Flere nigerianske prostituerede

Indenfor de sidste år er der sket en stigning
i antallet af nigerianske kvinder i prostituti-
on på Vesterbro. Den tendens er fortsat i
2015 og 2016.

Det har Reden International
bl.a. mærket ved, at der kommer langt flere
kvinder i Natcaféen, end der plejer. En nat i
december 2015 var der eksempelvis 118
kvinder i løbet af de fire timer, Natcaféen
var åben.” skriver Kristine Bjørnbak Jørgensen (side 6.)

Så godt som alle brugere af Natcafeen er Nigerianere

uddrag af  KFUKs Sociale arbejde
Årsberetning   20015/2016   s.6-7.  Budstikken nr. 2 

NATCAFÉEN
åbnede i 2013 og er finansieret af §18-midler fra Københavns Kom-
mune til og med 2016. Natcafeen har åbent torsdag, fredag og lørdag nat for uden-
landske kvinder i prostitution og tilbyder et pusterum fra gaden, mad og drikke,
prævention, adgang til pc samt socialt samvær og oplysning. Samtidig bliver nat-
cafeen brugt til at skabe vigtige relationer til brugerne som led i det opsøgende
arbejde og information om tilbud i Mødestedet, sundhedsklinikken mm.
Der var i 2015 åbent 105 nætter i Natcafeen, hvor der var i alt 6656 besøgende,
dvs. 63,4 besøgende pr. nat, hvoraf 1,6 i gennemsnit var besøgende, som ikke havde
været i Natcafeen før. Så godt som alle brugere af Natcafeen er Nigerianere.

Reden International hjælper udenlandske kvinder, der arbejder i prostitution i Dan-
mark. Mange af kvinderne er potentielle ofre for menneskehandel. Reden Internatio-
nal blev stiftet i 2003, og i 2004 åbnede Reden Internationals krisecenter som det
første krisecenter i landet med kvinder handlet til prostitution som specifik mål-
gruppe.
KRISECENTRET
er finansieret af handlingsplanen mod menneskehandel og er for
kvinder, der er identificerede som ofre for menneskehandel eller potentielt handlede
kvinder, der er i en udredningsfase. Det er et tilbud for kvinder, der ønsker hjælp til
at komme ud af et handelsforhold, og som ønsker at modtage ét af de eksisterende
tilbud til ofre for menneskehandel i Danmark. På Krisecenteret har kvinderne adgang
til rådgivning og støtte, sundhedstilbud, juridisk rådgivning, undervisning og andre
aktiviteter.
Der boede i 2015 52 kvinder på krisecenteret, hvoraf 4 flyttede ind i 2014.       35 af
kvinderne er fra Nigeria, 5 fra Rumænien, 4 fra Thailand og resten fra øvrige afrikan-
ske og østeuropæiske lande. Kvindernes gennemsnitsalder er 29 år og halvdelen har
børn. 24 af kvinderne har forladt krisecenteret under opholdet, 8 har fået forberedt
hjemsendelse, 8 har forladt landet på egen hånd, og 5 er overflyttet til asylsystemet.
MØDESTEDET
åbnede i 2007 og drives i et samarbejde mellem Reden International
og Center mod Menneskehandel (CMM), som led i handlingsplanen. I mødestedet
får udenlandske kvinder i prostitution adgang til et frirum og bliver tilbudt støtte,
undervisning, juridisk bistand og rådgivning om sundhed, prostitutionsadfærd,
muligheder og rettigheder. I 2015 har CMM og RI bl.a. samarbejdet om metode-
udviklingsprojektet WINC (Women In New Contexts), der skal bringe udenlandske
kvinder, der har været i prostitution, i ordinær beskæftigelse. Der henvises til CMM
for statistik fra Mødestedet.
DET OPSØGENDE GADEARBEJDE
er finansieret af OAK Foundation til og med 2017.
Det gennemføres i høj grad i samspil med aktiviteterne i Mødestedet, Natcafeen og
Tirsdagsklinikken og består af indledende kontakt til nye kvinder i miljøet og infor-
mation om RI’s tilbud og muligheder for rådgivning og beskyttelse, tilstedeværelse i
miljøet, hvor relationerne til kvinderne opretholdes, og hvor kvinderne får rådgivning
om sikkerhed og akutte problemstillinger samt generel afdækning af tendenser i
gadeprostitutionsmiljøet, som giver grundlag for at indrette RI’s aktiviteter og ind-
satser efter nye tendenser.

TIRSDAGSKLINIKKEN
åbnede i 2010 og er finansieret af løbende mindre donationer
fra Fonden Safe and Alive og samarbejder i øvrigt med Venereaklinikken på Bispe-
bjerg Hospital. Klinikken er en integreret del af Mødestedet, den holder åbent hver
tirsdag mellem kl. 18 og 20 og er bemandet af frivillige læger og sygeplejersker, som
udfører tests for kønssygdomme og HIV.
I 2015 har Tirsdagsklinikken haft åbent 45 gange. Der har været 209 brugere i
klinikken (inklusive gengangere), dvs. at der i gennemsnit kommer 5 kvinder per
gang. Gennemsnitsalderen for brugerne er 31 år, og de fleste er fra Nigeria og Ru-
mænien.
Reden Internationals forstander er Kira West, som også er forstander for Reden
København.

Dette indlæg blev udgivet i Afrikanere, seneste, Sexhandel / Menneskehandel. Bogmærk permalinket.