Daryush Shayegan – en persisk tænker

Daryush Shayegan blev hædret af Aarhus Universitet år ?

Han har skrevet bogen Cultural Schizophrenia‑Islamic Societies Confronting the West sidst i 1980’erne hvorfra jeg citerer nedenfor udfra den engelske oversættelse.

Daryush Shayegan . 1992  Al Saqi Books, London .

noter af  Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

“   but Islam is very different. In its integrist form, at least, it makes imperious demands : it wants to rule everything, to manage society, to regiment minds and make them impermeable to the swamping tides of technological mutation.More than this, it tries to make them resistant to research and innovation. “ ( p. 23)

“… when religion invades the public domain it is transformed ipso facto into a coercive and repressive ideology. “   (p.23 )

“ democracy is not a superstructure, but a popular creation. Moreover it is the condition,the basis,of modern civilization.”  (qotation from Octavio  Paz ) (p.28)

“ …the illusory pretension that it [Islam] posses ready‑made answers to all the world’s questions .”

Personlighed  ‑ socialkarakter

 

Dette gælder arabiske samfund :

[ lettere omskrevet   :  ]

 

Adskillelsen mellem mor og barn, og således id og ego, sker senere [end i vestlige lande ] og er strukturelt svagere.Det giver den konsekvens at de mentale processer der kendetegner den symbiotiske periode af tidlig spædbarnealder  har relativ større vigtighed hos den voksne personlighed .  (p.64 )

 

oversættelse :

Overvægten af såkaldte primære mentale processer betyder at indfølende[empathic]

relationer  opnår større vigtighed end de sekundære bevidthedsmæssige processer udtrykt gennem sprog.Derfor vores tendens til at kommunikere gennem cæsurer (pause,der deler verslinie i to ) ,pauser og tavshed .Derfor vor naturlige tilbøjelighed til magiske og animistiske tankemåder.Konsekvensen er at moderne ideer udefra må sameksistere  med et uhensigtsmæssigt indhold der er fysisk forankret  i en tidligere alder, en alder der stadig taler i ”animist”‑sprogets myter og symboler.    (p.64 )

 

Erkendelsesteori

 

“In a given culture at a given moment,there is never more than one epistemedefining

the possible conditions for all knowledge “. (qotation from Michel Foucault ) (p.71)

[gælder ikke indvandrere / flygtninge i vesten og intellektuelle i 3.verdens lande .]”

“it is thus possible to live through a period of epistemic delay  during which adherents

of an archaicepisteme confront the forerunners of the world’s next conceptual matrix”

(p.72 )

begrebet Podning  ( forædling ) kan fremstilles sådan :

 

Da de to epistemologier / paradigmer  ikke kan integreres eller forenes , må tilpasningen nødvendigvis blive som et lag finer ovenpå  det gamle lag, som imidlertid heller ikke er ægte det ene eller det andet , men en hybrid .[1]

Diskursenkan være  enten være “forud” eller “ bagud”  for basis, men aldrig i trit  med realiteten .

Realiteten er også forstyrret [mutilated] idet den ikke svarer til hverken modernistens eller traditionalistens billede af den.   (p.76  ff )

 

Vesten

Tre områder hvis dissonans[uoverensstemmelse] er ansvarlig for de forskellige mod‑

sigelser indenfor samfundet .De har forskellige akser og forskellige rytmer   :

Den techno‑økonomiske sfære ( funktionel rationalitet )

Den regeringsmæssige sfære( demokrati og repræsentativitet )

Den kulturelle sfære ( udforskning af og udtryk for  meningen med menneskelivet )

 

Hovedpillen i den techno‑økonomiske sfære er funktionel rationalitet.Den består af bureakrati og hierarki.

Kriteriet på effektivitet  er anvendelighd og produktivitet.

Autoritet  tilhører ikke individet , men hans funktionelle position i den rationelle udførelse af pligter [tasks].

dertil kommer  ideen om ligestilling  af de individuelle personer :

‑ lighed for loven

‑ lighed i borgerrettigheder

‑ lige muligheder                                                                                                                                                                    (p.85 )

Regeringsfæren  er opbygget om  repræsentation og demokrati.

Den kulturelle er centreret om filosofi om eksistens .

 

oversat :

“ Der er indre modsigelser  mellem en udstrakt bureaukratisk og hierarkisk tekno‑

økonomisk social struktur, en regeringsmæssig samfundsmæssig [ social ] struktur,

der insisterer på lighed og deltagelse, og en kulturel social struktur der af‑

viser specialisering og lægger vægt på udviklingen af ego’et “      (p.86 )

 

resultatet af ovenstående kan være : fremmedgørelse, depersonalisation, angreb

på autoriteter.

 

Nogle mener, at  muslimske flygtninge i Vesten er i limbo [ på arabisk: Barzakh ] , kan ikke gå fremad og kan ikke trække sig tilbage .

 

Valget er forskellen mellem emigranten og flygtningen.

Emigranten  lever på drømme, bygger luftkasteller, bliver forblændet af overflader.

Han er i uautentisk exil .

Han er en “civiliseret”  [i egen hjemlands kultur ] person, der tranformeres til en  uautentisk person .

 

The Oriental Collective Unconscious :

mere eller mindre pre‑islamisk :  martyriet

messianisme

profetisk charisma

 

ovenpå dette ligger et lag af den nuværende religions traditionelle trossætninger

og ovenpå igen et lag af modernitet  sammen med oplysningstidens ideer og det

nittende århundredes liberalisme.    (p. 110 )

 

De gamle og dybere lag (strata) overfører deres representationers emotionelle indhold til andre diskurser , de yngre lag er et spind af indbyrdes tilbagevisende

gensidige påvirkninger,ødelæggelse og gensidig forgiftning.Hvilket fører til en

skummende masse af eccentriske ideer.  (p.110 )

          [1]jfr.  Søren Mørch m.fl. : Bastardkultur   (red. Kirsten D.)

Dette indlæg blev udgivet i Filosofi/ Etik, seneste, Shayegan, Daryush. Bogmærk permalinket.