Definition på kultur

af Kirsten Damgaard ,    kulturpsykolog

“En meget stor del af de folk, som kommer til Danmark fra mellemøstlige og centralasiatiske kulturer, ønsker ikke at leve på den måde, vi gør ” siger historiker  Niels Jespersen i et interview om Eksperimentet, der slog fejl  den  bog om indvandringen han netop har udgivet sammen med journalist Mikkel Andersson (Kr.D interview 10.11.2018)

Min erkendelse om kultur er, at den også viser sig i:

* socialt ansvar overfor andre mennesker, loyalitetsmønstre,
solidaritetsgrænser, historiebegreb,

* statustildeling, autoritetsbegreber, samarbejdsformer,
konfliktløsningsstrategier,

* ambitioner, motivation, personlig indsats, forventninger,
videnstilegnelse, refleksivitet,

* opfattelse af personlig udvikling, kønsroller, forældreansvar,
generationsforskelle og politisk kultur.

Vil man have et godt overblik over begrebet kultur kan man med fordel læse (1. udgave)af Hans Gullestrup: Kultur, kulturanalyse og kulturetik – eller hvad adskiller og forener os? Akademisk Forlag 1992.

På side 46-48 har han opstillet en model over kulturens vertikale lag:                                                         6. den grundlæggende verdensopfattelse 5. de alment accepterede højesteværdier      4. De partielt legitimerende værdier 3.Det styrende moral- og regellag 2. Det vanskeligt observerbare strukturlag 1. Det umiddelbart oplevelsesbare symptomlag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Civilsamfundet, Damgaard, Kirsten, Kultursammenstød, Religion / Ideologi, seneste. Bogmærk permalinket.