Barbarerne

“Enten islamificeres Europa eller også europæiseres islam”

Pascal Bruckner er  en af de såkaldte “nye filosoffer” i Frankrig. Han opfordrer sit samfund til at sætte meget hårdt ind mod islamister og smide alle radikale imamer ud af Frankrig og evt. fratage dem deres franske statsborgerskab.

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog (2015)

Bruckner antager at et fransk islamisk teologistudium  vil forhindre radikale imamer i at udklækkes. Jeg tror islamisterne enten blot som hidtil vil  hente “deres egne” prædikanter,  eller lytte til dem og kommunikere med dem via elektroniske hjælpemidler, når de sidder udenfor den franske republik. Emnet er i øvrigt tidligere blevet belyst af forskere, og de kunne på baggrund af deres analyser ikke anbefale sekulære vestlige lande at oprette islamiske teologistudier rettende sig mod imam-jobbet. Så længe der er trosfrihed vil menigheder vælge de prædikanter, tekster osv. der imødekommer deres mentalitet. 

Frankrig vedtog ellers i 1905 at staten forholder sig neutral overfor trossamfund. begrebet benævnes Laïcité. Den danske forsker Tina Maegaard har beskæftiget sig med  Storbritanniens og Frankrigs officielle tilgang til medbragt fremmed religion, hvor de henholdsvis støtter (UK) og er neutral (Republikken). Begge lande har dog som bekendt haft islamiske terrorangreb. Frankrig har haft 11 angreb i år, flest mislykkedes.

Bruchner vil have at staten skal financiere moskeer – ligesom den københavnske borgmester Ann Mee Allerslev – for at have kontrol med dem. Jeg forventer at tendensen med lukkede læsegrupper i private hjem eller nyopfundne “klubber”  fortsat vil forstærkes hos dem, der søger det radikale. Det vil ske uanset hvem der financierer moskéerne, så længe det kræves at moskéerne holder sig indenfor vestlig/fransk lovs grænser i deres tale og handling.

Vi bringer her Bruchners betragtninger over, hvad det muslimske had til jøder kan afstedkomme i Europa :

»Hvis jøderne forlader Europa, dør Europa,« siger Bruckner. »Jøderne er det cement, der binder europæerne sammen.« De har beboet og er blevet spredt ud over alle de europæiske lande, længe før der var en bevidsthed om Europa som en enhed.På den måde var jøderne de første, der forenede de europæiske stater.

»Hvis jøderne skubbes ud af muslimerne, vil det være en katastrofe for resten af os. De europæiske nationer står i gæld til jøderne efter Anden Verdenskrig. Det vil bevise, at vi ikke var i stand til at beskytte dem.« Samtidig vil det, fortsætter han, åbne for de værste sider af den muslimske tro. Får de sider indflydelse, slukkes den europæiske ånd. Farvel til ytringsfrihed, friheden til at kritisere og friheden til ikke at tro på gud – en af den europæiske kulturs store landvindinger.

»Men man kan også forestille sig, at jøderne bliver her. Man kan forestille sig, at vi gør modstand mod denne massive bølge af fanatisme og får konverteret europæiske muslimer til europæiske værdier. Enten islamificeres Europa eller også europæiseres islam.«

Jeg anbefaler at læse hele Klaus Wivels artikel.

Kilde : Den Store Danske og  Klaus Wivel :Til kamp mod barbarerne
Weekendavisen  27.11.2015 

 

Dette indlæg blev udgivet i Jøder, Kultursammenstød, Religion / Ideologi, seneste. Bogmærk permalinket.