Myten om behov for indvandring

Vil man løse forsørgerproblemet ved indvandring,                       skal der stadig mere indvandring til !

Det forlyder at vi har brug for indvandring, fordi der bliver mangel på arbejdskraft, i takt med at der bliver flere ældre, samtidig med at mange års små fødselstal betyder, at der er færre i den arbejdsdygtige alder.
FNs demografer tog denne problematik op i en større analyse tilbage i år 2000 : Er befolkningsudskiftning en løsning på problemet med faldende og aldrende befolkninger? (UN Population Division: Replacement migration: Is it a solution to declining and ageing populations? – omtalt i Weekendavisen 24.3.2000).

Analysen handlede ikke om flygtningeindvandring,                                                  men arbejdskraftindvandring 

Rapporten viste, at der skal en meget stor arbejdskraftindvandring til, hvis man vil fastholde uændret arbejdsstyrke eller uændret forsørgerkvote.

 

 

Det skal præciseres, at FNs demografer havde som forudsætning for beregningerne, at de indvandrere, der ville komme til Europa, ville overtage samme fødselshyppighed som den oprindelige befolkning i de europæiske lande.

Derfor skal der hele tiden nye indvandrere til for at kompensere for, at indvandrerne også bliver gamle og skal forsørges. Det er videre forudsat, at indvandrerne, når de kommer, glider ind på arbejdsmarkedet med samme beskæftigelsesfrekvens som den indfødte befolkning.

Demograferne beskæftiger sig ikke med de sociale, kulturelle og etniske ændringer og deres konsekvenser

Men det er indlysende, at der vil blive tale om et helt andet Europa i løbet af få årtier med så stor en indvandring, som der er tale om, hvis arbejdsstyrken eller forsørgerkvoten skal opretholdes uændret, ja selv hvis målet blot er at opretholde et konstant folketal.

FNs tredje scenarie beregner konsekvensen af at opretholde en uændret forsørgerkvote, dvs. et uændret forhold mellem pensionister og 15-64-årige.

Konsekvensen forekommer næsten utrolig, men ifølge FN-demograferne ville det kræve en indvandring til EU-15 på 673 millioner fra 2000 til 2050, og 1357 millioner til Europa som helhed, altså EU-15 plus resten af Europa inklusive Rusland.

De oprindelige beboere i Europa ville efterhånden komme i mindretal – blive »udskiftet« for at bruge FNs terminologi. Hvor hurtigt det ville ske, afhænger af det valgte scenarie.

Den store befolkningsvækst, der følger med indvandringen, ville desuden lægge en voldsom byrde på infrastruktur, boligmasse samt undervisning og sundhedsvæsen.

Men selv i bedste fald er arbejdskraftindvandring på lang sigt – som FN-rapporten viser – et ineffektivt middel til at mindske forsørgerbyrden, fordi indvandrerne også bliver gamle.

 

 

 

***

Ovenstående er uddrag fra Frede Vestergaard : Myten om behov for indvandring.Weekendavisen 09.10.2015  Vi anbefaler at læse hele artiklen og søge yderligere information i Vestergaards mange andre  artikler om demografi.

 

Dette indlæg blev udgivet i Demografi, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi. Bogmærk permalinket.