Kriminalitet og etnicitet

Personfarlig kriminalitet er ofte “importeret”

Allerede i 2006 havde de svenske myndigheder adgang til detaljeret dokumentation over hvorledes personligfarlig kriminalitet og etnicitet  hænger sammen. Man kan kort sige at udlændinge begår kriminalitet af  de samme grunde som svenskere, dog i meget højere grad.

Dertil kommer en ikke lille portion sager ( 17 % ) , som er motiveret i medbragt kultur, som fx æresideologi og kvindesyn.

I de samlede grove straffelovsovertrædelser var kun 17 % af de dømte svenskere

Dr. jur Ann-Christine Hjelm gennemgik alle sager om personfarlig kriminalitet ved Svea Hovrätt  (landsret) for året 2002. Landsrettens område inkluderer bl.a. Stockholm og Uppsala län. Der var i alt 2931 straffesager ved landsretten det år, og samtlige er gennemgået af Hjelm.Undersøgelsen dækker 105 personer som udsattes for grov personfarlig kriminalitet og 103 gerningsmænd, der idømtes mere end to års straf.
I den samlende  konklusion siger Hjelms ” Det finns en överrepræsentation av personer med utländsk härkomst bland landets grove brottslinger “. Nemlig 39 personer ud af 103 gerningsmænd. Der var 91 sager med et fysisk tilredt kriminaloffer og heraf kunne de 15 entydigt afgøres at være etnokulturelt bestemte. Det vi sige, at de ikke skyldtes druk [ et problem som en del finske indvandrere har, red.], misbrugsproblemer, psykisk sygdom eller andet.

Her kommer informationer om nogle forbrydelsers relation til kultur :

Vær opmærksom på at ingen af tallene er sat i relation til de etniske befolkningsgruppers relative størrelse.
I de samlede grove straffelovsovertrædelser var  kun 17 % af de dømte svenskere, 29 % kommer fra Tyrkiet, Mellemøsten og Nordafrika.

Mishandling: 21 sager heraf 4 med motiv i etnokulturel ære og kontrol.

Seksuel udnyttelse/seksuelt misbrug af mindreårig:  var nærmest umuligt for Hjelms at undersøge pga. hemmeligholdelse

Mord:  der var 16 sager , heraf 4 med etnokulturelt element (motiv)

Voldtægt: 4 ud af 25 sager havde etnokulturelt element (motiv), idet de havde til hensigt at kue kvinder.

kilde : Ann-Christine Hjelm : Är kulturgenererad grov brottslighet myt eller verklighet? : brottsoffer och gärningsmän vid grova brottmål i Svea hovrätt 2002.

***

10.02.2017 skriver journalist Jeppe R. Husted i Jyllandsposten: “Den seneste svenske opgørelse over andelen af kriminalitet begået af indvandrere og efterkommere stammer fra 2005. Statistikken viste en overrepræsentation på 150 % blandt udenlandsk fødte og 100% blandt børn af to udlændinge”.

Se i øvrigt den svenske politimand Peter Springare  der på facebook skriver om sine professionelle erfaringer med rigtig mange udlændinge i sit arbejde som efterforskningsleder i afdelingen for grov kriminalitet ( start  februar 2017).

***

læs også de nye tal fra Sverige  2020 i artiklen Drabsmænd og sex-krænkere, under fanen adfærd ,norm og kriminalitet her på hjemmesiden.

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Hjelm,Ann-Christine, seneste, Statistik, Sverige. Bogmærk permalinket.