. Netop denne betegnelse benytter Rigspolitiet ved registrering af sigtede og tiltalte personer. Der skelnes mellem danske statsborgere, asylansøgere, illegale indvandrere, fastboende udlændinge og turister. Det er den sidste gruppe – turister – der
er undersøgelsens fokusområde. Definitionen er dog ret bred: ”Turist eller andre udlændinge med ophold efter visumregler; visumpligtig udlænding med visum; udlænding med udvidet besøgsophold”. Turister er altså udenlandske statsborgere, der opholder sig lovligt og midlertidigt i Danmark.
Forskningsprojektets problemstilling lyder således:
Hvordan har turisternes (personer uden fast adresse i Danmark) andel i antallet af sigtelser for og afgørelser om straffelovskriminalitet udviklet sig i perioden 2000-2014, og hvordan kan denne udvikling fortolkes?
Statistisk analyse af straffelovssigtelser og -afgørelser
Kriminalregistret er undersøgelsens datagrundlag: oplysninger om sigtelser for og afgørelser om
straffelovskriminalitet i perioden 2000-2014. Der er opnået adgang til disse data gennem Danmarks Statistiks forskerordning. Imidlertid viste det sig, at der fra og med 2007 manglede oplysninger om de sigtedes statsborgerskab, køn og alder*. Vi har derfor taget kontakt til Rigspolitiet, som har stillet et datasæt med disse oplysninger til rådighed.
Gennem årene sigtes turister oftere og oftere for straffelovskriminalitet
Gennem årene er antallet af udenlandske statsborgere, der sigtes for straffelovskriminali-tet i Danmark, steget markant, og det skyldes hovedsagelig kriminelle turister. I de sidste par år (2012-14) har antallet af straffelovssigtelser været fordelt med ca. 75 % på danske statsborgere og 25 % på udlændinge. Omtrent halvdelen af udlændingene bor fast i Danmark, mens en tredjedel betegnes som turister. Hvad angår sigtelsesrisikoen, begynder fastboende udlændinge i løbet af perioden 2000-2014 at ligne danske statsborgere mere og mere.
Virkningen af åbne grænser
Stigningen i turisternes andel i antallet af sigtelser og afgørelser for straffelovskriminalitet
falder sammen med EU’s østudvidelse og udvidelsen af Schengenområdet. Selve østud-videlsen fra 2004 havde en begrænset effekt, men Bulgariens og Rumæniens indtræden i EU-samarbejdet og Schengenområdets udvidelse i 2007/08 ser ud til at have haft bety-delig indflydelse. Analysen viser, at væksten i turisternes andel i antallet af sigtelser og afgørelser udelukkende står for østeuropæernes regning, hvilket naturligvis underbygger antagelsen om en sammenhæng med udvidelserne af EU og Schengenområdet.
Statsborgere fra Rumænien, Litauen, Polen og Bulgarien sigtes oftest
Det er dog ikke alle østeuropæiske statsborgere, der står bag væksten. Især fire lande skiller sig ud, med Rumænien helt i front. Antallet af straffelovssigtelser mod rumænske turister er således siden 2007/2008 steget meget voldsomt. I 2014 tegnede statsborgere fra Rumænien sig med 6.107 sigtelser for 55 % af alle sigtelser mod kriminelle turister. Langt efter følger statsborgere fra Litauen med 1.763 sigtelser i 2012 (højeste antal/år) og ca. 1.300 sigtelser i 2013/14. Antallet af straffelovssigtelser mod polske turister toppede i 2008 (1.081 sigtelser) og har i de efterfølgende år stabiliseret sig på omkring 800. I 2014 faldt tallet til lidt over 500. Statsborgere fra Bulgarien viser også en stigning fra 2007, men denne udvikling har siden stabiliseret sig på et niveau mellem 200 og 400 sigtelser.
Tyveri, indbrud og bedrageri er de foretrukne forbrydelser
Turisterne sigtes oftest for ejendomsforbrydelser. I 2014 faldt 92 % af alle sigtelser for straffelovskriminalitet inden for denne kategori. Halvdelen af disse ejendomsforbrydelser drejede sig om tyverier, mens indbrud i 2014 tegnede sig for 18 %. I perioden 2000-2014 var der relativt færre tyverisigtelser, men flere indbrudssigtelser. Bedrageri er en særlig kategori. Andelen af bedragerisigtelser gik i perioden 2000-2013 op og ned, men steg markant i 2014.
Årsagen er mange sager om (data)bedrageri, hvorunder de samme gerningsmænd blev sigtet.

* Kirsten Damgaard: virkelig besynderligt. Kender nogen begrundelsen?

læs/download  hele rapporten her: https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningspuljen/Omrejsende%20kriminelle%20i%20Danmark%2009-2016.pdf

 

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Migranter, Rumænere/romaer, seneste, Statistik. Bogmærk permalinket.