Migranter i prostitution

Synet på prostituerede må revurderes

I stedet for at tage for givet, at kvinderne ønsker at blive hjulpet ud af prostitutionen, bør man kigge på, hvad det er for en form for hjælp, staten ønsker at give kvinderne – og undersøge hvordan det hænger sammen med kvindernes reelle problemer og behov, siger Marlene Spanger.

Livet for migranter i prostitution i Danmark handler om meget mere end at sælge sex. Kvindernes bevæggrunde for at leve af prostitution er tæt forbundet med et almindeligt hverdagsliv som kvinde med både moderskab, ægteskab og kærlighed, konkluderer Marlene Spanger, forsker ved RUC, i ny ph.d.-afhandling, som er en af landets første afhandlinger, der undersøger sexarbejde og trafficking.

Marlene Spanger forklarer:

– Den gruppe af immigrantkvinder, som er i Danmark på lovlig vis, fordi de er gift med en dansk mand, falder i den offentlige debat inden for to kategorier af stereotyper.

 – Enten betragtes de som ofre for menneskehandel – eller også ses de som frie og stærke kvinder, der skal sikres arbejdsmarkedsrettigheder som f.eks. pension og sygedagpenge.

 Begge perspektiver er problematiske, mener Marlene Spanger, for virkeligheden er meget mere nuanceret og sammensat, viser hendes ph.d.-afhandling, som bygger på en række interviews med thailandske kvinder, der lever som sexarbejdere i Danmark.

 ’Offer’-tilgangen forsimpler debatten

Afhandlingen indskriver sig i et forskningsfelt, som er blevet stadig mere fremherskende forskellige steder i verden de sidste 10-15 år. Marlene Spanger undersøger de kompleksiteter, der tegner dels ’det danske politikfelt prostitution’ og dels hverdagslivet blandt thailandske kvinder, som sælger sex i Danmark. Emnet er kontroversielt såvel inden for forskningen som i den offentlige debat, fordi det rammer ind i et af vor tids mest brændende spørgsmål, der handler om offentlig kontrol og regulering af migration og seksualitet.

 – Spørgsmålet er, om kvinderne overhovedet skal forstås som ofre for menneskehandel; ofte er det nogle helt andre hverdagsrelaterede sociale problemer, kvinderne kæmper med, påpeger Marlene Spanger på baggrund af undersøgelsen.

 Det kan være problemer eksempelvis med deres familieliv i forbindelse med børnepasning, deres ægtefælle og samliv, eller generelle problemer med integration, forklarer hun.

Den sociale indsats

RUC-forskeren håber, at hun med afhandlingen kan øge erkendelsen, hos både befolkningen, i det sociale arbejde og politikere, af, at der er behov for et mere nuanceret syn på migranter i prostitution og det at leve som prostitueret i Danmark.

 – Kvinderne er ofte både ofre og aktører med en medbestemmelsesret på en og samme tid, siger Marlene Spanger.

 kilde: pressemeddelelse fra RUC   29.03 2011

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Menneskerettigheder, seneste, Sexhandel / Menneskehandel. Bogmærk permalinket.