Islamofobi – ikke her

Ny forskning viser  at danskere holder etikken højt.

Muhammedkrise eller ej – vi forsvarer vore muslimske medborgeres rettigheder.

Danske muslimer blev ikke truet eller chikaneret. 

Professor Frederik Stjernfelt anmelder  en ny bog af tre århusianske statskundskabsfolk og en amerikaner.Vi anbefaler at læse hele anmeldelsen, før man evt. investerer i værket.

Vi bringer uddrag:

Forfatterne skriver, at under de givne forhold var et omfattende backlash imod danske muslimer at forvente – ud fra teorier om, at fordomme og fremmedfjendskhed lurer lige under overfladen og bare venter på en lejlighed til at komme ud. Det er velkendt at dette ikke skete i form af vold og trusler mod herboende muslimer – forfatterne dokumenterer nu med omfattende randomiserede undersøgelser, at dette heller ikke skete på holdningsniveauet.

Man kan derfor sige, at væselordet »islamofobi« er aflyst – forfatterne definerer dette begreb som en spill over-effekt: Man begynder med afstandtagen fra islamistisk fundamentalisme og slutter til afstandtagen fra muslimer generelt. Men den effekt finder de ikke, når de stiller folk spørgsmål om, i hvilket omfang gruppers rettigheder bør indskrænkes – og finder, at danskere grupperer »muslimer« på samme niveau som andre markante grupperinger uden for mainstream i samfundet (»far left«, »far right« mv.).

Derimod grupperer danskere lige så klart »islamistisk fundamentalisme« i en helt anden kategori, nemlig sammen med autonome, rockere, nazister og andre decideret voldsparate grupper.

Forfatterne konkluderer rigtigt, at dette er et opsigtsvækkende resultat: Selv i en alarmerende krisetilstand rystes basale liberal-demokratiske principper ikke. Man kan tilføje, at resultatet også dementerer den årelange prædiken fra De Anstændige i Politikensegmentet – ja, det viser, at deres stædige påstand om, at flertallet af danskere er racister, faktisk er skadelig, fordi den ikke har tjent til andet end at sætte danskere og indvandrere op imod hinanden.

(…) i den mere elaborerede fortolkning af data er der en del mærkværdigheder. Som mange andre i tiden vil man meget gerne afskaffe det almindelige tolerancebegreb (at tolerere en gruppe er at fastholde dens rettigheder, uanset om man finder gruppen afskyelig) til fordel for et mere positivt begreb om såkaldt »inklusiv tolerance«, der indebærer, at man også har en pligt til at respektere gruppen, kunne lide den og ønske, at det går den godt! Det – hævder man skråsikkert – udgør et ældre begreb om tolerance, men den eneste dokumentation er et rygte om, at Julius Cæsar vistnok kan have brugt ordet »tolero« i en tale, der ikke citeres! Til og med kommer drømmen om et mere saftigt tolerancebegreb næsten til at dementere sig selv i gruppens sælsomme udlægning. For at finde den »inklusive tolerance« over for muslimer i sine data kræver gruppen, at det skal angå personer, der ikke bare stiller sig positivt over for muslimer, men samtidig stiller sig negativt over for andre grupper, såsom kristne. Men kan det virkelig være »inklusiv tolerance« at forholde sig negativt til andre grupper? Er det så ikke bare almindelig partitagen?

 

Blandt andet synes man, det er et stort paradoks, at omkring 1/3 af danskerne kan være skeptiske over for indvandring parallelt med det stabile forsvar for muslimers rettigheder, som undersøgelsen konstaterer. Men hviler det ikke på en temmelig bøvet common sense-antagelse om, at hvis der er nogen, man ikke kan lide, så må man også nødvendigvis mene, at de skal fratages rettigheder? Opløses paradokset ikke ganske simpelt i den klassiske tolerance 1.0, den demokratiske kernedyd, der netop går ud på at forsvare rettighederne også hos dem, man ikke kan lide?

 

 

Paul M. Sniderman, Michael Bang Petersen, Rune Slothuus og Rune Stubager: Paradoxes of Liberal Democracy. Islam, Western Europe, and the Danish Cartoon Crisis. 186 sider. $ 35.Princeton University Press.

Islamofobi aflyst.Weekendavisen 19.09.2014.

Dette indlæg blev udgivet i Anmeldelser, Filosofi/ Etik, Menneskerettigheder, Religion / Ideologi, seneste, Videnskabsteori. Bogmærk permalinket.